Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
BOŻONARODZENIOWY KONFLIKT

(KAZANIE NR 66 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)
THE CHRISTMAS CONFLICT
(SERMON #66 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 9-go grudnia 2012 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, December 9, 2012

„Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.” (I Mojżeszowa 3:14-15).


Mam nadzieję, że nigdy nie uważaliście węża w I Mojżeszowej za legendę czy mit. Księga Rodzaju ma być czytana jako prawdziwa historia. Był prawdziwy wąż i prawdziwy ogród Eden. Był prawdziwy Adam i prawdziwa Ewa, którzy naprawdę zgrzeszyli. W wyniku tego cała rasa ludzka upadła, a rodzaj ludzki jest całkowicie zdeprawowany.

Księga Objawienia nazywa Lucyfera „wężem starodawnym, zwanym diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat” (Objawienie 12:9). Diabeł starał się skusić Ewę i zniszczyć rasę ludzką. Nie mógł pojawić się przed nią jako duch, gdyż duchy są niewidoczne. Dlatego też musiał wejść w jakąś żywą istotę, tak samo jak w dniach Chrystusa on i jego demony weszły w stado świń. A zatem szatan, zdecydowany, aby doprowadzić rodzaj ludzki do grzechu, wszedł w ciało gada.

Kiedy Bóg przyszedł, aby rozprawić się z wężem, nie poruszał kwestii tego, czy był on winny, czy też nie. Bóg wiedział od początku o jego winie. Dlatego też wypowiedział nad nim sąd:

„Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!” (I Mojżeszowa 3:14).

Szatan był wrogiem naszych pierwszych rodziców, a zatem Boże słowa musiały być dla nich pociechą. To on doprowadził do ich grzechu i upadku. Był także wrogiem Boga. A zatem Bóg powiedział do diabła, że ześle zrodzonego z „nasienia kobiety”, który wymierzy mu śmiertelną ranę, a świat doświadczy przez Niego błogosławieństwa.

„Nieprzyjaźń też położę między tobą i niewiastą, i między nasieniem twoim, i między nasieniem jej; to potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę.” (Biblia Gdańska, I Mojżeszowa 3:15).

Chciałbym poruszyć trzy rzeczy wynikające z naszego tekstu.

I. Po pierwsze, nasienie kobiety odnosi się do Chrystusa.

„Nasienie kobiety” może odnosić się wyłącznie do potomka Ewy, który nie będzie miał ziemskiego ojca. W całej Biblii słowo „nasienie” odnosi się tylko do mężczyzn, do nasienia, które zapładnia jajeczko kobiety. A zatem to nasienie musiało zostać w cudowny sposób zaszczepione w łonie kobiety. To proroctwo wskazuje wyraźnie na przyszłe narodziny Chrystusa z dziewicy. Chrystus, który został zaszczepiony w łonie dziewicy Marii nie dziedziczył grzesznej natury, która dyskwalifikowała każdego syna Adama ze stania się Wybawicielem. Anioł Gabriel powiedział do Marii:

„Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.” (Ew. Łukasza 1:35).

„I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.” (I Mojżeszowa 3:15).

II. Po drugie, nieustanna wojna trwać będzie między zrodzonym z nasienia kobiety, a nasieniem węża.

Bóg powiedział:

„I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem…” (I Mojżeszowa 3:15).

Nieprzyjaźń, wrogość, nienawiść – na zawsze między nasieniem kobiety a nasieniem węża. Dr John Gill (1697-1771) powiedział: „Jeśli chodzi o szatana i kościół Boży we wszystkich wiekach to jest to prawdą; między nimi trwa niekończąca się wrogość i ciągła wojna: między twoim potomstwem a jej potomstwem… upadłe anioły oraz niegodziwi ludzie nazywani są wężami, pokoleniem wężowym, podczas gdy Boży lud nazywany jest nasieniem kościoła. Nienawiść tych pierwszych trwa od samego początku” (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, wydanie z 1989 roku, tom I, str. 27; odnośnie I Mojżeszowej 3:15).

Widzimy tutaj odwieczną, niekończącą się wojnę między siłami szatana, a siłami Chrystusa. Pan Jezus Chrystus mówił wyraźnie o tych, których ojcem jest szatan, że są jego nasieniem. Powiedział do nich:

„Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego.” (Ew. Jana 8:44).

