Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
WIELKIE DOKTRYNY O PRZEBUDZENIU

(KAZANIE NUMER 20 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
THE GREAT DOCTRINES OF REVIVAL
(SERMON NUMBER 20 ON REVIVAL)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 6-go września 2015 roku
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, September 6, 2015

„Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się, bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa” (List Judy 3, 4).


Apostoł Juda był przyrodnim bratem Pana Jezusa Chrystusa. Planował napisać ogólnie o zbawieniu. Kiedy jednak zaczął pisać, Duch Święty poprowadził go do innego tematu. Juda słyszał, że pewni ludzie wprowadzali fałszywe nauczanie do kościoła. Dlatego też zmienił temat i napisał im, aby „podjęli walkę o wiarę”. Powiedział, aby stawali w obronie prawdziwego nauczania Biblii. Mieli podjąć zdecydowaną walkę – epagonizesthai – z poświęceniem broniąc wielkiej doktryny chrześcijaństwa! Stając mocno w obronie wiary, która raz na zawsze została im przekazania, nie zaniedbując jej, nic nie dodając ani też nic nie ujmując!

Nigdy dotąd słowa te nie były aż tak ważne! Żyjemy w czasach, gdy kościoły wymierają w Ameryce i Europie. 88% młodych ludzi odchodzi z kościołów przed trzydziestym rokiem życia. Pastorzy nie mają pojęcia, jak nawracać młodych ludzi ze świata. Dr Carl F. H. Henry powiedział coś, co niesamowicie poruszyło mnie, gdy przeczytałem to po raz pierwszy.

Nasze pokolenie nie pojmuje prawdy Bożej, realności boskiego objawienia, zawartości Bożej woli, mocy Jego odkupienia i autorytetu Jego Słowa. Płacimy za to wielką cenę szybkiego nawrotu pogaństwa… Dzikusy wzburzają kurz upadającej cywilizacji i już wkradają się w cień osłabionego kościoła (Carl F. H. Henry, Th.D., Ph.D., „The Barbarians Are Coming”, Twilight of a Great Civilization: The Drift Toward Neo-Paganism, Crossway Books, 1988, str. 15, 17).

Przez ostatnie czterdzieści lat robiłem wszystko, co tylko mogłem, aby stworzyć kościół, w którym młodzi ludzie mogliby znaleźć nadzieję pośród tego przytłaczającego, beznadziejnego, samotnego śmietnika, które nazywają miastem. Nasze kościoły umierają i nie są w stanie pomóc większości młodych ludzi w dzisiejszych czasach. Wiecie, że mam rację! Dr Martyn Lloyd-Jones mówił o „straszliwym odstępstwie, które cechowało kościół przez ostatnie [150] lat” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1987, str. 55).

Mówię do ciebie: „Po co masz być samotny? Przyjdź do domu – do kościoła! Dlaczego masz być zgubiony? Przyjdź do domu to Jezus Chrystusa, Syna Bożego”. Jednak większość z was nie posłucha mnie chyba, że Bóg rozpali ten kościół! Tak! Rozpali ogniem przebudzenia Ducha Świętego! Tego chcemy! Tego desperacko potrzebujemy! Przebudzenia Ducha Świętego, aby rozpalił ten kościół dla Boga!!! Aby tak się stało, musimy położyć fundament, musimy „podjąć walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym” (List Judy 3). Ta wiara jest fundamentem, koniecznym, abyśmy mogli doświadczyć przebudzenia.

Dr Lloyd-Jones napisał najlepszą współczesną książkę na temat przebudzenia. Powiedział w niej:

W historii kościoła nie jest znane żadne przebudzenie, które zaprzeczałoby lub ignorowało pewne ważne prawdy. Uważam to za zdumiewająco ważny punkt. Nigdy nie słychać było o przebudzeniu w kościołach, które zaprzeczałoby głównym i fundamentalnym artykułom wiary chrześcijańskiej. Na przykład, nigdy nie słychać było o przebudzeniu wśród unitarian. Nie słychać było o tym, gdyż nigdy nie było wśród nich przebudzenia. To wyraźne fakty historii (dr Lloyd-Jones, jw., str. 35).

