Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
UPADLI ANIOŁOWIE – OSTRZEŻENIEM DLA UPADŁYCH LUDZI

(KAZANIE NR 4 NA PODSTAWIE 2 LISTU PIOTRA)
FALLEN ANGELS – A WARNING TO FALLEN MEN
(SERMON #4 ON II PETER)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór, 17-go maja 2015 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 17, 2015

„Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd” (2 List Piotra 2:4).


Biblia naucza, że szatan był wielkim archaniołem, który zbuntował się przeciwko Bogu i został wyrzucony z nieba na ziemię. Upadek szatana opisany jest w księgach Ezechiela 28:11-19 i Izajasza 14:13-14. Wielu aniołów dołączyło do szatana w jego buncie. Niektórzy z nich stali się tym, co Biblia określa jako „demony”. Ale niektórzy zostali wrzuceni do piekła. To o tych demonach mowa jest w naszym tekście. Dr Charles C. Ryrie powiedział: „To upadli aniołowie, którzy poważnie zgrzeszyli, żyjąc z kobietami, jak opisane jest to w I Mojżeszowej 6:1-4” (The Ryrie Study Bible, Moody Press, 1978; odnośnie 2 Listu Piotra 2:4).

Efezjan 6:11-17 pokazuje nam, że szatan nadal ma tysiące demonów pod swoją kontrolą, i są one bardzo aktywne dzisiaj na świecie. Dr Martyn Lloyd-Jones powiedział: „Istnieją tysiące, być może miliony złych duchów” (Christian Unity, The Banner of the Truth Trust, 1980, str. 58).

Na początku lat 70-tych zakładałem kościół dla młodych hippisów. Ciągle istnieje, chociaż teraz jest to kościół południowych baptystów. To doświadczenie sprawiło, że stałem się świadomy mocy demonicznej. Widziałem i słyszałem rzeczy, które nie mogły pochodzić z naturalnego źródła.

Dr Merrill F. Unger z Seminarium Teologicznego w Dallas w swojej książce Demons in the World Today ukazuje, w jaki sposób działa dzisiaj moc demoniczna. Rozdziały noszą takie tytuły jak: „Demony i spirytyzm”, „Demony i magia”, „Demony i opętanie demoniczne”, „Demony i fałszywa religia” i kilka podobnych (Merrill F. Unger, Ph.D., Th.D., Demons in the World Today, Tyndale House Publishers, 1971).

Jednak demony, o których mowa jest w naszym tekście, robiły więcej niż te, które napotykamy dzisiaj. Dr John MacArthur miał rację, twierdząc: „Wstępowały w ludzi, którzy żyli w rozwiązły sposób z kobietami” (The MacArthur Study Bible, odnośnie 2 List Piotra 2:4). Powstawała rasa ludzka, która była tam zdemonizowana, że Bóg zesłał wielki potop, aby ich wszystkich zniszczyć. Z powodu tego wykroczenia grupa demonów została zesłana do piekła (Tartarus) – zakuta w ciemnościach. Dr Kenneth Wuest powiedział: „Piotr mówi tutaj o miejscu w niewidzialnym świecie, gdzie [ci] upadli aniołowie uwięzieni są aż do sądu przed wielkim, białym tronem, po którym zostaną wrzuceni do morza ognistego (Kenneth S. Wuest, Wuest’s Word Studies From the Greek New Testament; tom 2, Eerdmans Publishing Company, 1954, odnośnie 2 Listu Piotra 2:4).

Dr Henry M. Morris powiedział: „Pewna część diabelskich aniołów nie tylko poszła za szatanem w jego… buncie przeciwko Bogu, ale też starali się zepsuć rodzaj ludzki, biorąc w fizyczne posiadanie „córki ludzkie” (I Mojżeszowa 6:1-4; 2 List Piotra 2:4). Zostali… zamknięci w najniższych i najciemniejszych częściach hadesu, oczekując na sąd” (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study biblijne, World Publishing, 1995; odnośnie Listu Judy 6).

„Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd” (2 List Piotra 2:4).

Opierając się na logice widzimy, że skoro Bóg karze upadłych aniołów, to również osądzi On upadłych mężczyzn i kobiety, którzy nie doświadczyli odkupienia Jezusa.

I. Po pierwsze, spójrzmy na ten tekst jak na ostrzeżenie.

„Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz… umieścił ich w mrocznych lochach.”

