Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ODPOWIADAJĄC NA PYTANIA

ANSWERING QUESTIONS
(Polish)

Dr R. L. Hymers, Jr.,
Pastor Emeritus

Wykład wygłoszony w Kościele Baptystów „Tabernacle” w Los Angeles
W Dniu Pańskim po Południu, 4 października 2020
A lesson given at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, October 4, 2020

Pieśń śpiewana przed Wykładem:
„Oh, w tysiącach języków” (Charles Wesley, 1707-1788).


Czy czujemy się obrażeni, gdy ktoś zadaje nam pytanie? Oczywiście nie. Apostoł Piotr powiedział:

„Natomiast Pana Chrystusa poświęcajcie w waszych sercach, zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto domaga się od was zdania sprawy z nadziei, która jest w was, czyńcie to jednak z łagodnością i bojaźnią” (1 Pt 3,15; str. 1790 Biblia EiB).

Popularne Pytania

1. Nie wierzę Biblii.

Apostoł Paweł cytował Biblię Grekom, którzy nie wierzyli. Paweł nie próbował przekonywać tych, którym świadczył. Gdy świadczymy, naszym głównym zadaniem jest zwiastowanie, nie obrona.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
DOSTĘP DO NASZYCH KAZAŃ MOŻLIWY JEST TERAZ
NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH.
WEJDŹ NA STRONĘ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NACIŚNIJ ZIELONY PRZYCISK Z NAPISEM „APP”.
POSTĘPUJ WEDŁUG POJAWIAJĄCYCH SIĘ POLECEŃ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Głównym przesłaniem Biblii jest jak człowiek może osiągnąć życie wieczne. Jeśli ktoś twierdzi, że nie wierzy w życie wieczne, możesz mu odpowiedzieć: „Co rozumiesz na ten temat z nauczania Biblii? Co według ciebie Biblia uczy na ten temat?”

Około 98 procent ludzi odpowie: „Przestrzegając Dziesięciu Przykazań lub naśladując wzór Chrystusa”. Wtedy możesz powiedzieć: „Właśnie tego obawiałem się. Odrzucasz naukę Biblii nie rozumiejąc jej głównego przesłania, ponieważ twoja odpowiedź jest nie tylko błędna, ale wręcz sprzeczna z nauczaniem Biblii. Zatem, czy nie myślisz, że bardziej odpowiednią odpowiedzią byłoby zapoznanie się z biblijnym nauczaniem na ten temat? Dopiero potem możesz podjąć inteligentną decyzję, czy odrzucisz czy też zaakceptujesz to.”

Teraz odczytam tobie 10 przepowiedni o Jezusie.

(1) Szydzenie,

„W pokarmie podali mi truciznę, a w moim pragnieniu napoili mnie octem” (Ps. 69,22; str. 829).

(2) Cierpienie za innych

„Tymczasem On nosił nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia… Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy… Pan sprawił, że Jego spotkała kara za winę nas wszystkich” (Iz. 53,4-6; str. 1085).

(3) Czynienie cudów

„Wtedy otworzą się oczy niewidomych i otworzą się uszy niesłyszących” (Iz. 35,5; str. 1056).

(4) Zdradzony przez przyjaciela

„Nawet mój przyjaciel, któremu zaufałem, jedzący mój chleb, podniósł przeciwko mnie piętę” (Ps. 41,10; str. 797).

(5) Sprzedany za trzydzieści srebrników

„Dajcie mi należną zapłatę… I odważyli mi zapłatę – trzydzieści srebrników” (Zach. 11,12; str. 1391).

(6) Opluty i ubiczowany

„Mój grzbiet podałem bijącym… mej twarzy nie kryłem przed obelgami i pluciem” (Iz. 50,6; str. 1081).

(7) Przybity do krzyża

„Przebili moje ręce i stopy” (Ps. 22,10; str. 775).

(8) Zapomniany przez Boga

„O, mój Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś?” (Ps. 22,2; str. 774).

(9) Jego zmartwychwstanie

„Nie dopuścisz, by Twój święty oglądał grób” (Ps. 16,10; str. 767).

(10) Nawrócenie Pogan do Niego

„Oto mój sługa… on nada narodom prawo” (Iz. 42,1; str. 1067).

To jest 10 proroctw o Jezusie. W Biblii jest ponad dwa tysiące konkretnych proroctw, które już zostały wypełnione.

