Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.Każdego miesiąca teksty tych kazań odbierane są na 110.000 komputerach w 200 krajach. Setki ludzi oglądają wideo na YouTube. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 33 języki, docierając do tysięcy ludzi. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz pomóc nam co miesiąc w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie, w tym również w narodach muzułmańskich i hinduskich.


RANY CHRYSTUSA

THE WOUNDS OF CHRIST
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 26-go czerwca 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 26, 2016

„Pokazał im ręce i nogi” (Ew. Łukasza 24:40).


Będę zwiastował na temat ran Chrystusa. Został On przybity do krzyża. Kiedy powstał z martwych, na jego dłoniach i stopach nadal były ślady po gwoździach. Po zmartwychwstaniu pokazał je uczniom. Został przybity do krzyża, płacąc cenę za twoje grzechy. Jedynym sposobem, abyś mógł zostać zbawiony z grzechów jest przyjście do Jezusa i zaufanie Mu.

Jednak nigdy nie zaufasz Jezusowi, jeśli nie poczujesz winy za grzechy. Będziesz próbował zbawić sam siebie poprzez stanie się lepszą osobą. Jednak nie chcesz przyznać, że jesteś zgubionym grzesznikiem. Jednak nie chcesz przyznać, że Jezus jest jedynym, który może zbawić cię z grzechów poprzez swoją śmierć na krzyżu. Nie chcesz przyznać, że jesteś grzesznikiem jak zrobił to Kai Perng, który powiedział „Wiedziałem, że jestem grzesznikiem. Próbowałem być dobrym dzieckiem, ale bez względu na to, jak bardzo się starałem, nie mogłem zmienić siebie. Zdawałem sobie sprawę, że byłem upadłym grzesznikiem, który grzeszył przeciwko Bogu… czułem się bezsilny”. Przeczytałem te same słowa w moim ostatnim kazaniu w ubiegłą niedzielę. Nie mogłem się zmienić. Zdawałem sobie sprawę, że byłem grzesznikiem. Byłem pozbawiony nadziei. A kilka godzin później zapytałem pewną młodą Chinkę, czy była zbawiona. Odpowiedziała „tak”. Zapytałem ją, w jaki sposób została zbawiona. Powiedziała, że zmieniła samą siebie i stała się lepszą osobą. Powiedziała też, że teraz jest posłuszna rodzicom. Zmieniła się i stała lepszą osobą! Nie mogłem uwierzyć, że to powiedziała! Zmieniła sama siebie. Sama sprawiła, że stała się lepszą osobą! Niewiarygodne!

Przychodziła do naszego zboru przez długi czas. Słyszała wiele razy moje zwiastowanie na temat tego, że nie można zmienić się samemu i stać się lepszą osobą. Słyszała wiele razy, że tylko Jezus, który umarł na krzyżu, zapłacił za nasze grzechy. A jednak całe to nauczanie nic jej nie pomogło! Cały czas myślała, że może zmienić i zbawić samą siebie. Nawet nie wspomniała o Jezusie Nawet nie wspomniała o Jego krwi przelanej za nas! Ani razu! Nawet raz nie wypowiedziała imienia Jezusa!

Mówię do ciebie dziś rano – nigdy nie zostaniesz zbawiony, jeżeli nie poczujesz, że jesteś pozbawionym nadziei grzesznikiem. Jeżeli nigdy nie poczułeś, że jesteś takim grzesznikiem, to nigdy też nie odczułeś swojej potrzeby Jezusa, który umarł na krzyżu, płacąc za twoje grzechy. Moje dzisiejsze kazanie nic nie będzie dla ciebie znaczyło chyba, że Duch Święty sprawi, iż poczujesz, że jesteś grzeszny i nie ma dla ciebie nadziei. Dopiero, gdy poczujesz swoją grzeszność i brak nadziei, zrozumiesz, dlaczego Jezus pokazał przebite przez gwoździe ręce i stopy.

„Pokazał im ręce i nogi” (Ew. Łukasza 24:40).

Dlaczego pokazał te razy na swoich dłoniach i stopach? Jak był tego powód? Dlaczego pokazał im swoje rany? Podam wam trzy powody, dlaczego tak zrobił.

„Pokazał im ręce i nogi” (Ew. Łukasza 24:40).

