Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ARKA NOEGO

(KAZANIE NR 81 NA PODSTAWIE 1 MOJŻESZOWEJ)
NOAH’S ARK
(SERMON #81 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 1-go czerwca 2014 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 1, 2014

„Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą” (I Mojżeszowa 6:14).


Kilka tygodni temu na ekrany kin wszedł hollywoodzki film „Noe”. Obejrzały go dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Napisałem artykuł zatytułowany „The Movie ‘Noe’ is satanic!” (Film „Noe” jest satanistyczny – naciśnij tutaj, aby przeczytać go po angielsku). Tak, ten film miał różne elementy demoniczne i nie polecam go nikomu. Ale poruszał też pewne sprawy, które były prawdziwe. Ukazał bardzo realistycznie potop, a sama arka pokazana była w wiarygodny sposób. Aż do teraz wielu młodych ludzi myślało o arce, jako o małej łodzi ze szczęśliwymi zwierzętami oraz z zadowolonym Noem, wyglądającym przez okno. Tak właśnie arka pokazywana jest w komiksach dla dzieci w szkółkach niedzielnych. Według mnie te książeczki przeznaczone dla małych dzieci są równie satanistyczne jak i sam film! Pokazują całkowicie sfałszowany obraz arki i potopu. Myślę, że kaznodzieje powinni powiedzieć młodym ludziom, że ten film jest satanistyczny. Kaznodzieje powinni także wejść do salek szkółek niedzielnych w swoich kościołach i powyrzucać wszystkie dziecięce komiksy o Noem i arce! Wyrzućcie je! One przekształcają tak bardzo poważne przesłanie w komiks! Jest to równie satanistyczne działanie jak film! Arka i potop to nie rzeczy, z których żartuje się!

Mówiłem już kilka kazań poświęconych Noemu i arce. Dziś wieczorem moje kazanie będzie miało tytuł „But Noah Found Grace” (Lecz Noe znalazł łaskę – naciśnij tutaj, aby je przeczytać). A dziś rano będę mówił na temat arki. Nie ma żadnych wątpliwości, że opis Noego stanowił starotestamentowy model – obraz zapowiadający coś, co miało wydarzyło się później w Nowym Testamencie. W Ew. Mateusza 24:37-39 Chrystus powiedział, że „dni”, w których żył Noe, były typem dni ostatecznych, które będą miały miejsce przed Jego drugim przyjściem. W 2 Liście Piotra 2:5 powiedziane jest o Noem, że był on wzorcem zwiastuna sprawiedliwości w czasie odstępstwa i fałszywego nauczania. Z kolei w 1 Liście Piotra 3:20-21 mowa jest o tym, że arka stanowiła prototyp zbawienia w Chrystusie. W Hebrajczyków 11:7 ponownie napisane jest, że stanowiła model zbawienia. Ludzie w dniach Noego również byli prototypem, którego odzwierciedleniem są ludzie niezbawieni w dniach ostatecznych. Zwiastowanie Noego w czasie odstępstwa było wzorcem, którego wypełnieniem są wierni kaznodzieje w dniach ostatecznych. Arka stanowiła prototyp, którego urzeczywistnieniem jest zbawienie w Chrystusie. Wiem, że typologia była bardzo nadużywana we wczesnych dniach chrześcijaństwa, w czasie których kaznodzieje widzieli prototypy we wszystkim, co jest w Starym Testamencie. Ale wiem także, że w Starym Testamencie są prawdziwe prototypy, które znalazły wypełnienie w Nowym Testamencie. W Liście do Hebrajczyków zawartych jest wiele antytypów. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus zasiadł z dwoma uczniami,

„I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach” (Ew. Łukasza 24:27).

Nie mam żadnych wątpliwości, że Chrystus powiedział im, iż arka Noego była typem Jego samego, jako Zbawiciela świata. Tak jak arka ocaliła Bożych ludzi przed potopem, tak Chrystus zbawia ich przed sądem i piekłem. Arka jest prototypem, a Jezus Chrystus antytypem – realizacją prototypu! Zaprzeczyć temu mogą jedynie odrzucający Biblię liberałowie, jak Harry Emerson Fosdick! Zanegować to mogą tylko moderniści w Seminarium Teologicznym Fullera albo w Chicago Divinity School! Biblia zapowiedziała, że „przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości” (2 List Piotra 3:3). Apostoł Juda powiedział:

„Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was: W czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, nie mający Ducha” (List Judy 17-19).

