Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
CUDOWNY KOŚCIÓŁ!

MIRACLE CHURCH!
(Polish)

Dr R. L. Hymers, Jr

Kazanie wygłoszone w Baptystycznym Kościele „Tabernacle” w Los Angeles
Dzień Pański Wieczór, 28 kwietnia 2019


1. Jezus otwiera i zamyka drzwi ewangelizacji.

Aniołowi kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdziwy, Ten który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera – i nikt nie zamknie, