Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KORZYŚCI ZE STARANIA SIĘ

THE BENEFIT OF STRIVING

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 30-go maja 2010 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 30, 2010

„Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.” (Ew. Łukasza 13:24).


Wszyscy liderzy chrześcijańscy zdają sobie sprawę z poważnego osłabienia w kościołach w Europie i Ameryce. Popularnym rozwiązaniem na to jest bycie „na czasie”: używanie najnowszych pieśni, tłumaczeń Biblii w codziennym języku, nienoszenie krawatów przez pastorów i pozwalanie ludziom, by przychodzili na nabożeństwa ubrani jak na plażę. Robi się to wszystko myśląc, że „nowoczesny” człowiek XXI wieku zmienił się, a my, aby zwrócić jego uwagę i zrobić z niego chrześcijanina, powinniśmy być „postępowi”,.

Oczywiście takie myślenie jest mylne. Dr Lloyd-Jones powiedział, że jest to poważny błąd, gdyż:

Człowiek nie zmienił się zupełnie. Wszystkie te zmiany, z których chlubi się ludzkość, dotyczą rzeczy zewnętrznych. Nie są to zmiany w samym człowieku, ale tylko w tym, co robi, w otoczeniu... Człowiek sam nie zmienia się zupełnie. Nadal pozostaje tą samą sprzeczną osobą, jaką był od upadku. (D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Truth Unchanged Unchanging, James Clark Publishers, 1951, str. 110, 112).

Kiedy zatem czytamy Ew. Łukasza 13:24 nie myślmy, że ludzie w tamtych czasach różnili się od nas. Zewnętrzne okoliczności były inne, ale oni sami pozostawali tacy sami, jak my: „Człowiek... nadal pozostaje tą samą sprzeczną osobą, jaką był od upadku”, jak wyraził to dr Lloyd-Jones. I tak, jak niektórzy z was zebrani tu dzisiaj, i oni wielokrotnie słyszeli wiele wspaniałych kazań ewangelizacyjnych. Mówiłem o tym w sobotę wieczorem, że wielokrotnie słyszeli zarówno Jana Chrzciciela, jak i samego Chrystusa. Mogli rzeczywiście powiedzieć Chrystusowi: „na ulicach naszych nauczałeś” (Ew. Łukasza 13:26). A jednak po tak wielu kazaniach nadal byli niezbawieni. Jezus głosił przecież o zbawieniu! Pewien człowiek zapytał się Go: „Czy tylko niewielu będzie zbawionych?” Jezus zwracając się do tłumu rzekł:

„Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.”
       (Ew. Łukasza 13:24).

A zatem, skoro natura ludzka nie zmieniła się, to i Ewangelia pozostała taka sama, nie zmienił się Chrystus, a te słowa, które słyszymy dziś wieczorem, skierowane są do was, którzy wielokrotnie słyszeliście już Ewangelię, a jednak nadal nie jesteście zbawieni. Nie zrób błędu! To Chrystus mówi do ciebie słowami Biblii:

„Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.”
       (Ew. Łukasza 13:24).

Tekst ten prowadzi nas do bardzo ważnego pytania: czy nadal starasz się, a może poddałeś się już? Czy starasz się przyjść do Chrystus, a może po prostu zabijasz czas przesiadując w kościele, nie zastanawiając się, czy jesteś zbawiony? Mam wielką nadzieję, że tak nie jest! Ufam i modlę się, abyś okazał posłuszeństwo nakazowi Chrystusa:

„Starajcie się wejść przez wąską bramę” (Ew. Łukasza 13:24)

Greckie słowo oznaczające „starać się” to „agonizesthe.” Oznacza ono „rzetelny wysiłek”, nawet „walkę”. Możemy to wyrazić w ten sposób: „Szczerze starajcie się, nawet walczcie o to, by wejść” do Chrystusa, który jest tą „wąską bramą”. Oznacza to czynienie każdego możliwego wysiłku, by do Niego przyjść; by przyjść do Chrystusa.