Już dawno temu nauczyłem się odrzucać takie nauczanie niewierzących!

Powróćmy teraz do I Mojżeszowej, szóstego rozdziału i wersetu 14. Jest to opis arki oraz tego, jak obrazuje ona Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bóg powiedział do Noego:

„Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą” (I Mojżeszowa 6:14).

Trzymajcie Biblię otwartą w tym miejscu. Amen.

Arthur W. Pink powiedział: „Arka... w której [Noe] i jego rodzina… znaleźli schronienie przed sztormem Bożego gniewu, to jeden z najbardziej przejrzystych i zrozumiałych prototypów zbawienia w Chrystusie, jaki znaleźć można w całym Piśmie Świętym” (Arthur W. Pink, Gleanings in Genesis, Moody Press, wydanie z 1981 roku, str. 103). Zauważyłem też, że wielki, baptystyczny komentator Biblii z XVIII wieku, wielokrotnie nazywa arkę typem Chrystusa (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, wydanie wznowione z 1989, tom 1, str. 50-51).

„Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą” (I Mojżeszowa 6:14).

I. Po pierwsze, arka została zaplanowana przez Boga.

Noe miał pewne przeświadczenie, że nadchodzi sąd. Nie myślał jednak o wybudowaniu arki, dopóki nie objawił mu tego Bóg.

A Bóg wiedział, co zamierza zrobić. Noe i ci, którzy z nim byli, zostali wybrani przez Boga na długo zanim świat został stworzony. Apostoł Paweł powiedział: „w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata” (Efezjan 1:4). Bóg nie tylko wybrał tych, którzy mieli znaleźć się w arce, ale także przed stworzeniem świata zaplanował zesłać Chrystusa, który w Biblii nazwany jest „Barankiem, który został zabity” (Objawienie 13:8).

Tak jak Bóg zaplanował, że antytyp – Jezus Chrystus przyjdzie, aby nas zbawić, tak samo zaplanował też wcześniej zbawić Noego.

Wszyscy, którzy jesteście chrześcijanami, powinniście radować się z tego, że Bóg wybrał was przed stworzeniem świata, tak samo jak zaplanował wybawić Noego w arce na długo przed tym, zanim wody potopu zniszczyły ten bezbożny świat! Jeżeli jesteś w Chrystusie Jezusie, to jesteś bezpieczny przed sztormem sądu!

Ukryj mnie, Zbawco, ukryj, aż nie minie życia sztorm.
Prowadź bezpiecznie do twej przystani. Ach przyjmij duszę mą!
   („Jesus, Lover of My Soul” autor Charles Wesley, 1707-1788).

II. Po drugie, arka została wybudowana jedynie po to, by ocalić tych, którzy do niej weszli.

Nie był to statek. Zupełnie nie! Hebrajskie słowo tłumaczone jako „arka” to „taybaw”. Oznacza ono „skrzynię” (Strong). To samo słowo użyte zostało opisując małą skrzynkę, w którym położony został Mojżesz, unoszący się na wodach Nilu. W I Mojżeszowej 50:26 to samo słowo zostało przetłumaczone zostało jako „trumna”. Arka nie miała steru ani żagli. Jestem przekonany, że jej dno było płaskie, aby zapewnić maksymalną powierzchnię. Była to po prostu skrzynia. Bóg powiedział: „Zbuduj sobie ‘skrzynię’ z drzewa żywicznego… powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą”. Słowo smoła jest tłumaczeniem słowa „kopher”, które pochodzi od czasownika „kaphar”. To samo słowo tłumaczone zostało jako „pojednanie” w 70 miejscach w Starym Testamencie. Tak właśnie przełożone zostało w III Mojżeszowej 17:11, „to krew dokonuje przebłagania za życie”. Skoro oba pochodzą od tego samego hebrajskiego słowa, to możemy sparafrazować I Mojżeszową 6:14: „Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz pojednaniem”, które jest we krwi! Oto mamy wielką skrzynię, pokrytą czarną smołą. Dr Henry M. Morris powiedział: „Kaphar... często tłumaczone jest jako ‘pojednanie’. Zapewniając ochronną powłokę przed wodami sądu, stało się pięknym prototypem Chrystusa” (The New Defender’s Study Bible, Henry M. Morris, Ph.D., World Publishing, 2006, str. 34; odnośnie I Mojżeszowej 6:14).