I. Po pierwsze, Jezus pokazał im swe rany, aby mogli przekonać się, że jest On tą samą osobą, która zawisła na krzyżu.

Gnostyccy heretycy twierdzili, że Jezus wcale nie umarł na krzyżu. W Koranie - muzułmańskiej księdze, napisane jest, że Jezus nie poniósł śmierci na krzyżu. Dzisiaj jest też wielu ludzi, którzy nie wierzą, że Bóg pozwolił swemu Synowi umrzeć tak straszliwą śmiercią. Jezus wiedział, że wielu nie będzie wierzyło w ukrzyżowanie. Dlatego też, i jest to pierwszym powodem, dla którego:

„Pokazał im ręce i nogi” (Ew. Łukasza 24:40)/

Jezus pragnął, aby każdy wiedział, iż On cierpiał i umarł na krzyżu. Dlatego też pozwolił uczniom zobaczyć rany, a nawet ich dotknąć. Apostoł Jan, który był świadkiem tego, napisał: „co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały” (1 List Jana 1:1). Dr Watts tak to wyraził:

Na dłonie spójrz, nogi i bok
   Miłość z cierpieniem zmieszane są
Czy kiedykolwiek spotkały się
   Miłość, cierpienie w cierni koronie?
(“When I Survey the Wondrous Cross”, Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

W krzyżu tym, w krzyżu tym
   Niech ma chwała będzie
W nim zmęczona dusza ma
   Pokój wieczny znajdzie.
(„Near the Cross”, Fanny J. Crosby, 1820-1915).

„Pokazał im ręce i nogi” (Ew. Łukasza 24:40)/

II. Po drugie, Jezus pokazał swoje rany, aby wiedzieli, że On cierpiał zamiast nas i za nasze grzechy.

Jan Chrzciciel powiedział:

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.”
(Ew. Jana 1:29).

Nie wyjawił jednak, w jaki dokładnie sposób Jezus zgładzi nasze grzechy. Uczniowie zrozumieli to dopiero, gdy Jezus powstał z martwych.

„On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo”
(1 List Piotra 2:24).

Dopiero, gdy ujrzeli ślady gwoździ w jego rękach i stopach zrozumieli, że:

„i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga” (1 List Piotra 3:18).

To właśnie było drugim powodem, dlaczego:

„Pokazał im ręce i nogi” (Ew. Łukasza 24:40).

Jezus pragnął, abyśmy wiedzieli z całą pewnością, że cierpiał na krzyżu, aby zapłacić karę za nasze grzechy po to, abyśmy mogli być wybawieni od nich i od piekła. Chciał, abyśmy patrząc na rany w Jego rękach i stopach wiedzieli, że tam na krzyżu wziął na siebie Boży gniew:

„...przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego” (Rzymian 3:24-25).

Dlatego to:

„Pokazał im ręce i nogi” (Ew. Łukasza 24:40).

Zaśpiewajmy hymn dr Wattsa!

Na dłonie spójrz, nogi i bok
   Miłość z cierpieniem zmieszane są
Czy kiedykolwiek spotkały się
   Miłość, cierpienie w cierni koronie?

„W krzyżu tym” - zaśpiewajmy to!

W krzyżu tym, w krzyżu tym
   Niech ma chwała będzie
W nim zmęczona dusza ma
   Pokój wieczny znajdzie.

„Pokazał im ręce i nogi” (Ew. Łukasza 24:40).

III. Po trzecie, Jezus pokazał im rany, abyśmy wiedzieli, że On jest jedynym Zbawicielem od początku wieków aż po ich koniec.

Chrystus udał się do nieba razem z ranami i krwią, aby zapewnić nam wieczne odkupienie.

„Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga” (Hebrajczyków 9:24).

Siedząc po prawicy Boga w Niebie, rany Jezusa będą wiecznym przypomnieniem dla Boga i aniołów, że:

„On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.”
(1 List Jana 2:2).

A jednak większość ludzi dzisiaj w świecie odrzuca Jezusa. Większość chce zbawić się sami dobrymi uczynkami albo swoimi wierzeniami religijnymi. Dlatego odrzucają Jezusa, który jest Bożą drogą zbawienia. To nie ja powiedziałem, ale sam Pan Jezus, że:

„... nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ew. Jana 14:6).

Jezus jest jedyną drogą do Boga, ponieważ On jest jedynym, który cierpiał i umarł, płacąc za nasze grzechy. Żaden inny przywódca religijny – Konfucjusz, Budda, Mahomet czy Józef Smith, tego nie uczynili. Tylko o Jezusie mogły być wypowiedziane te słowa:

„Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni” (Izajasz 53:5).

