Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
CZY ZOSTANIESZ ZABRANY?

WILL YOU BE LEFT BEHIND?
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielę wieczorem 16-go września 2018 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 16, 2018

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie” (Ew. Mateusza 24:42).


Prawie w każdej gazecie, którą czytam, znajduję odnośnik do proroctwa biblijnego i końca tego świata. Poprzez te znaki Bóg pokazuje nam, jak niewiele czasu pozostało do końca świata.

Posłuchajcie nagłówków z Daily News z Los Angeles.

Mosty popadają w ruinę. Według danych federalnych, opisujących amerykański system dróg, które nie nadążają za rozwojem, ponad jedna czwarta mostów w kraju jest zbyt słaba, zaniedbana i nadmiernie obciążona ruchem drogowym.

Ameryka jest największym narodem na ziemi, a nie potrafimy nawet utrzymać naszych dróg i mostów!

Niedobory leków uderzają w szpitale. Szpitale w całym kraju ograniczają podawanie dorosłym szczepionki przeciwko tężcowi... z powodu poważnego niedoboru tego ważnego leku. To jeden z najpoważniejszych niedoborów w szpitalach w ostatnich latach i na pewno nie ostatni. Niedobory leków używanych w szpitalach mają [teraz] miejsce coraz częściej, a co gorsze, zwykle dotyczą leków mających bardzo niewiele zamienników… lekarze i farmaceuci z trudem radzą sobie z tym... Niedobory w szpitalach odczuwane są szybciej niż kiedyś, gdyż ze względu na rosnące koszty medyczne, placówki medyczne mogą sobie pozwolić na przechowywanie jedynie kilkudniowych zapasów leków.

Śnieg na Kilimandżaro topi się. Biała pokrywa śnieżna na szczycie afrykańskiej góry Kilimanjdżaro znika, stając się ofiarą procesu topnienia lodowców na całym świecie. Pokrywy śnieżne topią się w wyniku „zmian klimatycznych”, zagrażających światu!

Silne trzęsienia ziemi wywołują wielki strach!

Bomba podłożona w samochodzie wybucha w Jerozolimie. Bomba podłożona w samochodzie wybuchła w pełni ortodoksyjnej żydowskiej dzielnicy w Jerozolimie, naruszając budynki i rozrzucając odłamki metali.

Może się to wydawać niepołączonymi wydarzeniami. Jednak ci, którzy znają proroctwa biblijne, zdają sobie sprawę z tego, że to znaki tego, iż żyjemy w dniach ostatecznych. Dla tych, którzy rozumieją proroctwa biblijne, koniec tego świata zdaje się być bardzo blisko.

Jezus powiedział:

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie” (Ew. Mateusza 24:42).

Jezus ostrzegał przed wyznaczaniem dat (Ew. Mateusza 24:36; Dzieje Apostolskie 1:7). Ale powiedział, by obserwować znaki nadchodzącego końca. Wierzę, że teraz żyjemy w tym okresie. Biblia naucza, że koniec jest blisko.

Biblia naucza, że Chrystus powróci na obłokach. Żywi i umarli, którzy nawrócili się i zostali chrześcijanami, zostaną razem z nim zabrani do nieba (zobacz 1 List do Tesaloniczan 4:14-18). Niektórzy ludzie, którzy nie wierzą Biblii, szydzą z proroctw biblijnych. Śmieją się i mówią, że to nigdy nie nastąpi. Ale mylą się. Już wkrótce nastąpi pochwycenie. A ty nie będziesz zabrany!

Rozważmy krótko trzy rzeczy związane z pochwyceniem.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

DOSTĘP DO NASZYCH KAZAŃ MOŻLIWY JEST TERAZ
NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH.
WEJDŹ NA STRONĘ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NACIŚNIJ ZIELONY PRZYCISK Z NAPISEM „APP”.
POSTĘPUJ WEDŁUG POJAWIAJĄCYCH SIĘ POLECEŃ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I. Po pierwsze, warunki przed pochwyceniem.

Biblia mówi nam dokładnie, co będzie działo się na świecie przed pochwyceniem. Jezus powiedział:

„Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego” (Ew. Mateusza 24:37-39).

Noe był kaznodzieją sprawiedliwości (2 List Piotra 2:5). Ostrzegał swoje pokolenie przed nadchodzącym sądem. Ale ludzie śmiali się z niego i jego przesłania. Nie słuchali. Żyli dalej swoim materialistycznym, grzesznym życiem.

