Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
RZECZY, KTÓRE NADEJDĄ – KAZANIE NOWOROCZNE

THINGS TO COME – A NEW YEAR’S SERMON
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, junior

Kazanie wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem, 5-go stycznia 2020 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 5, 2020

„Czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze, wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży” (1 List do Koryntian 3:22-23).


„Czy przyszłość”. Te słowa są przerażające dla tych, którzy nie znają Chrystusa! „Czy przyszłość”. Ludzie wokół nas stają przed przyszłością z lękiem i drżeniem! Mają głębokie poczucie rozpaczy i beznadziejności.

Telewizja i Internet sprawiły, że każdego dnia możemy dowiadywać się o tragediach na świecie, wojnach, terroryźmie, śmierci i zniszczeniach. Oglądamy zabójstwa. Widzimy wybuchające bomby, krwawe akty terroryzmu. Dowiadujemy się o gwałtach, napadach, grabieżach, głodzie i prześladowania niemalże natychmiast. Żadne inne pokolenie nie miało tak łatwego dostępu do horrorów tego świata. Oglądamy to, o czym inni mogli tylko czytać. Każdego dnia wiadomości wypełnione są napięciami, niepewnością i strachem. Myślę, że Chrystus wiedział wcześniej o współczesnych sposobach komunikacji. Mówił o „lęku” i „bezradności” (Ew. Łukasza 21:25):

„Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat…” (Ew. Łukasza 21:26).

Samoloty są porywane. Budynki wysadzane w powietrze. Bomby atomowe wpadają w ręce szaleńców, którzy mogą chcieć je użyć. Znani naukowcy i politycy ostrzegają przed niebezpieczeństwem ocieplenia klimatycznego. Nie śmiejcie się! Tak, słowo „przyszłość” przeraża wielu. Chrystus zapowiedział, że „ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat”.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

DOSTĘP DO NASZYCH KAZAŃ MOŻLIWY JEST TERAZ
NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH.
WEJDŹ NA STRONĘ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NACIŚNIJ ZIELONY PRZYCISK Z NAPISEM „APP”.
POSTĘPUJ WEDŁUG POJAWIAJĄCYCH SIĘ POLECEŃ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Oprócz tych wszystkich przerażających wiadomości, sytuacja w Waszyngtonie jest najgorszą z możliwych! Zdaje się, że wielu polityków potraciło głowy! A zwłaszcza demokraci!

Do tego dochodzą rozbite rodziny, rosnąca liczba rozwodów, dzieci porozrzucane po różnych domach, nierozumiejące, co się dzieje i prowadzone w złą stronę przez rozpadające się struktury socjalne. Jedna trzecia tego pokolenia została zabita jeszcze w łonie matki – ponad 60 milionów! Czworgu na każde siedem afro-amerykańskich dzieci zabrano życie w amerykańskim holokauście krwi i rzezi „zalegalizowanej” aborcji. W ten oto sposób macki terroryzmu przeniknęły przez miliony łon kobiet. Żadne miejsce nie jest bezpieczne! Nie można nigdzie się ukryć! Znany irlandzki poeta William Butler Yeats wszystko to wyraził w swoim wierszu „The Second Coming”:

Wszystko rozpada się; rząd nie ma władzy;
Świat ogarnęła anarchia,
Nadchodzi krwawa fala, a wszędzie
Utopiono ceremonię niewinności;
W najlepszym wypadku brak przekonania,
W najgorszym pełne pasji działania...

Kiedy Billy Graham otrzymał w Waszyngtonie kongresmeński złoty medal, powiedział: „Jesteśmy społeczeństwem, które stoi na krawędzi samozniszczenia” (Los Angeles Times, 3 maj 1996, str. A-10). Ludzie czują, że żadne miejsce nie jest bezpieczne! Odczuwają, że nigdzie nie mogą ukryć się przed strasznymi katastrofami, które pokazywane są w telewizji i Internecie. Nie dziwi wcale, że słowo „przyszłość” napełnia ich serca trwogą i drżeniem!

Jednak nasz tekst nie jest skierowany do tych, którzy są zgubieni. Apostoł pisał do tych, którzy są już nawróceni. W wersecie 21. powiedział: „Wszystko jest wasze”. A w wersecie 22. wymienia rzeczy, które są udziałem prawdziwych chrześcijan. Pod koniec tej listy pisze: „czy przyszłość, wszystko jest wasze” (1 List do Koryntian 3:22). Jeżeli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, to przyszłość należy do ciebie!

„Czy przyszłość, wszystko jest wasze” (1 List do Koryntian 3:22).

I. Po pierwsze, tryumf chrześcijaństwa jest wasz!

Jezus powiedział:

„Zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Ew. Mateusza 16:18).