Kilka lat temu pismo National Enquirer zamieściło listę 61 proroctw wygłoszonych przez współczesnych ‘proroków”. Te 61 proroctw miały spełnić się w ciągu kolejnych sześciu miesięcy tego roku. Jak to się odbyło? Wierzcie lub nie, ale wszystkie 61 proroctw okazały się chybione. Było w nich mowa, jakoby Papież Paweł miałby zostać emerytem, a Kościół Rzymsko-Katolicki miałby być przejęty przez świecką komisję; jakoby George Foreman miałby zatrzymać swoją koronę wagi ciężkiej po walce z Mohammedem Ali w Afryce; i jakoby Ted Kennedy miałby zostać prezydentem! Jedyna różnica między tymi współczesnymi proroctwami i tymi biblijnymi jest taka, że współczesne „proroctwa” okazały się niezmiennie fałszywe, natomiast Biblijne proroctwa były niezawodnie prawdziwe!

2. Czyż ewolucja nie przeczy teorii stworzenia?

Dr A. W. Tozer powiedział: „My, którzy wierzymy Biblii wiemy, że wszechświat został stworzony. Nie jest zatem odwieczny ponieważ miał początek. Nie jest też dziełem przypadku, gdzie jakimś łutem szczęścia liczne cząstki materii połączyły się ze sobą tworząc harmonię. Wiara w coś takiego wymagałaby bezkrytycznej naiwności, która może być cechą niewielu.”

Pewien młody człowiek został zapytany: „Jaki dowód przekonuje ciebie do prawdziwości ewolucji?” Odparł: „Podobieństwo między zwierzętami i ludźmi. To jest dla mnie dowód na ewolucję”.

James Watson i Francis Crick odkryli w 1950tych latach klucz do molekuł życia, DNA – za co otrzymali nagrodę Nobla. Ludzkie ciało zawiera sporo ponad trylion molekuł DNA. To jest niesamowicie skomplikowany system.

Crick, będąc ateistą i ewolucjonistą, postanowił udowodnić prawdopodobieństwo, że molekuły DNA powstały spontanicznie na przestrzeni 4,6 miliarda lat, według tego jak ewolucjoniści określają wiek ziemi. Jakie byłyby możliwe trafienia? Czy znacie jego wnioski? Nawet w okresie 4,6 miliarda lat nigdy by się to nie mgło ziścić.

Czy Francis Crick doszedł do wniosku, że Bóg stał za tym? Niestety nie.

Czy nie wydaje się być dziwnym, iż ci naukowcy mając te dowody przyznaliby błędność swoich teorii? Żaden z nich nie powiedział: „Od czasów Darwina nasze twierdzenia są nieprawdziwe. Twierdzimy, że życie wywodzi się od pierwotniaków i aminokwasów, które je zapoczątkowały. I teraz po miliardach lat my tu jesteśmy. Tak nauczaliśmy, ale nasza teoria nie sprawdziła się i przykro nam, że zwodziliśmy was.”

Czy wiecie co Francis Crick zrobił? Wystąpił z teorią jeszcze mniej prawdopodobną. Jego nowa teoria mówi, że jakaś rasa zaawansowanych istot była na odległej planecie i potem ich sperma, za pomocą rakiet międzyplanetarnych, została dostarczona na różne planety w celu inseminacji. I stąd my się wzięliśmy. Brzmi to całkiem jak Gwiezdne Wojny!

Życie nie może pojawić się znikąd. Dlatego Biblia mówi: „Na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię” (Rodzaju 1,1; str. 1).

Trzy niżej podane dowody pomogły mi uwierzyć w istnienie Boga:

(1) Prawo przyczyny i skutku.

     Widzę we wszechświecie przyczyny i skutki logicznie wskazujące na wielką, acz niewidzialną przyczynę, jaką jest dla mnie Bóg.

(2) Dowód planu.

     Gdybyśmy polecieli na Marsa i odkryli tam doskonale stworzony zegarek, to logicznie należałoby wnioskować, iż został on stworzony przez jakiegoś zegarmistrza. Analogicznie, świetnie zaplanowany świat wskazuje na jego stwórcę i planistę, którego nazywam Bogiem.

(3) Dowód osobowy.

     Patrząc na słynny obraz Mona Lisa widzimy dowód osobisty. To dzieło nie może być rezultatem jakiejś nieokreślonej i nieosobowej przyczyny. Ten trzeci dowód jest ważny ponieważ jakaś przyczyna lub siła nie byłaby w stanie nas rozliczać, ale osoba może i będzie nas rozliczać z naszych grzechów.

3. Mój Bóg nie jest taki.

Życie Johna Wesley’a, założyciela Kościoła Metodystów, ilustruje bardzo wyraźnie jak ważne jest złożenie zaufania w Jezusie Chrystusie w kwestii zbawienia. On studiował teologię przez pięć lat w Oxfordzie i potem został duchownym anglikańskim, gdzie służył przez około dziesięć lat. Pod koniec tego okresu, około roku 1735, został misjonarzem w amerykańskim stanie Georgia.