A w 1 Liście Jana czytamy:

„Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.” (1 Jana 3:10).

Nasieniem węża są „dzieci diabelskie”. Nasieniem kobiety są „dzieci Boże”. Tak czytamy w 1 Liście Jana 3:10. Ten podział był widoczny już bardzo dawno temu, gdy Kain zamordował swojego brata Abla. Kain był z nasienia węża, a Abel z nasienia kobiety, to jest z Chrystusa. Biblia podaje:

„Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.” (1 Jana 3:12).

Między dziećmi szatana - nasieniem węża, a dziećmi Chrystusa, czyli nasieniem kobiety, panuje naturalna wrogość, nienawiść i nieprzyjaźń. Jezus nazywał świat „nasieniem wężowym”. Ten świat, będący pod panowaniem diabła, jest wrogi prawdziwym chrześcijanom. Jezus powiedział:

„Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.” (Ew. Jana 15:18-19).

„Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.” „Świat” to nasienie węża. Nienawidzi on tych, którzy zrodzeni są z „nasienia kobiety” - z Chrystusa. To dlatego chrześcijanie są nienawidzeni i prześladowani.

Tego nie trzeba nawet tłumaczyć dzieciom. Kiedy dziecko staje się prawdziwym chrześcijaninem, inni od razu stają przeciwko niemu i zaczynają się z niego naśmiewać. Mogą mówić na przykład: „Myślisz, że jesteś taki święty!” Już od najmłodszych lat dzieci wężowe odczuwają wrogość i nienawiść do dzieci Chrystusowych. „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem” (I Mojżeszowa 3:15). To samo dzieje się w kościołach, wśród dorosłych. Kiedy niezbawiony nastolatek w zborze widzi, jak jeden z jego przyjaciół staje się oddanym chrześcijaninem, wówczas odwraca się od niego, obmawia go, szkaluje i celowo szuka w nim błędów po to, by móc go obgadywać. Każde dziecko pastora przechodzi przez podobne tortury umysłowe. Wiele lat temu, gdy szkółkę niedzielną w naszym zborze prowadzili niegodziwi ludzie, nasi chłopcy ciągle musieli stać w kącie, karani za najmniejsze przewinienia, a często bez powodu. Ludzie ci kierowani byli wrogością do pastora, a potem do Boga. Każde dziecko, które przychodzi do kościoła, musi przejść podobny test, gdyż inaczej nie będzie prawdziwym chrześcijaninem! Dziecięca pieśń wyraźnie to pokazuje:

Kto będzie po stronie Pana? Kto będzie służył Królowi?
   Kto będzie Jego pomocnikiem i innych ludzi do Niego przyprowadzał?
Kto zostawi świat i stanie z wrogiem twarzą w twarz?
   Kto będzie po stronie Pana? Kto za Nim będzie szedł?
(„Who is on the Lord’s Side?” autor Frances R. Havergal, 1836-1879).

Większość dorosłych w kościołach nie zdaje sobie sprawy z tego, że szkółka niedzielna i inne grupy dziecięce są zawsze polem zaciętej walki między potomstwem węża a potomstwem Chrystusa.

Oczywiście to samo odnosi się do dorosłych. Kaznodzieje czują się często przestraszeni i onieśmieleni ludźmi w zgromadzeniu. Dzisiaj pastorzy zwykle nie zdają sobie sprawy, dlaczego niektórzy ludzie w ich kościołach obracają się przeciwko nim. Wierzę, że największym problemem pobożnych pastorów w dzisiejszych czasach jest zamieszanie wywoływanie przez członków zborów, którzy należą do nasienia węża, a nie do nasienia Chrystusowego. Zgubieni członkowie zborów stwarzają nieustanne problemy w swych zgromadzeniach.

Napięcie ma też miejsce w miejscu pracy. Chrześcijanin w swojej pracy często jest w centrum uwagi, oskarżany i krytykowany za drobne rzeczy. Jeżeli pracujesz, to wiesz, o czym mówię. Wspominam o tym, abyś wiedział, że nie jesteś wyjątkiem. To krzyż, który każdy prawdziwy chrześcijanin musi nieść.

