Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PRAWDZIWE PRZEBUDZENIE!

REAL REVIVAL!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 24-go czerwca 2012 roku
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 24, 2012

„I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało...” (Dzieje Apostolskie 2:17).


Zwrot „dni ostateczne” w kontekście tego fragmentu odnosi się do całej ewangelii od dnia pięćdziesiątnicy aż do drugiego przyjścia Chrystusa. W Dziejach Apostolskich 2:17 Bóg obiecuje, że w erze ewangelii: „wyleję Ducha mego na wszelkie ciało”. Smutną rzeczą jest, że większość współczesnych tłumaczeń Biblii opuszcza ważny przyimek „z”. Tylko w wersji „New American Standard Version” greckie słowo „apo” przetłumaczone zostało jako „z”. Pokrywa się to zarówno z Biblią Króla Jakuba (King James Bible) oraz oryginałem greckim. Po raz kolejny stara, dobra Biblia Króla Jakub rzuca światło na tłumaczenia współczesne! Profesor George Smeaton (1814-1889) powiedział: „Według Nowego Testamentu słowa „z mojego Ducha” (apo), wskazują na różnicę między miarą [udzieloną] ludziom, a niewyczerpaną pełnią źródła” (George Smeaton, The Doctrine of the Holy Spirit, Banner of Truth, wydanie wznowione z 1974 roku, str. 28).

Prawdą jest, że słowo „z” nie występuje w hebrajskim proroctwie, zapisanym w Księdze Joela 2:28. Wierzę jednak, że to greckie słowo pojawiło się w Dziejach Apostolskich 2:17 jako rezultat wzrastającego objawienia, aby pokazać nam, że zasób Ducha jest „niewyczerpany” i że może być On udzielany w coraz większej mierze. Zawsze pozostaje więcej do wylania z nieba. Uczniowie zostali napełnieni ponownie, jak czytamy w Dziejach Apostolskich 4:31: „napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże.” Profesor Smeaton powiedział też:

Nie mogła powstać bardziej szkodliwa czy myląca teoria ani też bardziej hańbiąca Ducha Świętego niż twierdzenie, że skoro Duch Święty został wylany w dniu pięćdziesiątnicy, to kościół nie potrzebuje ani też nie ma podstawy modlić się o wylanie Bożego Ducha. Przeciwnie, im więcej kościół prosi o Ducha i oczekuje Go, tym więcej otrzymuje (jw. str. 255).

Podczas gdy Duch Święty dany jest każdemu prawdziwemu chrześcijaninowi, to działa On cały czas według takiej samej mocy. Iain H. Murray powiedział: „Od dnia pięćdziesiątnicy działanie Ducha Świętego widoczne jest dwóch aspektach: zwyczajnym i nadzwyczajnym” (Iain H. Murray, Pentecost Today? Banner of Truth, 1998, str. 18).

„Normalne” działanie Ducha możemy zobaczyć w niektórych nawróceniach. Kiedy nadejdą „od Pana czasy ochłody ” (Dzieje Apostolskie 3:19), zobaczymy o wiele więcej nawróceń dokonanych przez Ducha Świętego. Zamiast zwrotu „czasy ochłody” mówimy dziś przebudzenie. Kiedy modlimy się o przebudzenie, prosimy o obfitsze wylanie Ducha Świętego, aby przekonał ludzi i przyprowadził ich do Jezusa, by mogli zostać zbawieni. O „normalnym” i „nadzwyczajnym” działaniu Bożego Ducha mówi ten stary hymn:

Potoki Bożych błogosławieństw
   Miłości obietnica;
Nadejdzie czas odświeżenia,
   Który Zbawiciel ześle nam.
Potoki Bożych błogosławieństw, tak bardzo potrzebne nam.
   Krople łaski spadają dziś na nas,
Lecz o potoki modlimy się.

Potoki Bożych błogosławieństw
   Przebudzenia czas;
Znad wzgórz i z dolin,
   Brzmi dźwięk zbliżającego się deszczu.
Potoki Bożych błogosławieństw, tak bardzo potrzebne nam.
   Krople łaski spadają dziś na nas,
Lecz o potoki modlimy się.
    (wolny przekład „There Shall Be Showers of Blessing”
       autor Daniel W. Whittle, 1840-1901).

Nie chcąc zostać niewłaściwie zrozumianym, muszę podkreślić, że modlitwa nie daje pewności, iż doświadczymy „potoków Bożych błogosławieństw” - przebudzenia. Dr A. W. Tozer powiedział:

       Czy zwróciliście uwagę, jak wiele jest modlitw o przebudzenie i jak niewiele rezultatów?
       Patrząc na ogrom modlitw wznoszonych w ostatnim czasie, powinny przepływać rzeki przebudzenia. To, że tak się nie dzieje, nie powinno nas zniechęcać, a raczej pobudzać do zastanowienia się, dlaczego nie ma odpowiedzi na modlitwy (A. W. Tozer, D.D. „Prayer No Substitute for Obedience,” w Of God and Men, Christian Publications, 1960 rok, str. 50, 51).