Możemy zobaczyć tutaj sąd za grzechy. Możemy zobaczyć przyszłą pomstę, gdyż zasłużyli oni na sąd! Zwróćmy uwagę, że aniołowie, którzy zgrzeszyli, byli kiedyś aniołami w niebie! Kiedyś żyli w samym niebie. Nie mieli kontaktu ze złem. Tak jak ich przyjaciele byli oni doskonałymi duchami. A jednak byli w stanie wybrać grzech i to zrobili. Zło zawładnęło sercami tych aniołów. Ogarnęła ich zawiść, duma, bunt i zostali wrzuceni do piekła, aby już nigdy nie odzyskać wolności.

Możesz być dzieckiem pobożnych rodziców. Możesz wzrastać w kościele, a jednak skończyć jak zgubiony grzesznik i zostać „umieszczonym… w mrocznych lochach, [będac] zachowanym na sąd”.

Hitler był konfirmowany w kościele i ochrzczony. Potem Hitler uczęszczał do szkoły muzycznej, aby ćwiczyć śpiewanie w chórze. Mao Tse Tung uczęszczał do szkoły biblijnej. Stalin uczył się w seminarium, studiując tam, by przygotować się do służby. Darwin studiował Biblię i uzyskał licencjat z teologii. W rzeczywistości był to jedyny stopień naukowy, jaki posiadał! A mimo tego tysiące inteligentnych ludzi dzisiaj wierzy w dzikie i wymyślone teorie człowieka, który posiadał jedynie licencjat z teologii! Pomyślmy tylko o niewypowiedzianym zniszczeniu, jakiego ci ludzie dokonali rasie ludzkiej! Pomyślmy o szaleństwie i grzechu, które kierowały nimi, niszcząc niezliczone życia ludzkie!

Vincent Van Gogh był synem duchownego. Van Gogh używał drukowane kazania Spurgeona i głosił je w różnych kaplicach w Londynie. A jednak Van Gogh uzależnił się tak bardzo od absyntu, że środek ten wywołał u niego tak wielkie szaleństwo, iż popełnił samobójstwo! Poetka Emily Dickinson uczęszczała do szkoły, w której miało miejsce przebudzenie. Wszyscy jej znajomi nawrócili się. Jednak Emily Dickinson nie chciała zaufać Chrystusowi. Zakończyła życie w samotności, nigdy nie wychodząc ze swojego pokoju, wpadając w szaleństwo i rozpacz. Możesz powiedzieć: „Coś takiego nie przydarzy się mi”. Czy jesteś tego pewien? W Biblii czytamy:

„A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł” (1 Koryntian 10:12).

Nie ma znaczenia, jak silny jesteś, jak mądry i ostrożny! Jeżeli aniołowie mogli upaść, to i ty możesz! Wielki archanioł Lucyfer, syn jutrzenki, przekształcił się w szatana! Aniołowie niebiescy wpadli w grzech i wielu z nich przemieniło się w napędzane seksem demony, które przed potopem zatruły rodzaj ludzki! Apostoł Judasz, który dokonywał cudów i wyganiał demony, nazwany jest „synem zatracenia”, zdradzając Chrystusa Bożego!

„A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł”.

Poniższa historia została zaadaptowana z kazania Spurgeona, które wygłosił na temat tego samego tekstu. Pewien oficer w Indiach oswoił leoparda. Wychowywał go od czasu, gdy był kociakiem. Chodził po domu jak kot i wszyscy bawili się z nim. Jednak pewnego dnia ten człowiek zasnął siedząc w fotelu. Leopard polizał jego rękę. Była na niej rana i leopard poczuł krew. Od tamtej pory nie chciał żyć w domu. Chciał zabijać i uciekł do dżungli. Chociaż był oswojony, to nadal pozostał leopardem. Tak samo człowiek może sprawiać wrażenie, że jest chrześcijaninem. Skoro jego serce jest niezmienione, to ciągle jest człowiekiem upadłym. Smak grzechu wkrótce ukaże dzikie zwierzę, które w nim drzemie. Cienka otoczka dobroci wkrótce zniknie w wyniku pokusy. Możesz dobrze wyglądać, ale dopóki nie nawrócisz się, jesteś gotowy do najgorszego zła. Znałem ludzi, którzy służyli w kościele, głosząc wspaniałe kazania, aby potem wrócić do popełniania najgorszych grzechów. Znałem człowieka, który był dobrym kaznodzieją. Ale po kilku latach zaczął brać narkotyki. Żona wyrzuciła go z domu i żył na ulicy. Pewnej nocy został zamordowany w parku. Ludzie z daleka słyszeli jego krzyki! W Biblii czytamy:

„Sprawdza się na nich treść owego przysłowia: Wraca pies do wymiocin swoich, oraz: Umyta świnia znów się tarza w błocie” (2 List Piotra 2:22).

„Stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni” (2 List Piotra 2:20).

„Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli”. Dlaczego miałby oszczędzić nienawróconych synów Adamowych takich, jak ty? Jeżeli nie doświadczysz prawdziwego nawrócenia, to możesz być pewien, że twoje grzechy dopadną cię, a Bóg wrzuci cię do miejsca cierpienia, przygotowanego dla diabła i jego aniołów. Bóg ukarze tych, którzy żyją i umierają w grzechach. Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli i nie oszczędzi też ciebie, jeżeli pozostaniesz w nienawróconym stanie. Takie ostrzeżenie zawarte jest w tym tekście.

II. Po drugie, pomyślmy o nadziei wyrażonej w tym tekście.

Aniołowie, którzy zgrzeszyli zostali porzuceni przez Boga. Jednak zgubiony grzesznik taki jak ty może zostać odkupiony. Dzięki Bożej łasce odkupieni mężczyźni i kobiety zostaną uratowani, chociaż upadli aniołowie nie! Ci grzeszni aniołowie nigdy nie mieli Zbawiciela, który by za nich umarł. Nigdy nie mieli Ducha Świętego, który przekonywałby ich o grzechu i przyciągał do Jezusa. Jego krew nigdy nie była dla nich dostępna, by oczyścić ich z ich grzechów. Nigdy nie została im zwiastowana Ewangelia. Zdumiewa mnie to, że Bóg oferuje przebaczenie i zbawienie nikczemnym mężczyznom i kobietom. Zbawienie nigdy nie zostało zaoferowane upadłym aniołom. Bóg natychmiast ich porzucił i związał łańcuchami w ciemnościach, gdzie czekają na sąd ostateczny i jezioro ognia. Bóg nie dał aniołom drugiej szansy. Nie czekał przez wiele lat, aby osądzić ich z powodu ich grzechu. Kiedy zgrzeszyli, od razu zostali odcięci od wieczności.

Jak długo żyjesz w grzechu? Niektórzy z was pozostają nienawróceni przez długie lata. Odrzucałeś Chrystusa przez długi czas, chociaż słyszałeś Ewangelię głoszoną zza tej kazalnicy w każdą niedzielę! Boża cierpliwość jest zdumiewająca! On nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale oszczędza ciebie! Dlaczego tak jest?

Tamci aniołowie nigdy nie otrzymali oferty Ewangelii. Gdy upadli, nie mieli szansy na przyszłe zbawienie. Upadli, by nigdy już nie powstać. Nigdy nie została złożona ofiara za anioły. Boży Syn nie umarł za nich. Nie została za nich przelana oczyszczająca krew. Nie było kaznodziei, który ogłosiłby im Ewangelię. Jednak ja wiele razy wzywałem cię do upamiętania i przyjścia do Jezusa. Wzywałem cię, abyś zaufał Jezusowi i otrzymał wieczne życie.

Nie ma przebaczenia i nadziei dla demonów. Jednak jest przebaczenie i nadzieja dla ciebie. Chrystusie mówi do was:

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Ew. Mateusza 11:28).

Jezus mówi do was: „Pójdźcie do mnie wszyscy”. On nigdy nie skierował takiego zaproszenia do upadłych aniołów. Ale kieruje je do ciebie: „Pójdźcie do mnie... a Ja wam dam ukojenie”. Przyjdźcie do mnie, zaufajcie mi, a ja oczyszczę was z wszystkich grzechów moją krwią!

Jezus nigdy nie zaoferował tego upadłym aniołom, jednak kieruje je do was! Taka właśnie jest ta zadziwiająca miłość, o której pisał Wesley:

„Cudowna miłość! Jakże to stało się,
Żeś Ty – mój Bóg, za mnie oddał życie swe?”
   („And Can It Be?”, Charles Wesley, 1707-1788).

Jezus jest gotowy, aby zbawić każdego, kto Jemu ufa! Bez względu na grzechy, które popełniłeś, w chwili, gdy zaufasz Mu, On oczyści cię swoją krwią!