Taka była arka. Ogromna skrzynia zrobiona z drewna i pokryta wewnątrz i na zewnątrz czarną smołą, dokładnie zamknięta, by nie wtargnęły do niej wody wielkiego potopu. Dr M. R. DeHaan powiedział:

Arka... wyglądała jak wielka, czarna trumna. W rzeczywistości słowo tłumaczone jako arka, jest również przekładane jako „trumna” w I Mojżeszowej 50:26. Arka była symbolem śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa.
     Z łatwością możemy wyobrazić sobie, z jaką pogardą ludzie w czasach Noego patrzyli na jego pracę. Jakże niedorzeczne wydawało im się budowanie czarnej skrzyni, która wyglądała jak trumna, czekając na potop w czasie, gdy wcześniej deszcz nie spadł jeszcze na ziemię (M. R. DeHaan, M.D., The Days of Noah, Zondervan Publishing House, wydanie z 1971 roku, str. 173).

Wielu ludzi dzisiaj śmieje się i szydzi z Biblii. Niektórzy opis potopu określają jako „niedorzeczny”. Co jednak zrobią, gdy spadnie na nich Boży sąd? Co zrobisz ty, jeśli nie jesteś bezpieczny w Chrystusie Jezus?

Ukryj mnie, Zbawco, ukryj, aż nie minie życia sztorm.
Prowadź bezpiecznie do twej przystani. Ach przyjmij duszę mą!

III. Po trzecie, arka była schronieniem przed Bożym sądem.

Arka była bezpiecznym miejscem. Tak naprawdę było to jedyne bezpieczne miejsce. Było to jedyne bezpieczne miejsce przed sądem Bożym.

Ludzie w tym świecie mówią, że jest „wiele dróg”, aby znaleźć pokój z Bogiem. Jednak mylą się. Bóg zapewnił tylko jedną drogę ucieczki przed swoim gniewem w czasach Noego, a tym jedynym sposobem było wejście do arki. Dzisiaj Bóg również daje tylko jedną drogę, aby uniknąć Jego gniewu, a jest nią Pan Jezus Chrystus. W Biblii czytamy:

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12).

Ludzie mówią: „To nie w porządku!” Nigdy nie mogłem pojąć, jak mogą tak mówić! Dla mnie jest to w porządku! Człowiek zgrzeszył w ogrodzie Eden. Człowiek grzeszył i to bardzo mocno w okresie odstępstwa przed potopem. Bóg zapewnił sposób dla ludzi, aby mogli uciec przed sądem zesłanym z powodu ich grzechów. Jednak ludzie odrzucili ten sposób ocalenia. I dlatego utonęli w potopie. Co zatem ma być nie w porządku? Nie potrafię tego zobaczyć. I nigdy, przenigdy tego nie zrobię! Ludzie w dniach Noego słyszeli zwiastowanie Henocha (List Judy 14, 15). Mieli także zwiastowanie Noego (2 List Piotra 2:5). Duch Święty mieszkał wśród nich (I Mojżeszowa 6:3). Nie mieli zatem żadnej wymówki. Pytam się ciebie dziś rano: „Jaka będzie twoja wymówka, gdy umrzesz, nie będąc zbawionym przez Jezusa?” To dobre pytanie. Jaka będzie twoja wymówka, gdy Bóg osądzi ten świat, jeśli nie jesteś bezpieczny w Chrystusie?

Ukryj mnie, Zbawco, ukryj, aż nie minie życia sztorm.
Prowadź bezpiecznie do twej przystani. Ach przyjmij duszę mą!

IV. Po czwarte, w arce było miejsce dla każdego.

Hebrajczycy mieli dwa rodzaje jednostki łokcia: krótki, który wynosił 44,5 cm i długi, który miał 51,8 cm. Wielkość arki podana jest w Biblii w I Mojżeszowej 6:15. Gdyby użyć mniejszej wartości łokcia, wówczas trzykondygnacyjna arka miałaby 8.900 m2 powierzchni, czyli 2,2 akra. Gdyby użyć większej wartości, to każda z kondygnacji miałaby powierzchnię 4.027 m2, co dawałoby 12.077 m2 ogólnej powierzchni arki. Jej wysokość wynosiła 15,5 metra, czyli nieco mniej niż ma pięciopiętrowy budynek. Oznacza to łączną objętość 62.604,3 m3! Było tam wystarczająco miejsca, aby zmieściło się 125.000 zwierząt wielkości owcy. Zoologowie szacują, że istnieje mniej niż 100 podstawowych gatunków zwierząt czterokopytnych i mniej niż 170 podstawowych gatunków ptaków. Powierzchnia arki wynosiła 12.077 m2, co wystarczało, aby pomieścić liczbę podstawowych gatunków, które weszły do niej. Dr Henry M. Morris powiedział:

