Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZMARTWYCHWSTAŁ – TAK JAK POWIEDZIAŁ!

HE IS RISEN – AS HE SAID!
(Polish)

Dr R. L. Hymers, Jr

Kazanie wygłoszone w Baptystycznym Kościele „Tabernacle” w Los Angeles
Dzień Pański Wieczór, 20 kwiecień 2003

„Nie ma Go tu, zmartwychwstał, tak jak zapowiedział” (Mt 28,6)


Urodziłem się w dniu, który nazywa się „Wielką Sobotą”, dzień przed Wielkanocą, 12 kwietnia 1941 roku, o 4:00 po południu. Następnego ranka zaprowadzili mnie do sali szpitalnej i umieścili w ramionach matki. Mówiła mi o tym wiele razy. Kiedy trzymała mnie blisko siebie tego wielkanocnego poranka, wyjrzała przez okno szpitala obok cmentarza Forest Lawn w Glendale. Tego poranka na wzgórzu leśnego trawnika za jej oknem zostało wypuszczonych setki białych gołębi, które wzbiły się w powietrze. Kiedy moja matka trzymała mnie, patrzyła, jak wielkie stado gołębi wznosi się ku niebu. I myślała wtedy o zmartwychwstaniu Chrystusa.

Pięćdziesiąt sześć lat później stałem przy grobie mojej matki, podczas gdy buldożer pchał ziemię nad jej trumną. I te słowa Chrystusa przeszły przez mój umysł:

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, będzie żył. I każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki” (Jan 11,25-16).

Opuściłem grób Matki z tymi słowami, które ciągle pojawiały mi się w głowie: „Kto we mnie wierzy, chociaż umarł, ale będzie żył”. Mogłam uwierzyć w to, co powiedział Jezus, ponieważ wiedziałam, że On sam powstał z martwych. Pewnego dnia Matka wstanie z tego grobu, aby spotkać Jezusa w powietrzu, ponieważ Sam Jezus pokonał śmierć.

„Szukacie ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu? On zmartwychwstał; nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go położono” (Mk 16,6).

„Nie ma Go tu, zmartwychwstał, tak jak zapowiedział” (Mt 28,6).

I. Po pierwsze, było to przesłanie uczniów Chrystusa.

Wszyscy widzieli Go po tym, jak powstał z martwych. Byli tak mocno przekonani, że Go widzieli, że Łukasz był w stanie powiedzieć:

„Im też po swojej męce objawił się jako Żyjący i dał tego liczne dowody. Ukazywał się przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Boga” (Dz 1,3).

W dzisiejszym porannym kazaniu dałem wam trzy nieomylne dowody zmartwychwstania Chrystusa. Nie będę powtarzał tego samego dzisiejszego wieczoru. Zamiast tego powiem po prostu, że naśladowcy Chrystusa wierzyli, gdyż widzieli „nieomylne dowody”, że On powstał z martwych.

Było bardzo wielu ludzi, którzy widzieli Go żywego po zmartwychwstaniu. W I Liście do Koryntian apostoł Paweł podaje długą listę tych naocznych świadków:

„Ukazał się Kefasowi [zwanemu Piotr], potem Dwunastu. Następnie ukazał się więcej niż pięciuset braciom jednocześnie, z których większość żyje do dziś, niektórzy zaś pomarli. Później ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom. A jako ostatniemu ze wszystkich, jakby poronionemu płodowi, ukazał się także mnie (I Kor 15,5-8).

Zmartwychwstanie Chrystusa było głównym tematem zwiastowania Apostołów. Kiedy został ukrzyżowany, a Jego uczniowie uciekli ze strachu, wydawało się, że jest to koniec sprawy Chrystusa. Ale zaledwie pięćdziesiąt dni po ukrzyżowaniu ulice Jerozolimy rozbrzmiewały śmiałymi okrzykami tych, którzy głosili, że Bóg wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych i że oni są Jego świadkami. To byli Apostołowie. A słowo „apostoł” pochodzi od greckiego słowa „apostolos” - i oznacza „posłańca, tego, który jest posłany z przesłaniem” (Konkordancja Strong’a, numer 652). A ich przesłanie było proste – „Nie ma Go tutaj, bo zmartwychwstał, jak powiedział” (Mt 28,6).

Apostoł Piotr powiedział:

„Jego … wy przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Bóg jednak zerwał więzy śmierci i wskrzesił Go, ponieważ niemożliwe było, by ona panowała nad nim” (Dz 2,23-24).

Wtedy Piotr powiedział:

„Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” (Dz 2,32).

Apostoł Paweł powiedział:

„Bóg wskrzesił Pana i nas wskrzesi swoją mocą” (1 Kor 6,14).

