Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
CZŁOWIEK MĄDRY LUDZI ZJEDNYWA – CZĘŚĆ II

HE THAT WINNETH SOULS IS WISE – PART II

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 26-go lipca 2009 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 26, 2009

„Drzewo życia - owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa” (Biblia Tysiąclecia, Przypowieści Salomona 11:30).


Pierwszą część tego kazania głosiłem w sobotę wieczorem. Dzisiaj spojrzymy powtórnie na ten sam tekst.

„Drzewo życia - owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przypowieści Salomona 11:30)

Powiedziałem, że słowem kluczowym w tym tekście jest słowo „zjednywa”. Mówiłem, że jeśli zrozumiemy, co oznacza „zjednywać”, wówczas reszta wersetu ukazuje się nam w naturalny sposób i jest łatwa do wytłumaczenia. Powiedziałem także, że hebrajskie słowo tłumaczone jako „zjednywa”, oznacza „przynosi”, „przyciąga”, „przyjmuje” (Strong). Mówiłem, że jeśli zinterpretujemy jego znaczenie w świetle Nowego Testamentu, to werset ten staje się łatwy do zrozumienia - ten, który „ludzi zjednywa”, jest osobą, która „przynosi”, „przyciąga” i „przyjmuje” zgubionych grzeszników w lokalnym kościele. Takim jest prawdziwy zdobywca dusz!

„Drzewo życia - owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przypowieści Salomona 11:30)

Spurgeon powiedział:

W tekście znajdujemy dwie rzeczy, i są one nam pokazane w dwóch [częściach]. Pierwsza – to życie wierzącego, [które] powinno być pełne błogosławieństwa duszy - „Drzewo życia - owocem prawego.” Na drugim miejscu widzimy dążenie wierzącego, który winien zawsze zdobywać dusze. Druga rzecz jest właściwie taka sama, jak ta pierwsza, tyle że pierwsza podkreśla nasz nieświadomy wpływ, druga zaś nasze wysiłki w zdobywaniu dusz dla Chrystusa. (C. H. Spurgeon, “The Soul Winner,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, wydanie z 1971, tom XXII, str. 254).

Kierując się tym prostym planem Spurgeon'a, spójrzmy na oba aspekty zdobywania dusz:

I. Po pierwsze, zdobywca dusz musi być pełen miłości i troski o zgubionych.

„Drzewo życia - owocem prawego...” (Przypowieści 11:30).

Myślę, że odnosi się to do „owocu Ducha” w życiu prawdziwie nawróconego.

„Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość.” (Galacjan 5:22-23)

Osoba, która próbuje zdobywać dusze, ale sama nie ma owocu Ducha, będzie tylko duchowym gorliwcem, starającym się zmusić zgubionych do zbawienia. Czyż nie to właśnie miało miejsce w mrocznych czasach Średniowiecza? Augustyn, chociaż w pewnych rzeczach miał poznanie, uważał, że zgubieni powinni być zmuszani „mieczem” do włączenia do kościoła. Nauczanie to miało straszliwy efekt w kolejnych wiekach Średniowiecza, gdy Inkwizycja starała się zmuszać ludzi, aby stali się chrześcijanami. Nie ma żadnego podłoża biblijnego, aby używać w tym siły.

Obawiam się, że czasami baptyści i ewangelicy zapominają, że mamy pokazywać „owoc Ducha” i nie są wcale biblijnymi zdobywcami dusz. Widziałem kiedyś pewną osobę, która biegła ulicą za starszym mężczyzną, wrzeszcząc na niego: „Zmierzasz do Piekła, starcze!” Zuchwała nieuprzejmość w „świadczeniu”, nie zdobywa wielu dusz, a prawdopodobnie żadnej!

„Drzewo życia - owocem prawego...” (Przypowieści 11:30).

Biblia mówi:

„Ci, którzy siali ze łzami, Niech zbierają z radością! Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje.” (Psalm 126:5-6)

Prawdziwy zdobywca dusz nie jest nieczułym, władczym, religijnym gorliwcem. O nie! Prawdziwy zdobywca dusz ma łzy współczucia i raduje się, gdy ludzie są zbawiani.

Wierzę w Piekło. Często głoszę na temat Piekła. Ale jest na to i czas i miejsce. Z doświadczenia lat widziałem tak zwanych zdobywców dusz, którzy krążyli, opowiadając ludziom, że idą do Piekła, a nigdy nie zdobyli nawet jednej osoby, którą można by zobaczyć gdzieś w kościele. Po latach takiego „świadczenia”, nie są w stanie wskazać nawet jednej osoby, która zostałaby zbawiona i przyszła do lokalnego zboru. Gdzie są nawróceni w wyniku takiego „świadczenia? Być może jest ich niewielu, ale raczej wcale!

