Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
A. W. TOZER O PRZEBUDZENIU

A. W. TOZER ON REVIVAL
(Polish)

Dr R. L. Hymers, Jr.

Wykład wygłoszony w Baptystycznym Kościele „Tabernacle” w Los Angeles
Dnia Pańskiego po Południu, 9 maja 2021
A lesson taught at the Baptist Tabernacleof Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, May 9, 2021

Pieśń śpiewana przed Wykładem: „Wypełnij Całą Moją Wizję”
(autor Avis Burgesson Christiansen, 1895-1985).


Zwróćmy się proszę do Księgi Jozuego 7,12. Powstańmy podczas gdy czytam ten tekst.

„Dlatego synowie Izraela nie są w stanie ostać się wobec swoich wrogów, odwracają się wobec swoich wrogów karkiem, bo sami stali się obłożeni klątwą! Jeśli nie usuniecie spośród was tego co obłożone klątwą, nie pozostanę nadal z wami” (Jozue 7,12).

Możecie usiąść. Izraelici byli niezwykle skuteczni do tej pory w swoich zwycięstwach nad niewierzącymi. Pewien człowiek spośród nich ukradł pewne rzeczy od pokonanych. A teraz Bóg na pustyni był zagniewany na kościół. Człowiek, który nazywał się Achan powstrzymał Boga przed pomaganiem im jak dotąd. Dr Scofield powiedział:

„Całe dzieło Chrystusa jest ranione przez grzech, zaniedbanie lub brak duchowości wierzącego” (przypis na str. 266).

Można godzinami błagać Boga aby zesłał przebudzenie podczas gdy jednocześnie łamiemy Jego prawo, tępo omijając Jego wymagania. Bóg powiedział do Jozuego:

„Jeśli nie usuniecie spośród was tego, co obłożone klątwą, nie pozostanę nadal z wami” (Jozue 7,12).

Jeśli człowiek z katolickim pochodzeniem zostanie przekonany o grzechu, od razu chce go wyznać. Ale takie wyznanie jest często podwójnie złe. Zwróćmy się do Przypowieści 28,13. Powstańmy i przeczytajmy ten tekst głośno.

„Kto ukrywa swe występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. (Przypowieści 28,13).

Możecie usiąść. Wyznanie bez porzucenia jest gorsze niż brak wyznania. Dlaczego? Ponieważ wcale nie pomoże buntownikowi!

Zwróćmy się do Jana 14,21:

„Kto ma moje przykazania i zachowuje je, jest tym, który Mnie kocha; ten zaś, który Mnie kocha, będzie kochany przez mojego Ojca i Ja będę go kochał, i objawię mu samego siebie” (Jan 14,21).

Teraz zwróćmy się do Jana 14,15:

„Jeśli mnie kochacie, będziecie zachowywać moje przykazania”.

Warunki przebudzenia według dr Tozera.

(1) Musisz być niezadowolony z siebie samego i oczekiwać przemiany w twoim życiu.

(2) Nastaw się na odbiór błogosławieństwa. Oczekując przebudzenia i jednocześnie zaniedbując modlitwę jest jakby chcieć czegoś a robić całkiem co innego.

(3) Dokonaj całkowitego upamiętania. Nie śpiesz się aby zrobić to jak najszybciej.

(4) Jeśli trzeba dokonaj zadośćuczynienia.

(5) Bądź poważny. Wyłącz telewizor. Musi nastąpić radykalna zmiana w twoich zwyczajach, inaczej nie będzie poprawy w twoim życiu duchowym.

(6) Ogranicz swoje zainteresowania. Twoje serce zostanie odnowione gdy będzie zamknięte na świat i grzech, a otwarte na Chrystusa.

(7) Odmawiaj „rdzewienia”. Bądź dostępny dla swego pastora i wykonuj wszystko o co cię poprosi. Ucz się posłuszeństwa.

(8) Zacznij świadczyć. Przyprowadź kogoś ze sobą na nabożeństwo.

(9) Czytaj Biblię wolno. Kiedy wielki uczony dr Samuel Johnson odwiedził króla Anglii, obaj siedzieli przez dłuższy czas w ciszy. W końcu król zwrócił się do dr Johnsona: „Przypuszczam, że dużo czytasz.” „Tak, Panie” odparł dr Johnson, „ale myślę dużo więcej”.

(10) Miej wiarę w Boga. Zacznij oczekiwać. Zwracaj się do Boga. On jest po twojej stronie. On cię nigdy nie zawiedzie.


Bóg wie jak bardzo twój kościół potrzebuje przebudzenia. A ono może przyjść tylko dzięki przebudzonym ludziom, tak jak ty.

Chcę byście wzięli ten wykład ze sobą do domu. Czyńcie to co dr Tozer powiedział o przebudzeniu. Przebudźcie się sami, a Bóg użyje was aby pomóc innym doświadczyć prawdziwego przebudzenia. Powstańmy i zaśpiewajmy pieśń.

Wypełnij całą moją wizję, Zbawco, Modlę się, Pozwól dziś widzieć tylko Jezusa;
   Chociaż prowadzisz mnie doliną, Twoja niezwiędła chwała towarzyszy mi.
Wypełnij całą moją wizję, Zbawco boski, Aż mój duch zajaśnieje Twoją chwałą.
   Wypełnij całą moją wizję, aby wszyscy widzieli odbicie Twego świętego Obrazu we mnie.

Wypełnij całą moją wizję, każde pragnienie dla Twojej chwały; inspirację mej duszy,
   Z Twoim ideałem, Twoją świętą miłością, Które zalewają mnie jasnością z góry.
Wypełnij całą moją wizję, Zbawco boski, Aż mój duch zajaśnieje Twoją chwałą.
   Wypełnij całą moją wizję, aby wszyscy widzieli odbicie Twego świętego Obrazu we mnie.

Wypełnij całą moją wizję, niech żaden grzech nie przysłoni Twego blasku we mnie.
   Pozwól mi widzieć tylko Twoją świętą twarz, Niech ma dusza czci bezkresną Twą łaskę.
Wypełnij całą moją wizję, Zbawco boski, Aż Twoja chwała oświeci mego ducha.
   Wypełnij całą moją wizję, aby wszyscy widzieli odbicie Twego świętego Obrazu we mnie.
(„Wypełnij Całą Moją Wizję”, autor Avis Burgesson Christiansen, 1895-1985).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.