Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
JAKI JEST KOSZT STANIA SIĘ
CHRZEŚCIJAŃSKIM UCZNIEM

WHAT IT COSTS TO BECOME A CHRISTIAN DISCIPLE
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem, 17-go lutego 2019 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, February 17, 2019

„Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie” (Ew. Łukasza 14:28).


Otwórzcie teraz Ewangelię Mateusza, rozdział 16, werset 24.

„Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną” (Ew. Mateusza 16:24).

Większość młodych ludzi w dzisiejszych czasach nie podąża za ważnymi sprawami ani nie ma celu w życiu. Żyją z dnia na dzień. Właściwie to współcześni młodzi ludzie żyją z minuty na minutę. Traktują życie tak, jakby był to kanał w telewizji i często przeskakują z jednego na drugi, nawet nie oglądając całego programu.

Jest to niebezpieczne. Nigdy nie zobaczą całej historii. W ten sam sposób wielu młodych ludzi traktuje ten kościół. „Zmieniasz kanały”, przychodząc i odchodząc ze zboru. W jedną niedzielę jesteś w Las Vegas, a w kolejną w kościele. Jednak w ten sposób nigdy nie zobaczysz całej historii. Dostaniesz tylko jej częśc i fragmenty. Na przykład usłyszysz na temat ewolucji, ale nie na temat eschatologii, zbawienia, nauki o demonach i wielu innych tematach.

Aby stać się prawdziwym chrześcijaninem musisz całkowicie oddać się Jezusowi Chrystusowi:

„Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną” (Ew. Mateusza 16:24).

Zbawienie jest z łaski. Człowiek nienawrócony nigdy nie jest w stanie zrobić tego, co nakazał Jezus: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną”. Jednak jeśli Bóg przyciągnął cię do tego kościoła, abyś usłyszał ewangelię, to jak powiedział purytanin Thomas Watson: „Gdy Bóg zaczyna nas przyciągać, wówczas możemy przyjść”. Możesz też zdecydować, aby nie pójść za Nim, nawet jeśli w głębi serca wiesz, że powinieneś to zrobić.

Osoba nienawrócona jest pełna sprzeczności. Przychodzisz do kościoła, lecz w głębi siebie sprzeczasz się z pastorem i Biblią. W sercu mówisz sobie: „Nie wierzę w Biblię”. Ale potem myślisz: „W życiu ponoszę porażkę. Nie będzie dla mnie żadnej nadziei, jeśli pozostanę takim, jakim jestem”. Idziesz do przodu i do tyłu. Część ciebie sprzeciwia się Bogu, a druga część wierzy, że w Bogu jest nadzieja. Zmagasz się wewnętrznie. Każda osoba, która znajduje się tutaj dziś wieczorem, przechodziła przez podobne zmagania.

Mógłbym przejść się pośród was i opowiadać historie znajdujących się tutaj młodych ludzi. Każdy z nich przechodził przez wewnętrzne zmagania. Może różniły się od twoich, ale łączą was też i podobne rzeczy. Część ciebie chce przychodzić do kościoła i ma nadzieję, że istnieje Bóg i zbawienie, a druga część buntuje się przeciwko Bogu, Biblii i kaznodziei.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

DOSTĘP DO NASZYCH KAZAŃ MOŻLIWY JEST TERAZ
NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH.
WEJDŹ NA STRONĘ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NACIŚNIJ ZIELONY PRZYCISK Z NAPISEM „APP”.
POSTĘPUJ WEDŁUG POJAWIAJĄCYCH SIĘ POLECEŃ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Po pierwsze, gdzie tkwi źródło twoich wewnętrznych zmagań? Najpierw jest to świat (rodzice, przyjaciele, przyjemności). Potem ciało (chcesz opuszczać nabożeństwa, uprawiać swobodny seks i robić to, co ci się podoba). Następnie diabeł. A z drugiej strony jest Duch Święty. To ten cichy głos, który przemawia do twojego sumienia. Wzywa cię, abyś przyszedł do Jezusa Chrystusa i lokalnego kościoła. Dlatego w twojej duszy toczy się walka. Z jednej strony wzywa cię Bóg, a z drugiej grzech i ziemskie przyjemności.

W Biblii czytamy: „Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie... czy też bogom amorejskim [amerykańkim], w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu” (Księga Jozuego 24:15). Musisz dokonać wyboru. Niestety większość z was podejmie zły wybór. Moje sześćdziesięcioletnie doświadczenie w służbie pokazuje, że prawdopodobnie i ty dokonasz złego wyboru. W Biblii czytamy:

„Wybiorą raczej śmierć niż życie” (Jeremiasz 8:3).

A co ty zrobisz?

Po drugie, dlaczego miałbyś dokonać dobrego wyboru? Dlaczego miałbyś przychodzić w każdą niedzielę do lokalnego zboru? Dlaczego miałbyś przyjść do Chrystusa i nawrócić się?

1. Ponieważ to nada znaczenia twojemu życiu.

2. Ponieważ odwróci to twój los. Nikt, kto znajduje Chrystusa, nie ponosi porażki.

3. Ponieważ da ci nadzieję na przyszłość.

4. Ponieważ zabierze poczucie winy i wprowadzi cię do obfitego, pełnego pokoju życia.

We wszystkich próbach życiowych Sabina Wurmbrand pozostawała pogodną, uśmiechniętą i szczęśliwą kobietą, gdyż znała osobiście Jezusa Chrystusa. Zanim staliśmy się niezależnym kościołem baptystycznym, Sabina odwiedzała nas wielokrotnie. Razem z żoną zostaliśmy zaproszeni na kolację do mieszkania pastora Wurmbranda i jego żony. Poświęciła wszystko dla Chrystusa. Jednak była jedną z najszczęśliwszych kobiet, jakie kiedykolwiek znałem.

