Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.


WIZJE NOCĄ –
KAZANIE WIELKANOCNE

VOICES IN THE NIGHT –
AN EASTER SERMON
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 27-go marca 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 27, 2016

„Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę; im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym” (Dzieje Apostolskie 1:1-3).


Jezus powstał z martwych. Nie ma, co do tego wątpliwości. Jego grób został zapieczętowany przez Rzymian, którzy postawili tam swoich żołnierzy, strzegących go pilnie. Jednak w niedzielę wielkanocną Bóg odrzucił ogromny kamień i złamał rzymską pieczęć. Jezus wyszedł z grobu wcześnie rano. Ten pusty grób sam w sobie świadczy o zmartwychwstaniu Chrystusa!

Jezus powstał z grobu. Nie ma, co do tego wątpliwości. Setki ludzi widziało Go żywego po Jego zmartwychwstaniu. Apostoł Paweł powiedział: „potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz… potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom; a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie” (1 List do Koryntian 15:6-8); „im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym” (Dzieje Apostolskie 1:3).

Dr John R. Rice powiedział:

Pomyśl, jak przemożne było świadectwo dosłownie setek ludzi, którzy widzieli Jezusa po Jego zmartwychwstaniu, a niektórzy nawet wielokrotnie w ciągu czterdziestu dni... Dosłownie setki naocznych świadków zgodnych było co do tego, że Jezus powstał z martwych. Nie pojawił się nigdy nikt, kto powiedziałby, że widział Jego martwe ciało po [Wielkanocy], zaprzeczając dowodom. Naoczni świadkowie [mówili], że byli blisko Zbawiciela, dotykali Go, czuli ślady ran na Jego rękach i stopach, widzieli, jak jadł, mieli z Nim społeczność przez czterdzieści dni... Dowody są tak przytłaczające, że tylko ci, którzy nie chcą uwierzyć i sprawdzić je, odrzucają [zmartwychwstanie]. Nie dziwi to, co czytamy w Biblii, że Jezus „po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody” Dzieje Apostolskie 1:3 (John R. Rice, D.D., Litt.D., The Resurrection of Jesus Christ, Sword of the Lord Publishers, 1953, str. 49-50).

Pusty grób i setki naocznych świadków stanowią mocne dowody na zmartwychwstanie Chrystusa z martwych.

Jednak najmocniejszym dowodem jest przemienione życie uczniów Chrystusa. Ci ludzie zostali całkowicie zmienieni spotkaniem ze zmartwychwstałym Chrystusem. Wcześniej byli tchórzami, ukrywającymi się w zamkniętej izbie. Jednak po tym, gdy zobaczyli zmartwychwstałego Chrystusa, z odwagą głosili, że On żyje, że powstał z martwych! I zapłacili za to życiem!

Piotr – pobity niemalże śmiertelnie, został ukrzyżowany głową w dół
Andrzej– ukrzyżowany na krzyżu w kształcie litery X
Jakub, syn Zebedeusza – ścięty mieczem
Jan – wrzucony do kotła z wrzącym olejem, następnie wygnany na wyspę Patmos
Filip – zbity i ukrzyżowany.
Bartłomiej – obdarty ze skóry i ukrzyżowany
Mateusz – ścięty mieczem
Jakub, brat przyrodni Pana – zrzucony ze świątyni, a następnie pobity na śmierć
Tadeusz – śmiertelnie przebity strzałami
Marek – zabity poprzez ciągnięcie przez konie
Paweł – ścięty mieczem
Łukasz – powieszony na drzewie oliwnym
Tomasz – przebity oszczepami, następnie wrzucony do ognia

(The New Foxe’s Book of Martyrs, Bridge-Logos Publishers, 1997, str. 5-10; Greg Laurie, Why the Resurrection?, Tyndale House Publishers, 2004, str. 19-20).

Ci mężczyźni doświadczyli strasznych cierpień. Za wyjątkiem Jana wszyscy zginęli okrutną śmiercią. Dlaczego tak się stało? Ponieważ powiedzieli, że widzieli żywego Jezusa Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu! Ludzie nie będą cierpieć i oddawać życia za coś, czego nie widzieli! Ci ludzie widzieli Chrystusa, który „objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni” (Dzieje Apostolskie 1:3). Pod koniec swojego życia, w ciele oznakowanym głębokimi ranami wywołanymi wrzącym olejem, apostoł Jan powiedział: „Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały” zmartwychwstałego Chrystusa (1 List Jana 1:1). Możemy im wierzyć. Oni cierpieli i umarli, zwiastując zmartwychwstałego Chrystus. Ludzie nie będą cierpieć i oddawać życia za coś, czego nie widzieli! Ci ludzie widzieli Chrystusa i dotykali Go, gdy powstał z grobu! Dlatego tortury i śmierć nie mogły powstrzymać ich przed głoszeniem, że „Chrystus powstał z martwych!”.

