Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ODSTĘPSTWO – 2014

THE APOSTASY - 2014
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 8-go czerwca 2014 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 8, 2014

„Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo [dzień Pański] nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo” (2 Tesaloniczan 2:3).


Zwiastowałem na temat szatańskiego odstępstwa przed wielkim potopem. W dniach Noego, zanim nastał potop, widać wyraźnie obraz odstępstwa. Jezus powiedział, że odchodzenie od prawdy w dniach ostatecznych podobne będzie do tego w dniach Noego (Ew. Mateusza 24:37). Dziś rano chcę skupić się na wersecie, który wyraźnie zapowiada dzisiejsze odstępstwo.

Chrześcijanie w Tesalonice byli zdezorientowani i przestraszeni. Fałszywi nauczyciele nauczali, że dzień Chrystusowy już nadszedł i dlatego panuje wielki ucisk. Jednak apostoł Paweł powiedział im, że to niemożliwe. Dwie rzeczy muszą mieć miejsce zanim zacznie się okres wielkiego ucisku. Wielki ucisk to okres siedmiu lat pod koniec ery kościoła. W tym czasie antychryst będzie rządził na świecie jako najwyższy dyktator. Pod koniec tego siedmioletniego okresu Bóg wyleje siedem czasz gniewu na świat, który odrzuca Chrystusa. „Dzień Chrystusowy” i „dzień Pański” odnoszą się do ogólnego obrazu wielkiego ucisku aż do czasu drugiego przyjścia Chrystusa, ustanawiającego swoje królestwo. Chrześcijanie w Tesalonice zostali oszukani, gdyż powiedziano im, że już żyją w czasie sądu, który przecież ma mieć miejsce w przyszłości. W tym wersecie apostoł mówi im, aby nie bali się, gdyż zanim nastanie wielki ucisk, będą miały miejsce dwa wydarzenia:

1. Po pierwsze, ten dzień „nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo”, [które zacznie się przed wielkim uciskiem].

2. Po drugie, nie nastanie, zanim „nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia”, [tak apostoł nazywa ostatniego dyktatora świata, antychrysta. Pojawi się on na początku wielkiego ucisku].

Większość ludzi nauczających na temat proroctw zanurza się od razu w wydarzenia wielkiego ucisku. Ja jednak zawsze wahałem się to robić. Od czasu do czasu wspominam o tych wydarzeniach, ale o wiele bardziej interesuje mnie to, co będzie działo się przed wielkim uciskiem, gdyż jest to czas, w jakim teraz żyjemy! Jest to okres „odchodzenia”.

Nigdy nie byłem w stanie zrozumieć, jak ludzie mogą nauczać na temat proroctw biblijnych, nie odnosząc tego do ludzi. Taki rodzaj nauczania jest przyjemny dla tych, którzy „nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce” (2 Tymoteusza 4:3).

Dziś rano chciałbym poświęcić kilka minut, mówiąc na temat „odchodzenia” – odstępstwa, o którym mowa jest w naszym tekście. Naciśnij tutaj, aby przeczytać więcej na temat historycznej i teologicznej dyskusji dotyczącej korzeni dzisiejszego odstępstwa.

I. Po pierwsze, ukazanie odstępstwa.

„Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo” (2 Tesaloniczan 2:3).

A teraz pomyśl o słowie „odstępstwo”. W NASB (New American Standard Bible) to słowo przetłumaczono jako „odpadnięcie”. Słowo „odstępstwo” pochodzi z greckiego słowa „apostasia”, które oznacza „odsunąć się od czegoś”. Odnosi się do odejścia od prawdy biblijnej. Dr W. A. Criswell powiedział: „Przed ‘dniem Pańskim’ będzie miało miejsce znaczące odchodzenie ludzi uważających się za wierzących. Użyty [w języku angielskim] przedimek określony [the] wskazuje, że Paweł miał na myśli określone odstępstwo”. (The Criswell Study Bible, odnośnie 2 Listu do Tesaloniczan 2:3). Greckie określenie „hē apostasia” – odstępstwo – oznacza odstępstwo, jakiego nie było ani wcześniej, ani nie będzie później. Dr Charles C. Ryrie powiedział na temat naszego tekstu: „Odstępstwo. Agresywny i najwyższy bunt przeciwko Bogu, który przygotuje drogę do pojawienia się człowieka niegodziwości – wielkiego antychrysta” (The Ryrie Study Bible, odnośnie 2 Listu do Tesaloniczan 2:3).