Tak samo dzieje się dzisiaj. Ktoś przyprowadził cię do kościoła. Usłyszałeś kazanie. A potem wróciłeś do swojego dawnego sposobu życia. Nie pokutowałeś. Nie zaufałeś Jezusowi Chrystusowi. Zadzwoniliśmy do ciebie, ale nie przyszedłeś więcej do kościoła.

Chcesz mieć dobry czas. Używając znanego określenia doktora A. W. Tozera, myślisz, że świat to „plac zabaw, a nie pole bitwy”. Myślisz, że życie to swego rodzaju Disneyland. Myślisz, że celem życia jest „dobra zabawa”. Nie chcesz spędzać czasu z Bogiem w kościele w niedzielę. Wystarczy najmniejsza wymówka i nie przychodzisz do zboru. Nie jesteś nawrócony. Nie jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Kiedy nadejdzie śmierć, nie będziesz gotowy. Kiedy nastąpi pochwycenie, nie zostaniesz zabrany! Pan Griffith przed chwilą zaśpiewał: „Syn przychodzi, a ty nie zostaniesz zabrany”.

Jezus powiedział:

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie” (Ew. Mateusza 24:42).

II. Po drugie, pomyśl o niebezpieczeństwie nieprzygotowania się na pochwycenie.

Proszę otwórzcie Ewangelię Mateusza, rozdział 25. Jest to strona 1035 w Biblii Scofielda. Wszyscy dawni kaznodzieje zgadzali się z tym, że słowo „panny nieroztropne” odnosi się do ludzi, którzy są nieprzygotowani na spotkanie z Chrystusem. Jestem przekonany, że mieli rację.

W tym fragmencie zapisane jest podobieństwo Jezusa przedstawiające wielką prawdę duchową. O jakiej wielkiej prawdzie jest tu mowa? Spójrzmy na Ew. Mateusza 25:13. Jezus powiedział:

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie”
    (Ew. Mateusza 25:13).

Ten fragment jest ostrzeżeniem dla ciebie!

Pięć panien było przygotowanych. Były gotowe na przyjście Chrystusa. Ale pozostałych pięć nie było na to gotowych. Niebezpieczną rzeczą jest wchodzenie w zbyt wiele szczegółów w tym podobieństwie. Ale proste przesłanie jest następujące: wielu ludzi nie będzie gotowych na powrót Jezusa i na pochwycenie.

A teraz spójrzmy na werset dziesiąty:

„A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi” (Ew. Mateusza 25:10).

Po tym, gdy prawdziwi chrześcijanie zostaną pochwyceni, drzwi zostaną zamknięte, tak jak zamknięta została arka Noego. Żaden inny człowiek nie wejdzie. „I zamknięto drzwi”.

Spójrzmy na werset jedenasty:

„A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was” (Ew. Mateusza 25:11-12).

A w wersecie trzynastym Jezus odnosi się do ciebie:

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie”
     (Ew. Mateusza 25:13).

Wiemy o tym czasie, ale nie wiemy, kiedy ten dzień nastąpi ani o której godzinie.

Gdy przyjdzie ten dzień i godzina, będzie już za póżno dla ciebie. Pan Griffith zaśpiewał w pieśni przed kazaniem: „Syn przychodzi, a ty nie zostaniesz zabrany”.

III. Po trzecie, potępienie tych, którzy nie zostaną zabrani w czasie pochwycenia.

Posłuchajmy Ksiegi Objawienia, rozdziału szesnastego. W tym fragmencie czytamy o gniewie Bożym, który zostanie wylany na odrzucający Chrystusa świat po pochwyceniu. W wersecie drugim mowa jest o bolesnych wrzodach, w czwartym o zatrutych źródłach wód; w ósmym o tym, że rodzaj ludzki będzie niszczony ogniem; w dziesiątym mowa jest o wielkiej ciemności i gryzieniu języków z bólu. Werset osiemnasty mówi o wielkich trzęsieniach ziemi, a dwudziesty drugi o „wielkim gradzie” – burzy meteorytów, spadających z nieba.

Czy ludzie zwrócą się do Chrystusa, gdy to wszystko będzie się działo? Nie! Posłuchajmy końcówki wersetu dziewiątego:

„nie upamiętali się, by mu oddać chwałę” (Objawienie 16:9).

