Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
DWÓCH ADAMÓW –

RODZAJ KAZANIA, JAKIEGO POTRZEBUJEMY W UMIERAJĄCYCH KOŚCIOŁACH W DZISIEJSZYCH CZASACH!
(KAZANIE NR 90 NA PODSTAWIE I KSIĘGI MOJŻESZOWEJ)

THE TWO ADAMS –
THE KIND OF SERMON WE NEED TO HEAR
IN OUR DYING CHURCHES TODAY!
(SERMON #90 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „BaptistTabernacle” w Los Angeles w
niedzielę wieczorem 4-go grudnia 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, December 4, 2016

„I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” (I Mojżeszowa 2:16-17).


Bógstworzyłpierwszego człowieka z prochu ziemi. Nigdy nie wierzyłem w to w mojej młodości. Aż do czwartego tygodnia września 1961 roku wierzyłem w teorię ewolucji. 28-go września tamtego roku doświadczyłem nagłego, zmieniającego życie nawrócenia. Wszystko zmieniło się w przeciągu jednego tygodnia. A jedną z najważniejszych zmian było to, że mocno uwierzyłem w Biblię. Od tamtego momentu zacząłem zdawać sobie sprawę, że ewolucja to fałsz, fikcja naukowa, równie nieprawdziwa jak Księga mormonów, czy Koran. W czasie nawrócenia mój umysł zmienił się od wiary w darwinizm do całkowitego oddania się słownej inspiracji każdego hebrajskiego i greckiego słowa w Biblii.Z całej duszy uwierzyłem, że „całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne” (2 Tymoteusza 3:16). A skoro każde słowoPisma Świętegozostało przez Boga natchnione (theopneustos), nie było możliwe, by w Biblii znalazł się jakikolwiek błąd. Każde słowo, od I Mojżeszowej do Objawienia, zostało podane ludziom, którzy zapisywali tąświętąKsięgę! WBiblii czytamy:„ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą” (I Mojżeszowa 2:7). Wiedziałem wtedy, że Bógstworzyłpierwszego człowieka i że ludzie nie ewoluowali z niższych form życia. Wiedziałem, że I Mojżeszowazawiera dosłowny i prawdziwy opis stworzenia, a ewolucja to kłamstwo szatana.

Potem Bóg umieścił człowieka w pięknym ogrodzie, pełnym wszelkiego rodzaju pożywnych i pysznych owoców. Wiele z tych drzew i owoców nie istnieją dzisiaj, gdyż zostały zniszczone w czasie wielkiego potopu.

W środku ogrodu rosły dwa ważne drzewa – drzewożycia idrzewopoznania dobra i zła.Bógdał Adamowi tylko jedno prawo –„z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” (I Mojżeszowa 2:17).Słowo„poznanie”, użyte w I Mojżeszowej 2:17, ma swoje korzenie w słowie „yada”. Oznacza ono „być zaznajomionym z czymś jak z bliskim przyjacielem” (Strong).Gdyby ludzie jedli zakazany owoc, uzależniliby się od niego. Jedno pozamałżeńskie doświadczenie pozostaje w umyśle człowieka na zawsze, gdyż osoba, która dopuszcza się tego, jest już z tym zaznajomiona. Jedno lub dwa doświadczenia z niektórymi narkotykami sprawiają, że człowiekczuje, że jest od nich uzależniony.Jegoniewinność znika na zawsze. Zjedzenie z drzewapoznania dobra i zła zniszczyła na wieki niewinność człowieka, doprowadzając do duchowej śmierci, a później i do śmierci fizycznej.