Jak ten tekst odnosi się do nas dzisiaj? Odpowiedź jest prosta – odnosi się bardzo, gdyż teraz, w tej chwili, żyjemy pod koniec czasu odstępstwa, które zostało zapowiedziane! Wiem, że odstępstwo wzrośnie jeszcze bardziej. Ale już zaczęło się. Dr John F. Walvoord powiedział, że znaki wymienione w Ew. Mateusza 24:4-14 „wypełniają się w dzisiejszych czasach… obserwowane są dziś, lecz jeszcze bardziej szczegółowo wypełnią się w czasie wielkiego ucisku” (John F. Walvoord, Th.D., Major Bible Prophecies, Zondervan Publishing House, 1991, str. 254). Taki jest też mój pogląd na odstępstwo. Zaczęło się w obecnym czasie. „Obserwowane dziś, z jeszcze większymi szczegółami wypełni się w czasie wielkiego ucisku”.

Czy teraz żyjemy na początku „odstępstwa”? Posłuchajmy dr. Harolda O. J. Browna, który powiedział: „Religię przesunięto na skraj kultury a chaotyczny synkretyzm doprowadził do ogólnego załamania autorytetów” (The Sensate Culture, Word, 1996, str. 54). Nie musisz posiadać tytułu doktora teologii, aby zobaczyć, że kościoły w dzisiejszych czasach mają wielkie problemy. Wszystkie historyczne denominacje maleją tak, że dzisiaj są tylko cieniem tego, czym były. Nawet, swego czasu wielka, Konwencja Południowych Baptystów każdego roku traci 1000 kościołów! Tak, to prawda – 1000 kościołów południowych baptystów zamykanych jest co roku. Od 2006 roku liczba chrztów zmniejszyła się. Południowi baptyści stracili „ponad 100.000 członków w ubiegłym roku” (Baptist Press News). Gdziekolwiek nie spojrzymy, widzimy członków kościołów, którzy są zniechęceni i przestraszeni. Nie znam żadnego kościoła, nawet Joela Osteena, który wzrastałby w wyniku nawróceń. Jedynie, co dzieje się, to „wykradanie” ludzi z innych kościołów poprzez sprytną manipulację. Nasze zbory szybko ześlizgują się w coraz większe i głębsze odstępstwo. Nie zawsze zgadzam się z Lewisem Sperry Chaferem, ale myślę, że tym razem miał całkowitą rację:

     Te fragmenty [dotyczące odstępstwa] ukazują ludzi odchodzących od wiary (1 Tymoteusza 4:1-2). Nastąpi manifestacja cech ludzi nieodrodzonych, choć dziać się to będzie pod pozorem pobożności” (porównaj z 2 Tymoteusza 3:1-5). Pokazuje to, że zaprzeczając mocy krwi Chrystusa... przywódcy tych form sprawiedliwości będą ludźmi nieodrodzonymi, od których w dniach ostatecznych kościoła nie będzie pochodziło nic duchowego (Lewis Sperry Chafer, D.D., Systematic Theology, tom IV, Dallas Seminary Press, str. 375).

Tak! Nawet nasze najlepsze kościoły często prowadzone są przez ludzi, którzy żyją w tak wielkim odstępstwie, że „zaprzeczają oni mocy krwi Chrystusa”. Istnieją konserwatywni pastorzy, którzy zaprzeczają wersetowi z Hebrajczyków 12:24, w którym jest napisane, że „krew, którą się kropi” jest w „Jeruzalem niebieskim”, choć wyraźnie naucza tego Biblia. Wielu ludzi słucha tych nauczycieli, między innymi John MacArthur, który twierdzi, że krew Chrystusa to tylko „metonimia”, czyli inne określenie Jego śmierci. Jednak dr Martyn Lloyd-Jones powiedział:

Podstawowym testem sprawdzającym to, czy ktoś naprawdę zwiastuje ewangelię czy też nie jest zwrócenie uwagi na nacisk, jaki kładzie on na „krew”. Nie wystarczy tylko mówić o krzyżu i śmierci; testem jest „krew” (Dr Martyn Lloyd-Jones, M.D., God’s Way of Reconciliation (Efezjan 2), The Banner of Truth Trust, 1981, str. 331).