„Ci, którzy siali ze łzami, Niech zbierają z radością!”
      (Psalm 126:5)

Pewien brat, który dobrze orientuje się w tym temacie, powiedział mi: „Wiele łez przelano w Chinach”. Wie dobrze, jak często chińskie „kościoły domowe” płaczą za zgubionymi. Płaczą, gdy nawracają się; płaczą gdy się modlą. Wylewają łzy, gdy zdobywają dusze. Pewna bardzo duża grupa chińskich wierzących znana jest nawet jako „łkający”. Ale łzy nie są zastrzeżone tylko dla tej grupy. Płacz jest czymś bardzo częstym w kościołach domowych w Chinach. „Wiele łez przelano w Chinach”. Nie dziwi też, że mają tam takie przebudzenia! Ocenia się, że co godzinę w Chinach nawraca się na chrześcijaństwo 700 osób.

„Ci, którzy siali ze łzami, Niech zbierają z radością!”
       (Psalm 126:5)

Zdobywając dusze, nie trzeba cały czas płakać. Ale nastawieniem naszego serca musi być skruszenie, niepokój i troska o dusze zgubionych!

„Drzewo życia - owocem prawego...” (Przypowieści 11:30).

Spurgeon powiedział:

Przypuszczam, że oznacza to żywe drzewo; drzewo, które ma dać życie innym. Owoc staje się drzewem! Drzewem życia! Jakże wspaniały rezultat! Chrystus wytwarza w chrześcijaninie charakter, który staje się drzewem życia. Ten widoczny na zewnątrz charakter jest owocem wewnętrznego życia; zewnętrzne życie wyrasta z owocu w drzewo, które z kolei przynosi owoce w innych. (Spurgeon, jw. str. 257)

Śpiewaliśmy dawną pieśń ewangelizacyjną „Niech będę kanałem Twych błogosławieństw” (autor Harper G. Smyth, 1873-1945, tutaj w wolnym tłumaczeniu). Myślę, że wyraża ona bardzo dobrze to, o czym mówi nasz tekst „Drzewo życia - owocem prawego” (Przypowieści 11:30). Ale zastanawiam się, czy niektórzy młodzi ludzie wiedzą, co oznacza słowo „kanał”? Jest to korytarz, którym może przepłynąć woda.

Czy twe życie jest kanałem błogosławieństw?
   Boża miłość czy płynie przez ciebie?
Czy przynosisz zgubionych do Boga?
   W Jego służbie gotowy jesteś być?

Niech będę kanałem Twych błogosławieństw
   Uczyń mnie nim dziś, proszę Cię
Wszystko co mam, wszystko co czynię
   Niech będzie kanałem Twych błogosławieństw.
(tłumaczenie wolne “Make Me a Channel of Blessing,”
   Harper G. Smyth, 1873-1945).

Zaśpiewaj refren!

Niech będę kanałem Twych błogosławieństw
   Uczyń mnie nim dziś, proszę Cię
Wszystko co mam, wszystko co czynię
   Niech będzie kanałem Twych błogosławieństw.

Ten refren jest modlitwą. Zaśpiewaj go jeszcze raz, jako modlitwę.

Niech będę kanałem Twych błogosławieństw
   Uczyń mnie nim dziś, proszę Cię
Wszystko co mam, wszystko co czynię
   Niech będzie kanałem Twych błogosławieństw.

„Drzewo życia - owocem prawego...” (Przypowieści 11:30).

Tak, zdobywca dusz musi być pełen miłości i troski o zgubionych. Niech będzie to naszą modlitwą. Uczyń mnie „drzewem życia” dla zgubionych! Uczyń mnie kanałem błogosławieństw dla nich!

II. Po drugie, zdobywca dusz musi być mądry, aby zjednać zgubionych.

„Drzewo życia - owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przypowieści Salomona 11:30)

Spurgeon powiedział:

Te dwie rzeczy razem są złączone – najpierw życie, potem wysiłek: to co Bóg złączył, niech żaden człowiek nie rozdziela. (Spurgeon, jw. str. 259)

„Drzewo życia - owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przypowieści Salomona 11:30)

Ten tekst sugeruje, że potrzeba zdobywać dusze. Ludzie z natury są zgubieni. Ich cała natura jest skorumpowana i zgubiona. Muszą być zdobyci dla Chrystusa i dla lokalnego kościoła!