Zapytajcie ludzi, którzy są tutaj dłużej niż kilka lat! Zaptyajcie o Sabinę Wurmbrand, która teraz jest w niebie! Powiedzą wam, że to co mówię jest prawdą! Powinieneś dokonać wyboru i być w tym lokalnym kościele, i nawrócić się, gdyż jest to właściwy wybór. Dlatego ten cichy głos w twoim sercu mówi: „Wiesz, że on ma rację”.

I po trzecie, muszę powiedzieć ci o rzeczach, które będziesz musiał porzucić i o tych, które musisz zacząć robić, jeżeli chcesz żyć chrześcijańskim życiem.

Jezus powiedział:

„Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną” (Ew. Mateusza 16:24).

Czytając Biblię zobaczysz, że Bóg wymaga poświęcenia.

Spójrzmy, czego Bóg wymagał od Abrahama. Bóg powiedział pewnego dnia: „Abrahamie, chcę, abys poszedł na górę Moria i wziął ze sobą swojego małego syna. Syna, na którego czekałeś tyle lat; syna, którego kochasz ponad wszystko w świecie. Chcę, abyś złożył go w ofierze na ołtarzu”.

Abraham był posłuszny Bogu. Udał się tam, położył syna na ołtarzu, wziął długi nóż i okazując posłuszeństwo Bogu, zbliżył go do serca syna. Ale Bóg zatrzymał jego rękę w powietrzu i powiedział: „To wystarczy, Abrahamie. Wiem, że teraz jesteś gotowy, aby robić wszystko, co ci powiem”.

Popatrzmy na Mojżesza. Mojżesz był przybranym synem córki faraona. Był dziedzicem tronu egipskiego. Mógł stać się władcą największego imperium w tamtych czasach. Miał wszelkie bogactwa, władzę i chwałę, jakie kiedykolwiek mógł posiadać człowiek. Jednak Mojżesz porzucił to wszystko po to, by cierpieć z Bożym ludem. Bóg wymagał od Mojżesza, aby to zrobił, by mógł być dla Niego użytecznym. A potem posłał go na pustynię, by tam uczył się i modlił.

Popatrzmy na Józefa. Bracia sprzedali go jako niewolnika. Musiał pracować w Egipcie dla człowieka o imieniu Potyfar. Znajdował się daleko od swojej rodziny. A był wtedy zaledwie nastolatkiem. Mógł pójść na kompromis. Nikt by o tym nie wiedział za wyjątkiem Boga. Żona Potyfara była bardzo piękna. Próbowała namówić go, by uprawiał z nią seks. Józef wiedział, że posiadając poparcie żony Potyfara, mógł wiele osiągnąć w tamtym królestwie. Jednak odmówił jej. Gdy go chwyciła, zostawił płaszcz i uciekł. Oznaczało to dla niego więzienie. Został skazany na śmierć. Bóg sprawdzał tego młodego człowieka, aby zobaczyć, jakim był naprawdę. Po jakimś czasie został wypuszczony z więzienia i stał się drugim najważniejszym człowiekiem w Egipcie.

„Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną” (Ew. Mateusza 16:24).

Popatrzmy na Daniela. Powiedziano mu: „Danielu, żadnych więcej modlitw w Babilonie. Jeżeli będziesz modlił się, to zostaniesz wrzucony do jaskini lwów”.

Jednak Daniel modlił się trzy razy dziennie przy otwartych oknach. Chociaż zajmował stanowisko, które było odpowiednikiem premiera kraju, to został wrzucony do jaskini lwów. Daniel nie wiedział, że Bóg zamknie paszcze lwów. Bóg wezwał go, aby zapłacił cenę za posłuszeństwo, a on był gotowy to zrobić.

Jezus mówi do ciebie dziś wieczorem:

„Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną” (Ew. Mateusza 16:24).

Oznacza to, że masz odróżniać się od innych ludzi. Większość młodych ludzie w dzisiejszych czasach ubiera się podobnie. Podobnie wyglądają. Podobnie zachowują się. Boją się być innymi. Jeżeli masz przyjaciół, którzy golą głowę i noszą kolczyk w nosie, to i ty będziesz chciał ogolić głowę i założyć kolczyk do nosa po to, by nie wyróżniać się, by dopasować się. Jednak Biblia wzywa cię do bycia innym, do wyjścia z tłumu i stania się nonkonformistą w sposobie myślenia oraz duchowo.

Kiedy inni mówią, że nie ma Boga albo że Bóg nie jest ważny, to musisz być gotowy przeciwstawić się im i powiedzieć, że Bóg jest ważny, istotny i że jest centrum twojego życia! Sabina Wurmbrand tak robiła, pomimo tego, że jej dwóch braci, siostra i oboje rodzice zostali zabici w hitlerowskich obozach koncentracyjnych za to, że przemycali Żydów z Rumunii w czasie II wojny światowej.

Kiedy inni mówią: „Nie wracaj do tego kościoła baptystycznego. Chodź z nami. Pójdźmy gdzieś indziej.”, ty musisz być gotowy powiedzieć: „Nie. Idę tam znowu. Chcę Boga. Chcę Jezusa Chrystusa bez względu na koszt! Chcę znowu usłyszeć tego radykalnego kaznodzieję. Chcę tego, co mają ludzie w Baptist Tabernacle!”


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Jacka Ngann:
„The Master Hath Come” (Sarah Doudney, 1841-1926).