Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ABORCJA I DRUGIE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA!

ABORTION AND THE SECOND COMING OF CHRIST!
(Polish)

Dr C. L. Cagan

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 17-go stycznia 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 17, 2016

„W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (Ew. Jana 14:2-3).


W Chinach, Afryce i innych krajach trzeciego świata miliony ludzi pokładają ufność w Chrystusie. Przebudzenie spływa z nieba. Jednak w Ameryce i krajach zachodu kościoły stają się zimnie i nie ma żadnego przebudzenia.

Europa i Ameryka odwróciły się od Boga. W 1973 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uczynił legalną aborcję na żądanie. Przez czterdzieści trzy lata pozwalaliśmy, aby miliony dzieci były zabijane, nie ruszając nawet palcem, by to powstrzymać. Pięćdziesiąt osiem milionów amerykańskich dzieci zostało zabitych w łonach matek w wyniku aborcji. Nasz kraj zabił ponad dziewięć razy tyle ludzi co Hitler. Nad tym narodem wisi Boży sąd. Tak zwani konserwatyści nie zajmują stanowiska przeciwko aborcji. Republikański Kongres zatwierdził budżet, w którym ogromne kwoty pieniędzy podatników przeznaczane są na Planowane Rodzicielstwo, które sprzedaje części ciała dzieci na eksperymenty. Hańba republikanie! Dzięki Bogu, że Franklin Graham odszedł z Partii Republikańskiej! Dzięki Bogu, że powiedział: „Nie wierzę w Partię Republikańska, Partię Demokratyczną ani w Tea Party [Partię Herbacianą], aby zrobiły dla Ameryki coś dobrego” (http://www.foxnews.com/politics/2015/12/22/evangelist-franklin-graham-slams-quits-gop.html?intcmp=hppop). Chcę to wyraźnie powiedzieć, że Partia Demokratyczna jest nawet gorsza od Republikańskiej. Nie ma żadnej nadziei ze strony Partii Republikańskiej, Demokratycznej czy jakiejkolwiek formy politycznej. Jedyna nadzieja jest w Chrystusie! Jezus powiedział: „przyjdę znowu”. Wokół nas jest wiele znaków na to, że On nadchodzi.

Jestem przekonany, że grzechy, jakie widzimy w naszych kościołach i narodzie są znakiem na to, że drugie przyjście Chrystusa jest blisko. Ale jest jeszcze inny znak. Żydzi wracają na swoje ziemie. Bóg powiedział Żydom: „zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi (Ezechiel 36:24). Bóg powiedział do nich: „wprowadzę was do ziemi izraelskiej” (Ezechiel 37:12). To proroctwo zaczęło wypełniać się w 1948 roku, kiedy to ustanowiono państwo Izrael. Powrót Izraelitów na ich ziemie pokazuje, że koniec jest blisko! Oglądamy to w naszych czasach. Żyjemy pod koniec czasów tego świata i powrotu Chrystusa.

Dzisiaj chcę spojrzeć bardziej szczegółowo na drugie przyjście Chrystusa. W Biblii czytamy, że Jego przyjście będzie składało się z dwóch części. Po pierwsze, przyjdzie na obłokach. A potem przyjdzie na ziemię.

I. Po pierwsze, co stanie się, gdy Chrystus przyjdzie na obłokach.

Chrystus przyjdzie na obłokach i zabierze chrześcijan ze sobą do nieba. W Biblii czytamy:

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie; potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 Tesaloniczan 4:16-17).

Nazywa się to „pochwyceniem”. Angielskie słowo „pochwycenie” wywodzi się z łacińskiego słowa oznaczającego „zabranie” lub „porwanie”. Biblia podaje, że „najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie”, wzbudzeni z martwych, powstali, aby spotkać się z Chrystusem. Potem chrześcijanie, którzy żyć będą wtedy na ziemi, zostaną „porwani… w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana”. Wszyscy chrześcijanie otrzymają nieśmiertelne, zmartwychwstałe ciała. Biblia podaje, że:

„Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i pozostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni” (1 Koryntian 15:51-52).

„W jednej chwili, w oka mgnieniu” wierzący otrzymają ciała, które nigdy nie umrą. Spotkamy Pana Jezusa na obłokach i razem z Nim pójdziemy do nieba.

Kiedy to się stanie? Nikt nie zna tego dnia; jak powiedział Chrystus: „A o tym dniu i godzinie nikt nie wie” (Ew. Mateusza 24:36). Każdy, kto podaje datę powrotu Chrystusa jest fałszywym prorokiem! Jednak możemy znać ogólnie okres, kiedy to nastąpi. To, że wypełniają się różne znaki pokazuje, iż żyjemy w dniach ostatecznych.

Wielu Amerykanów myśli, że mogą teraz korzystać z życia dzięki pieniądzom, rozrywkom i trzydniowym weekendom, a któregoś dnia zostaną pochwyceni z plaży lub gór bez żadnego cierpienia. Brzmi to dziwnie dla chrześcijan w Północnej Korei, którzy cierpią w więzieniach, doświadczają głodu i śmierci z powodu wiary w Jezusa. Zaskakiwałoby to chrześcijan w Iranie, Iraku i Syrii, gdzie muzułmanie ścinają głowy tych, którzy ufają Synowi Bożemu. Nie ma żadnego powodu, by ubóstwo, prześladowania i śmierć nie miały przyjść do Ameryki przed powrotem Chrystusa na obłokach. Byłbym zdziwiony, gdyby Boży sąd nie miał spaść na kraj, w którym zabija się nienarodzone dzieci.

Wielu będzie pozostawionych. Chrystus opowiedział podobieństwo o dziesięciu pannach. Te „panny” nie były osobami niewierzącymi, żyjącymi w świecie, ale ludźmi religijnymi. Pięć z nich było zbawionych, a pięć zgubionych. Potem nadszedł oblubieniec, którym jest Chrystus, a te, „które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi” (Ew. Mateusza 25:10). Pięć zbawionych weszło, aby spotkać się z Chrystusem. Pozostałe pięć pozostało, gdyż „zamknięto drzwi”. Wołały „Panie! Panie! Otwórz nam” (Ew. Mateusza 25:11). Lecz Pan odpowiedział „nie znam was” (Ew. Mateusza 25:12).

Dlaczego Chrystus nie będzie cię znał? Ponieważ nie chciałeś Jego poznać! Nie zaufałeś Mu! Twoje grzechy nie zostały obmyte krwią Chrystusa. Za twoje grzechy nie została zapłacona cena, jaką była śmierć Chrystusa na krzyżu. Nie otrzymałeś życia wiecznego poprzez Jego zmartwychwstanie. We fragmencie z Biblii, który przeczytał pan Prudhomme, Jezus powiedział: „nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. (Ew. Jana 14:6). Nie zaufałeś Jezusowi, więc nie możesz być z Bogiem. Kiedy nadejdzie pochwycenie, ty nie będziesz zabrany!

II. Po drugie, co stanie się po przyjściu Chrystusa na obłokach.

W czasie pochwycenia Chrystus przyjdzie na obłokach, a chrześcijanie powstaną, aby spotkać się z Nim. Chrystus zabierze swój lud do nieba. Co stanie się z nimi?

W podobieństwie o dziesięciu pannach Chrystus mówił o sobie, jako o oblubieńcu. Powiedział: „nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi” (Ew. Mateusza 25:10). Prawdziwi chrześcijanie są oblubienicą Chrystusa. Oblubienica poślubi Go w niebie po pochwyceniu, gdy nastąpi wesele Baranka. Biblia zapowiada:

„Nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka” (Objawienie 19:7-9).

Chrystus jest „Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata” (Ew. Jana 1:29). Jego oblubienicą są chrześcijanie ze wszystkich wieków, ubrani w „sprawiedliwe uczynki świętych”. Jezus czeka od dawna na swoje wesele i cóż za wspaniały będzie to czas! „Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka”.