A co jeśli chodzi o Święta Bożego Narodzenia? To kazania nosi przecież tytuł „Bożonarodzeniowy konflikt”. Jest to dobry tytuł, bo przecież w dzisiejszych czasach wiele konfliktów powstaje z tego powodu. Prezenter wiadomości Bill O’Reilly nazywa to „wojną o Święta Bożego Narodzenia”. Gubernator południowego stanu nie zgodził się, aby stawianą w jego stanie choinkę określać jako „bożonarodzeniową”, lecz jako „świąteczną”. Wiele mówiono na ten temat.

W najnowszym magazynie Billy Grahama Decision (z grudnia 2012), znalazł się artykuł pod tytułem „Fighting Back When Society Censors Christ” (Stawianie oporu na cenzurowanie Chrystusa przez społeczeństwo). W artykule tym jest mowa o matkach, które w miejscowej szkole opowiadały na temat różnych świąt, religii i kultur. Jedna z nich zapytała, czy mogłaby zrobić to samo odnośnie Świąt Bożego Narodzenia i otrzymała pozytywną odpowiedź. Inne matki zaczynały od tłumaczenia, skąd wywodzi się dane święto, cytując z różnych książek. Również ona tak zrobiła, tylko że jej książką była „Biblia”. Kiedy wyciągnęła ją, zdawało się, że jakby zapaliła bombę. Nauczyciel zawołał: „O nie! Musisz ją schować!” Była to bardzo kłopotliwa sytuacja. Inne książki, religijne czy też nie, można było używać, ale nie Biblii. A wszystko to obserwowały dzieci.” (Decision, 12, 2012, str. 4).

Seniorom w Winter Park na Florydzie zabroniono niedawno śpiewać kolędy w swoich domach. Agencja Ochrony Środowiska w Nowym Jorku pozwala pracownikom rozwieszać transparenty z okazji Chanuki oraz świętować indiański festiwal Diwali, ale zabroniono rozwieszać bożonarodzeniowe napisy, czerwone i zielone dekoracje oraz stawiać choinki. W Plano, w Teksasie, władze szkoły zabroniły dzieciom rozdawać ołówki z napisem: „To Jezus jest powodem Świąt Bożego Narodzenia”. Te same władze szkolne zabroniły dzieciom pisać życzenia „Radosnych Świąt Bożego Narodzenia” na kartkach wysyłanych do żołnierzy w Iraku. W Nowym Jorku jakiś rodzić zaprotestował przeciwko wystawie szkolnej, ukazującej między innymi menorę i muzułmańską gwiazdę z półksiężycem, podczas gdy zabroniono umieścić tam bożonarodzeniową szopkę. Zarówno sąd federalny jak i sąd apelacyjny uznały, że sceny z szopki nie mogą być umieszczane na szkolnej wystawie, podczas gdy menora i muzułmańska gwiazda z półksiężycem mogą tam być. Według sądu „uczniowie nie traktują tej wystawy jako promującej judaizm czy islam.” W artykule w Decision czytamy: „Niestety, tego typu religijna cenzura jest zbyt powszechna w okresie Świąt Bożego Narodzenia”. Wiemy, że jest to prawdą. W wielu miejscach nie można już nawet powiedzieć: „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia”. Teraz mówi się tylko „Wesołych świąt”. Za każdym razem, gdy ktoś tak do mnie mówi, odpowiadam: „Wesołego Bożego Narodzenia!” Jednak coraz wyraźnie dostrzegam, że „nasienie wężowe” nienawidzi świętowania narodzin Chrystusa, atakując tych chrześcijan, którzy starają się, aby Boże Narodzenie było rzeczywiście świętem chrześcijańskim!

Gwałtownie atakowano mnie za to, że mówiłem młodym ludziom, iż powinni przyjść do kościoła w wigilię Bożego Narodzenia oraz w sylwestra. Mówiono mi, że jestem legalistycznym tyranem, który nakazuje przychodzić do kościoła, zamiast raczej bawić się na dancingu czy pijackiej prywatce. Wiecie teraz, gdzie powstają takie słowa! Bóg powiedział: „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem...” „Potomstwo wężowe” zawsze będzie przeciwko „potomstwu Chrystusowemu”. Nie jest to niczym nowym! Plemię wężowe nie chce, abyś przychodził do kościoła w wigilię Bożego Narodzenia czy w sylwestra! Mam nadzieję, że nie słuchasz tych ludzi! Bądź z nami w w wigilię Bożego Narodzenia i w sylwestra!