Diabeł bardzo dobrze o tymwiedział. Dlatego też kusił człowieka, byzjadł zakazanyowoc.Wiedział, że w ten sposób człowiek utraci swoją niewinność i stanie się na zawszegrzesznikiem. Poddanie się pokusie zrujnowało ludzkie sumienie. Stał się on na zawsze grzesznikiem. Jego sumienie umarło w chwili, gdy zjadłzakazanyowoc.Od tej pory człowiek chował się przed Bogiem. Jego dusza „umarła przez upadki” (Efezjan 2:1).Ludzie„umarliprzez upadki” (Efezjan 2:5).Człowiek stał się cielesny i uważał Boga za wroga (Rzymian 8:7).Nie tylko umarł duchowo, ale także jego ciało zaczęło starzeć się, a końcem była fizyczna śmierć. Martwy człowiek„nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego… bo są dlań głupstwem” (1 List do Koryntian 2:14).

Co gorsze, zrujnowana natura i duchowaśmierć miały być dziedziczone przez wszystkich jego potomków, przez każdego człowieka na ziemi, gdyż „przez nieposłuszeństwo jednego człowieka [Adama] wielu stało się grzesznikami” (Rzymian 5:19; KJV, ESV).„A zatem… przez upadek jednego człowieka [Adama] przyszło potępienie na wszystkich ludzi” (Rzymian 5:18).„Grzech pierworodny oznacza, że grzeszność cechuje każdego od urodzenia, a serce skłonne jest do grzechu… ta wewnętrzna grzeszność jest korzeniem i źródłem wszystkich popełnianych grzechów; jest przekazywana ludziom od Adama [odziedziczona]… nie jesteśmy grzesznikami, gdyż grzeszymy, lecz dlatego, że rodzimy się z naturą zniewoloną przez grzech” (The ReformationStudyBible; str. 781).„Człowiek…martwywgrzechu nie jest w stanie nawrócić sam siebie” (Westminster Confession,IX, 3).

Grzech Adama przekazany został wszystkim jego potomkom (całej rasie ludzkiej). Jest to dowiedziony fakt. Dowodem na to jest pierwszedzieckoAdama, które zamordowało własnego brata (zobaczI Mojżeszowa 4:8).A zatem jesteśdzieckiemAdama.Jesteśgrzesznikiemz natury.Nic, co zrobisz lub powiesz, nie zbawi cię.Nic, co zrobisz, nie pomoże ci zostać zbawionym.Z naturyjesteśgrzesznikiem.Nie zbawi cię uczęszczanie do kościoła. Nie zbawią cię twoje modlitwy.Nie zbawi cię bycie dobrym.Nic – jeszcze raz to powtórzę – nic, co zrobisz lub powiesz, nie zbawi cię.Jesteśzgubionymgrzesznikiem. Jednymi z najgorszychgrzeszników, jakich spotkałem bylikaznodzieje– ludzie, którzy studiują Biblię każdego dnia.Jednymi z najbardziej nieposłusznych grzeszników, jakich znałem, byli ludzie mający chrześcijańskich rodziców, którzydorastali pełni buntu przeciwko Bogu, buntu przeciwko Chrystusowi, buntu przeciwko rodzicom, buntu przeciwko wszystkiemu, czego uczyli się w kościele. Mogą znać dobrzeBiblię, ale buntują się przeciwko niej. Buntują sięprzeciwko pastorowi zwiastującemu z Biblii.Buntują się, ponieważ ich serca nienawidzą prawdy. Znałem „kościelne dzieciaki”, które były tak niegodziwe jak diabeł.Dziewczyny wychowane w kościele kusiły młodych mężczyzn, by uprawiali z nimi seks. A w niedzielę śpiewały hymny, jakby były aniołkami, lecz w rzeczywistości były zgubionymi grzesznicami. Znałem „kościelne dzieciaki”– tych młodych mężczyzn, którzy uprawiali seks z dziewczynami i chwalili się swoimi grzechami przed innymi młodymi chłopcami, wszczepiając w umysły tych dzieci pożądanie, które mogło ich zniszczyć.

Mówisz, „Ja tego nigdy nie zrobiłem!”. Ale myślałeś o tym.Te wstrętne rzeczy były w twoich myślach, nieprawdaż?Jezuspowiedział, że to to samo, jakbyś zgrzeszył!