W zdobywaniu dusz musisz być mądry, naprawdę mądry! Nie zdobędziesz nikogo przez przypadek. Aby zdobyć duszę, musisz mieć Bożą mądrość. Będziesz musiał dobrze wszystko przemyśleć, gdyż inaczej nigdy nie uda ci się zdobyć duszę. Będziesz musiał modlić się bardzo dużo o mądrość, gdyż inaczej nigdy nie będziesz w stanie pomóc komuś w tym, jak stać się prawdziwym chrześcijaninem. Spurgeon powiedział:

Prawdziwie kochający ludzkie dusze uczą się sztuki docierania do ludzi... To nie dlatego, że człowiek ma więcej zdolności, czy też więcej łaski, ale dlatego, że Pan sprawia to, że miłuje dusze z całej siły, a to nadaje mu ukrytych umiejętności; gdyż przyprowadzanie grzeszników do Chrystusa opiera się w większości na okazaniu im miłości Chrystusa. (Spurgeon, jw. str. 262)

„Drzewo życia - owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przypowieści Salomona 11:30)

Ale jakkolwiek to wyrazimy, mądrość jest konieczna w zdobywaniu dusz. Większość członków kościołów pokazuje bardzo niewiele mądrości w zdobywaniu dusz. Głównym powodem jest to, że nie proszą o nią Boga. Apostoł Jakub napisał:

„Nie macie, bo nie prosicie.” (Jakub 4:2)

Ponownie też czytamy:

„A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga... a będzie mu dana.” (Jakub 1:5)

„...człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przypowieści 11:30)

Ktoś może powiedzieć: „O Boże, brakuje mi takiej mądrości! Nie jestem wystarczająco mądry, aby pomóc komuś innemu stać się chrześcijaninem! O Boże, dodaj mi mądrości, aby pomóc innym!” Jeśli często i szczerze będziesz modlił się taką modlitwą, Biblia mówi, że Bóg odpowie ci!

„A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga... a będzie mu dana.” (Jakub 1:5)

Nie macie, bo nie prosicie.” (Jakub 4:2)

„O Boże, dodaj mi mądrości, abym mógł komuś pomóc stać się prawdziwym chrześcijaninem!” Niech stanie się to twoją nieustającą modlitwą!

„Drzewo życia - owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przypowieści 11:30)

Zaśpiewaj jeszcze raz refren pieśni „Niech będę kanałem Twych błogosławieństw”.

Niech będę kanałem Twych błogosławieństw
   Uczyń mnie nim dziś, proszę Cię
Wszystko co mam, wszystko co czynię
   Niech będzie kanałem Twych błogosławieństw.

Nie mogę zakończyć tego kazania nie zwracając się do tych, którzy są zgubieni. Wiele osób włożyło wiele trudu, abyś znalazł się tutaj dziś wieczorem. Inni mocno modlili się za twoim zbawieniem. Kilka osób nawet pościło wczoraj, obywając się bez jedzenia, modląc się, abyś mógł być zbawiony. Sam Jezus przeszedł przez straszliwe cierpienie i wziął twe grzechy na krzyż, przelewając Swą własną krew po to, by twe grzechy mogły być obmyte. Czy uwierzysz w Jezusa? On żyje, siedząc po prawicy Boga w Niebie. Czy przyjdziesz do Niego? Biblia mówi:

„Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.” (Dz. Ap. 16:31)

Módlmy się wszyscy o nawrócenia.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Sermon Manuscripts.”

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Dr Kreighton'a L. Chan: 1 List Piotra 4:7-9
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu pana Benjamina Kincaid'a Griffith'a:
“Lord, Lay Some Soul Upon My Heart” (autor B. B. McKinney, 1886-1952).


SKRÓT KAZANIA

CZŁOWIEK MĄDRY LUDZI ZJEDNYWA – CZĘŚĆ II

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Drzewo życia - owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Przypowieści Salomona 11:30)

I.   Po pierwsze, zdobywca dusz musi być pełen miłości i
troski o zgubionych Przypowieści 11:30a; Galacjan
5:22-23; Psalm 126:5-6.

II.  Po drugie, zdobywca dusz musi być mądry, aby zjednać
zgubionych. Przypowieści 11:30b; Jakub 4:2; 1:5;
Dz. Ap.16:31.