Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TYLKO W CHRYSTUSIE!

IN CHRIST ALONE!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w sobotę wieczorem 22-go kwietnia 2018 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 22, 2018

„Chodźcie, zawróćmy do Pana! On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany! Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem” (Księga Ozeasza 6:1-2).


Znaczenie tych wersetów jest jasne. To ostatnie wezwanie Boga do Izraela. Wkrótce mieli zostać pokonani przez Asyrię i zabrani do Babilonu. Po cierpieniach i zranieniach mieli zawołać: „Chodźcie, zawróćmy do Pana”.

Tak, to proroctwo wypełniło się i znaleźli się w niewoli babilońskiej. Proroctwo odnosi się też do przyszłości. Bóg w przyszłości „wskrzesi nas do życia... i będziemy żyli przed jego obliczem”. Bóg obiecał, że w przyszłości przyprowadzi z powrotem Izrael i zbawi ich. Bóg rozpoczął wypełnianie tego proroctwa w naszych czasach. Izrael został ogłoszony państwem w 1948 rokui. Od tamtej pory Żydzi powracają do ziemi, którą dał im Bóg – do Izraela. Wkrótce będą żyli przed Jego obliczem i „w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael” (Rzymian 11:26). Taka jest interpretacja tych wersetów.

Ale jest coś jeszcze. Ktoś powiedział: „Jest jedna interpretacja, ale wiele zastosowań”. Oto dwa zastosowania tych wersetów.

I. Po pierwsze, tekst odnosi się do chrześcijan.

Ten fragment pokazuje w jaki sposób odnosi się to do chrześcijan. Niewielu chrześcijan idzie za Panem nieprzerwanie i są stali w życiu chrześcijańskim. Jednak większość chrześcijan od czasu do czasu staje się oziębłymi. Dlatego Bóg zsyła kłopoty i doświadczenia. Pozwala, by problemy i próby szarpały nami i raniły nas. Bóg zabiera ci również spokój umysłu. Bóg daje ci uczucie depresji i ociężałe serce, nawet gdy siedzisz w kościele dziś wieczorem. Dlaczego Bóg pozwala, by tak się działo? Może być tak, gdyż ma dla ciebie coś nowego. Może dziać się tak również, ponieważ Bóg przygotowuje cię, byś w przyszłym roku dołączył do mnie, gdy będę zakładał nowy zbór. A może przygotowuje cię, byś podjął nowe obowiązki w tym kościele. Jako ludzie nie lubimy zmian. Dlatego Bóg zsyła łzy i uderza nas, abyśmy byli gotowi podjąć inne odpowiedzialności. On uderza we wszystko, co jest naszym bożkiem, abyśmy mogli być bardziej użyteczni dla Jego królestwa. Dr Tozer powiedział: „Wątpliwe jest, by Bóg pobłogosławił kogoś, zanim Go nie zrani głęboko”. Jeżeli jesteś nawrócony, Bóg nie zniszczy cię. Ale potrząsie tobą. Być może użyje cię w czasie przebudzenia!

„Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem”.

Wierzę, że założenie nowego kościoła pomoże ci stać się silniejszym chrześcijaninem. Kiedy dzieci osiągają wiek dojrzewania, często odczuwają bóle rąk i nóg. Są to tak zwane „bóle wzrostowe”. Nie bądź zaniepokojony, gdy coś się dzieje. Po dwóch dniach On ożywi cię i da ci więcej wiary i więcej życia! Cokolwiek zabierze, to zastąpi swoim umiłowanym Synem! John Newton napisał hymn „Cudowna Boża łaska”. Napisał również ten wiersz.

Poprosiłem Pana, bym mógł wzrastać
W wierze, miłości i łasce;
Bym więcej rozumiał Jego zbawienie,
I gorliwie szukał Jego oblicza.

On nauczył mnie modlić się,
I On odpowiedział na moje modlitwy!
Lecz zrobił to w taki sposób, że niemalże,
Wpadłem w sidła rozpaczy.