Mówisz, że kochasz Boga, ale czy jesteś Mu posłuszny?Czykochasz Boga z całego serca?Czy kochasz czytać Biblię każdego dnia?Czy kochasz spędzać codziennie czas sam na sam z Bogiem w modlitwie? A może spędzasz wolny czas, grając w gry wideo lub oglądając wydarzenia sportowe w telewizji, nie myśląc o tym, by poświęcać więcej czasu na modlitwę się lub czytanie Biblii?To, co robisz pokazuje, że tak na naprawdę niekochasz Boga, a tylko mówiszo swojej miłości do Niego. Jednak w rzeczywistościpogardzaszBogiem. W rzeczywistościkochasz tylko siebie.Pomyśl! Czyż tak nie jest? Czy w rzeczywistości nie jesteśgrzesznikiem, który pogardza Bogiem? Czy boisz się pastora? Dlaczego boisz sięmnie? Czy nie dlatego, że mówię ci, abyś pomyślał o Bogu i grzechu?Czyżnie dlategoboisz sięmnie?

Podobało ci się kazanie JohnaCagana na temat chodzenia ze sobą? Siedziałeś wyprostowany i uważnie słuchałeś. Ale co robisz, czy zwiastujęna tematgrzechu, zbawienia i Chrystusa!Myśl o chodzeniu z kimś wydaje ci się o wiele ciekawsza niż słuchanie mojegozwiastowania na temat Chrystusa i Jego śmierci na krzyżu, by zbawić cię z grzechów.Jeżeli tak jest i wiesz, że mam rację, to potwierdza to, że jesteś zbuntowanymgrzesznikiem, w którego sercu nie ma miłości doChrystusa. Przyznaj, że tak jest.Musisz przyznać to i odczuć, że jesteśzgubionymgrzesznikiem.Musisz przyznać to, gdyż inaczej nie ma dla ciebie nadziei. Zupełnie żadnej nadziei!

„Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia” (Przypowieści Salomona 28:13).

Wyznaj teraz grzeszność twojego serca, gdyż inaczej spędzisz wieczność w jeziorze ognia! Taka jest prawda. Mówię do ciebie jak do dorosłego. To nie słodka lekcja na szkółce niedzielnej. To nie słodkie teksty JoelaOsteena. To nie ekspozycyjne nauczanie werset po wersecie JohnaMacArthura. To staroświeckie kazanie, aby przebudzić cię. To ewangelizacyjne zwiastowanie w starym stylu. To kazanie, które Bóg może użyć, aby przebudzić cię na fakt, że masz grzeszneserce, które jest martwe w grzechach. Mówię do ciebie tak, jak powinien mówić każdy zwiastujący. Nie chcę twoich pieniędzy!To diabła z pieniędzmi. Chcę twojej duszy.Chcęzobaczyć, że zostaniesz zbawiony przez Jezusa. Chcę zobaczyć, jak Bógnawraca twoje grzeszneserce, zmienia je i oczyszcza krwią Chrystusa. Tego właśnie chcę.Chcę, abyś mógł stać się szczęśliwym chrześcijaninem i nie był dłużej takim hipokrytą, jakim jesteś teraz! Hipokryta to osoba, która wygląda jak chrześcijanin, ale ma serce, które„wewnątrz [jest] pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości…Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia” (Ew. Mateusza 23:27, 28).Lubisz siebie takim, jakim jesteś.Twoje serce jest tak grzeszne, lecz ty starasz się wyglądaćjak chrześcijanin. Spójrz na swojeserce!Jest pełne grzechów, pożądania i niewiary. Twojesercejest zbuntowane tak samo, jak serceKaina.

I Mojżeszowa 5:1 i3 udowadnia, że grzech Adamazniszczył całą rasę ludzką.To dlatego twoje serce jest martwe w grzechach.WI Mojżeszowej 5:1 czytamy:„Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go” (I Mojżeszowa 5:1).Jednak Adam zbuntował się i zgrzeszył, tracąc swoją niewinność. Następnie czytamy, że Adam „zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój” (I Mojżeszowa 5:3).Kiedy Adam był jeszcze niewinny, powiedział, że został stworzony na podobieństwo Boże – tak niewinny, jak Bóg!Lecz gdy zgrzeszył, „zrodził syna na podobieństwo swoje” – winnego grzechu, będącego grzesznikiemz natury (I Mojżeszowa 5:3)!