Tylko o Jezusie można powiedzieć.

„Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników” (1 Tymoteusza 1:15).

I tylko o Nim mówią te słowa:

„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (Rzymian 5:8).

Dlatego też:

„Pokazał im ręce i nogi” (Ew. Łukasza 24:40).

Zaśpiewajmy jeszcze raz hymn dr Wattsa!

Na dłonie spójrz, nogi i bok
   Miłość z cierpieniem zmieszane są
Czy kiedykolwiek spotkały się
   Miłość, cierpienie w cierni koronie?

„W krzyżu tym” - zaśpiewajmy to jeszcze raz!

W krzyżu tym, w krzyżu tym
   Niech ma chwała będzie
W nim zmęczona dusza ma
   Pokój wieczny znajdzie.

Nawet, gdy Jezus powróci po raz drugi, nadal będzie miał na rękach i stopach ślady ukrzyżowania. Chrystus powiedział poprzez proroka Zachariasza:

„Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać” (Zachariasz 12:10).

Ci, którzy nie zwrócą się do Chrystusa, gdy żyją, spędzą całą wieczność w piekle, żałując. Spurgeon, wielki kaznodzieja, powiedział: „Te otwarte rany na rękach i przebity bok będą świadczyć przeciwko tobie, właśnie tobie, jeśli umrzesz, odrzucając Go. Poprzez swoje bezbożne życie wejdziesz do wietrzności jako wróg Chrystusa” (C. H. Spurgeon, „The Wounds of Jesus”, The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, tom V, str. 237).

„Pokazał im ręce i nogi” (Ew. Łukasza 24:40).

Spurgeon powiedział też:

Biedny grzeszniku... Czy lękasz się przyjść [do Jezusa]? Spójrz na Jego ręce, spójrz na nie, czyż [ich widok] nie zachęca cię?... Spójrz na Jego bok, tak łatwy jest dostęp do Jego serca. Jego bok jest otwarty. Jest otwarty [dla ciebie]... Ach, grzeszniku, obyś uwierzył w Jego rany! One cię nie zawiodą; rany Chrystusa uleczą każdego, kto złoży swą ufność w Nim (jw. str. 240).

„Pokazał im ręce i nogi” (Ew. Łukasza 24:40).

Evangeline Booth, z Armii Zbawienia, dobrze to wyraziła:

Rany Chrystusa otwarte
   Dla ciebie grzeszniku są.
Rany Chrystusa otwarte
   One ucieczką twą.
(„The Wounds of Christ”, Evangeline Booth, 1865-1950).

Przyjdź do Jezusa. Zaufaj Jezusowi. On umarł na krzyżu, płacąc za twoje grzechy. Przyjdź do Jezusa. Zaufaj Jezusowi. Przestań starać się zmienić samemu. To cię nigdy nie zbawi. Tylko Jezus może zbawić cię z grzechów i piekła! Amen.


Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Ew. Jana 20:24-29.
Pieśń śpiewana przed kazaniem przez pana Benjamina Kincaida Griffitha:
„The Wounds of Christ” (Evangeline Booth, 1865-1950).


SKRÓT KAZANIA

RANY CHRYSTUSA

THE WOUNDS OF CHRIST

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Pokazał im ręce i nogi” (Ew. Łukasza 24:40)

(Ew. Jana 19:34, 35, 41; 20:1, 5, 6-7, 9, 19;
Ew. Łukasza 24:37-40; Ew. Jana 20:27)

I.   Po pierwsze, Jezus pokazał im swe rany, aby mogli przekonać się, że jest On tą samą osobą, która zawisła na krzyżu. 1 List Jana 1:1.

II.  Po drugie, Jezus pokazał im swoje rany, aby wiedzieli, że On cierpiał zamiast nas i za nasze grzechy. Ew. Jana 1:29; 1 List Piotra 2:24; 3:18; Rzymian 3:24-25.

III. Po trzecie, Jezus pokazał im rany, abyśmy wiedzieli, że On jest
jedynym Zbawicielem od początku wieków aż po ich koniec.
Hebrajczyków 9:11-12, 24; 1 List Jana 2:2; Ew. Jana 14:6; Izajasz 53:5;
1 Tymoteusza 1:15; Rzymian 5:8-9; Zachariasz 12:10.