Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
IMIONA JEZUSA

THE NAMES OF JESUS
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 16-go grudnia 2012 roku
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, December 16, 2012

„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izajasz 9:5).


Dr Louis T. Talbot (1889-1976) był pastorem wielkiego kościoła „Church of the Open Door”, który mieścił się wówczas obok biblioteki publicznej, osiem przecznic od naszego zboru, w administracyjnym centrum Los Angeles. Założycielem tego zboru był doktor R. A. Torrey, jednak w czasie, gdy przyszedł tam dr Talbot, liczba osób spadła z pięciu tysięcy do zaledwie kilkuset ludzi. Dr Talbot prowadził zbór w czasie wielkiego kryzysu. Za jego czasów udało się spłacić budynek zborowy i można było spalić zaświadczenie o hipotece. W jego dniach kilka tysięcy ludzi zostało jego członkami. Kiedy przeszedł na emeryturę, zbór przejął dr J. Vernon McGee. W tym kościele głosiło wielu wielkich kaznodziei, takich jak dr M. R. DeHaan, dr Wilbur M. Smith, dr R. G. Lee, dr G. Beauchamp Vick i dr Dick Hillis, który był znanym misjonarzem w Chinach i na Tajwanie. Jednak to dr Talbot był tym, który uratował budynek zborowy w czasie wielkiego kryzysu i rozwinął jego działalność, wysyłając setki misjonarzy i wspierając lokalnych pracowników. Dr Talbot był także cieszącym się popularnością kaznodzieją radiowym w latach 30. i 40. Znałem go osobiście. Jego żona mówiła w naszym zborze wkrótce po jego śmierci. Dr Talbot napisał:

      Jedna z najpiękniejszych bożonarodzeniowych pieśni, którą możemy usłyszeć... upamiętniająca narodziny naszego Pana, pochodzi z Mesjasza Haendla - „Albowiem dziecię narodziło się nam”. Nawet teraz, gdy o tym myślę, ta muzyka rozbrzmiewa w moich uszach:
      „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izajasz 9:5).
      „Albowiem dziecię narodziło się nam” jest utworem tak pięknym jak poruszający fragment „Alleluja” - pełnym majestatu, chwały i wzniosłości! Haendel musiał być oddanym chrześcijaninem oraz osobą studiującą Biblię, gdyż inaczej nie napisałby tak pięknych oratoriów. Czytając słowa „Mesjasza”... można zobaczyć wspaniały kompilację proroctw starotestamentowych, dotyczących przyjścia Zbawiciela i Króla, historię Jego cierpienia, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia oraz proroctwa dotyczące Jego powtórnego przyjścia w wielkiej chwale... Uważne czytanie „Mesjasza” Haendla pokaże muzykowi nie tylko dzieło mistrza, ale także to, że miłował On Tego, o którym komponował, pamiętając, że „nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Louis T. Talbot, D.D. „The Names of Our Lord”).

Imiona nadane Jezusowi w Biblii mają wielkie znaczenie. Pismo Święte wymienia wiele z nich: Zbawiciel, Chrystus, Baranek Boży, Emanuel, Syn Boży, Syn Człowieczy, Słowo, Święty, Odkupiciel, Szilo, Czyniący pokój, Dobry Pasterz, Nazarejczyk, Cieśla, Sługa Jahwe, Róża Sarońska, Ten, który wyróżnia się wśród dziesięciu tysięcy i wiele innych. Ale żadne z imion nie są bardziej znaczące, niż te podane przez proroka Izajasza: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Dziś wieczorem zastanówmy się przez chwilę nad tymi imionami.