Narodziłeś się takim właśnie – jesteśgrzesznikiemz natury, tak jak i Adam, gdy zbuntował się.Jesteśgrzesznikiemz natury. Twoi rodzice są grzesznikami z natury. Każdy, kogo znasz na uczelni czy w pracy jest grzesznikiemz natury.Niepoprawni grzesznicy, którzy nie mogą nic zmienić w swoim niegodziwymsercu.„Co?”, mówisz, „Moja matka magrzeszneserce?”. Tak! Jej serce jest zbuntowane i grzeszne tak samo jak twoje lub każdego innego potomka Adama. Cała rasa ludzka została zepsuta i każdego czeka śmierć. Dzieje się tak z powodu grzechu Adama. Zwróćcie uwagę na to, że Adam otrzymał ostrzeżenie. Zauważcie, że nie miał powodu okazać nieposłuszeństwo.Zobaczcie, że wiedział bardzo dobrze, że umrze i że zniszczy tym każdą osobę, która kiedykolwiek urodzi sięZwróćcie uwagę, że, Adam, który był tak czystym człowiekiem, poprzez grzech zmienił się w potwora!Każdy normalny człowiek nienawidziHitlera, gdyż wymordował sześć milionów Żydów. Jednak Hitler w porównaniu z Adamem był niewinny niczym anioł.Hitler zabił sześć milionówludzi, podczas gdy Adam zabiłcałą rasę ludzką!Miliardyludzi!Adam zniszczyłtwoje serce.Adam uczynił z ciebie chodzącego do kościoła hipokrytę, gdyż nie jesteś w stanie zmienić swojego serca. Jesteś hipokrytązmierzającym do piekła, który zasługuje na to, gdyż odziedziczyłeś grzeszną naturę i odrzucasz jedyną osobę, która może cię zbawić – Jezusa, drugiego Adama.Pierwszy Adam przekazał ci zbuntowane i grzeszneserce.Drugi Adam –Chrystus jest tym jedynym, który może dać ci nowe serce.Tylko Chrystus może zabrać twoje kamienne serce i „dać serce mięsiste” (Ezechiel 36:26).Tym jest narodzenie się na nowo. Tym są nowe narodziny.

A teraz przechodzimy do trudniejszej części. Jak osoba, która nie może zmienić swojego serca, może w ogóle zostać zbawiona? Musi doświadczyć odrodzenia. Narodzenie się na nowoto niezwykle ważna doktryna. Kaznodzieje nie głoszą na jej temat w dzisiejszych czasach. Nie dziwi, że kościoły umierają!Określenie„odrodzenie” odnosi się do Bożego działania, w którym zmienia Onnasze serce i przenosi nas ze śmierci do życia.Chrystus nazwał odrodzenie„narodzeniem się na nowo”,duchową przemianą, stworzeniem nowego serca w wyniku działania Ducha Świętego. W wyniku tego działania z syna Adamaosoba staje się synemBożym.Narodzenie się na nowo to wyłącznie Boże działanie, w czasie którego sprawia On, że martwe serce, odziedziczone po Adamie, ożywa na nowo.Narodzenie się na nowo jest konieczne, gdyż zanim nastąpi ono nasze sercejest martwe.

Najlepszeświadectwo, jakie kiedykolwiek słyszałem, pochodzące z ust młodego człowiekato świadectwo JohnaCagana.Jest tak poprawne, że pewien człowiek, który je przeczytał, powiedział, że nie mogło pochodzić z ust piętnastoletniego chłopca. Ten człowiek oskarżył mnie, że albo napisałem je sam, albo też przynajmniej poprawiłem je i dodałem do niego. John siedzi tutaj ze mną. Może was upewnić, że nie napisałem tego świadectwa ani też w żaden sposób nie zmieniłem go. Nie zrobił tego również jego ojciec – drCagan.Byli już ludzie, którzy nawrócili się po przeczytaniu lub wysłuchaniu tego świadectwa.

