Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
JEZUS – ŻYWE SŁOWO!

JESUS – THE LIVING WORD!
(Polish)

Dr R. L. Hymers, Jr

Kazanie wygłoszone w Baptystycznym Kościele „Tabernacle” w Los Angeles
Dnia Pańskiego Wieczorem, 28 lipca 2019

„Na początku było Słowo i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (Jan 1,1).


Na początku, zanim powstał czas, Chrystus istniał z Bogiem. Chrystus jest tu nazywany „Słowem”. „Słowo” w języku greckim jest “Logos”. Znaczy ono objawienie Boga. Dr Ryrie powiedział: „’Logos’ znaczy słowo, myśl … i jej właściwe wyrażenie… Objawienie jest klczową idea Logosu.” Jezus jest Słowem Boga. Hebr 1,2 mówi, że Bóg “przemówił do nas przez Syna…” Jezus jest też nazwany „Słowem Boga” w Obj 19,13.

„Na początku było Słowo.” Jezus nie był zwyczajnym człowiekiem. Było On „Słowem” od Boga, które było z Bogiem zanim świat został stworzony. Chrystus istniał zanim świat powstał.

„A Słowo było z Bogiem.” Bóg Ojciec i Chrystus jako Syn zawsze byli razem. Oni nigdy nie istnieli osobno.

A jednak jest pewna różnica. Bóg Ojciec i Chrystus Syn to dwie różne Osoby Trójcy. „Słowo było z Bogiem” Ojcem.

„A Słowo było z Bogiem”. Chrystus jest tej samej „istoty” co Ojciec. Dlatego Jezus mówił: „Jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie” (Jan 14,11).

Teraz spójrzmy na wersety dwa i trzy.

„Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co się stało” (Jan 1,2-3).

Chrystus stworzył wszystko w tym świecie i we wszechświecie. „Wszystko powstało przez Niego, a bez Niego nic nie powstało, co powstało.”

Apostoł Paweł powiedział: „W Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne … wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego” (Kol 1,16).

„Wszystko” znaczy każdy element i każda rzecz – czy to materialna czy duchowa – zostały stworzone przez Jezusa Chrystusa, wiecznego Logosa!

Posłuchajcie końcówki wersetu 17. „I w Nim wszystko współistnieje.” Tłumaczenie NASB wyraża to tak: „W Nim wszystko współdziała”. Pojedyncze atomy współdziałają dzięki Chrystusowi, który je stworzył! Chrystus, Słowo, stworzył wszystko we wszechświecie z niczego (ex nihilo).

Teraz spójrzmy na werset czwarty i piąty.

„W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność nim nie zawładnęła” (ciemność nie zwyciężył go, ESV), Jan 1,4-5.

„Ciemność” odnosi się do ślepoty nienawróconej osoby, która jest nazywana „człowiekiem zmysłowym”.

„Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które należą do Ducha Bożego, są bowiem dla niego głupstwem” (1 Kor 2,14).

„Ociemniali w rozumowaniu, z dala od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich prze niewrażliwość ich serca” (Ef 4,18).

Pamiętam ten czas, gdy moje serce było ciemne, kiedy byłem ślepy w moim sercu. Wtedy odrzucałem wszystko to czego nauczam dziś. Wierzyłem w ewolucję. Myślałem, że mój pastor (dr Music) odrzucając ewolucję był głupcem. Przecież to moja matak nauczyła mnie wierzyć w ewolucję! A Matka była wtedy, w mojej młodości, najmądrzejszą osobą jaką znałem. Wierzyłem w ewolucję tak bardzo, że marzyłem o tym by napisać książkę o prawdziwości ewolucji, że to niech Chrystus stworzył wszystko z niczego (ex nihilo). Teraz wiem, że było to głupi pomysł. Chciałem napisałem książkę przeciwko temu, jak absurdalne jest myślenie, że Chrystus wszystko stworzył. – A jednak nie miałem pokoju. Kochałem ciemność bardziej niż światłość. Sam Jezus mnie przejrzał. Zwróćmy się do Jan 3,19-20. Wstańcie i czytajmy to.

„Na tym polega sąd, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej pokochali ciemność niż światło, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto postępuje niegodziwie, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie zostały wyjawione jego czyny” (Jan 3,19-20).

Ja nie chciałem światła. Chciałem obalić światło. Dosłownie nienawidziłem światła. – A jednak nie miałem pokoju. Byłem rozdarty wewnętrznie. Jedna połowa mnie chciała być prawdziwym chrześcijaninem. Ale druga połowa nienawidziła światła Jezusa. Nie miałem pokoju! Chodziłem do kościoła każdej niedzieli. Próbowałem być chrześcijaninem, ale nie mogłem!!! Kaznodzieja mówił mi jak mogę zostać zbawiony, ale nie mogłem poddać się światłu Chrystusa. I nadal nie miałem pokoju.

„Światło świeci w ciemności i ciemność nim nie zawładnęła” Jan 1,5).

Wtedy pewnego dnia zaśpiewałem pieść, której nie śpiewałem nigdy przedtem:

Długo mój uwięziony duch trwał,
Mocno spętany grzechem i ciemnością nocy;
Twoje oko rzuciło ożywczy promień,
Powstałem, w lochu rozbłysło światło;
Więzy opadły, moje serce wyzwolone;
Powstałem, by iść naśladować Ciebie.
Cudowna miłość! Jak to mogło być
Żeś Ty, mój Bóg, musiałeś umrzeć za mnie.

Powstałem, w lochu rozbłysło światło;
Więzy opadły, moje serce wyzwolone;
Powstałem, by iść naśladować Ciebie.
Cudowna miłość! Jak to mogło być
Żeś Ty, mój Bóg, musiałeś umrzeć za mnie.
(„Czy to może być?” autor Charles Wesley, 1707-1788).

Wypełnij całą moja wizję, Zbawco, modlę się,
Daj mi dziś widzieć tylko Jezusa;
Wszak Ty wiedziesz mnie przez doliny,
Jasność Twojej chwały jest ze mną.
Wypełnij całą moją wizję, Zbawco boski,
Tak by mój duch zaczął lśnić Twoja chwałą.
Wypełnij całą moją wizję, tak by wszyscy widzieli
Twój Święty Obraz odbity we mnie.

Wypełnij całą moją wizję, każde pragnienie
Pełne Twej chwały; ma dusza Tobie poddana,
Pod wpływem Twojej perfekcji, Twej świętej miłości,
W potokach światła z góry na moich drogach.
Wypełnij całą moją wizję, Zbawco boski,
Aż Twoją chwałą ma dusza zabłyśnie.
Wypełnij całą moją wizję, tak by wszyscy widzieli
Twój Święty Obraz odbity we mnie.

Wypełnij całą moją wizję, niech żaden grzech
Nie przyćmi we mnie jasności Twej.
Pozwól mi widzieć Twoją boską twarz,
Święto mej duszy dzięki Twej wielkiej łasce.
Wypełnij całą moją wizję, Zbawco boski,
Aż Twoją chwałą ma dusza zabłyśnie.
Wypełnij całą moją wizję, tak by wszyscy widzieli
Twój Święty Obraz odbity we mnie.
(„Wypełnij moją wizję” autor Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.