Przez całe swoje życie ponosił porażki a jednak mimo tego pozostawał pobożnym człowiekiem. Miał on zwyczaj wstawać codziennie o czwartej rano i modlić się przez dwie godziny. Następnie czytał Biblię przez godzinę, po czym udawał się do więzień i szpitali, gdzie usługiwał osadzonym i chorym. Nauczał tam, modlił się i pomagał potrzebującym aż do późnych godzin nocnych. Czynił tak przez wiele lat. Faktycznie, że Kościół Metodystów otrzymał swoją nazwę dzięki metodycznej pracy i stylu pobożności Wesley’a oraz jego przyjaciół.

Będąc w drodze z Ameryki przeżył on wielką burzę na morzu. Nieielka łódź którą płynął była bliska zatonięcia. Ogromne fale zalewały pokład łodzi i silny wiatr strzępił żagle. Wesley obawiał się, że zginie w tej godzinie i był śmiertelnie przerażony. Nie wiedział jednak co stanie się z nim gdyby umarł. Niezależnie od jego wysiłków by być dobrym, to perspektywa śmierci stawiała przed nim wielki, czarny i przerażający znak zapytania.

Jednocześnie z drugiej strony łodzi grupa mężczyzn śpiewała pieśni. Wtedy zapytał ich: „Jak możecie tak sobie śpiewać w obliczu zbliżającej się śmierci?” Odpowiedzieli mu: „Jeśli ta łódź zatonie, to my będziemy na zawsze z naszym Panem.”

Wesley odszedł drapiąc się po głowie i myślał: „Skąd oni to wiedzą? Co jeszcze w nich jest czego nie ma we mnie?” Potem dodał: „Moją misją jest nawracanie pogan, ale kto nawróci mnie?”

Dzięki Bożej opatrzności ta łódź bezpiecznie dopłynęła do Anglii. Wesley dotarł do Londynu i znalazł małą kaplicę przy ulicy Aldersgate. Tam usłyszał człowieka czytającego kazanie pt. „Przedmowa do Listu do Rzymian” napisane przed dwoma wiekami przez Marcina Lutra. To kazanie wyjaśniało na czym polega prawdziwa wiara. To jest zaufanie złożone w Jezusie Chrystusie w kwestii zbawienia – a nie w naszych dobrych uczynkach.

Wesley wtedy uświadomił sobie, że znajdował się po niewłaściwej stronie drogi życia. Tej nocy zapisał w swoim dzienniku takie słowa opisujące przemianę jaka wtedy zaszła w jego sercu: „Była za kwadrans dziewiąta, gdy moje serce odczuło dziwne rozgrzanie. Poczułem, że wtedy złożyłem moje zaufanie w Chrystusie, jedynie w Nim, w kwestii mojego zbawienia; i otrzymałem pewność przebaczenia moich grzechów, a także przekonanie, że On zbawił mnie od prawa grzechu i śmierci.”

To jest to. To jest zbawiająca wiara. Pokutując ze swoich grzechów, on zaufał Jezusowi Chrystusowi w kwestii swojego zbawienia. Teraz, czy możesz powiedzieć, że Wesley nie wierzył w Jezusa Chrystusa przedtem? Oczywiście, że wierzył. Był nawet naukowcem biblijnym i studiował o Chrystusie po angielsku, łacinie, grecku i hebrajsku. On wierzył w Chrystusa we wszystkich tych językach. Ale jednocześnie ufał w Johna Wesley’a jeśli chodziło o jego zbawienie.

Po tym wszystkim został największym kaznodzieją osiemnastego wieku. Ale to było możliwe dopiero po tym gdy sam złożył swoje zaufanie jedynie w Jezusie Chrystusie w kwestii swojego zbawienia i przyjął Go jako swojego Pana. (Dr James Kennedy, Evangelism Explosion, czwarta edycja, Tyndale House Publishers, 1996, str. 183-184).

Epistemologia jest dziedziną filozofii, która zajmuje się poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie – skąd my to wiemy? Są dwa sposoby, jak ludzie odpowiadają na pytanie o to co myślą o Bogu.

1. Racjonalizm. Korzystanie z tego sposobu prowadziło ludzkość do dość dziwnych i ryzykownych wniosków.

2. Objawienie. Od samego początku Kościół Chrześcijański utrzymywał, że Bóg objawił się w Biblii, a przede wszystkim przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Zatem pytanie nie jest co ktokolwiek z nas myśli, ale: „Co Bóg powiedział o sobie w Biblii i przez Jego Syna Jezusa Chrystusa?”