Śmierćserca człowieka w pierwszym Adamie może zostać odwrócona. Osoba musi ożyć poprzez Chrystusa –drugiego Adama. Apostoł Paul wyraźnie napisał na ten temat:

„A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia” (Rzymian 5:18, 19).

I ponownie apostołporównuje AdamzChrystusem:

„Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam [Chrystus] stał się duchem ożywiającym” (1 List do Koryntian 15:45).

TylkoChrystus (drugi Adam) może ożywić martwesercegrzesznika.Chrystus przemienia serca z niewoli grzechu w serce nowe, które kocha Boga. To dzieło zaczyna się wtedy, gdy Duch Bożyprzekonuje twoje grzeszneserce (Ew. Jana 16:8). Wówczas Boży Duch objawia ci Chrystusa (Ew. Jana 16:14, 15).A na koniec Bógprzyciąga cię do Chrystusa (Ew. Jana 6:44).Te trzy kroki narodzenia się na nowo można zobaczyć w świadectwie JohnaCagana. W pierwszym paragrafie John mówi o swoimniegodziwym sercu, odziedziczonym od Adama.W drugim paragrafie, mówi on o tym, że Bóg tak bardzogo przekonywał, że przeżywał on udrękę. Powiedział:„Zacząłem nienawidzić moichgrzechów i tego, jak czułem się z ich powodu”. A w trzecim paragrafie John mówi o tym, jak bardzo jego grzeszne serce nienawidziło mojego zwiastowania oraz o tym, jak odrzucałChrystusa.Było to tytaniczne zmaganie jego grzesznegoserca zBogiem, gdyż nie był w stanie przyjść do Chrystusa. W czwartym paragrafie mówi o tym, że zaczął myśleć o Chrystusie cierpiącym na krzyżu, by zbawić go z grzechów. Myśl o tym, złamała jego upartą wolę i w końcu znalazł odpocznienie w Chrystusie. John mówi o końcu swojego nawrócenia:„Chrystus oddał swoje życie za mnie i dlatego ja wszystko Jemu powierzam… gdyż On mnie przemienił”.John był okropnym nastolatkiem, lecz teraz stał się człowiekiemBożym!

Za miesiąc John Caganrozpoczyna naukę w seminarium teologicznym, by przygotować się do służby jako duchowny baptystyczny.

Kimkolwiek jesteś – jesteśzgubionymgrzesznikiem z martwym sercem, gdyż jesteś w okowach grzechuAdama. A będąc takim, twoją jedyną nadzieją jest JezusChrystus, który jako jedyny „może złamać moc grzechu i wypuścić na wolność więźniów”, jak wyraził to Charles Wesley. Taką moc ma Chrystus, by zmienić twojeserce i oczyścić cię swoją własna krwią. Zaufaj Mu, a On cię zbawi.

Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami o zbawieniu zgrzechów przez Jezusa, proszę przyjdź do doktora Cagana, JohnaCagana lub do mnie. Przyjdź i porozmawiaj w czasie, gdy pan Griffith zaśpiewa dwukrotnie trzy zwrotki pieśni „In Jesus”.

Na setki sposobów daremnie próbowałem
Uspokoić me lęki i wzbudzić nadzieję;
Lecz to, czego potrzebuję i co mówi Biblia,
To Jezus i tylko On.

Ciemność w mej duszy, me serce kamienne –
Nie mogę nic zobaczyć, nie mogę nic poczuć;
Po światło życia muszę zwrócić się
W prostej wierze do Jezusa.

Choć ludzie będą szydzić, inni oskarżać,
Przyjdę z moimi winami i wstydem;
Pójdę do Niego, gdyż Jego imię
Jest ponad wszystkimi - Jezus.
   („In Jesus, James Procter, 1913).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Noah Song: Rzymian 5:17-19.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„In Jesus” (James Procter, 1913).