Tomasz ujrzał Go w izbie,
   I nazwał Go Mistrzem i Panem,
Dotknął palcem rany
   Uczynione przez gwoździe i włócznię.
Ten, który umarł, żyje znowu!
   Ten, który umarł, żyje znowu!
Złamał silne, lodowate szpony śmierci –
   Ten, który umarł, żyje znowu!
(„Alive Again”, Paul Rader, 1878-1938).

W końcu uczniowie po raz ostatni spotkali zmartwychwstałego Jezusa. Powiedział im, aby czekali w Jerozolimie, gdzie zostaną „ochrzczeni Duchem Świętym”. Jezus powiedział:

„Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dzieje Apostolskie 1:8).

A teraz wracamy do naszego kościoła, tutaj w samym sercu, w centrum Los Angeles. Chcę powiedzieć, że dzięki Bożej łasce mamy w naszym kościele jedną z najwspanialszych grup chrześcijan w Stanach Zjednoczonych! I jedną z najlepszych chrześcijańskich grup młodych ludzie na świecie! Mogę to powiedzieć bez wstydu, gdyż nie jest to moją zasługą. Uznanie należy się „trzydziestu dziewięciu” – małej grupie pracujących ludzi, którzy poświęcili swój czas i pieniądze, aby ocalić ten budynek kościelny przed bankructwem po tym, gdy w wyniku niszczącego podziału odeszło czterystu członków zboru. Chwała imieniu Jezusa! On poprowadził nas do zwycięstwa! Uznanie należy się również młodym ludziom w naszym kościele. Są oni wyjątkowymi wojownikami modlitewnymi. Spędzają godzinę modląc się – i to nie zwiastując ani nie studiując Biblię, ale modląc się. Ponad godzinę, każdego tygodnia. Ci młodzi mężczyźni i kobiety mają również dwie inne grupy modlitewne, gdzie spotykają się przez kolejną godzinę, co tydzień, aby modlić się, by Bóg zesłał przebudzenie wśród nas. W odpowiedzi na ich modlitwy nawróciło się wielu ludzi na świecie. W ciągu siedmiu tygodni tej wiosny w tym kościele nawróciło się trzynaście osób w odpowiedzi na ich modlitwy. Jedną z nich był 89-letni ateista. Inną 86-letni katolik. Kolejną kobieta, która odrzucała Chrystusa przez prawie 40 lat. Inny człowiek pozostawał całe swoje życie w niewoli szatana. Pozostałe dziewięć osób to młodzi ludzie, którzy żyli w świecie, a do kościoła przyszli w wyniku ewangelizacji na uniwersytetach, do których przychodzimy z ewangelią. Chwała imieniu Jezusa! On jest przykładem dla nas w zdobywaniu dusz!

Dr David Ralston zwiastował w naszym kościele w ubiegłym tygodniu. Jest on misjonarzem i założycielem organizacji „Chrystus dla narodów”. Dr Ralston umieścił zdjęcie naszego kościoła na swojej stronie na Facebooku i podpisał je tymi słowami:

     Wczoraj wieczorem [w sobotę] i dzisiaj rano [w niedzielę] zwiastowałem w centrum Los Angeles w kościele Baptist Tabernacle, gdzie pastorem jest dr R. L. Hymers, junior. Niesamowite nabożeństwa. Każde miejsce w kościele było zajęte, a połowa ludzi wyglądała na mniej niż 30 lat!
     Poza tym każde słowo tłumaczone było z angielskiego na hiszpański i chiński. Panował wspaniały duch. W czasie kazania rozlegały się często słowa „|Amen” i aplauz. Każdego miesiąca kazania pastora Hymersa odbierane są na około 120.000 komputerów w ponad 210 różnych narodach i oglądane są także na YouTube.
     Nie znam żadnego innego kaznodziei, który docierałby z ewangelią do tak wielu ludzi na świecie, w tak konsekwentny sposób.
     Myślę, o nim w jego służbie, jako o współczesnym Spurgeonie.

Chwała imieniu Jezusa! Bóg odpowiada na modlitwy zanoszone w imieniu Jezusa!

Te kościół jest cenniejszy dla mnie niż całe złoto na ziemi. Służba przez Internet, w wyniku której docieramy na cały świat, jest cenniejsza dla mnie niż „rzeki srebra, niewyobrażalnych skarbów”. Chociaż dla was może wydawać się on mało istotnym, ale dla mnie ten kościół jest najważniejszą rzeczą na świecie!

