Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
POCHWYCENIE

(KAZANIE NR 3 NA TEMAT PROROCT BIBLIJNYCH)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem 7-go maja 2017 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 7, 2017

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana…”
     (1 Tesaloniczan 4:16-17).


To wspaniała obietnica w Biblii! Jezus powróci ponownie! Każdy chrześcijanin powinien być pełen radosci, słysząc te słowa: „Jezus powróci ponownie”! Trzymajcie Biblię otwartą na tym fragmencie Pisma.

Jezus pozostał przez kilka godzin przybity do krzyża. W końcu zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego” (Ew. Łukasza 23:46) i umarł. Jego martwe ciało złożono w grobie. Zapieczętowano go i strzegli go rzymscy żołnierze.

Trzeciego dnia Jezus powstał z martwych. Lecz, gdy ukazał się uczniom, ci

„zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha” (Ew. Łukasza 24:37).

Wówczas Jezus powiedział do nich:

„Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam” (Ew. Łukasza 24:39).

Poprowadził ich z Jerozolimy na Górę Oliwną. Powiedział im, aby ewangelizowali cały świat.

„I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba” (Dzieje Apostolskie 1:9-11).

„Ten sam Jezus”, który został zabrany do nieba, powróci. Odszedł, ale wróci! On przyjdzie znowu!

On powraca znowu, On powraca znowu,
Ten sam Jezus, odrzucony przez ludzi;
On powraca znowu, On powraca znowu,
W mocy i wielkiej chwale, On powraca znowu!
   („He Is Coming Again”, Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Biblia naucza, że Jezus powróci w dwóch etapach. Drugi etap to czas, gdy powróci na Górę Oliwną, aby ustanowić na tysiąc lat swoje królestwo na ziemi. Jednak w naszym tekście mowa jest o pierwszym etapie Jego powrotu. Spójrzcie ponownie na nasz tekst w 1 Liście do Tesaloniczan 4:16-17. Zwróćcie uwagę na trzy rzeczy związane z tym wydarzeniem, opisanym w tym fragmencie Pisma.

I. Po pierwsze, Pan Jezus przyjdzie z nieba na ziemię.

Zwróćcie uwagę na 1 List do Tesaloniczan 4:16:

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz…zstąpi z nieba…” (1 Tesaloniczan 4:16).

Chrystus „sam” przyjdzie „z nieba”. To nie Duch Święty. W rzeczywistości nie będzie to duch. To ten, „który… został wzięty w górę do nieba” (Dzieje Apostolskie 1:11). Ten „sam Jezus” przyjdzie z nieba.

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz…zstąpi z nieba…” (1 Tesaloniczan 4:16).

Zmartwychwstały Chrystus powiedział:

„Dotknijcie mnie i popatrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam” (Ew. Łukasza 24:39).

On powraca znowu, On powraca znowu,
Ten sam Jezus, odrzucony przez ludzi;
On powraca znowu, On powraca znowu,
W mocy i wielkiej chwale, On powraca znowu!
   („He Is Coming Again”, Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

W Ew. Jana 14:3 Jezus powiedział:

„przyjdę znowu” (Ew. Jana 14:3).

Chcę, abyście zauważywali, że w naszym tekście nie ma mowy o tym, że Jezus przychodzi na ziemię. Jego powrót na ziemię to zupełnie inne wydarzenie, które nastąpi później. Chcę, abyście zauważywali, że w naszym tekście nie ma mowy o tym, że On przychodzi na ziemię. Spójrzcie na werset 17. Powstańcie i przeczytajmy go.

„potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana …” (1 Tesaloniczan 4:17).

Proszę, usiądźcie.

Chrystus przyjdzie na obłokach w czasie „pochwycenia”. A na ziemię przyjdzie później. Czytając dosłownie Biblię widać, że mowa jest o dwóch osobnych wydarzeniach. Pan Jezus zstąpi z nieba, ale zatrzyma się w powietrzu „na obłokach”. Słowo „pochwycenie” oznacza przeniesienie – zabranie pełne radości! W przestrzeni kosmicznej nie ma powietrza, a to pokazuje, że gdy On wejdzie w atmosferę, zatrzyma się nad ziemią.

„potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana” (1 Tesaloniczan 4:17).

II. Po drugie, powstaną umarli w Chrystusie.

W wersecie 16-tym czytamy:

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie…” (1 Tesaloniczan 4:16).

Możecie usiąść. „Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie”. Dr J. Vernon McGee powiedział:

On zstąpi z nieba „na dany rozkaz”. Na głos rozkazu. To ten sam głos, którego użył, gdy stojąc przed grobem Łazarza, zawołał: „Łazarzu, wyjdź” (J. Vernon McGee, Th.D,. Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, tom V, str. 398).

Jezus przyszedł do grodu Łazarza i powiedział:

„Usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie! Już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie” (Ew. Jana 11:39).

Jednak okazali posłuszeństwo Jezusowi. Odsunęli kamień, który zamykał wejście do grobu. A Jezus

zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły” (Ew. Jana 11:43-44).

Dokładnie to samo zrobi Chrystus w czasie pochwycenia. Zawoła donośnym głosem, głosem niczym archanioł, głosem trąby Bożej (McGee, jw.). Kiedy Chrystus zawoła tak, jak przy grobie Łazarza, wówczas „najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie”. Ciała zmarłych prawdziwych chrześcijan wyjdą z grobów, aby spotkać Chrystusa w powietrzu.

Kiedy John Cagan był małym chłopcem, wiedział, że nie był zbawiony. Lecz jego rodzice byli prawdziwymi chrześcijanami. Gdy zwiastowałem na temat pochwycenia, martwiło go to przez całą noc. Powiedział mi, że wychodził z łóżka i szedł do sypialni rodziców, aby zobaczyć, czy zostali pochwyceni, a on czy nie pozostał sam w domu. To był dobry strach. Dobrze jest bać się, że możesz być tym, który pozostanie. Zaufaj Jezusowi, a ten strach minie! W Biblii czytamy:

„Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych” (Izajasz 26:19).

Księga Joba jest najstarszą ksiegą Starego Testamentu. Została napisana jeszcze zanim Mojżesz napisał Księgę Rodzaju. Job pisze w niej o pochwyceniu.

„Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak! Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki [serce] zanikają we mnie za tym tęskniąc” (Księga Joba 19:26-27).

Pochwycenie było również zapowiedziane przez apostoła Pawła, który napisał:

„w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni…” (1 Koryntian 15:52).

W naszym tekście czytamy:

„wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie” (1 Tesaloniczan 4:16).

Może zastanawiacie się, w jaki sposób ciała, które są martwe od długiego czasu, ciała prawdziwych wierzących, którzy są martwi od 3520 lat, jak w przypadku Joba, mogą powstać? Jak to się może stać? Apostoł Paweł nazywa to „tajemnicą” w 1 Liście do Koryntian 15:51. Greckie słowo to „musterion”, oznaczające coś, czego ludzki umysł nie potrafi w pełni pojąć. Szczerze mówiąc jest to cud. Wierzysz w Boga, nieprawdaż? Od początku do końca Biblii mowa jest o tym, że Bóg dokonuje cudów. A to jest jeden z największych Bożych cudów.

„wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie” (1 Tesaloniczan 4:16).

Nie pojmujemy tego rozumem, ale i tak jest to prawdą.

„wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie [chrześcijanie]”
     (1 Tesaloniczan 4:16).

III. Po trzecie, pochwyceni zostaną żyjący chrześcijanie.

Spójrzcie na werset 17.

„potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana…” (1 Tesaloniczan 4:17).

Prawdziwi chrześcijanie, którzy żyć będą w tym czasie na ziemi, zostaną „porwani” wraz ze zmarłymi chrześcijanami „w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana”. Najpierw „porwani” zostaną umarli chrześcijanie, a następnie ci żywi na spotkanie Pana w powietrzu. Biblia podaje, że wszystko to wydarzy się

„w jednej chwili, w oka mgnieniu” (1 Koryntian 15:52).