„Starajcie się wejść przez wąską bramę” (Ew. Łukasza 13:24)

Spójrzmy na trzy aspekty. Po pierwsze, przeciwko czemu musisz się zmagać; po drugie, co sprawia, że przestajesz starać się; i po trzecie, jak zmaganie przygotowuje cię do przyjścia do Chrystusa.

I. Po pierwsze, przeciwko czemu musisz się zmagać.

W staraniu się jest pewien negatywny aspekt. Oczywiście nie byłoby potrzebne „staranie”, gdybyśmy nie mieli przeciwko czemu się zmagać! Nie byłoby potrzeby walczenia, czy zmagania, gdyby nie istniało coś, przeciwko czemu to robimy!

Nie jest to taki zwykły wysiłek. Jest to zmaganie niewidzialne, mające miejsce w głębi naszego umysłu i serca. Zbyt mało nacisku kładzione jest we współczesnym zwiastowaniu na aspekt nawrócenia się. Jest to walka wewnętrzna.

Jest to zmaganie się z samym Szatanem. Czy zapomniałeś o Szatanie? Czy myślisz, że będzie stał z boku i pozwoli ci przyjąć Chrystusa bez żadnych oporów? Spurgeon głosił dwa kazania na temat Ewangelii Łukasza 9:42:

„A gdy jeszcze podchodził, porwał go demon i szarpnął nim.” (Ew. Łukasza 9:42).

Nic się nie zmieniło. Jak to już wcześniej powiedziałem, nie ma różnicy między tobą, a ludźmi z czasów biblijnych. Szatan porwał tego młodego człowieka, szarpnął nim i powstrzymywał przed przyjściem do Jezus. Spurgeon powiedział:

Dlaczego [Szatan] powala i szarpie człowiekiem?... dlatego, że nie chce go stracić… jego zamiarem jest powalenie ciebie... aby zatrzymać cię przed przyjściem do Chrystusa, zwabić w swoją sieć, gdzie całkowicie cię zniszczy (C.H. Spurgeon, „The Comer’s Conflict With Satan,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, wydanie wznowione z 1981, tom II, str. 373).

Szatan jest wielkim wrogiem naszych dusz. Jest on:

„...duchem, który teraz działa w synach opornych.”
      (Efezjan 2:2).

On jest tym, który:

„... zaślepił umysły niewierzących” (2 Koryntian 4:4).

To...

„... diabeł wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.” (Ew. Łukasza 8:12).

A zatem mówię ci dzisiaj, że musisz „starać się wejść przez wąską bramę”, gdyż Szatan zrobi wszystko, co może, aby powstrzymać cię, przed przyjściem do Chrystusa! Niektórym z was powie, że jest już za późno, kiedy wcale jeszcze za późno nie jest! Innym, że nie ma czegoś takiego, jak prawdziwe nawrócenie. Podsunie ci przeróżne pytania i wątpliwości, aby tylko utrzymać twe serce z dala od Chrystusa. Spurgeon powiedział: „Wielokrotnie, gdy dusza przychodzi do Chrystusa, Szatan gwałtownie podsuwa niewierne myśli... Stara się wrzucić nam myśli bluźniercze, a potem mówi nam, że to nasze własne” (Spurgeon, jw. str. 372).

Spurgeon miał tylko 22 lata, gdy głosił kazanie: „Konflikt przychodzącego z Szatanem.” Wyraźnie pamiętał, jak Szatan wypełniał jego umysł złymi myślami, zanim nawrócił się. Siedem lat wcześniej, w wieku 15 lat, Spurgeon powiedział: „…nagle wydawało mi się, jakby otworzyły się bramy piekła... dziesięć tysięcy złych duchów zaczęło karnawał w moim mózgu… Rzeczy, o których nigdy nie myślałem, czy wcześniej nie słyszałem, zaczęły zalewać mój umysł tak, że ledwo opierałem się ich wpływowi… Ale jeśli lękasz się, że myśli te to twoje własne, możesz powiedzieć: 'Przyjdę do Chrystusa, nawet jeśli to moje bluźnierstwa… Wiem, że każdy grzech i bluźnierstwo zostaną mi wybaczone [przez Niego]'” (Spurgeon, jw. str. 372-373). Musisz zmagać się przeciwko myślom szatańskim, aby przyjść do Chrystusa!