Życie, miłość oddaję Barankowi Bożemu,
   Który za mnie zmarł;
Pragnę na zawsze wiernym ci być,
   Zbawco i Boże mój!
Dla Ciebie żyć będę, któryś za mnie zmarł,
   Jakże pełnym będzie me życie!
Dla Ciebie żyć będę, któryś za mnie zmarł,
   Zbawco i Boże mój!
(„I’ll Live For Him”, Ralph E. Hudson, 1843-1901;
      zmienione przez doktora Hymersa).

Nie tylko widzę, jakim skarbem jest teraz ten kościół, ale także widzę, jaki powinien być, jaki może być i dzięki Bożej łasce, jakim będzie w przyszłości! W wizjach nocnych widzę każde miejsce w tej sali wypełnione młodymi ludźmi! W tych wizjach widzę Ducha Bożego zstępującego w kolejnych falach przebudzenia! Widzę szczęśliwe twarze młodych ludzi, którzy znaleźli Jezusa Chrystusa jako ich Zbawiciela i Pana! W nocnych wizjach widzę młodych ludzi płaczących, modlących się i wykrzykujących z radości, podobnie do tego, jak w przeszłości robili to metodyści, baptyści i prezbiterianie! Widzę młodych ludzi poświęcających swoje życie głoszeniu ewangelii, a niektórzy udający się nawet do dalekich krajów jako misjonarze Jezusa Chrystusa! Widzę potężny kościół, pękający w szwach, z którego Boża miłość wylewać się będzie na ciemności naszego narodu i świata! Widzę wywyższonego Jezusa Chrystusa, wylewającego swoją miłość na setki i tysiące zgubionych, samotnych dusz poprzez służbę tego kościoła! I w nocnych wizjach słyszę śpiew:

Będę żył dla Niego, który za mnie umarł,
   Jakże pełne będzie me życie!
Będę żył dla Niego, który za mnie umarł,
   Mój Zbawiciel i mój Bóg!

Zaśpiewajcie ze mną!

Będę żył dla Niego, który za mnie umarł,
   Jakże pełne będzie me życie!
Będę żył dla Niego, który za mnie umarł,
   Mój Zbawiciel i mój Bóg!

Niedługo będę miał 75 lat. Mogę nie zobaczyć tego wszystkiego przed śmiercią. Ale widziałem to już wcześniej – w wizjach nocą! Panie Griffith, proszę pomóż nam zaśpiewać wspaniałą pieśń autorstwa pani Christiansen „Fill All My Vision”. Proszę powstańcie. Jest to pieśń nr 6 na waszych kartach.

Otwórz me oczy, proszę, Zbawicielu,
   Pozwól mi zobaczyć dziś Jezusa;
Choć prowadzisz mnie doliną,
   Otacza mnie Twa nieprzemijająca chwała.
Otwórz me oczy, boski Zbawicielu,
   Aż twoją chwałą duch mój lśnić będzie.
Otwórz me oczy, bym mogła zobaczyć
   Twoje święte odbicie we mnie.

Otwórz me oczy, niech moim pragnieniem
   Będzie wypełniać mą duszę Twą chwałą
Twa doskonałość, Twa święta miłość
   Niech oświetlają mą ścieżkę.
Otwórz me oczy, boski Zbawicielu,
   Aż twoją chwałą duch mój lśnić będzie.
Otwórz me oczy, bym mogła zobaczyć
   Twoje święte odbicie we mnie.

Otwórz me oczy, niech żaden grzech
   Nie zasłania blasku mego wnętrza.
Pozwól, bym patrzyła jedynie na Twe oblicze,
   Karmiąc mą duszę Twą niekończącą się łaską.
Otwórz me oczy, boski Zbawicielu,
   Aż twoją chwałą duch mój lśnić będzie.
Otwórz me oczy, bym mogła zobaczyć
   Twoje święte odbicie we mnie.
(„Fill All My Vision”, Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Zakończę to kazanie słowami wielkiego misjonarza w Chinach i Afryce – Charlesa T. Studda (1860-1931).

Tylko jedno życie,
   które szybko minie.
Pozostanie tylko to,
   co zrobiłeś dla Chrystusa

Nigdy nie zapomnij tych słów. Powtórz je ze mną.

Tylko jedno życie,
   które szybko minie.
Pozostanie tylko to,
   co zrobiłeś dla Chrystusa

Doktorze Cagan, proszę, poprowadź nas w modlitwie.


Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Dzieje Apostolskie 1:1-9.
Pieśń śpiewana przed kazaniem przez pana Benjamina Kincaida Griffitha:
         „The Strife Is O’er” (na angielski przetłumaczył Francis Pott 1832-1909) .