Werset jedenasty:

„I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie upamiętali się w swoich uczynkach” (Objawienie 16:11).

I końcówka wersetu dwudziestego pierwszego:

„I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka” (Objawienie 16:21).

Widzicie, Bóg ich zostawił. Będzie za późno na to, by mogli zostać zbawieni. Popełnili grzech nieprzebaczalny.

„Dlatego też wydał ich Bóg” (Rzymian 1:24).

„Wydał ich Bóg” (Rzymian 1:26).

„Wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów” (Rzymian 1:28).

Pan Griffith zaśpiewał w pieśni przed kazaniem: „Syn przychodzi, a ty nie zostaniesz zabrany”.

Jeżeli chcesz być pochwycony, jeżeli chcesz być zbawiony, musisz zostać zbawiony teraz, dopóki Bóg nadal do ciebie mówi. Jeżeli będziesz czekał zbyt długo, będzie za póżno.

W ubiegłym tygodniu huragan Florence uderzył w Północną i Południową Karolinę. Ludzie słyszeli ostrzeżenia. Prezydent ich ostrzegał. Gubernator ich ostrzegał. Policja i straż pożarna jeździły ulicami i przez głośniki ostrzegały ludzi, aby wyjechali. Ludzie słyszeli ostrzeżenia. Ale niektórzy nierozumni zostali i utonęli w wodach powodzi. Ty też usłyszałeś ostrzeżenie o powrocie Chrystusa. Jeżeli nie posłuchasz, nie zostaniesz zabrany w czasie pochwycenia. Jeżeli będziesz czekał zbyt długo, będzie za póżno.

Chrystus umarł za twoje grzechy. Powstał z martwych i zasiada w niebie po prawicy Boga Ojca. Uwierz w Niego teraz, a Jego krew obmyje cię z grzechów i będziesz gotowy na pochwycenie. Jeżeli będziesz zwlekał, to te słowa odnosić się będą do ciebie: „Syn przychodzi, a ty nie zostaniesz zabrany”. Pan Griffith zaśpiewał w pieśni przed kazaniem: „Syn przychodzi, a ty nie zostaniesz zabrany”. To pieśń nr 3. Powstańmy i zaśpiewajmy ją niezbyt szybko. Myślmy o słowach tej pieśni!

Życie wypełnione bronią i wojnami,
   Wszyscy skuleni na podłodze.
Ach, czemu nie wszyscy byli gotowi.
   Dzieci umierają, dni coraz zimniejsze,
Za kawałek chleba można kupić worek złota,
   Ach, czemu nie wszyscy byli gotowi.
Nie ma czasu, by coś zmienić,
   Jak mogłeś być tak ślepy?
Zbawiciel wołał, lecz ty nie posłuchałeś,
   Syn Boży powrócił, a ty nie zostałeś zabrany,
Nie zostałeś zabrany,
   Nie zostałeś zabrany,

Mąż i żona w jednym łóżku,
   Ona słyszy hałas, odwraca się, lecz jego już nie ma.
Ach, czemu nie wszyscy byli gotowi.
   Dwie osoby wchodzą na górę,
Jedna znika, a druga pozostała,
   Ach, czemu nie wszyscy byli gotowi.
Nie ma czasu, by coś zmienić,
   Jak mogłeś być tak ślepy?
Zbawiciel wołał, lecz ty nie posłuchałeś,
   Syn Boży powrócił, a ty nie zostałeś zabrany,
Nie zostałeś zabrany,
   Nie zostałeś zabrany,
(„I Wish We’d All Been Ready”, Larry Norman, 1947-2008;
       refren zmieniony przez pastora).

Nie bądź tym, który będzie zostawiony. Zaufaj Jezusowi, a dziś wieczorem zostaniesz zbawiony!


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem: Ewangelia Mateusza 24:37-42.
Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„I Wish We’d All Been Ready” (Larry Norman, 1947-2008).


SKRÓT KAZANIA

CZY ZOSTANIESZ ZABRANY?

WILL YOU BE LEFT BEHIND?

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie” (Ew. Mateusza 24:42).

I.   Po pierwsze, warunki przed pochwyceniem. Ew. Mateusza 24:37-41.

II.  Po drugie, niebezpieczeństwo nieprzygotowania się na pochwycenie.
Ew. Mateusza 25:1-13.

III. Po trzecie, potępienie tych, którzy nie zostaną zabrani w czasie
pochwycenia. Objawienie 16:9, 11, 21.