Zanim chrześcijanie powrócą na ziemię ze swoim Panem, coś jeszcze będzie miało miejsce w niebie. Będzie to sąd wierzących, gdzie otrzymają nagrody. Nazywa się to „sądem bēma”. Greckie słowo „bēma” oznacza „miejsce sądu”. Apostoł Paweł napisał: „albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem [bēma] Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe” (2 Koryntian 5:10).

Nie jest to sąd ostateczny nad niezbawionymi zmarłymi, podczas którego niewierzący zostaną osądzenia z ich grzechów i posłani do jeziora ognia. Jest to sąd chrześcijan dotyczący tego, co robili na ziemi. Dotyczy on tylko chrześcijan. Biblia naucza: „Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Koryntian 3:11). Bez fundamentu Chrystusa jesteś zgubiony i pójdziesz do piekła. Jeśli jednak masz Chrystusa, to będziesz osądzony na podstawie tego, co dla Niego zrobiłeś. Biblia naucza: „A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi” (1 Koryntian 3:12-13). Chrześcijanin, który buduje w życiu „ze złota, srebra, drogich kamieni... zapłatę odbierze” (1 Koryntian 3:12, 14). Ale jeśli marnujesz czas i budujesz „z drzewa, siana, słomy”, to twoje „dzieło spłonie” i nie otrzymasz nagrody w Bożym królestwie (1 Koryntian 3:15).

Jakie nagrody da Chrystus i dlaczego? Jezus nie zapomni o tobie. Jeżeli jesteś jego wiernym sługą, On da ci wysoką pozycję w swoim królestwie. Powie do ciebie: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego” (Ew. Mateusza 25:21, 23). Do jednego powie: „I ty bądź nad pięcioma miastami” (Ew. Łukasza 19:19); do drugiego: „obejmij władzę nad dziesięciu miastami” (Ew. Łukasza 19:17). Wierni chrześcijanie będą rządzić z Chrystusem w Jego królestwie na ziemi przez tysiąc lat.

Chrześcijanie zostaną nagrodzeni za ich cierpienie. Biblia naucza: „jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy” (2 Tymoteusza 2:12). Ci, którzy umierają dla Jezusa jako męczennicy, otrzymają nagrodę. Chrystus powiedział: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota” (Objawienie 2:10).

Będą nagrody dla chrześcijan, którzy zdobywają dusze. Biblia naucza: „roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne” (Księga Daniela 12:3). Co oznacza przywieść kogoś do sprawiedliwości? To zdobyć duszę dla Chrystusa!

Kiedy pójdziesz do nieba, aby spotkać się z Chrystusem, nie będzie miało znaczenia, jaki miałeś samochód, jak wiele pieniędzy i ile podróżowałeś. Jednak będzie miało znaczenie, ile dusz zdobyłeś! Jedyne, co będziesz miał ze sobą w niebie to dusze tych, których zdobyłeś dla Chrystusa! Działaj, aby zdobywać je! Przynoś imiona ludzi! Przyprowadzaj ich, aby usłyszeli ewangelię! Niech Chrystus da ci koronę zdobywcy dusz!

Ale jeżeli nie jesteś nawrócony, to nie będziesz na tym sądzie. Jeżeli nie ufasz Chrystusowi, który umarł, płacąc cenę za ciebie; jeżeli Jego krew nie oczyściła cię z grzechów, to będziesz pozostawiony na ziemi, aby cierpieć ból, ogień i śmierć w czasie wielkiego ucisku. Kiedy umrzesz, pójdziesz do piekła. W dniu sądu ostatecznego zostaniesz wrzucony do jeziora ognia. Oto, co stanie się z tobą.

III. Po trzecie, co stanie się, gdy Chrystus przyjdzie na ziemię.

Po pierwsze, Jezus przyjdzie na obłokach, aby zabrać chrześcijan do nieba, by byli z Nim. Potem przyjdzie na ziemię z chrześcijanami, aby założyć swoje królestwo. Chrystus wstąpił do nieba na Górze Oliwnej, położonej na wschód od Jerozolimy. Kiedy uczniowie patrzyli, gdy był zabierany do nieba, dwaj aniołowie powiedzieli do nich:

„Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba” (Dzieje Apostolskie 1:11).