„Starajcie się wejść przez wąską bramę” (Ew. Łukasza 13:24).

Istnieje jednak jeszcze jeden wróg, któremu musisz się przeciwstawiać. Musisz walczyć przeciwko nienawiści twego cielesnego umysłu.

„Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu” (Rzymian 8:7).

Dopóki nie uświadomisz sobie, że z powodu upadku cała twoja relacja z Bogiem jest niewłaściwa, dopóty nie zrozumiesz, że twoim największym wrogiem jesteś ty sam! Twe serce jest złe. Grzech, to nie „głównie kwestia działań”. Jak powiedział Iain H. Murray: „Grzeszność to poważniejszy problem, niż grzech. 'Zamysł ciała jest wrogi Bogu'… Dopóki osoba nie dojdzie do poznania prawdy o sobie samym, nie może podejść do Ewangelii we właściwym duchu. Bez poznania samego siebie może badać, dyskutować i rozumować, ale nie przyniesie mu to nic dobrego.” (Iain H. Murray, Lloyd-Jones: Messenger of Grace, The Banner of Truth Trust, 2008, str. 74).

Możesz wykręcać się i wymigiwać, jak ci, którzy „przybierają pozór pobożności” (2 Tymoteusza 3:5), aż nie uświadomisz sobie, że twe serce jest zepsute do końca. I to co jedynie możesz zrobić, to zadać pytanie, jak Nikodem, gdy usłyszał Jezusa mówiącego: „Musicie się na nowo narodzić.” (Ew. Jana 3:7). Nikodem był w stanie jedynie zapytać: „Jakże to się stać może?” (Ew. Jana 3:9). „Jak mogę narodzić się na nowo?” „Jak mogę przyjść do Chrystusa?” – te wszystkie pytania pokazują, że nadal ufasz swojemu własnemu rozumowaniu. „Zrozumiem to. Jeśli tylko dostanę trochę więcej informacji, to odkryję, jak przyjść do Niego.” Osoba może żyć w taki sposób latami, wykręcając się i wymigując i nigdy nie nawracając się. Jak powiedział Iain Murray: „może badać, dyskutować i rozumować, ale nie przyniesie mu to nic dobrego.” Zamiast dyskutować i rozumować, musisz:

„Starać się wejść” (Ew. Łukasza 13:24)

Walcz z własną dumą, desperacką niechęcią do poddania się Chrystusowi. Staraj się, by zobaczyć siebie, jako potępionego grzesznika, którego serce nie jest chętne, by zaufać Chrystusowi; którego duma stara się zrozumieć to, co grzeszny człowiek zrozumieć nie potrafi, i którego całe nastawienie to „dowiadywać się więcej”, zamiast zobaczyć siebie takim, jakim jest naprawdę: wrogiem Boga. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad swoim stosunkiem do Chrystusa? Czy przyznałeś się sam przed sobą, że zbuntowałeś się przeciwko Niemu? Czy przyznałeś się, że myślisz, że wiesz więcej, niż On? Jeśli nie, to nigdy nie doświadczysz prawdziwego nawrócenia. „Starajcie się wejść”. Walcz przeciwko swojemu umysłowi i sercu, aż będziesz w stanie szczerze i prawdziwie wypowiedzieć słowa tego starego hymnu:

Zostawiam to, kim jestem i co wiem,
   Obmyj mnie, bym bielszym mógł być niż śnieg.
(Wolny przekład „Whiter Than Snow” autor James Nicholson, 1828-1896).