I. Po pierwsze, nazwą go – Cudowny.

Spurgeon powiedział, że Jezus był cudowny w przeszłości. Pomyślmy o Jego wiecznym istnieniu z Ojcem, zanim świat został stworzony. On jest taki jak Ojciec. Zrodzony, a nie stworzony, równy, wieczny, „Boga z Boga”. Boska natura Jezusa jest naprawdę cudowna. Możemy zobaczyć Go, odzianego w ludzkie ciało, w żłóbku w Betlejem. Cudowne dziecko, Bóg z nami, nasz Emanuel! Był cudowny przez całe swoje krótkie życie na ziemi. Jezus z Nazaretu to Król niebios. A jednak stał się ubogi, wzgardzony; był prześladowany i zniesławiany. Nie potrafię tego pojąć, ale za to Go miłuję. Będę Mu oddawał cześć, tak długo jak żyję, za Jego cierpienie, za to, że zniżył się do naszego poziomu, aby zbawić grzesznika jak ja. Nie potrafię jednak tego pojąć do końca. Przez cały czas Jego imię brzmiało - Cudowny!

Popatrz na Niego na krzyżu. Popatrz, jak bierz na Siebie nasze grzechy. Zobacz gwoździe, które przebijają Jego ręce i nogi. Zobacz krew, ubiczowane ciało i koronę cierniową na głowie. Zdumiewa mnie, jak mógł zostawić chwałę nieba, by w ten sposób tak zakończyć swe ziemskie życie. Naprawdę Jego imię to Cudowny! Jezu, czyż było kiedyś cierpienie tak wielkie jak Twoje? Czy była kiedyś miłość tak wielka jak Twoja? Tej miłości nie można porównać; to z miłości cierpiał. Ta nieporównywalna miłość pozwoliła Mu wytrzymać ciężar gniewu Ojca. To nieporównywalne miłosierdzie sprawiło, że cierpiał, aby wybawić grzeszników od piekła, na które zasłużyliśmy. „I nazwą go: Cudowny”.

Popatrzmy na Niego, powstającego z martwych. Bóg nie pozostawił Jego duszy w otchłani, ani nie dopuścił, by Jego święty doświadczył skażenia! On powstał z martwych. Złożył zawój, który zasłaniał Jego twarz i zostawił go na płycie. Kamień został odwalony, a Jezus wyszedł z grobu w porannym słońcu. „I nazwą go: Cudowny”.

Teraz zobaczmy, jak wraca do Ojca. Ludzi zadzierali głowę, patrząc, gdy odchodził. Aż w końcu anioł powiedział, że On powróci na obłoku, tak jak widzieli Go odchodzącego. „I nazwą go: Cudowny”.

II. Po drugie, nazwą Go – Doradca.

Kiedy żył na ziemi, niewielu ludzi usłuchało Jego przesłania. Do dzisiaj niewierzący świat odrzuca Jego słowa. Nawet ci z nas, którzy miłują Go, tak często nie szukają u Niego porady i wskazówek. Jesteśmy uparci, niecierpliwi i zapominamy, że całkowicie zależymy od Tego, który „dobrze wszystko uczynił”.

Kiedy powróci, wszystko będzie wyglądać inaczej. Ludzie będą nazywać Go „Doradcą”. Kiedy zasiądzie na tronie Dawida, wtedy wszyscy ludzie będą Go szukać i okazywać posłuszeństwo Jego nakazom. W tamten wspaniały dzień Chrystus będzie Sędzią sprawiedliwym i Królem królów. Będzie Doradcą całego świata. Dr Watts pięknie to wyraził:

Jezus będzie królował nad słońcem
   Władał nad całym światem;
Jego królestwo trwać będzie bez końca.
   Gwiazdy przeminą i nie będzie ich więcej.
(„Jesus Shall Reign” autor dr Isaac Watts, 1674-1748).

III. Po trzecie, nazwą Go - Bóg Mocny.

Dzisiaj ludzie nie nazywają Go tym chwalebnym imieniem. Wasi nauczyciele mogą nazywać Go fałszywym głupcem. Hindusi nazywają Go „avatar”, muzułmanie zwykłym prorokiem. Świadkowie Jehowy mówią o Nim - istota stworzona. Jednak Pismo Święte nazywa Go „Bogiem Mocnym”. Alleluja!!! On jest Bogiem Wszechmocnym, drugą Osobą Trójcy Świętej! Wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi przez Niego zostały stworzone. „Bóg Mocny”. Cóż za imię Jezusa!