W dzisiejszych czasach ma miejsce wielkie odchodzenie od tego, czego Biblia naucza odnośnie dosłownego zadośćuczynienia przez krew. Kaznodzieje mogą mówić, że w to wierzą, ale nie znam nikogo, kto zwiastowałby na temat krwi Chrystusa tak, jak robił to Spurgeon i dr Lloyd-Jones. Niech Bóg nam pomoże! Żyjemy w czasie odstępstwa!

„Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie” – hē apostasia – odstępstwo! (2 Tesaloniczan 2:3).

Tak właśnie objawione jest nadejście odstępstwa!

Znaki Jego powrotu mnożą się,
   Światło poranka rozświetla niebo na wschodzie,
Uważaj, czas się zbliża,
   Nie zamykaj dziś swych oczu!
(„What If It Were Today?”, autor Leila N. Morris, 1862-1929;
      zmienione przez dr. Hymersa).

II. Po drugie, powód odstępstwa.

Otwórzcie Biblię na Objawieniu 12:12. Powstańcie i przeczytajmy to razem głośno.

„Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele” (Objawienie 12:12).

Spójrzcie na ostatnie zdanie – „gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele” (Objawienie 12:12). Możecie usiąść.

Tak, wiem, że jest to opis wściekłości szatana w czasie wielkiego ucisku. Jednak mój wieloletni pastor w chińskim kościele, dr Timothy Lin, widział w tych słowach coś jeszcze. Powiedział on: „Szatan zna to proroctwo lepiej niż wielu chrześcijan”. Powiedział też, że diabeł wie, iż pozostało mu niewiele czasu, zanim pozostanie związany przez tysiąc lat w „otchłani” (Objawienie 20:1-2). John Phillips napisał:

Szatan jest teraz jak zamknięty w klatce lew, wściekły w sposób, który nie da się wyrazić słowami… zachłystujący się furią, dając upust nienawiści i mściwości skierowanymi przeciwko rodzajowi ludzkiemu (Exploring Revelation, Loizeaux, 1991, str. 160).

Szatan nie może dotknąć Boga w niebie, więc wścieka się i atakuje ludzi – najwyższych z Bożych stworzeń. Apostoł Piotr powiedział:

„Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (1 List Piotra 5:8).

Kilka tygodni temu dwudziestodwuletni student z Santa Barbara City College zastrzelił sześć osób a trzynaście innych poważnie zranił, a następnie zanim zabił siebie. Kiedy przeczytałem dziwną wiadomość, jaką zostawił na YouTube, moją pierwszą myślą było to, że był on „opętany przez demona”. Tak! Przypomina to okropny film „Egzorcysta”. Politycy lewicy mówią, że zakazując posiadania broni, będziemy mogli powstrzymać takie zabójstwa. Ale mylą się. Kilka tygodni wcześniej inny młody człowiek zranił nożem myśliwskim szesnastu studentów. Nawet gdyby zabroniono broni palnej, to i tak ludzie użyją noży myśliwskich!

Jak ci młodzi ludzie mogli zostać opętanymi przez demony? Psycholog dr Judy Kuriansky powiedział: „Gdy ktoś jest już niezrównoważony przemocą promowaną przez Hollywood, to wśród takich ludzi znajdujemy potencjalnych seryjnych zabójców lub masowych morderców”. A dr Keith Kanner, ekspert w rozwoju nastolatków, powiedział: „Mamy badania pokazujące, że dzieci, które miały do czynienia z pełnymi przemocy grami, filmami w telewizji i kinach, są zwykle bardziej impulsywne i gwałtowne”. Dr Kanner powiedział: „Obwiniam Hollywood”. (John Blosser, National Enquirer, 9 czerwca 2014, str. 10-11). Miałeś rację doktorze Kanner – winę za to ponosi Hollywood, a nie Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie Ameryki [NRA]! Nikt jeszcze nie został zdemonizowany poprzez dołączenie do NRA. Nikt! Ale wielu młodych ludzi zostanie wykrzywionych, a niektórzy nawet opętani przez demony, w wyniku oglądania pełnych przemocy filmów i gier wideo!