     Skoro, jak zobaczyliśmy to już, arka mogłaby pomieścić nawet sto dwadzieścia pięć tysięcy owiec a średnia wielkość zwierzęcia lądowego jest mniejsza niż owcy, to oczywistym jest, że nie więcej niż 60 procent arki musiało być użyte, by pomieścić zwierzęta… A zatem wielkość arki była idealna do pomieszczenia wszystkich zwierząt… a także żywności dla nich oraz dając miejsce Noemu i jego rodzinie dla wszelkich innych koniecznych celów (Henry M. Morris, Ph.D., The Genesis Record, Baker Book House, wydanie z 1986 roku, str. 185).

Ukryj mnie, Zbawco, ukryj, aż nie minie życia sztorm.
Prowadź bezpiecznie do twej przystani. Ach przyjmij duszę mą!

Chociaż ogólnie cały film „Noe” jest demoniczny, to w dziwny sposób sama arka jest pokazana dość realistycznie i zgodnie z Biblią. Zwierzęta i ptaki weszły na arkę w sposób, w jaki opisał to dr Morris. Weszły, kierowane instynktem i zapadły w stan hibernacji. Ta część filmu była dość piękna i zgodna z Biblią. Ale podkreślę to jeszcze raz – nie oglądajcie tego filmu. Jego satanistyczne przesłanie może być szkodliwe i wprowadzające zamieszanie. Tak, ta wielka arka działa na wyobraźnię. Zapiera mi oddech w piersi, gdy myślę o tej gigantycznej, trzypiętrowej, czarnej arce, unoszącej się na falach, tak niesamowicie zaprojektowanej przez Boga, że nie mogła przewrócić się nawet, gdyby przekręciła się na falach o 90 stopni.

Co roku latem, w czasie kilku dni, gdy pozwala na to pogoda, na wysokiej górze Ararat w Armenii trwają usilne poszukiwania arki. Być może któregoś lata uda się znaleźć szczątki arki. Myślę, że może to się stać, zanim wielki sąd zakończy te czasy. Ale bez względu na to, czy archeologowie znajdą ją czy też nie, wszyscy starzy Ormianie w moim klubie sportowym mówią, że ona tam się znajduje. Jeden z nich powiedział, że jego dziadek zobaczył jej część, wystającą z lodu. „Była całkiem czarna. Nie spodziewał się, że będzie czarna”.

Kilka lat temu pojechałem z rodziną do Anglii. Tam urodził się mój dziadek i był to wspaniały czas. Pojechaliśmy do zamku w Dover. Być może słyszeliście o białych klifach Dover. W ciągu wieków wiele statków rozbiło się na skałach pod klifami. Kiedy tam przyjechaliśmy, nie zwracałem wcale uwagi na zamek w Dover. Kiedy zwiedzi się jeden zamek, to tak jakby widziało się je wszystkie! Ale zobaczyłem coś w pewnej odległości, co przykuło moją uwagę. Było wielkie. Widać było, że jest bardzo stare. Podszedłem, aby przyjrzeć się lepiej. Nie mogłem oderwać wzroku. Stała tam wysoka na ponad 24 metry latarnia morka, wybudowana, jak mi powiedziano, w I wieku naszej ery! Był to długi, czarny komin, skierowany w stronę nieba. Spojrzałem do wewnątrz i zobaczyłem na ścianach czarny osad. Rzymianie wybudowali ją w czasach, gdy apostoł John przebywał na wyspie Patmos! Wewnątrz palili drewno, aby ostrzegać statki przed skałami w Dover. Poczułem gęsią skórkę na myśl o niesamowitym majestacie tej starożytnej latarni morskiej, wynurzającej się ze mgły. Podobnie musiała też wynurzać się arka, gdy nocą podchodzili do niej chłopcy, aby popatrzeć, parskając śmiechem, a potem rzucając kamieniami, które dudniły, uderzając o drewno. Uciekali, śmiejąc się, aż do nocy, gdy przyszedł potop, by zniszczyć ich wszystkich! A wtedy ludzie szlochali i krzyczeli, trzymając się kurczowo pni wyrwanych drzew, chwytając się skał i kamieni, gdy gigantyczny demon Neptun powstał ze skłębionych wód potopu, a rozszalały Tryton zadął w swoją muszlę-róg. Bóg otworzył fontanny z głębokości i rozwarł okna nieba.

„Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios; to wszystko zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce” (I Mojżeszowa 7:23).

Ukryj mnie, Zbawco, ukryj, aż nie minie życia sztorm.
Prowadź bezpiecznie do twej przystani. Ach przyjmij duszę mą!

„Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce” (I Mojżeszowa 7:23). Arka była obrazem Chrystusa! Jeżeli jesteś w Chrystusie, jesteś bezpieczny przed nadchodzącym sądem. A jeżeli nie jesteś w Chrystusie, to utoniesz w jeziorze ognia, jednak nie na śmierć! Ach nie! Będziesz ciągle wyciągany na powierzchnię, a potem utoniesz ponownie i tak cały czas w tym płonącym jeziorze, które nie ma końca, nigdy nie stygnie i płonie ciągle, cały czas!

Jak możesz uciec? Wejdź do arki! Arka przedstawiała Chrystusa. Czarna smoła była prototypem krwi Chrystusa. Wejdź! Wejdź do arki! Wejdź do Chrystusa, zanim nie będzie to już nigdy więcej możliwe.

Ci chłopcy patrzyli przez krzaki na arkę i w noc poprzedzającą potop śmiali się! Ci sami chłopcy stukali w ścianę arki, gdy z ziemi zaczęły wypływać strumienie a z nieba padać deszcz! Ci chłopcy wołali: „Boże, pozwól nam wejść! Nie daj nam utonąć”. To ci sami chłopcy, którzy przez całą wieczność krzyczą w jeziorze ognia! Gdyby tylko mogli, to powiedzieliby do ciebie: „Uciekaj przed Bożym sądem! Uciekaj przed gniewem Pana! Nie patrz za siebie! Nie myśl o tym, jak wejść, ale zrób to! „Na Nim polegaj, na Nim całkowicie”. Powierz się Mu w pełni. „Niech nic innego nie przeszkadza ci w tym”. Wbiegnij przez drzwi arki. „Na Nim polegaj, na Nim całkowicie”, gdyż tylko Chrystus może zbawić cię przed nadchodzącym gniewem i oczyścić cię z twych grzechów swoją świętą i wieczną krwią! Amen.

Powstańcie i zaśpiewajmy pieśń nr 7 z waszych kartek – „Come, Ye Sinners”.

Przyjdźcie grzesznicy, biedni i zgubieni, słabi, zranieni, chorzy, cierpiący;
Jezus gotów jest, by zbawić was, pełen litości, miłości i mocy.
On jest w stanie, On jest w stanie, On chce tego, nie wątp już!
On jest w stanie, On jest w stanie, On chce tego, nie wątp już!
(„Come, Ye Sinners”, autor Joseph Hart, 1712-1768).

Jeżeli chciałbyś porozmawiać ze mną i innymi doradcami duchowymi, przejdź teraz do tyłu sali. Dr Cagan zaprowadzi cię do innego pomieszczenia, gdzie będziemy mogli porozmawiać o twoim zbawieniu. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: I Mojżeszowa 6:12-17.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Jesus, Lover of My Soul” (autor Charles Wesley, 1707-1788).


SKRÓT KAZANIA

ARKA NOEGO

(KAZANIE NR 81 NA PODSTAWIE 1 MOJŻESZOWEJ)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą” (I Mojżeszowa 6:14).

(Ew. Mateusza 24:37-39; 2 List Piotra 2:5; 1 List Piotra 3:20-21;
Hebrajczyków 11:7; Ew. Łukasza 24:27;
2 List Piotra 3:3; List Judy 17-19)

I.    Po pierwsze, arka została zaplanowana przez Boga. Efezjan 1:4; Objawienie 13:8.

II.   Po drugie, arka została wybudowana jedynie po to, by ocalić tych, którzy do niej weszli. I Mojżeszowa 50:26; III Mojżeszowa 17:11.

III. Po trzecie, arka była schronieniem przed Bożym sądem. Dzieje Apostolskie 4:12; List Judy 14, 15; 2 List Piotra 2:5; I Mojżeszowa 6:3.

IV. Po czwarte, w arce było miejsce dla każdego. I Mojżeszowa 7:23.