Stanie się to tak szybko, niczym w oka mgnieniu! Umarli chrześcijanie oraz ci żyjący zostaną „porwani… w powietrze, na spotkanie Pana”. Cóż za wspaniała obietnica w Biblii. Cóż za wspaniała nadzieja dla chrześcijan!

Ach, co za radość! Ach, co za rozkosz, nie będzie śmierci,
Chorób, smutku, strachu ani płaczu.
Porwani na obłokach, z Panem w chwale,
Kiedy Jezus przyjmie „swoich”.
(„Christ Returneth”, H. L. Turner, 1878).

Dr McGee powiedział, że „porwani” to tłumaczenie greckiego słowa „harpazō”, oznaczającego „poderwać do góry szybko, porwać, unieść lub pochwycić” (jw., str. 399). Następnie dr J. Vernon McGee powiedział:

Cóż za cudowna, wspaniała pociecha! Ciała zmarłych [chrześcijan] zostaną uniesione. Następnie ci, którzy żyć będą w tamtym czasie zostaną razem z nimi porwani na spotkanie Pana w powietrzu. A zatem będziemy z Panem. W rzeczywistości zejdziemy z Nim na ziemię, aby razem rządzić w czasie, gdy będzie ustanawiał swoje królestwo (jw.).

Wspaniała przyszłość czeka każdego prawdziwego chrześcijanina, gdy Chrystus powróci w powietrzu, by przyjąć nas w niebie!

Czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś przygotowany? Jedynie ci, którzy są zbawieni teraz, zostaną pochwyceni, by spotkać się wówczas z Panem w powietrzu. Czy jesteś zbawiony? Jezus umarł na krzyżu, płacąc cenę za twoje grzechy. Powstał z martwych i zaniósł swoją krew do nieba, aby oczyścić ciebie, aby obmyć wszystkie twoje grzechy. Musisz jednak poddać się Chrystusowi i zaufać tylko Jemu. Jeżeli w akcie prostej wiary zaufasz Chrystusowi, On oczyści cię z każdego grzechu swoją krwią. Będziesz zbawiony i gotowy, gdy

„razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze” (1 Tesaloniczan 4:17).

Będziesz mógł śpiewać razem z nami:

Ach, co za radość! Ach, co za rozkosz, nie będzie śmierci,
Chorób, smutku, strachu ani płaczu.
Porwani na obłokach, z Panem w chwale,
Kiedy Jezus przyjmie „swoich”.
Panie Jezus, jak długo jeszcze,
Aż zaśpiewamy pieśń radości,
Chrystus powrócił! Alleluja!
Alleluja! Amen. Alleluja! Amen.
(„Christ Returneth”, H. L. Turner, 1878).

Upewnij się, że wrócisz do kościoła za tydzień, by ponownie usłyszeć ewangelię. Jezus cię kocha! Zaufaj Mu, a On obmyje cię z twoich grzechów swoją krwią przelaną na krzyżu! Amen!


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Noah Song: 1 Koryntian 15:51-54.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Jesus Is Coming Again” (John W. Peterson, 1921-2006).


SKRÓT KAZANIA

POCHWYCENIE

(KAZANIE NR 3 NA TEMAT PROROCT BIBLIJNYCH)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana…”
     (1 Tesaloniczan 4:16-17).

(Ew. Łukasza 24:37, 39; Dzieje Apostolskie 1:9-11)

I.   Po pierwsze, Pan Jezus przyjdzie z nieba na ziemię.
1 Tesaloniczan 4:16a; Dzieje Apostolskie 1:11; Ew. Łukasza 24:39;
Ew. Jana 14:3; porównaj: Objawienie 19:11-16; Ew. Mateusza 24:27-31;
Księga Zachariasza 14:4-5; 1 Tesaloniczan 4:17.

II.  Po drugie, powstaną umarli w Chrystusie. 1 Tesaloniczan 4:16b;
Ew. Jana 11:39, 43-44; Izajasz 26:19; Księga Joba 19:26-27;
1 Koryntian 15:52, 51.

III. Po trzecie, pochwyceni zostaną żyjący chrześcijanie.
1 Tesaloniczan 4:17; 1 Koryntian 15:52.