Dr Lloyd-Jones powiedział: „Nie trzeba robić żadnego wyjątku, aby zobaczyć, że odkrywanie na nowo tych głównych zasadniczych doktryn prowadziło w rezultacie do przebudzenia... Kładę nacisk na to, że pewne prawdy są absolutnie konieczne do przebudzenia. Dopóki prawdom tym się zaprzecza, pomija, ignoruje, dopóty nie mamy prawa oczekiwać błogosławieństw przebudzenia” (jw., str. 35, 36, 37). Następnie dr Lloyd-Jones wyliczył te wielkie doktryny.

1. Po pierwsze, jeżeli chcemy oglądać przebudzenie, musimy podjąć walkę o suwerenność żywego Boga.

On jest Bogiem, który działał w historii chrześcijaństwa. Bez względu na fałszywe idee, jakie mieli ludzie, apostoł Paweł napisał: „Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony” (2 Tymoteusza 2:19). Solidny, Boży fundament stoi mocno, bez względu na to, co dzieje się w świecie; bez względu na to, co ludzie mówią o Biblii i chrześcijaństwie – „fundament Boży stoi niewzruszony”.

Wzrastałem wśród ludzi niewierzących. Niektórzy z nich byli agnostykami. Inni ateistami. Niektórzy byli zwolennikami „New Age”. Inni byli spirytualistami, którzy myśleli, że rozmawiają ze zmarłymi.

Nikt z moich krewnych nie był chrześcijaninem. Jednak niektórzy doświadczali Boga. Wiedziałem, że Bóg z Biblii był jedynym prawdziwym Bogiem. Wiedziałem to wtedy i wiem to teraz. On jest suwerennym Panem, jedynym prawdziwym Bogiem, jedynym żywym Bogiem. Możemy modlić się do Niego, a On czyni cudowne rzeczy! Nie może być przebudzenia, jeśli nie ma wiary w żywego Boga. Jak można modlić się do Niego, jeśli nie wierzy się, że jest On Bogiem żywym? Po co mielibyśmy modlić się do Niego, jeżeli nie mógłby zstąpić i zmieniać rzeczy?

2. Po drugie, jeżeli chcemy oglądać przebudzenie, musimy podjąć walkę o Biblię.

Biblia to objawienie żywego Boga. Bóg objawił siebie ludziom poprzez Biblię. Jest wiele religii, kultów i filozofii. Skąd mamy wiedzieć, które są prawdziwe, a które fałszywe? Każdy ma własne zdanie. Wiele jest idei na temat Boga. Ale nie mają one autorytetu. Kiedy byłem młody, słuchałem ich i zdawałem sobie sprawę, że zaprzeczają sobie wzajemnie. Ludzie wyrażali się jak eksperci, ale zachowywali się jak głupcy. Kiedy byłem młody, to pamiętam, jak myślałem: „Ci ludzie nie wiedzą nic o Bogu. Pokazują tylko swoją ignorancję”. Zanim jeszcze zanim nawróciłem się, to zdecydowałem, że będę wierzył słowom Biblii, a nie opiniom ludzi. Jako młody człowiek nauczyłem się na pamięć Psalmu 119:130.

„Wykład słów twoich oświeca, daje rozum prostaczkom” (Psalm 119:130).

„O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, Słodsze niż miód dla ust moich. Z przykazań twoich nabrałem rozumu, Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej”. (Psalm 119:103, 104).

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tymoteusza 3:16, 17).

Kiedy czytamy historię przebudzeń, to widzimy, że tak właśnie wierzyli ludzie. Nie było przebudzenia w żadnym okresie historii, kiedy ludzie nie wierzyliby w każde słowo Biblii. Nigdy nie było przebudzenia, gdy ludzie przekładaliby swoje opinie nad Biblię. Dlaczego? Ponieważ Biblia to Słowo żywego Boga. Znam ludzi, którzy wierzyli tylko w te części Biblii, z którymi zgadzali się. Ale nie byli dobrymi chrześcijanami. I nie oglądali cudów będących wynikiem Bożych odpowiedzi na ich modlitwy. Niewiara w Biblię to jeden z najważniejszych powodów, dlaczego dzisiaj nie oglądamy przebudzeń.

3. Po trzecie, jeżeli chcemy oglądać przebudzenie, musimy podjąć walkę o ludzi w grzechach, ludzi zniszczonych przez grzech.