„Starajcie się wejść” (Ew. Łukasza 13:24)

II. Po drugie, co sprawia, że przestajesz starać się.

Wiem, że niektórym nie podoba się to, ale jest to prosty fakt widoczny z kart Biblii. Przestajesz starać się, by przyjść do Chrystusa, dlatego że nie jesteś „wybrany według powziętego z góry postanowienia Boga” (I Piotra 1:2). Kto śmie powiedzieć, że o elekcji nie ma mowy w Piśmie? Bez względu na to, czy ją rozumiemy, czy nie, to i tak mowa jest o niej w Biblii, pokazując wyraźnie, że „...wybrani osiągnęli [zbawienie]; pozostali zaś ulegli zatwardziałości” (Rzymian 11:7).

Jeżeli jest prawdą, że nie jesteś „wybrany według powziętego z góry postanowienia Boga”, to oczywiście nie będziesz „starał się wejść przez wąską bramę”. Jeżeli dotyczy to ciebie, to nawet słuchając kazanie po kazaniu, nie poświęcisz im żadnych głębszych myśli; nie będą przemawiały do twej duszy; nie dadzą ci żadnych myśli o wieczności, czy cierpienia serca, aż „wstanie gospodarz i zamknie bramę” (Ew. Łukasza 13:25).

„... zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.”
       (Ew. Mateusza 25:10-12).

„Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.”
       (Ew. Łukasza 13:24).

Staraj się wejść, zanim drzwi zostaną zamknięte, a ty na wieki skazany zostaniesz na „jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.” (Objawienie 21:8). Staraj się wejść, zanim będzie za późno!

„Starajcie się wejść przez wąską bramę” (Ew. Łukasza 13:24).

III. Po trzecie, jak zmaganie przygotowuje cię do przyjścia do Chrystusa.

Parafrazując purytanina Thomasa Hookera: „Jeżeli będziesz trwał w staraniu się, zostaniesz zbawiony.” Jezus powiedział: „Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają.” Ew. Mateusza 11:12). „Tylko bardzo zdecydowani do niego wejdą” (Biblia Scofielda; odnośnie Ew. Mateusza 11:12). Jak wyraził to Thomas Hooker: „Jeżeli będziesz trwał w staraniu się, zostaniesz zbawiony.” A z drugiej strony, jeśli nie będziesz starał się, nie będziesz zbawiony!

Dr John S. Waldrip powiedział coś w ubiegłym tygodniu, o czym wcześniej nie myślałem. A mianowicie „Twoje staranie nie może się udać! Bo jego korzyść jest właśnie w tym, że się nie uda!” Co miał na myśli? Jest to bardzo głęboka myśl, warta poświęcenia jej dłuższej uwagi! „Korzyść jest w tym, że się nie uda!” Bo widzisz, kiedy starasz się, wkładając w to całe serce i duszę i upadniesz, to wtedy dopiero możesz dojść do końca swych możliwości. I razem z Jonaszem możesz wtedy wypowiedzieć te słowa:

„Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana”
       (Jonasz 2:8).

Kiedy twa dusza mdleje z wysiłku, wtedy możesz odkryć, jak prawdziwe są te wspaniałe słowa Jezusa, które tak długo ignorowałeś:

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.” (Ew. Mateusza 11:28).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Sermon Manuscripts.

Modlitwa przed kazaniem dr Kreighton L. Chan.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„ The Unpardonable Sin” (autor nieznany, śpiewana na melodię
„O Set Ye Open Unto Me”).


SKRÓT KAZANIA

KORZYŚCI ZE STARANIA SIĘ

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.” (Ew. Łukasza 13:24).

(Ew. Łukasza 13:26)

I.   Po pierwsze, przeciwko czemu musisz się zmagać.
Ew. Łukasza 9:42; Efezjan 2:2; 2 Koryntian 4:4; Ew. Łukasza 8:12;
Rzymian 8:7; 2 Tymoteusza 3:5; Ew. Jana 3:7, 9.

II.  Po drugie, co sprawia, że przestajesz starać się. 1 Piotra 1:2;
Rzymian 11:7; Ew. Łukasza 13:25; Ew. Mateusza 25:10-12;
Objawienie 21:8.

III. Po trzecie, jak zmaganie przygotowuje cię do przyjścia do Chrystusa.
Ew. Mateusza 11:12; Jonasz 2:7; Ew. Mateusza 11:28.