Książę kaznodziei – C. H. Spurgeon powiedział:

Kiedy patrzymy... na polityczna sytuację, to myślimy, że jest pełna ciemności, przerażająca. Zbierają się chmury, a my boimy się o Kościół Boży, którego bezpieczeństwo wydaje się zagrożone wśród walących się tronów. Ale żadna z dynastycznych zmian nie zdoła nigdy zniszczyć Kościół. W każdym kryzysie historii, w każdym walącym się rządzie, w każdym nieszczęściu spadającym na ten świat, Kościół zawsze tryumfuje... [Kościół] Chrystusa rośnie w bogactwie, gdy bankrutują narody (C. H. Spurgeon, „Things to Come! A Heritage of the Saints”, Spurgeon’s Sermons Beyond Volume 63, Day One Publications, 2009, str. 341-342).

Imperium Brytyjskie chwiało się i upadło, lecz chrześcijaństwo kwitnie w dawnych koloniach. Fala Bożego przebudzenia przyprowadza miliony ludzi do Kościoła! Kiedy amerykańskie „imperium” stoi na krawędzi upadku, dziesiątki tysięcy ludzi w krajach Trzeciego Świata wchodzą w objęcia Chrystusa dzięki suwerennej mocy Bożej! Kiedy zwiastuję do was dziś wieczorem, proroctwo Jezusa nieubłaganie zbliża się do wypełnienia:

„I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom…” (Ew. Mateusza 24:14).

„Trony i korony mogą wnet się chwiać”. Zaśpiewajmy to!

Trony i korony mogą wnet się chwiać,
   Lecz Królestwo Boże wiecznie będzie stać.
Prawy pokój, szczęście znajdziem tylko w Nim,
   Siłę do zwycięstwa w walce swej ze złem.
Naprzód, naprzód, przyjacielu, trzymaj z nami krok!
   Dołącz głos swój w pieśni, módl się, wytęż wzrok!
(„Onward, Christian Soldiers”, Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

Kościół, teraz bojowy, niedługo będzie Kościołem tryumfującym. Wkrótce zabrzmią głosy anielskie:

„Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków” (Objawienie 11:15).

„Czy przyszłość, wszystko jest wasze” (1 List do Koryntian 3:22).

II. Po drugie, nadchodzące Królestwo Chrystusa jest wasze!

Jezus powiedział:

„Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię” (Ew. Mateusza 5:5).

Jezus powiedział również:

„Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo” (Ew. Łukasza 12:32).

W Ameryce i na świecie z chrześcijan szydzi się i kpi. W Krajach Trzeciego Świata są prześladowani, wtrącani do więzień i często zabijani z powodu wiary. Sceptycy i humaniści naszych czasów myślą, że poniesiemy porażkę. Ale mylą się całkowicie! Biblia naucza, że:

„Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy” (2 Tymoteusza 2:12)

Kiedy Jego Królestwo zapanuje na świecie, zaśpiewajmy Chrystusowi:

„…zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi” (Objawienie 5:9-10).

Zaśpiewajmy hymn numer 2 „Dark was the night”. Zaśpiewajmy go!

Ciemna była noc, grzech przeciwko nam skierowany,
   Wielki ciężar grzechów nosiliśmy;
Lecz teraz widzimy znaki Jego powrotu;
   Nasze serca jaśnieją, przepełnia je radość!
On powraca, On powraca,
   Ten sam Jezus, odrzucony przez ludzi;
On powraca, On powraca,
   Z mocą i wielką chwałą powraca!
(„He is Coming Again”, Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Zaśpiewajmy jeszcze raz!

Ciemna była noc, grzech przeciwko nam skierowany,
   Wielki ciężar grzechów nosiliśmy;
Lecz teraz widzimy znaki Jego powrotu;
   Nasze serca jaśnieją, przepełnia je radość!
On powraca, On powraca,
   Ten sam Jezus, odrzucony przez ludzi;
On powraca, On powraca,
   Z mocą i wielką chwałą powraca!
Z mocą i wielką chwałą powraca!

Jeżeli jesteś nawrócony, to nadchodzące Królestwo Chrystusowe jest twoim!

„Czy przyszłość, wszystko jest wasze” (1 List do Koryntian 3:22).

III. Po trzecie, nowe niebo i nowa ziemia są wasze!

Stary świat przeminie! Po tysiącletnich rządach Chrystusa na ziemi, szatan zostanie wypuszczony z więzienia i poprowadzi nienawrócenych buntowników przeciwko Chrystusowi (Objawienie 20:7-9). A wtedy ogień Boży spadnie z nieba (Objawienie 20:9).

„…niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną... niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się” (2 List Piotra 3:10, 12).

Ale nie bójcie się, gdyż apostoł Jan w swojej wizji powiedział:

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga” (Objawienie 21:1-2).

Kiedy Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię, to jeżeli jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, będziemy z Nim w nowej Jerozolimie! Tak, będziemy na wieki w nowym raju Bożym, na nowej ziemi i w nowej Jerozolimie!

Czy przyszłość, wszystko jest wasze” (1 Koryntian 3:22).

„Czy przyszłość, wszystko jest wasze” (1 Koryntian 3:22).

Ale zanim zakończę, muszę wrócić jeszcze do całego tekstu, który czytaliśmy na początku:

„…czy przyszłość, wszystko jest wasze, wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży” (1 List do Koryntian 3:22-23).