„Tego Jezusa wzbudził Bóg, którego wszyscy jesteśmy świadkami” (Dz 2,32). Apostołowie i setki uczniów byli odważnymi świadkami tego, że widzieli Jezusa Chrystusa po tym, jak fizycznie powstał z martwych! Wszyscy mówili:

„Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał jak powiedział” (Mt 28,6).

II. Po drugie, to było przesłanie, za które cierpieli i umierali.

Wszyscy Apostołowie byli torturowani za głoszenie zmartwychwstania Chrystusa. Wszyscy oprócz Jana zostali zabici za głoszenie tego - a Jan został włożony do kadzi z wrzącym olejem i ledwo uniknął śmierci. Następnie został wygnany na wyspę Patmos, z bliznami po wrzącym oleju oznaczającym jego ciało. Piotr został ukrzyżowany do góry nogami. Paweł został ścięty. Jakub, brat Jezusa, był kamienowany i zatłuczony na śmierć. Jakub, brat Jana, został przebity mieczem. Tomasz został zabity włócznią. Tadeusz został przebity strzałami. Bartłomiej został oskórowany żywcem, a następnie ukrzyżowany do góry nogami. Łukasz również został stracony. A Marek zmarł śmiercią męczeńską w ósmym roku panowania cesarza Nerona (por. Josh McDowell, A Ready Defense, Thomas Nelson, 1993, s. 436). Historyk dr Philip Schaff powiedział, że gotowość Apostołów na śmierć, zamiast zaprzeczać zmartwychwstaniu Chrystusa, jest „jednym z najsilniejszych dowodów boskości i niezniszczalnego życia naszej religii” (Philip Schaff, History of the Christian Church, Eerdmans, 1910, tom I, s. 8). Josh McDowell powiedział, że ci ludzie „uważali moralną i etyczną integralność za ważniejszą niż samo życie. Ci chrześcijanie nie wydają się być fanatykami o dzikich oczach. Nie są też po prostu gorliwie oddani konkretnej filozofii życia. Są to mężczyźni i kobiety, których przelana krew świadczy o nich: ‘Nie mogę zaprzeczyć, że Jezus z Nazaretu żył, nauczał i umarł, i został wzbudzony z martwych, aby pokazać, że jest Mesjaszem, Panem i Bogiem’" (Josh McDowell, tamże, s. 437). Apostoł Paweł tak mocno wierzył w zmartwychwstanie Chrystusa, że powiedział: „Dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk" (Flp 1,21).

Możesz zaufać ludziom, którzy wierzyli w to tak mocno, że byli gotowi umrzeć, głosząc, że

„Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał jak powiedział” (Mt 28,6).

III. Po trzecie, to przesłanie może przynieść wam nadzieję i zbawienie.

„Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał jak powiedział” (Mt 28,6).

Moc tych słów i doświadczenie tego wydarzenia zmieniły bieg historii i dały nadzieję i zbawienie milionom ludzi na przestrzeni wieków.

Bóg posłał Swojego Syna, nazywali Go Jezus;
Przyszedł, aby kochać, uzdrawiać i przebaczać;
Żył i umarł Aby wykupić moje ułaskawienie,
Pusty grób jest tam, na dowód, że mój Zbawiciel żyje.
Ponieważ On żyje, mogę stawić czoła przyszłości;
Ponieważ On żyje, wszelki strach znika;
Ponieważ wiem, że On trzyma przyszłość,
A życie jest warte życia, dlatego, że On żyje.
(„Ponieważ on żyje” autor Bill Gaither)

Jezus powiedział:

„Ponieważ Ja żyję, i wy będziecie żyć” (Jan 14,19).

On także powiedział:

„Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie” (Jan 14,1).

Następnie Jezus powiedział:

„Ja jestem drogą i prawda i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż tylko przeze Mnie” (Jan 14,6).

Biblijny opis Jego zmartwychwstania stawia cię twarzą w twarz z żywym Chrystusem. Teraz musisz wybrać. Czy zdecydujesz się zaufać Chrystusowi i zostać przez Niego zbawionym od swego grzechu? Czy doświadczysz nowego narodzenia? Czy też zdecydujesz Go odrzucić - i dalej żyć po swojemu, a potem umrzeć bez nadziei? Nasze przesłanie jest proste: wybierz Chrystusa - a będziesz żyć wiecznie!

„Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał jak powiedział” (Mt 28,6).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.


SKRÓT KAZANIA

ZMARTWYCHWSTAŁ – TAK JAK POWIEDZIAŁ!

Dr R. L. Hymers, Jr

„Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał jak powiedział” (Mt 28,6).

(Jan 11,25-26; Mk 16,6)

I.   Takie było przesłanie uczniów Chrystusa, Dz 1,3; I Kor 15,5-8;
Dz 2,23-24; Dz 2:32; I Kor 6,14.

II.  To było przesłanie, za które cierpieli i za które umierali, Flp 1,21.

III. To przesłanie może przynieść wam nadzieję i zbawienie, Jan 14,19,1,6.