To trzecia wielka doktryna, która jest ignorowana; doktryna o tym, że człowiek rodzi się w grzechu, że z natury jest grzesznikiem i żyje pod Bożym gniewem. Przeczytajcie historię chrześcijaństwa, a zobaczycie, że we wszystkich okresach martwoty ludzie nie wierzyli w to, że urodzili się w grzechu. Całkowita deprawacja grzesznego człowieka jest doktryną, która zawsze uwidacznia się w czasach przebudzeń. Kiedy Bóg zsyła przebudzenie, to dostrzega się mężczyzn i kobiety jęczących i płaczących z powodu przekonania o swojej grzeszności. Doświadczają tego, o czym pisał apostoł Paweł:

„Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro... Nędzny ja człowiek!” (Rzymian 7:18, 24).

Kiedy tylko osoba ujrzy swoją całkowitą grzeszność i bunt, odczuwa do siebie obrzydzenie. Wstręt do samego siebie to jedna z rzeczy, której brakuje zupełnie w naszych kościołach. Niezwykle rzadko można dzisiaj spotkać kogoś, kto byłby przekonany o swojej grzeszności. Nasi przodkowie w wierze tak bardzo byli przekonani o swoich grzechach, że z tego powodu nie mogli spać i błagali o miłosierdzie. Nasz baptystyczny przodek - John Bunyan doświadczał tego przez osiemnaście miesięcy, zanim Jezus go zbawił. Nie może być przebudzenia bez doświadczania tego, chociażby częściowo. Dr Lloyd-Jones powiedział: „Jeżeli nie będziesz świadomy plagi w sercu i głupoty natury, którą odziedziczyłeś po Adamie; jeżeli nie zobaczysz beznadziei i twojego całkowicie rozpaczliwego stanu przed świętym i sprawiedliwym Bogiem, który całym swym jestestwem nienawidzi grzechu, to nie masz prawa mówić o przebudzeniu ani modlić się o nie. Przebudzenie ukazuje przede wszystkim suwerenność Bożą oraz winę, bezsilność i beznadzieję człowieka w grzechu” (jw., str. 42).

4. Po czwarte, jeżeli chcemy oglądać przebudzenie, musimy podjąć walkę o męczeńską ofiarę Chrystusa na krzyżu i Jego odkupieńczą krew.

To smutna rzeczywistość, że dzisiaj więcej mówi się o Chrystusie w czasie mszy katolickiej niż w baptystycznych i ewangelicznych kościołach. Tak, wiem, że cała idea mszy jest zła. Ale wiem także, że i my robimy źle. Nie mamy zupełnie racji nie mówiąc więcej na temat odkupieńczej śmierci na krzyżu. Wielu ewangelicznych wierzących myśli, że mogą uzyskać Boże przebaczenie bez Chrystusa i Jego odkupienia grzechów na krzyżu.

Kaznodzieje, tacy jak niegodziwy liberał Harry Emerson Fosdick i opętany przez demona liberalny biskup James Pike atakowali narodzenie Chrystusa z dziewicy, odkupienie przez krew i Jego fizyczne zmartwychwstanie. Jednak dzisiaj są bardziej wyrafinowani. Teraz w swoich kazaniach nie mówią zupełnie o Chrystusie i Jego dziele! Przestali zwiastować na temat Chrystusa. Jestem pewien, że dlatego pewna studentka w kościele Ricka Warrena, która jak twierdziła chodziła tam całe życie, nie była wstanie powiedzieć nic na temat Jezusa Chrystusa, kiedy poprosiłem, aby opowiedziała mi swoje świadectwo. Zupełnie nic! Nie jest ona jedyną. Kiedy poprosi się baptystę lub ewangelicznego chrześcijanina, aby złożył swoje świadectwo, to zaledwie jeden na dwudziestu będzie w nim wywyższał Chrystusa. Wolą opowiadać o sobie, o tym, co myślą, co czują. Bardzo niewielu, niesamowicie niewielu, powie słowo czy dwa o Panu Jezusie Chrystusie. Nie słyszeli za wiele o Nim w kazaniach, jak więc oczekiwać, by ci biedni, zgubieni ewangeliczni chrześcijanie mogli powiedzieć coś więcej o Nim w swoich świadectwach! Dr Michael Horton wykłada teologie systematyczną w Seminarium Westminster w Kalifornii. Napisał on przemawiającą książkę pod tytułem Christless Christianity: The Alternative Gospel of the American Church (Baker Books, wydanie z 2012 roku).

Okropny trend wykluczył Pana Jezusa Chrystusa z naszych kościołów! Jest to prawdą, jeśli chodzi o niezależne kościoły baptystyczne. Jednym z powodów jest to, że wiele baptystycznych kościołów jest teraz zamkniętych w niedzielne wieczory. Pastorzy mają tylko trzydzieści minut w tygodniu, aby zwiastować. A cały czas spędzają, ucząc niezbawionych członków kościoła, jak żyć „chrześcijańskim życiem”, zwykle mówiąc suche jak wióry „ekspozycyjne” kazania, werset po wersecie. A na ich końcu mówią ludziom, aby ci, którzy chcą być zbawieni, unieśli rękę. Nie widzą potrzeby zwiastowania ewangelii Chrystusowej, Jego odkupienia i zmartwychwstania. Dzisiaj ludzie nie odczuwają takiej potrzeby. Chcą tylko wypełnić kartę, unieść rękę, wymamrotać kilka słów, których nie rozumieją (tzw. modlitwę grzesznika) i potem przyjmują chrzest. W ten sposób zostały ochrzczone dziesiątki tysięcy nienawróconych młodych ludzi, którzy nawet nie słyszeli prawdziwego kazania ewangelizacyjnego o Panu Jezusie Chrystusie. A my dziwimy się potem, że od ponad 150 lat nie było przebudzenia! Jak mogłoby być przebudzenie w „pozbawionym Chrystusa chrześcijaństwie” naszych kościołów? To jeden z powodów, dlaczego każdego tygodnia mówię ludziom na YouTube’ie i naszej stronie internetowej, aby nie chodzili do kościołów, w których nie ma wieczornego nabożeństwa ewangelizacyjnego! Jak usłyszał Lot: „nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj”!

Młodzi ludzie, musicie zwrócić się do Chrystusa, aby obmyła was Jego cenna krew, którą przelał na krzyżu; aby zbawił was z grzechów i gniewu Bożego! Dr Lloyd-Jones powiedział „Przebudzenie to przede wszystkim uwielbienie Pana Jezus Chrystus, Syna Bożego” (jw., str. 47).

Dalej dr Lloyd-Jones powiedział: „Odkryjecie, że w każdym okresie przebudzenia bez wyjątku wielki nacisk kładziony był na krew Chrystusa” (jw., str. 48). Mój współpracownik – dr Cagan przez ponad rok w każdą niedzielę uczęszczał do kościoła Johna MacArthura. Ja sam mam kasety z nagraniami dr. MacArthura. Oboje wiemy, że dr MacArthur umniejsza znaczenie krwi Chrystusa i wielokrotnie w swoim nauczaniu zmienia „krew” w „śmierć”. Dlaczego tak robi? To proste! Jest nowoczesnym kaznodzieją, który tak naprawdę nie jest zainteresowany staroświeckim przebudzeniem. Dr Lloyd-Jones miał rację, kiedy powiedział: „Sednem, centrum i sercem chrześcijańskiej ewangelii są te słowa: ‘którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego’” (Rzymian 3:25). „W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów” (Efezjan 1:7)” (jw., str. 48). Dr Lloyd-Jones powiedział także: „Nie widzę żadnej nadziei na przebudzenie, kiedy mężczyźni i kobiety zaprzeczają krwi krzyża i gardzą tym, czym powinni się chlubić” (jw., str. 49). W czasie przebudzenia zawsze wielki nacisk kładziony jest na krew Jezusa w zwiastowaniu i hymnach. Posłuchajcie kilka z nich napisanych w czasach wielkich przebudzeń:

Ach, dlaczego mój Zbawiciel krwawił?
   Dlaczego poniósł śmierć?
Dlaczego poświęcił samego siebie
   Za takiego nędznika jak ja?
(„Alas! And Did My Saviour Bleed?”, Dr Isaac Watts, 1674-1748).

Jest fontanna pełna krwi,
   Zaczerpniętej z żył Emmanuela.
Grzesznicy, którzy tam zanurzą się,
   Obmyci zostają ze wszystkich win.
Obmyci zostają ze wszystkich win
(„There Is a Fountain”, William Cowper, 1731-1800).

On żyje wiecznie, za mnie wstawiając się;
   Jego odkupieńcza miłość, Jego cenna przelana krew,
Jego krew przelana za całą rasę ludzką, obmywa łaski tron,
   Obmywa łaski tron.
(„Arise! My Soul, Arise!”, Charles Wesley, 1707-1788).

Jak powiedział dr Lloyd-Jones, krzyż i krew Chrystusa zawsze stają się niezwykle ważne w czasie przebudzeniu.