4. Czy poganie są potępieni?

Powiedzmy sobie: „Co my tu robimy i co teraz jest pilniejsze niż debata teologiczna?”

Możesz powiedzieć: „Bob, to jest dobre pytanie, ale moim zdaniem zostawmy pogan w Afryce w rękach Boga, który jest nieskończenie wielki i bezgranicznie łaskawy. Dziś chcę byś wiedział na pewno, że masz życie wieczne. Być może potem będziemy mogli zajrzeć do tego co Bóg mówi o tych, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii… Problem dotyczy pytania: ‘Czy Bóg posyła pogan do Piekła tylko dlatego, że nie wierzą w Chrystusa, o którym nigdy nie słyszeli?’

Biblia naucza, że Chrystus nie przyszedł aby potępić tych, którzy już byli potępieni. Ludzie są potępieni z jednego tylko powodu – swoich grzechów.”

5. Nie wierzę w życiu po śmierci.

(1) Platon. Starożytny filozof Platon wykazał, że aby z nasienia wyrosło drzewo owocujące pysznymi owocami, to najpierw musi przejść proces rozpadu i śmierci. Platon powiedział, że ludzkie ciało musi umrzeć zanim pojawi się w innym świecie i innym życiu.
     Platon żył w czwartym wieku przed Chrystusem i Apostołem Pawłem. A jednak uczył tej samej zasady życia po śmierci, o czym potem Paweł i Chrystus nauczali w 1 Koryntian 15,35-36 (str. 1679) i Jana 12,24 (str. 1560)

(2) Filozof Immanuel Kant zaobserwował, że wszyscy ludzie mają poczucie moralności i są zainteresowani rozróżnieniem między dobrem i złem. Powiedział on: „Dlaczego czynić dobrze jeśli sprawiedliwość nie zwycięża?” Inaczej mówiąc, twierdził on, że musi panować sprawiedliwość aby powinność miała sens, a jeśli sprawiedliwość nie zwycięża, to nie warto czynić dobrze. Udowadniał, że skoro sprawiedliwość nie zwycięża w tym życiu, to musi być inne miejsce, gdzie będzie ona zwyciężać. Innymi słowy, filozof Kant wnioskował, że sprawiedliwość domaga się życia po śmierci. To samo jest zapisane w Biblii w liście do Hebrajczyków 9,27 (str. 1769).
     Zatem dla Immanuela Kanta praktyczna etyka domaga się życia po śmierci i sędziego podobnego do Boga Biblii.

(3) Pierwsze prawo termodynamiki zostało sformułowane przez Einsteina. Stanowi ono, że energia i materia nie mogą być stworzone lub zniszczone. Gdyby człowiek przestał istnieć, to byłby jedyną istotą w całym wszechświecie, która tego dokonała. Biblia w 1 Koryntian 15,49-51 (str. 1679) opisuje jak ciało chrześcijanina przetrwa. Zatem Einstein nie był ateistą.

(4) Ostatnie słowa umierających.
     Ateista Gibbon wołał leżąc na łożu śmierci: „Wszystko jest ciemnością”. Inny ateista zwany Adams krzyczał przed swoją śmiercią: „Demony są w tym pokoju i chcą mnie ściągnąć w dół.”
     W przeciwieństwie do tego, chrześcijański autor pieśni wołał umierając: „Wszystko jest światłem, światło wszędzie, światło!” Everett powiedział na 25 minut przed zgonem: „Chwała, chwała, chwała”. Tysiące ludzi miało możliwość zobaczyć to co nadejdzie, życie do którego przechodzili.

6. Wspomnienia reanimowanych ludzi.

Warto wiedzieć, że ostatnio kilku naukowców uciszyło zamieszanie odnośnie życia pozagrobowego, które miało miejsce w naukowym świecie. Sam słyszałem wypowiedzi znanych naukowców, którzy przeżyli przedsmak Nieba lub Piekła. Ich doświadczenia rodzą pewne pytania, na które należy szukać odpowiedzi. Jednak są to ciekawe świadectwa.

Elizabeth Kubler-Ross nie była chrześcijanką, ale wydała takie oświadczenie: „Dowody są oczywiste, że istnieje życie po śmierci”. Dr. Kubler-Ross powiedziała, że bliskie śmierci doświadczenia zostały naukowo potwierdzone. „Jednak boimy się o tym rozmawiać”, stwierdziła.