Młodzi ludzie, przestańcie oglądać te filmy i wyrzućcie takie gry wideo! Nie dajcie się zdemonizować! Nie poddawajcie się wpływom demonicznym! Wyrzućcie te wszystkie śmieci z waszego życia! Koniec z tym!

A tak na marginesie, czy wiecie, kim był ten młody człowiek, który zabił ludzi w Santa Barbara? Jego ojciec był asystentem reżysera dwóch ostatnich krwawych horrorów, pełnych przemocy i zabijania! Niech Bóg nam pomoże! Ten dzieciak nie miał żadnej szansy!

I jeszcze jedna rzecz. Nie zapominajmy, że diabeł chodzi do kościoła! Tak, szatan chodzi do kościoła co niedzielę! On i jego asystenci-demony namieszali w kościołach w ciągu ostatnich dwustu lat! Włosy stają mi na głowie i przechodzą mnie ciarki, gdy czytam o Charlesie G. Finney’u (1792-1875) i o jego tzw. nawróceniu i napełnieniu Duchem! Jestem przekonany, że Finney był zdemonizowany, a może nawet całkowicie opętany przez demony, gdy te wydarzenia miały miejsce. Mój przyjaciel, który ma doktorat z teologii, powiedział do mnie niedawno: „Wokół Finney’a była jakaś ciemność. Był on dręczonym człowiekiem”. I dodał też: „Czy widziałeś kiedykolwiek na zdjęciu jego oczy? Wyglądał jak ktoś dziki”. Uważam osobiście, że był on zdemonizowany!

Finney był człowiekiem, który zwrócił się z całym gniewem przeciwko nawróceniom protestanckim, doprowadzając do tego, że niemalże każdy pastor w Stanach Zjednoczonych (oraz tysiące na całym świecie) porzucił dawny sposób nawrócenia, zamieniając go na „decyzjonizm” (naciśnij tutaj, aby przeczytać definicję tego terminu). Mliony niezbawionych ludzi stały się członkami ewangelicznych kościołów. Ostatnia książka dr. Francisa Schaeffera była zatytułowana The Great Evangelical Disaster [Wielka ewangeliczna katastrofa]. Dlaczego ewangelizm jest katastrofą? Ponieważ sprawił, że kaznodzieje przyjęli demoniczną doktrynę „decyzjonizmu”, odwracając się od religii Jonathana Edwardsa, George’a Whitefielda i C. H. Spurgeona. Niech Bóg nam pomoże! Miliony zgubionych ludzi trafiły do kościołów, pozostając nienawróconymi i niszcząc je! Finneyowska demoniczna doktryna „decyzjonizmu” zniszczyła kongregacjonalistów, metodystów, a następnie prezbiterian i północnych baptystów. A w chwili obecnej „decyzjonizm” Finney’a niszczy południowych baptystów i niezależnych fundamentalnych baptystów, wypełniając kościoły nienawróconymi ludźmi, którzy są tak niestabilni, że doprowadzają do podziałów zborów, odchodzenia z nich i zniszczenia!

„Darwinizm” i „decyzjonizm” to dwa zęby w widłach diabła. A tymi dwuzębnymi widłami szatan niszczy chrześcijaństwo w świecie zachodnim!

„Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie” – hē apostasia – odstępstwo! (2 Tesaloniczan 2:3).

Znaki Jego powrotu mnożą się,
   Światło poranka rozświetla niebo na wschodzie,
Uważaj, czas się zbliża,
   Nie zamykaj dziś swych oczu!

Widzieliśmy już, jak pokazane zostało odstępstwo. Widzieliśmy też jego przyczyny. A teraz tylko wspomnę dwa pozostałe punkty – rezultat odstępstwa i lekarstwo na nie. Więcej na temat decyzjonizmu można przeczytać w książce Iaina H. Murray’a The Old Evangelicalism (Banner of Truth, 2005).