5. Po piąte, jeżeli chcemy oglądać przebudzenie, musimy podjąć walkę o przekonywujące i nawracające działanie Ducha Świętego.

Działanie Ducha Świętego nadaje energii i wprowadza w życie wszystkie doktryny. Co czyni Duch Święty? Sprawia, że Bóg staje się dla nas realny poprzez oświecenie. Otwiera nasze duchowe oczy na prawdy Biblii, abyśmy zobaczyli i przyjęli je. Przekonuje nas o grzechach, abyśmy odczuli potrzebę oczyszczenia przez krew Jezusa „A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu” (Ew. Jana 16:8). Następnie przyciąga nas do Jezusa, sprawiając, że ufamy Jezusowi, iż zostajemy oczyszczeni z wszystkich grzechów przez Jego krew. Jezus powiedział „On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi” (Ew. Jana 16:14).

Drodzy przyjaciele, modlimy się o wylanie Ducha Świętego na nasz kościół, gdyż naszym pragnieniem jest oglądać zgubionych ludzi, którzy tu, wśród nas, będą doświadczali przekonania o grzechach i będą przyciągani do Jezusa, aby oczyściła ich Jego krew. Są oni niewolnikami grzechów i nie mogą sami wyrwać się z tego więzienia, aby przyjść do Jezusa. Tylko Duch Święty może otworzyć to więzienie, w którym trzymają ich grzechy. Tylko Duch Święty może sprawić, że poczują obrzydzenie do swoich grzesznych serc. Tylko Duch Święty może przyciągnąć ich do Jezusa, aby otrzymali zbawienie poprzez Jego krew i krzyż!

Musisz powrócić do kościoła, w którym uczysz się, jak stać się prawdziwym chrześcijaninem. Zrób to! Zrób to! Proszę powstańcie i zaśpiewajmy hymn nr 3 – „There is Power in the Blood”.

Pragniesz-li przekleństw swych grzechów się zbyć
   Jest moc w świętej krwi, moc w świętej krwi
O, pójdź, byś zawsze pokojem mógł żyć
   Gdyż nas święta oczyszcza krew
O, jest moc, moc, o, przecudna moc,
   W świętej krwi, w świętej krwi.
O, jest moc, moc, zwycięstw pełna moc,
   W świętej Zbawicielowej krwi!

Czy chciałbyś żądz swego ciała się zbyć?
   Jest moc w świętej krwi, moc w świętej krwi
Z Golgoty krew wszelki brud może zmyć;
   Zwyciężysz przez moc świętej krwi.
O, jest moc, moc, o, przecudna moc,
   W świętej krwi, w świętej krwi.
O, jest moc, moc, zwycięstw pełna moc,
   W świętej Zbawicielowej krwi!
(„There is Power in the Blood”, Lewis E. Jones, 1865-1936).

Doktorze Chan, proszę poprowadź nas w modlitwie.

Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Modlitwa przed kazaniem: Abel Prudhomme
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Revive Thy Work, O Lord” (Albert Midlane, 1825-1909).


SKRÓT KAZANIA

WIELKIE DOKTRYNY O PRZEBUDZENIU

(KAZANIE NUMER 20 NA TEMAT PRZEBUDZENIA)
THE GREAT DOCTRINES OF REVIVAL
(SERMON NUMBER 20 ON REVIVAL)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa” (List Judy 3, 4).

1. Po pierwsze, jeżeli chcemy oglądać przebudzenie, musimy podjąć walkę o suwerenność żywego Boga. 2 Tymoteusza 2:19.

2. Po drugie, jeżeli chcemy oglądać przebudzenie, musimy podjąć walkę o Biblię. Psalm 119:130, 103, 104; 2 Tymoteusza 3:16- 17.

3. Po trzecie, jeżeli chcemy oglądać przebudzenie, musimy podjąć walkę o ludzi w grzechach, ludzi zniszczonych przez grzech. Rzymian 7:18, 24.

4. Po czwarte, jeżeli chcemy oglądać przebudzenie, musimy podjąć walkę o męczeńską ofiarę Chrystusa na krzyżu i Jego odkupieńczą krew. Rzymian 3:25; Efezjan 1:7.

5. Po piąte, jeżeli chcemy oglądać przebudzenie, musimy podjąć walkę o przekonywujące i nawracające działanie Ducha Świętego. Ew. Jana 16:8, 14.