Słyszeliśmy o wspaniałej „przyszłości” tych, którzy należą do Chrystusa. Ale czy ty jesteś jednym z nich? Czy możesz z całą pewnością powiedzieć, że jesteś „Chrystusowy”? Jeżeli nie możesz, to żadna z tych cudownych obietnic nie dotyczy ciebie! Spurgeon powiedział: „Jeżeli nie masz wiary, to przyszłość dla ciebie oznacza jedynie strach... Jeżeli nie jesteś Chrystusowy, to nie mogę nic powiedzieć, by cię pocieszyć” (jw. str. 347).

Cóż dobrego przyjdzie z tego, że zarobisz wielkie sumy pieniędzy i korzystać będziesz z przyjemności tego świata, jeżeli ostatecznie utracisz to wszystko i umrzesz bez Chrystusa? „Przyszłość” stanie się źródłem wielkiego strachu, jeżeli będziesz żył bez Chrystusa. Proszę cię, abyś głęboko pomyślał o zbawieniu twojej dusza. Proszę cię, abyś pomyślał o swoich grzechach i zepsuciu twojego serca. Błagam cię, abyś rozważył to, że grzech musi i doprowadzi do utraty wszelkiej nadziei a ty skończysz w jeziorze ognia. Modlę się, abyś odwrócił się od ciemności i grzechów tego świata. Modlę się, abyś zwrócił się od razu prosto do Jezusa Chrystusa. Modlę się, abyś ujrzał Go przez wiarę i by Jego wieczna krew obmyła cię z grzechów! Przyjdź do Niego. Padnij przed Tym, który kiedyś został ukrzyżowany, lecz teraz rządzi jako chwalebny Syn Boży. On cię zbawi! On cię zbawi! A wtedy ta szczęśliwa i pełna nadziei „przyszłość”, o której mówiłem, będzie również twoją!

Jeżeli chciałbyś porozmawiać z naszym pastorem o tym, jak stać się prawdziwym chrześcijaninem, proszę wstań teraz i przejdź na tył sali, gdzie będziesz mógł porozmawiać o swoich grzechach i zbawieniu w Chrystusie Jezusie.

Chcę jeszcze coś powiedzieć. Czyż nie jest ważne, abyśmy my, którzy mamy taką nadzieję w Chrystusie, dzielili się wszędzie tą dobrą nowiną? Czyż nie jest właściwe, aby rozpocząć ten nowy rok dedykując ponowinie nasze życie posłuszeństwu Wielkiemu Posłannictwu, które Chrystus nam zostawił (Ew. Mateusza 28:19-20)?

Powiedzmy, z głębi serca i duszy, że będziemy posłuszni Jezusowi w osobistej ewangelizacji, biorąc udział w działaniach ewangelizacyjnych zboru, a także starając się przyprowadzać nasze rodziny i przyjaciół, aby usłyszeli ewangelię o zbawieniu w Jezusie. Niech Bóg pomoże nam być posłusznymi Chrystusowi, wykorzystują każdą okazję w 2020 roku, aby ewangelizować! Proszę powstańmy i zaśpiewajmy ostatni hymn na naszych kartkach.

Daj nam wezwanie, przejmujące słowo, słowo mocy,
   Wezwanie do bitwy, płonące tchnienie, zwyciężymy lub umrzemy.
Słowo, które wyrwie Kościół z uśpienia, mocne wezwanie Zbawiciela.
   Okrzyk wydany. Powstańcie zastępy, Naszym hasłem: Ewangelizować!

Dobrą Nowinę ogłaszać wszem, na całej ziemi, w imieniu Jezusa
   Słowo to z nieba głośno brzmi: Ewangelizujmy! Ewangelizujmy!
Tym, co giną, potępionej rasie pokażemy dar łaski Ewangelii
   Ten świat co w wielkiej ciemności tkwi - Ewangelizujmy! Ewangelizujmy!
(„Evangelize! Evangelize!”, dr Oswald J. Smith, 1889-1986;
      zmienione przez doktora Hymers, na melodię „And Can It Be?”,
      Charles Wesley, 1707-1788).

Amen!


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.


SKRÓT KAZANIA

RZECZY, KTÓRE NADEJDĄ – KAZANIE NOWOROCZNE

Dr R. L. Hymers, junior

„Czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze, wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży” (1 List do Koryntian 3:22-23).

(Ew. Łukasza 21:25, 26; 1 List do Koryntian 3:21, 22).

I.   Po pierwsze, tryumf chrześcijaństwa jest wasz! Ew. Mateusza 16:18;
Ew. Mateusza 24:14; Objawienie 11:15.

II.  Po drugie, nadchodzące Królestwo Chrystusa jest wasze!
Ew. Mateusza 5:5; Ew. Łukasza 12:32; 2 Tymoteusza 2:12;
Objawienie 5:9-10.

III. Po trzecie, nowe niebo i nowa ziemia są wasze! Objawienie 20:7-9;
2 List Piotra 3:10, 12; Objawienie 21:1-2; Ew. Mateusza 28:19-20.