III. Po trzecie, rezultat odstępstwa.

Rezultat jest wyraźny. Bardzo niewielu członków kościołów w dzisiejszych czasach jest zbawionych. Dzieci 3- i 4-letnie wypowiadają słowa tak zwanej „modlitwy grzesznika”, a potem są chrzczone! To straszne! I nie jest to wcale lepsze niż średniowieczny katolicyzm! Jest nawet gorsze! Przynajmniej tamci księża nie dawali ludziom fałszywego zapewnienia „wiecznego bezpieczeństwa”. To wstrętne i szatańskie, aby chrzcić dzieci i dorosłych tylko dlatego, że wypowiedzieli „modlitwę grzesznika”! Niech Bóg nam pomoże! W wielu miejscach z powodu „decyzjonizmu” narodzeni na nowo baptyści są tak rzadcy jak pigmeje albinosi w sercu Afryki. A oto opis przeciętnego baptysty lub ewangelicznego wierzącego:

„mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły” (Objawienie 3:17).

„A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich” (Objawienie 3:16).

Taki jest rezultat odstępstwa sprowadzonego przez „decyzjonizm”!

„Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie” – hē apostasia – odstępstwo! (2 Tesaloniczan 2:3).

Znaki Jego powrotu mnożą się,
   Światło poranka rozświetla niebo na wschodzie,
Uważaj, czas się zbliża,
   Nie zamykaj dziś swych oczu!

IV. Po czwarte, lekarstwo na odstępstwo.

Jak pozbyć się odstępstwa? Jakie jest lekarstwo? Jak na to odpowiedzieć? Tym lekarstwem, tą odpowiedzią jest Pan Jezus Chrystus! Jezus jest lekarstwem na odstępstwo! Jezus jest lekarstwem na odstępstwo! Tak, Jezus jest odpowiedzią na odstępstwo! Apostoł Paweł wiedział to. I dlatego powiedział:

„Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Koryntian 2:2).

Chrystus zbawia nas z grzechów. Chrystus wybawia nas z piekła. Chrystus zbawia nas z odstępstwa! Wyjdź z umierającej kultury Ameryki i z umierających kościołów! Wyjdź z nich i przyjdź – całkowicie – do Jezusa. On nigdy cię nie rozczaruje!

Jezus podstawą wiary mej,
     Na Jego krwi i sprawiedliwości opieram się.
Nie śmiem ufać najlepszym nawet odczuciom,
     Tylko na Jezusie opieram się.
Chrystus jest mocną skałą mą,
     Wszystko wokoło jest niczym ruchomy piasek;
Wszystko wokoło jest niczym ruchomy piasek
      („The Solid Rock”, Edward Mote, 1797-1874).

Dziś rano chcę ci powiedzieć, że nie ma żadnego bezpiecznego miejsca na tym świecie za wyjątkiem Jezusa! Przyjdź do Niego, a On cię zbawi!

W Chińskiej Republice Ludowej jest znacznie mniej odstępstwa. Dzieje się tak, gdyż ludzie tam są odcięci od Ameryki i zachodu. Nie mają nikogo, kto by im pomógł i ochronił – za wyjątkiem Jezusa. A Jezus pomaga im niesamowicie. Amerykańskie Towarzystwo Biblijne ocenia, że co godzinę w Chinach nawraca się 600 osób. Oznacza to 14.000 nawróceń każdego dnia! Ludzie tam polegają na Jezusie Chrystusie i to On daje im siły, aby przyprowadzać dziesiątki tysięcy młodych ludzi do Chrystusa i do kościołów!

Chrystus może przebaczyć twoje grzechy. On umarł na krzyżu, płacąc cenę za twoje winy. Jezus powstał z martwych, aby dać nam życie i nadzieję! Proszę cię, abyś wrócił tu w następną niedzielę. I proszę cię, abyś przyszedł bezpośrednio do Jezusa. „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”! Proszę przyjdź i porozmawiaj o tym, jak stać się prawdziwym chrześcijaninem. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: 2 Tesaloniczan 2:1-9.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„What If It Were Today?” (autor Leila N. Morris, 1862-1929; zmienione przez pastora).


SKRÓT KAZANIA

ODSTĘPSTWO – 2014

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo [dzień Pański] nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo” (2 Tesaloniczan 2:3).

(2 Tymoteusza 4:3)

I. Po pierwsze, ukazanie odstępstwa. Hebrajczyków 12:24.

II. Po drugie, powód odstępstwa. Objawienie 12:12; 20:1-2;
1 List Piotra 5:8.

III. Po trzecie, rezultat odstępstwa. Objawienie 3:17, 16.

IV. Po czwarte, lekarstwo na odstępstwo. 1 Koryntian 2:2.