Nie sugeruję, że powinniśmy przestać modlić się o przebudzenie. Wprost przeciwnie. Mówię jednak, że modlitwa nie może sprawić, aby przyszło przebudzenie! Widziałem na własne oczy dwa ważne przebudzenia. Oba nastąpiły nagle, nie będąc poprzedzone wieloma modlitwami. Przebudzenie, którego byłem świadkiem w Pierwszym Chińskim Kościele w Los Angeles zaczęło się nagle, kiedy to grupa młodych ludzi w czasie letniego obozu doświadczyła przekonania o grzechu. Zaczęli wołać do Boga, aby przebaczył im winy. Widziałem też przebudzenie w fundamentalnym kościele baptystycznym w Wirginii, które było poprzedzone zwykłą modlitwą. Zaskoczenie było powszechne, gdy w czasie wieczornego nabożeństwa niedzielnego Bóg nagle wylał Swego Ducha. Ponad siedemdziesiąt osób, włącznie z pomocnikiem pastora, doświadczyło przekonania o grzechu i wołało do Boga o zmiłowanie. Pewien starzec, z trudem poruszając się w przejściu w zborze, wołał: „Jestem zgubiony! Jestem zgubiony!” Grupa młodzieży wyszła do przodu, by śpiewać, ale nie byli w stanie tego robić, gdyż zalewali się łzami, doświadczając głębokiego przekonania o grzechu. W ciągu trwającego trzy miesiące przebudzenia nawróciło się około pięćset osób.

W innym kościele, w którym przebywałem, wydawało się, że będzie miało miejsce przebudzenie. Ludzie modlili się o nie od dłuższego czasu. W czasie nabożeństw dosłownie „czuło się” Bożą obecność. Tłumy wypełniały budynek zboru, aż zabrakło miejsc siedzących. Jednak niespodziewanie przerwano nabożeństwa, ponieważ niektórzy z pomagających pastorów zaczęli bać się, gdy trzech nastolatków oraz inni ludzie doświadczyli głębokiego przekonania o grzechu. Obawiali się, że może to wprowadzić jakieś zakłócenia w ich zborach. Wierzę, że ludzie odgrywają pewną rolę w przebudzeniu. Biblia mówi: „Ducha nie gaście.” (1 Tesaloniczan 5:19). Możesz modlić się o przebudzenie, ale nie będzie miało ono miejsca, jeśli będziemy gasić Ducha!

Aby miało miejsce przebudzenie, musimy pragnąć zwiastowania w starym stylu, potępiającego grzech i wywyższającego Chrystusa. Wierzę, że brak takiego właśnie zwiastowania jest jednym z powodów, „dlaczego nie ma odpowiedzi na modlitwy”. W ten sposób zwiastował W. P. Nicholson. Pochodził z Północnej Irlandii i często oglądał przebudzenia, które zsyłał Bóg. Nicholson powiedział: „ przebudzenie, którego powinniśmy doświadczać w naszych kościołach to takie, które... sprawi, że ludzie będą albo wściekli, albo niesamowicie szczęśliwi. Nic tak nie niepokoi w kościołach, jak brak niepokoju. Nic nie jest bardziej przerażające niż to, że grzesznicy nie odczuwają strachu. Ach, oby byli ludzie, którzy staną się martwi dla wszystkiego innego za wyjątkiem Boga i tak pełni Jego, by móc stanąć naprzeciw reszcie ludzkości” (Sermons by W. P. Nicholson: Tornado of the Pulpit, skecz biograficzny Ian R. K. Paisley, Martyrs Memorial Productions, 1982 rok, str. 41).

W. P. Nicholson powiedział także:

       Pamiętajmy żonę Lota. Wyszła z chrześcijańskiego domu do pozbawionego Chrystusa piekła; opuściła ramiona sprawiedliwego męża, by wpaść w objęcia diabła i potępionych. Może i ty wychodzisz z chrześcijańskiego domu do ziemi, która jest pozbawionym Chrystusa piekłem...
       Jeżeli dołączasz do kościoła nie będąc zbawionym, to w podwójny sposób jesteś dzieckiem piekła...
       Bez Chrystusa ludzie są tylko mężczyznami i kobietami, którzy wyobrażają sobie, że są chrześcijanami, gdyż kiedyś uczynili takie czy inne wyznanie wiary... [Chrystus powiedział] „Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios”.
       Chrześcijan bez Chrystusa to człowiek, który myśli, że wszystko z nim w porządku, gdyż uczynił wyznanie wiary, ale w jego życiu brakuje dowodów nowego życia. Nie istnieje droga pomiędzy; albo zmierzasz do nieba, albo do piekła.
       Pozwól, że zadam ci pytanie... Czy jesteś takim chrześcijaninem bez Chrystusa? Czy jesteś nominalnym chrześcijaninem [tylko z nazwy]? Możesz pokazywać zewnętrze oznaki religii, ale niczego nie doświadczać. W swym umyśle wiesz, kim jest Chrystus, a jednak nie możesz powiedzieć: „Dzięki Bogu jestem zbawiony”. Musisz uniżysz się, być szczerym wobec Boga, zapomnieć o swej grzesznej dumie, o uczynionych wcześniej wyznaniach, o swojej religijności. Musisz przyjść do Chrystusa jako biedny, zgubiony grzesznik (jw. str. 41-44).