Jak trudno jest Mu zaufać? To naprawdę łatwe. Kilka razy w tygodniu czytam książkę pastora Wurmbranda Tortured for Christ. Napisał on:

Znałem kiedyś prawosławnego biskupa w Rumunii. Był to człowiek komunistów, wydający swoje własne owce. Wziąłem jego rękę w swoje dłonie i opowiedziałem mu przypowieść o synu marnotrawnym. Miało to miejsce wieczorem, w jego ogrodzie. Powiedział: „Zobacz z jaką miłością Bóg przyjmuje grzesznika, który powraca. Przyjmuje z radością grzesznika, który pokutuje”. Śpiewałem mu pieśni chrześcijańskie. Ten człowiek nawrócił się (Richard Wurmbrand, Tortured for Christ, Living Sacrifice Books, 1998, str. 90).

Bez względu na grzechy, które popełniłeś lub myślałeś o popełnieniu, Jezus ci przebaczy. On wybaczy ci i oczyści cię swoją krwią. To, co Jezus uczynił dla tamtego prawosławnego biskupa, uczyni też dla ciebie. Zaufaj Mu! On cię zbawi. Jezus powiedział:

„Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz” (Ew. Jana 6:37).

Pan Jezus zaprasza cię, abyś przyszedł do Niego. Jestem zdumiony, gdy myślę, że Jezus prosi grzesznika, aby przyszedł i zaufał Mu. Wydaje mi się, że to grzesznicy powinni błagać Jezusa, by ich zbawił! A jednak to Jezus błaga grzeszników, aby przyszli do Niego! Duch Święty błaga grzeszników, by do Niego przyszli! To Kościół prosi ich, by przyszli do Jezusa! To chrześcijanie, którzy modlą o ludzi, aby przyszli do Niego!

„Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi” (Objawienie 22:17).

O co modlimy się? Abyście przyszedł do Jezusa! Co czyni Duch Święty? On wzywa cię, abyś przyszedł do Jezusa! A co mówi Jezus? Mówi: „Pójdźcie do mnie”! Co Jezus mówi nam wszystkim, abyśmy zrobili? Mówi: „przymuszaj, by weszli” (Ew. Łukasza 14:23). Wszyscy pragniemy, abyś przyszedł do Jezusa i został zbawiony. Nie mówimy tego do upadłych aniołów, ale do ciebie! Przyjdź! Przyjdź! Przyjdź! Przyjdź do Jezusa i zostań zbawiony! Przyjdź do Jezusa ze wszystkimi swoimi wątpliwościami! Przyjdź do Niego ze wszystkim, co cię przeraża! Przyjdź do Niego ze wszystkimi twoimi grzechami!

Oto dla mnie Zbawiciel staje,
   Wyciągając swoje zranione ręce;
Bóg jest miłością! Wiem to i czuję,
   Jezus płacze i nadal mnie kocha.
(„Depth of Mercy”, Charles Wesley, 1707-1788).

Ojcze, modlę się, aby jakiś grzesznik przyszedł dzisiaj do Twojego Syna i został zbawiony! W Jego imieniu. Amen.

Jeżeli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, proszę napisz email do dr. Hymersa i powiedz mu o tym – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Można pisać do doktora Hymersa w różnych językach, ale preferowanym jest angielski.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Abla Prudhomme’a: 2 List Piotra 2:4-9.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
     „Depth of Mercy” (Charles Wesley, 1707-1788; na melodię „Just As I Am”).


SKRÓT KAZANIA

UPADLI ANIOŁOWIE – OSTRZEŻENIEM DLA UPADŁYCH LUDZI

(KAZANIE NR 4 NA PODSTAWIE 2 LISTU PIOTRA)
FALLEN ANGELS – A WARNING TO FALLEN MEN
(SERMON #4 ON II PETER)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd” (2 List Piotra 2:4).

(Ezechiel 28:11-19; Izajasz 14:13-14; I Mojżeszowa 6:1-4; Efezjan 6:11-17)

I.   Po pierwsze, spójrzmy na ten tekst jak na ostrzeżenie.
2 List Piotra 2:4a; 1 Koryntian 10:12; 2 List Piotra 2:22, 20.

II.  Po drugie, pomyślmy o nadziei wyrażonej w tym tekście.
Ew. Mateusza 11:28; Ew. Jana 6:37; Objawienie 22:17;
Ew. Łukasza 14:23.