Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZBAWCZY DOTYK

THE SAVING TOUCH

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 4-go grudnia 2011 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, December 4, 2011

„A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok... gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego, bo mówiła: Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego: Widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz: Kto się mnie dotknął?” (Ew. Marka 5:27-31).


Wierzę, że Bóg dzisiaj może uzdrawiać chorych. Widziałem ludzi uzdrowionych w odpowiedzi na modlitwy. Lecz głównym powodem, dla którego opisane są uzdrowienia, jak chociażby tej kobiety, było pokazanie, iż Jezus może uzdrowić nasz stan duchowy. Widzimy ludzi z różnymi duchowymi chorobami, którzy poprzez kontakt z Jezusem byli uzdrawiani. Moją modlitwą jest, aby dziś wieczorem ktoś także mógł przedrzeć się przez tłum i z wiarą dotknąć się szaty Chrystusa, aby zostać natychmiast uzdrowionym z choroby grzechu. Z uzdrowienia tej kobiety możemy nauczyć się kilku rzeczy.

I. Po pierwsze, niezwykłość dotyku.

Zauważcie, że wielki tłum otaczał idącego Jezusa. W Ew. Łukasza czytamy:

„I rzekł Jezus: Kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr: Mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą”
       (Ew. Łukasza 8:45).

Ten wielki tłum tłoczył się wokół Jezusa, dotykając Go z każdej strony. Ale tylko jedna kobieta dotknęła Go z wiarą. I tylko ona w tym ogromnym tłumie została zbawiona! Jezus powiedział nam, że niewielu zostanie zbawionych:

„Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” (Ew. Mateusza 7:13-14).

Jezus powiedział: „niewielu jest tych, którzy ją znajdują”. Tylko ta jedna kobieta przyszła do Jezusa i tylko ona z całego tłumu została zbawiona.

Nie zakładaj, że słuchanie kazań sprawi, iż będziesz zbawiony. Nie bierz za rzecz oczywistą, że któregoś dnia dostąpisz zbawienia. Naprawdę lękam się, że pozostaniesz niezbawiony. Boję się bardzo, że będziesz nadal żył w stanie grzechu, nigdy nie odczuwając żadnego poczucia winy, nie wylewając łez doświadczając przekonania o swej grzeszności, nigdy nie odczuwając potrzeby, by Jezus przebaczył twe grzechu; i tak aż do końca, do chwili śmierci, po której znajdziesz się w czeluściach piekielnych, w których:

„Robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie” (Ew. Marka 9:48).

„A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci” (Objawienie 14:11).

Dr John R. Rice powiedział:

      Dym męczarni wznosi się codziennie, na wieki. Lecz gdyby to miało być już wszystko, to można by mieć nadzieję, że gdy grzesznik zostanie zniszczony przez ogień piekielny i przestanie istnieć na wieki, uleci z dymem, coraz wyżej i wyżej. Ale reszta tego wersetu pokazuje wyraźnie, że grzesznicy będą cierpieć na wieki, gdyż napisane jest, że grzesznicy: „nie mają wytchnienia we dnie i w nocy”. Grzesznicy pozostaną w piekle dzień po dniu, noc po nocy, na wieki. Noc nie przyniesie im ulgi od tortur w czasie dnia, a świt nowego poranka po nocy pełnej tortur będzie tylko zapowiedzią dalszych męczarni dla tych, którzy przebywać będą w tym miejscu kaźni; dla tych, którzy odrzucili Chrystusa i nie doświadczyli Jego miłosierdzia!
      O takim to piekle mówił Jezus, gdy rzekł: „gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie”. Nie pojmuję wszystkiego, co podaje Pismo Święte. Wiem, że na tym świecie wszystkie bóle i cierpienia naszych ciał są wynikiem grzechu. Różne infekcje, zarazy pasożytami, które atakują nasze ciało, zniszczenia nowotworowe – wszystko to jest rezultatem grzechu. Adam w ogrodzie Eden nie doświadczałby ich. Być może tysiące równie straszliwych rzeczy czeka grzesznika w piekle aż do dnia, gdy wszyscy zmarli powstaną na dzień sądu. Gdy Jezus powiedział: „gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie”, to z pewnością miał na myśli cierpienie, które będzie trwać. (John R. Rice, D.D., Hell: What the Bible Says About It, Wydawnictwo Sword of the Lord, 1945, str. 17).

Przyjdź do Chrystus teraz, zanim będzie za późno.

II. Po drugie osoba, której się dotknęła.

Dotknęła się Pana Jezusa Chrystusa. Nie był to Bóg Ojciec. Nie był to też Duch Święty, lecz sam Jezus Chrystus. Dziś wieczorem mówię do ciebie: jeśli tylko dotkniesz się Jego szaty, zostaniesz zbawiony. Najmniejszy nawet dotyk Jezusa da ci natychmiastowe zbawienie. Bez względu na grzechy, jakie popełniłeś, On cię uzdrowi.