„Mocny” – cóż za słowo! On jest źródłem wszelkiej energii, mocy, majestatu i potęgi! To moc Chrystusa sprawiła, że powstał ten świat. Jego głos sprawił, że z chaosu powstał porządek, z ciemności światło, z wiecznego potępienia i śmierci – życie! Dzięki mocy Chrystusa cała natura wypełnia swoją misję. Każdy kwiat, każdy ptak, każde drzewo, każda dolina, każdy piorun i błyskawica świadczą o potędze Chrystusa! Nazwany jest: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny!

IV. Po czwarte, nazwą Go - Ojciec Odwieczny.

To imię jest zbyt wzniosłe, bym mógł je wytłumaczyć. Dlatego zwrócę się do Księcia kaznodziei – Spurgeona, który powiedział: „Imię własne naszego Pana, jeśli chodzi o Osobę Boską to nie Ojciec, lecz Syn. Uważajmy jednak, aby nie wprowadzić zamieszania. Syn nie jest Ojcem, ani Ojciec Synem; trzeba w to wierzyć i tego uważnie przestrzegać... Nasz tekst nie odnosi się do pozycji i tytułów trzech Osób Boskich; nie ukazuje też relacji Boga do siebie samego, ale [raczej] relację Jezusa Chrystusa do nas. Dla nas On jest „Ojcem Odwiecznym!” (C. H. Spurgeon, „His Name – The Everlasting Father”).

On jest wieczny, „wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hebrajczyków 13:8). On zawsze był. On zawsze pozostaje taki sam. Nazwany jest „Ojcem”. W jakim sensie Jezus jest Ojcem? Jest Ojcem, głową odkupionych jako ostatni Adam. Przekleństwo przyszło na nas, ponieważ pierwszy Adam był reprezentantem rasy ludzkiej. Adam był naszym ojcem. Teraz jednak jesteśmy w Chrystusie; On jest naszym reprezentantem. On jest Ojcem swojego ludu. Adam nie jest naszym „Ojcem Odwiecznym”, ale jest nim Jezus, jako głowa nowego przymierza. On jest Ojcem wszystkich chrześcijan, Ojcem chrześcijaństwa, Ojcem całego systemu, dzięki któremu możemy być zbawieni łaską. Jeżeli jesteś niezbawiony, to Adam jest nadal twoim ojcem. Ale jeżeli jesteś już zbawiony, to On - Jezus jest teraz twoim „Ojcem Odwiecznym” i Zbawicielem twej duszy.

V. Po piąte, nazwą Go - Książę Pokoju.

Kiedy Jezus narodził się w Betlejem, aniołowie ukazali się grupie pasterzy i powiedzieli:

„Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom”
       (Ew. Łukasza 2:14).

Jezus przyszedł, aby dać nam pokój. Dzięki Niemu mamy pokój z Bogiem. Biblia mówi: „pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Rzymian 5:1). To dlatego On umarł na krzyżu, aby zapłacić za nasze grzechy i pojednać nas z Bogiem. Jemu zawdzięczamy „przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.” (Kolosan 1:20).

Kiedy przyjdzie z powrotem na obłokach, „Książę Pokoju” ustanowi pokój na ziemi. Tamtego dnia „rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.” (Izajasz 2:4).

„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izajasz 9:5).

Modlę się, abyś dziś wieczorem zaufał Jezusowi. Te wszystkie wspaniałe imiona pokazują, co On może uczynić dla ciebie. Może zbawić twą duszę i zabrać cię do domu, do chwały. Jego krew może oczyścić nawet najbardziej nikczemnego grzesznika. Ta krew przelana została za mnie! Amen. Jan Chrzciciel powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ew. Jana 1:29).

Jeżeli chciałbyś porozmawiać z doktorem Caganem i ze mną o tym, jak Jezus może cię zbawić z twych grzechów, proszę wstań teraz i przejdź do tyłu sali. Doktorze Chan, proszę poprowadź nas w modlitwie.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Kyu Dong Lee: Ewangelia Mateusza 1:18-25.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„What Child Is This?” (autor William C. Dix, 1837-1898).