W dniu pięćdziesiątnicy apostoł Piotr powiedział: „Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście” (Dzieje Apostolskie 2:36). Tak, to ty Go ukrzyżowałeś. Ty posłałeś Go na krzyż. Jesteś winny! Posłałeś na krzyż Jezusa, lecz nie obchodzi cię to! Jesteś zadowolony z siebie, z tego, jaki jesteś! Chciałbyś pewną dawkę religii, ale nie chcesz „przyjść do Chrystusa jako biedny, zgubiony grzesznik”.

„A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się...” (Dzieje Apostolskie 2:37-38).

Upamiętaj się! Upamiętaj się! Odwróć się od martwej religii. Odrzuć ją! Mówisz, że jesteś chrześcijaninem, ale tak naprawdę jesteś hipokrytą! Nicholson powiedział: „Mówisz, że jesteś chrześcijaninem! Wolałbym raczej pójść do piekła i być tam z szatanem, niż żyć z kimś takim jak ty.” Napraw swoją relację z Bogiem bez względu na koszty! Nie myśl o tym, co pomyślą ludzie! Staraj się wejść do królestwa! Jezus powiedział: „gwałtownicy je [królestwo] porywają ” (Ew. Mateusza 11:12). Staraj się usilnie wejść! Przyjdź do Jezusa bez względu na koszty! Odrzuć swoją religijność! Upamiętaj się i usilnie staraj się przyjść do Jezusa! Nie kontynuuj dłużej drogi, którą idziesz! Upamiętaj się! Upamiętaj się! Wołaj do Jezusa: „Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!” (Ew. Marka 10:47). Wołaj do Niego: „Jezus, zmiłuj się nade mną! Jezus, zmiłuj się nade mną! Jezus, zmiłuj się nade mną! Jezus, zmiłuj się nade mną!”

Łaska zmieniła me życie.
Łaska zmieniła me życie.
Zgubiony byłem w grzechach,
Lecz Jezus zmienił me życie.

Upamiętaj się i powierz się miłosierdziu Jezusa! Nie ma dla ciebie innej nadziei! Słyszysz? NIE MA DLA CIEBIE INNEJ NADZIEI!!! ŻADNEJ INNEJ!!!

Dr Tozer powiedział: „Rozprzestrzenianie się przebudzenia prowadzącego do takiego rodzaju chrześcijaństwa, jakie znamy dzisiaj w Ameryce, może okazać się moralną tragedią, z której nie uda się wyjść przez setki lat” („No Revival Without Reformation,” opublikowane w Keys to the Deeper Life, 1957 rok, str. 12).

Nie potrzebujesz tego, co ma większość ludzi w naszych amerykańskich kościołach! Nie! Niech zniknie to z powierzchni ziemi! Nie potrzebujesz martwej religii! Potrzebujesz żywego Zbawiciela! Potrzebujesz prawdziwej krwi, od prawdziwego Zbawiciela, która obmyje cię z prawdziwych grzechów i zbawi cię od prawdziwego gniewu prawdziwego Boga, który pała prawdziwym gniewem z powodu twych grzechów! Potrzebujesz prawdziwej krwi Jezusa, aby przebłagać prawdziwy gniew prawdziwego Bóg! Wołaj – „Jezus, zmiłuj się nade mną! Jezus, zmiłuj się nade mną! Jezus, zmiłuj się nade mną!” Wołaj do Niego z głębi twego serca, tak jak robią to ludzie w Chinach, gdzie obecnie ma miejsce największe przebudzenie znane współczesnej historii! Ludzie wołają tam: „Jezus, zmiłuj się nade mną! Jezus, zmiłuj się nade mną! Jezus, zmiłuj się nade mną!” Wołaj jak i oni, aż Boży Syn przyjdzie z uzdrowieniem płynącym z Jego przebitych gwoździami dłoni!

Kiedy będziemy teraz śpiewać pieśń, przejdź do pokoju z tyłu, a dr Cagan zaprowadzi cię do miejsca, gdzie będziesz mógł modlić się. Wołaj jak Bartymeusz: „Jezus, zmiłuj się nade mną”, aż przyjdzie i przyniesie pokój twej umęczonej duszy!

Łaska zmieniła me życie.
Łaska zmieniła me życie.
Zgubiony byłem w grzechach,
Lecz Jezus zmienił me życie.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: Ew. Marka 10:46-52.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Revive Thy Work” (autor Albert Midlane, 1825-1909).