Jezus to Bóg-człowiek, druga osoba Trójcy. Przyszedł z nieba, aby zamieszkać z nami na ziemi, cierpieć za nasze grzechy w ogrodzie Getsemane, umrzeć na krzyżu, ponosząc karę za nasze grzechy, przelał Swą świętą krew, aby obmyć nas z win, uzdrowić ze straszliwego efektu grzechu pierworodnego i wyrwać nas ze śmierci do życia!

„Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony” (Ew. Jana 3:17).

„Cudem było” - zaśpiewajmy razem!

Cudem było umieszczenie gwiazd na ich miejscach,
   Cudem było zawieszenie wszechświata w przestrzeni;
Lecz gdy On zbawił moją duszę, oczyścił mnie i dał nowe życie,
   To był to cud miłości i łaski!
(„It Took a Miracle” autor John W. Peterson, 1921-2006).

III. Po trzecie sposób, w jaki Go dotknęła.

Dzisiaj nie możemy dotknąć Jezusa w sposób fizyczny, gdyż powrócił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Boga Ojca. Możemy jednak dotykać się Go przez wiarę. Kiedy zrobisz to, On uzdrowi twoją duszę i oczyści cię z każdego grzechu. Jest to „duchowy” dotyk. Kiedy dotykasz Jezusa wiarą, zostajesz zbawiony. Jezus powiedział do kobiety, gdy została uzdrowiona:

„Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej” (Ew. Marka 5:34).

„Dotknięcie się” Jezusa oznacza to samo, co patrzenie na Niego. Ta kobieta musiała spojrzeć na Niego, gdyż inaczej nie dotknęłaby go. Rzeczywiście ta kobieta musiała Mu zaufać, gdyż przecież inaczej nie dotknęłaby Go. Jej ufność w Jezusa widać wyraźnie w słowach:

„Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona”
       (Ew. Marka 5:28).

Zaufanie Jezusowi równa się przyjściu do Niego. Naprawdę ta kobieta nie dotknęłaby się Jezusa, gdyby do Niego nie przyszła:

„Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu...”
      (Ew. Marka 5:27).

Musiała podejść i dotknąć się Go. A ty, czy dotkniesz Jezusa dziś wieczorem? Czy spojrzysz na Niego dzisiaj? Czy dziś Mu zaufasz? Czy dziś do Niego przyjdziesz?

Pamiętam ten wspaniały dzień, gdy Jezus mnie zbawił. Nagle, w jednej chwili, dotknąłem się Go, zaufałem Mu, przyszedłem do Niego i na Niego spojrzałem. Stało się to w jednym momencie. Jezus był przy mnie. Spojrzałem na Niego, zaufałem Mu, dotknąłem się Go, przyszedłem do Niego w wierze. W tamtej chwili miał miejsce cud nawrócenia, a ja zostałem zbawiony! „Cudem było” - zaśpiewajmy to!

Cudem było umieszczenie gwiazd na ich miejscach,
   Cudem było zawieszenie wszechświata w przestrzeni;
Lecz gdy On zbawił moją duszę, oczyścił mnie i dał nowe życie,
   To był to cud miłości i łaski!

Kiedy ta kobieta dotknęła Jezusa, powiedział On:

„Dotknął się mnie ktoś; poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie” (Ew. Łukasza 8:46).

Greckie słowo określające „moc” to „dunamis”. Z niego pochodzi słowo „dynamit”. Oznacza ono „moc” albo „siłę” (Strong). Ta moc i siła Boża pochodziła od Jezusa. Kobieta mogła poczuć więź z Jezusem, gdy tylko dotknęła się Jego szaty. Spurgeon powiedział:

Czy widzicie, że w momencie, gdy palce tej kobiety dotknęły szaty Chrystusa, na nowo została nawiązana więź między nimi, a ona sama dotknięta została boską mocą? Nie będę jej porównywał do prądu, gdyż takie [porównanie] byłoby sugestywne, ale faktem jest, że wiara jest nawiązaniem kontaktu między grzesznikiem a Chrystusem, dzięki czemu może nas dotknąć boska ozdrowieńcza moc (C. H. Spurgeon „The Touch,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, wydane wznowione z 1973 r. tom 28, str. 45).

Kiedy oddasz siebie w ręce Chrystusa, On zbawi cię z grzechu. Luter powiedział: „Nie mogę nic zrobić, aby sam siebie zbawić. Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Moją duszę oddaję całkowicie w Jego ręce.” Kiedy przyjdziesz do Jezusa, zaufasz Mu i będziesz od Niego zależny, w tej samej chwili zostaniesz przez Niego zbawiony z twoich grzechów!

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: Ew. Marka 5:24-34.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„It Took a Miracle” (autor John W. Peterson, 1921-2006).


SKRÓT KAZANIA

ZBAWCZY DOTYK

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok... gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego, bo mówiła: Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego: Widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz: Kto się mnie dotknął?” (Ew. Marka 5:27-31).

I.   Po pierwsze, niezwykłość dotyku. Ew. Łukasza 8:45;
Ew. Mateusza 7:13-14; Ew. Marka 9:48; Objawienie 14:11.

II.  Po drugie osoba, której się dotknęła. Ew. Jana 3:17.

III. Po trzecie sposób, w jaki Go dotknęła. Ew. Marka 5:34, 28; 27,
Ew. Łukasza 8:46.