Jezus odszedł z Góry Oliwnej i w ten sam sposób powróci, w fizyczny sposób na Górę Oliwna, a chrześcijanie przyjdą razem z Nim. W Biblii czytamy: „Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej… Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci” (Księga Zachariasza 14:4-5). W czasie pochwycenia Chrystus przyjdź na obłokach po chrześcijan. Później wróci na ziemię razem z chrześcijanami. Oto dwie części Jego drugiego przyjścia. Kiedy Chrystus przyjdzie na ziemię, ustanowi swoje królestwo i będzie rządził przez tysiąc lat. Biblia podaje, że chrześcijanie ożyją i będą „panowali z Chrystusem przez tysiąc lat” (Objawienie 20:4).

Ale nie dotyczy to ciebie, jeśli nie jesteś nawrócony! Ominie cię to wszystko. A co czeka ciebie? Sąd, ból, cierpienie i ogień! Nie będziesz zabrany w czasie pochwycenia. Boży gniew zostanie na ciebie wylany. Będziesz cierpiał coraz większy ból w czasie wielkiego ucisku. Kiedy umrzesz, zostaniesz wrzucony do piekła i będziesz cierpiał „męki… w płomieniu” (Ew. Łukasza 16:24). W dniu sądu ostatecznego zostaniesz zaciągnięty do piekła i zmuszony do wysłuchania listy swoich grzechów, odczytywanych z Bożych ksiąg. Potem zostaniesz „wrzucony do jeziora ognistego”, abyś tam płonął na wieki (Objawienie 20:15).

Jeżeli nie jesteś nawrócony, to dla ciebie nie będzie pochwycenia, nagrody, nieba ani królestwa! Nie chciałeś zaufać Chrystusowi. Za twoje grzechy nie została zapłacona cena, którą była Jego śmierć. Twoje grzechy nie zostały oczyszczone Jego krwią! Dlatego będziesz musiał sam cierpieć za swoje grzechy. Za ciebie nie będzie „ofiary za grzechy” (Hebrajczyków 10:26), ale „straszliwe oczekiwanie sądu” (Hebrajczyków 10:27). Sąd! Ogień piekielny! Dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie! Oby tak się nie stało. W imieniu Jezusa. Amen.

Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte przed kazaniem czytał pan Abel Prudhomme: Ew. Jana 14:1-6
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Julie Sivilay:
„In Times Like These” (Ruth Caye Jones, 1902-1972).


SKRÓT KAZANIA

ABORCJA I DRUGIE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA!

ABORTION AND THE SECOND COMING OF CHRIST!

Dr C. L. Cagan

„W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (Ew. Jana 14:2-3).

(Ezechiel 36:24; 37:12)

I.   Po pierwsze, co stanie się, gdy Chrystus przyjdzie na obłokach.
1 Tesaloniczan 4:16-17; 1 Koryntian 15:51-52; Ew. Mateusza 24:36;
Ew. Mateusza 25:10, 11, 12; Ew. Jana 14:6.

II.  Po drugie, co stanie się po przyjściu Chrystusa na obłokach.
Ew. Mateusza 25:10; Objawienie 19:7-9; Ew. Jana 1:29; 2 Koryntian 5:10;
1 Koryntian 3:11-15; Ew. Mateusza 25:21, 23; Ew. Łukasza 19:19, 17;
2 Tymoteusza 2:12; Objawienie 2:10; Księga Daniela 12:3.

III. Po trzecie, co stanie się, gdy Chrystus przyjdzie na ziemię.
Dzieje Apostolskie 1:11; Księga Zachariasza 14:4-5; Objawienie 20:4;
Ew. Łukasza 16:24; Objawienie 20:15; Hebrajczyków 10:26, 27.