Miałem nadzieję, że w końcu znajdę łaskę,
I że opowie na moją prośbę;
Poprzez swoją moc miłości,
Da mi odpoczynek od grzechów.

Lecz zamiast tego sprawił, że poczułem
Jak niegodziwe było moje serce;
I jak rozgniewane moce piekła
Atakowały każdą część mej duszy.

A dalej pisze o tym, co odpowiedział mu Bóg:

Z wewnętrznych zmagań uwolnię cię,
Z samolubstwa i pychy wybawię;
Zmienię to, co jest dla ciebie źródłem radości w tym świecie,
Abyś wszystko, co potrzebujesz znalazł we Mnie.
(„I Asked the Lord that I Might Grow”, John Newton, 1725-1807).

II. Po drugie, tekst odnosi się do ludzi nienawróconych.

Moim głównym celem dziś wieczorem jest pokazać wam drugie zastosowanie; pokazać, co te słowa mówią do was, jeżeli nie jesteście jeszcze nawróconeni! Bóg mówi do was:

„Chodźcie, zawróćmy do Pana! On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany! Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem” (Księga Ozeasza 6:1-2).

Nawrócenie jest bolesne. Jest bolesne, ponieważ nie chcesz być nawrócony. Może mówisz, że chcesz nawrócić się, ale nie jest to prawdą. Możesz nawet myśleć, że chcesz nawrócić się, ale i to nie jest prawdą! W Biblii czytamy „nie masz, kto by szukał Boga” (Rzymian 3:11). Dlaczego niektórzy ludzie zaczynają szukać Chrystusa? Odpowiedź znajdujemy w Ewangelii Jana 16:8, gdzie mowa jest o tym, że Duch Święty „przekona świat o grzechu”. Słowo „przekona” w języku greckim to „elengkho” – „przekonać”, „pokazać błąd”, „upomnieć”, „skłonić”.

Nikt nie lubi słyszeć, że jest zgubionym grzesznikiem. Jednak jest to konieczne w zwiastowaniu ewangelizacyjnym. Powodem, dla którego nie jesteś jeszcze nawrócony jest to, że nie odczuwasz grzechów. Dlatego potrzeba tak wiele modlitw i proszenia Boga, by zesłał swojego Ducha, aby zgubieni ludzi mogli być rozdarci i uderzeni, przekonani i napomniani, aby zobaczyli swój egoizm i bunt przeciwko Wszechmocnemu Bogu. Jak będziesz mógł stanąć przed Bogiem w dniu Sądu Ostatecznego, jeżeli w twoim sercu jest tak wiele buntu i grzechu? Jak możesz słuchać takich kazań, a potem iść na obiad do sali na piętrze, śmiejąc się z przyjaciółmi? Jak możesz przeżyć tydzień, nie czytając codziennie tekstu kazań i nie oglądając jednego na wideo? Musisz lękać się Boga, prawdziwego Boga; Boga, którego obraziłeś i rozgniewałeś swoimi oziębłymi myślami i zatwardziałym sercem!!! To poważne rzeczy! Nie ma niczego istotniejszego na tym świecie. Czeka na ciebie ogień piekielny, a ty śmiejesz się z przyjaciółmi zaraz po kazaniu! Nie będzie dla ciebie nadziei, jeżeli tak będziesz robił!

Posłuchaj Johna Cagana, „Przed nawróceniem czyłem się, jakbym umierał. Nie mogłem spać. Nie mogłem uśmiechać się. Nie mogłem znaleźć pokoju… Nie mogłem przestać czuć cierpienia. Byłem całkowicie wyczerpany. Byłem tak tym zmęczony. Zacząłem nienawidzić samego siebie, nienawidzić grzechu i tego, jak czułem się z jego powodu… moje grzechy stawały się coraz gorsze. Nie mogłem już tego dłużej znieść. Wiedziałem, że Bóg był sprawiedliwy zsyłając mnie do piekła. Byłem tak zmęczony zmaganiem. Byłem tak zmęczony tym, kim byłem… Lecz nadal nie miałem Jezusa… „Próbowałem” być zbawiony. „Próbowałem” zaufać Chrystusowi i nie mogłem. Nie mogłem zdecydować się, aby stać się chrześcijaninem. A to sprawiało, że czułem tak wielką beznadziejność.