Jak masz zamiar spędzić Święta Bożego Narodzenia? Czy będziesz z tymi, którzy należą do „potomstwa wężowego”? Czy też będziesz wtedy z nami? Na tym polega „bożonarodzeniowy konflikt”. Nic się nie zmieniło od ogrodu Eden! „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem...” Między potomstwem kobiety, a potomstwem węża toczy się wojna. Ale o czymś jeszcze chcę powiedzieć.

III. Po trzecie, Chrystus wygrał tę wojnę.

Nasz tekst kończy się słowami: „...ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę” (I Mojżeszowa 3:15).

Taki jest koniec tego wielkiego konfliktu. Szatan, który przewodzi siłami zła na tym świecie, będzie walczył przeciwko Bogu aż do końca. Jednak ostatecznie to Chrystus, narodzony z nasienia kobiety, zmiażdżył głowę szatanowi. Był to śmiertelny cios! Wypełnił się, gdy Pan Jezus umarł na krzyżu, gdyż ponosząc śmierć, wypełnił Zakon, pokonał grzech, śmierć i piekło! Spurgeon powiedział, że kiedy Chrystus powstał z martwych: „usunął drzwi grobu i odrzucił je tak, jak Samson usunął bramy Gazy – w całości, otwierając wejście do nieba i wyprowadzając więźniów z niewoli; to wtedy została skruszona głowa smoka. Co robi teraz szatan?... Chrystus zmiażdżył go, nasienie kobiety złamało moc wroga! Alleluja! Alleluja! On zrzucił księcia ciemności z wyżyn. Czyż nie powiedział: „Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba.” On zdeptał głowę węża.

Zmiażdżenie głowy złego było ciosem śmiertelnym. Gdyby zmiażdżony został ogon, czy szyja, mógłby przeżyć; lecz nasz Pan całkowicie zniszczył królestwo złego i zgniótł jego moc... Chrystus, nasienie kobiety, przyjdzie po raz drugi i będzie rządził na ziemi... a prawicą wywyższy Swój lud. Jego stopa stratuje Jego wrogów. Obyśmy ja i wy mogli być wśród tego szczęśliwego tłumu, który odda cześć zrodzonemu z nasienia kobiety w czasie Jego drugiego przyjścia [gdy powróci z nieba, aby rządzić nad całą ziemią]. Poprzez potomka kobiety odzyskaliśmy raj, a przekleństwo upadku zostało usunięte...” (C. H. Spurgeon, „The Serpant’s Sentence,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, wydanie z 1974 roku, tom XXXVI, str. 527, 528).

Chcę zapytać się ciebie, po której jesteś stronie? Czy jesteś z nasieniem węża, czy też z nasieniem kobiety, którym jest Chrystus? Możesz być po jednej tylko stronie. Gdzie jesteś? Po której stronie jest tak na prawdę twoje serce? Czy jesteś z Chrystusem, czy też z plemieniem wężowym? Każda osoba tutaj dziś rano jest po jednej lub drugiej stronie! Modlę się, abyś opuścił stronę węża i przyszedł do Jezusa i Jego ludu. Jezus przebaczy ci twe grzechy i da życie wieczne. Zwycięstwo jest po stronie Jezusa. Przyjdź do Niego. Zaufaj Mu. Zbawienie może być twoim udziałem poprzez Jego oczyszczającą z grzechu krew! Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami na temat zbawienia twej duszy, proszę wstań teraz i przejdź do tyłu sali. Panie Lee, proszę poprowadź nas w modlitwie.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem dr Kreighton L. Chan: 1 Jana 3:10-13.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Who is on the Lord’s Side?” (autor Frances R. Havergal, 1836-1879).


SKRÓT KAZANIA

BOŻONARODZENIOWY KONFLIKT

(KAZANIE NR 66 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.” (I Mojżeszowa 3:14-15).

(Objawienie 12:9)

I.   Po pierwsze, nasienie kobiety odnosi się do Chrystusa.
Ew. Łukasza 1:35; I Mojżeszowa 3:15.

II.  Po drugie, nieustanna wojna trwać będzie między zrodzonym z
nasienia kobiety, a nasieniem węża. I Mojżeszowa 3:15a;
Ew. Jana 8:44; 1 Jana 3:10, 12; Ew. Jana 15:18-19.

III. Po trzecie, Chrystus wygrał tę wojnę. I Mojżeszowa 3:15b.