Dr. Raymond Moody powiedział: „Jest pewien szum lub nawet hałas odnośnie momentu śmierci”. Wszyscy mówili o unoszeniu się ich ciał i spoglądaniu z góry na lekarzy ich reanimujących. To nie są jakieś jednostkowe przypadki, ale ponad pięćset osób z całego świata. Każdy z nich stwierdził, że opisywane przypadki dotyczyły ludzi religijnych. Było to jednak szczególnie prawdziwe odnośnie ateistów.

Dr. Kubler-Ross mówiła do setek lekarzy medycyny, którzy słyszeli jej wypowiedź: „Zwykłam mówić: ‘Wierzę w życie po śmierci’ ale teraz to wiem”.

Tysiąc zawodowych profesorów medycyny i naukowców urządziło tej lekarce owację na stojąco, gdy zakończyła ona swoje wystąpienie.

7. Co odnośnie reinkarnacji?

Tak wierzą wyznawcy Hinduizmu i Buddyzmu, ale nie Chrześcijanie! Odpowiedziałbym tak: „Biblia mówi: ‘I tak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd’”. (Hebr. 9,27; str. 1770).

Wszystkie te idee ignorują odkupienie Jezusa Chrystusa i Jego doskonałą sprawiedliwość. Dzięki Jego śmierci na Krzyżu, raz na zawsze, wszystkie nasze grzechy są oddalone. Jeśli zaufamy Jezusowi, jesteśmy oczyszczeni przez Jego Krew przelaną na Krzyżu!

8. Piekło jest realne.

Czasami pomocne może być powiedzenie: „Wiadomo dzięki psychologii, że najbardziej namiętnie zaprzeczamy temu, czego najbardziej boimy się. Zastanawiam się, czy powodem dla którego ludzie nie wierzą w Piekło, nie jest strach przed jego istnieniem i gdzie sami mogliby się znaleźć.” Często odpowiedź brzmi: „Zapewne masz rację.”

Wtedy należy kontynuować rozmowę: „Nie chce byś wierzył w Piekło. Możesz dowiedzieć się jak na pewno możesz go uniknąć. Tego w istocie dotyczy Ewangelia. Ja wierzę w Piekło, ale wiem, że nie znajdę się tam ze względu na obietnicę Boga. To byłoby znacznie lepiej niż po prostu stwierdzić: ‘Wiem, że nie pójdę do Piekła ponieważ nie wierzę w jego istnienie.’”

9. Nasze Piekło mamy na ziemi.

Wiesz, że częściowo masz rację. Znam narkomanów, którzy przeszli przez żywe Piekło na ziemi. Znałem także alkoholików, którzy byli zniewoleni nałogiem.

Pastor Mark Buckley opowiada o swojej narkomanii i jak wylądował w szpitalu psychiatrycznym. Pastor Buckley wymknął się z Piekła na ziemi dzięki zaufaniu Jezusowi. Jezus zbawił Wielebnego Buckley’a z uzależnienia od narkotyków – piekła na ziemi. Można zamówić książkę z historią jego wspaniałego nawrócenia do Jezusa – jego zmieniającego życie zbawienia w Jezusie Chrystusie. Książka napisana przez Pastora Marka Buckley’a, pt. „Z Ciemności do Światła: Moja Podróż”, jest dostępna na Amazon.com. Już po przeczytaniu kilku początkowych stron można zorientować się o czym jest cała książka. Ja sam przeczytałem ją dwukrotnie.

Nie jesteśmy sabatarianami, ale z pewnością zgodzimy się Pastorem Buckley, który wyznał:

„Jeśli zaufamy Bogu i odpoczniemy, On może dać nam wgląd wewnątrz siebie i zrozumienie, które sprawi, że będziemy bardziej owocni na dłuższą metę… Nie bronię duchowego legalizmu. Zachęcam was do zaplanowania sobie czasu odpoczynku aby zachować zdrowie” (Z Ciemności do Światła: Moja Podróż, Mark Buckney).

Powstańmy i zaśpiewajmy pieśń:

Oh, w tysiącach języków śpiewać,
Wielką chwałę mojego Odkupiciela,
Uwielbienie dla mego Boga i Króla,
Tryumfy Jego łaski.

Mój miłosierny Mistrz i mój Bóg,
Pomóż mi zwiastować,
Szerzyć po całej ziemi,
Zacność Twojego Imienia.

Jezus! To imię odgania nasz strach,
Kładzie kres naszym smutkom,
Oto muzyka w uszach grzesznika,
Oto życie, i zdrowie, i pokój.

On łamie moc dawnego grzechu,
On uwalnia więźniów,
Jego krew oczyszcza zbrukanego,
Jego krew korzyścią moją.
(„Oh, w tysiącach języków”, Charles Wesley, 1707-1788).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.