Lecz zamiast tego sprawił, że poczułem
Jak niegodziwe było moje serce;
I jak rozgniewane moce piekła
Atakowały każdą część mej duszy.

Czułem, jak grzech spychał mnie do piekła, a jednak mój upór nie pozwalał mi płakać... Musiałem pozwolić, by wszystko we mnie umarło!”.

Jak nastąpiło to w życiu Johna? Nie przez wymówienie właściwych słów! O nie! Słowa nie mogły mu pomóc! Nie stało się to poprzez „uczucia”. O nie! Żadne uczucia nie mogły mu pomoc.

Pan „rozszarpał, zranił !”. Skruszył serce Johna! Złamał jego dumę!

Prawdziwe nawrócenie jest bolesne! Walczysz z Wszechmocnym Bogiem! Nie możesz Go oszukać. Nie znajdziesz wymówek, by uciec przed Nim! Nie możesz sam wymyśleć jakiegoś sposobu!!!

Z wewnętrznych zmagań uwolnię cię,
Z samolubstwa i pychy wybawię;
Zmienię to, co w tym świecie jest dla ciebie źródłem radości,
Abyś wszystko, co potrzebujesz znalazł we Mnie.

„Składajcie hołd Synowi, aby się nie gniewał i byście nie zmylili drogi; gdyż łatwo zapłonie jego gniew. Szczęśliwi, co u niego szukają schronienia” (Nowa Biblia Gdańska, Psalm 2:12).

Posłuchaj Emi Zabalaga. „Byłam tak zamotana w samoużalaniu się, że nie troszczyłam się o swoje grzechy… Nie mogę w pełni opisać, co czuje się widząc, jak czarne i wypaczone jest własne serce. Czułam do siebie wstręt i wstyd z powodu tego, że Bóg o tym wiedział. Byłam nikczemnym stworzeniem, stojącym przed wszystko widzącym Bogiem. Wszystko, co robiłam w kościele miało swoje korzenie w grzechu samolubstwa. Czułam się jak nieczysty trędowaty wśród czystych chrześcijan. Lecz nadal nie ufałam Chrystusowi. Jezus był tylko słowem... kimś tak daleko… oczekiwałam miłych uczuć… jakiegoś doświadczenia, które udowodniłoby, że byłam zbawiona… Dr Hymers napomniał mnie, że byłam człowiekiem zgubionym, który igra z Wszechmocnym Bogiem. Usiadłam, trzęsąc się ze strachu. Wiedziałam, że taka właśnie byłam. Następnie dr Hymers powiedział na temat tego tekstu:

„Chodźcie, zawróćmy do Pana! On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany!... podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem” (Księga Ozeasza 6:1-2).

Emi powiedziała: „Moje grzechy rozprzestrzeniały się niczym bezdenny ocean. Nie mogłam znieść tego dłużej. Musiałam mieć Jezusa! Musiałam być pod przykryciem Jego krwi!”.

Pan „rozszarpał, zranił !”. Skruszył serce Emi! Złamał jej dumę!

Prawdziwe nawrócenie jest bolesne! Walczysz z Wszechmocnym Bogiem! Nie możesz Go oszukać. Nie znajdziesz wymówek, by uciec przed Nim! Nie możesz sam wymyśleć jakiegoś sposobu!!!

Czy nie masz tego dosyć? Czy nie boisz się? Czy nie czujesz wstrętu do swojej religii? Ach, Boże. Zbaw ich od ognia piekielnego!

„Składajcie hołd Synowi, aby się nie gniewał i byście nie zmylili drogi; gdyż łatwo zapłonie jego gniew. Szczęśliwi, co u niego szukają schronienia” (Psalm 2:12).

Czy jesteś rozszarpywany przez Pana? Czy jesteś przez Niego zraniony? Czy czujesz, że żal i ból są znakami tego, że Bóg cię nie kocha? Czy czujesz ból, ponieważ nie możesz nikomu o tym powiedzieć? Czy jesteś samotny i porzucony przez Boga tak, jak czuł się Chrystus w ogrodzie Getsemane? Czy mówisz sam do siebie: „Dlaczego Bóg mnie porzucił?”. Diabeł szepce ci: „Po co to ciągnąć? Nikt nie troszczy się o ciebie. Nikt cię nie kocha”. Proszę cię, nie słuchaj diabła!

Jestem właściwą osobą, którą powinienieś słuchać. Sześć razy w życiu przechodziłem przez takie cierpienia. Raz przed nawróceniem, a potem pięć razy.

„On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany! Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem” (Księga Ozeasza 6:1-2).

Za każdym razem, gdy przechodziłem przez te zmagania, byłem gotowy zrobić coś więcej dla Boga. Za każdym razem ból był tak wielki, że myślałem, że nigdy nie minie. Ale Jezus powiedział do mnie:

Z wewnętrznych zmagań uwolnię cię,
Z samolubstwa i pychy wybawię;
Zmienię to, co w tym świecie jest dla ciebie źródłem radości,
Abyś wszystko, co potrzebujesz znalazł we Mnie.

Po raz pierwszy stało się to, gdy nawróciłem się. A po raz ostatni, gdy rozpoznano u mnie nowotwór. Powiedziano mi: „Ma pan nowotwór”. Podano mi wiele leków. Czyłem się tak samotny jak Mojżesz, gdy był na pustkowiu. W środku nocy wielokrotnie wybuchałem łzami! Myślałem, że to koniec. Byłem rozdarty. Dlatego wiem, jak się czujesz. Za każdym razem, gdy nocą przechodzę przez ciemności duszy, Bóg przygotowuje mnie do czegoś nowego. Tym razem przygotowywał mnie do tego, bym zaczął nowy kościół.

Drogi przyjacielu, Bóg nie porzucił cię. Tak, On cię rozrywa, ale też i uzdrowi! Tak, On cię rani, ale i uleczy! Dotknął cię i zranił celowo, abyś poznał, że tylko Chrystus może dać ci nadzieję! Abyś poznał, że pokój znaleźć można tylko w Chrystusie! Abyś poznał, że radość znaleźć można tylko w Chrystusie! Abyś poznał, że On umarł, płacąc cenę za twoje grzechy! Abyś poznał, że On powstał z martwych, aby dać ci nowe życie!

Tylko w Chrystusie nadzieję można znaleźć; On moim światłem, siłą i pieśnią;
Kamień węgielny, twarda skała w największych sztormach i burzach.
Jak wielka miłość, jak głęboki pokój; lęki znikają, zmagania ustają!
Mój pocieszyciel, On dla mnie wszystkim. Oto w miłości Chrystusa stoję.

Tylko w Chrystusie, narodzonym w ciele, bezbronnym!
Jest dar miłości i sprawiedliwości; szydzili z Niego ci, których przyszedł zbawić.
Gdy Jezus umarł na krzyżu, zaspokoił Boży gniew;
Na Niego złożony został każdy grzech. Poprzez Jego śmierć mam życie.

W grobie złożono Jego ciało. Światłość świata przez ciemność zabity;
Lecz potem, w chwalebnym dniu powstał z martwych!
Stoi zwycięzki, przekleństwo grzechu złamał;
Jestem Jego, a On mój – wykupiony przez cenną krew Chrystusa.
(„In Christ Alone”, Keith Getty i Stuart Townend, 2001).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„In Christ Alone” (Keith Getty i Stuart Townend, 2001).


SKRÓT KAZANIA

TYLKO W CHRYSTUSIE!

IN CHRIST ALONE!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Chodźcie, zawróćmy do Pana! On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany! Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem” (Księga Ozeasza 6:1-2).

(Rzymian 11:26)

I.   Po pierwsze, tekst odnosi się do chrześcijan.

II.  Po drugie, tekst odnosi się do ludzi nienawróconych. Rzymian 3:11;
Ew. Jana 16:8; Psalm 2:12.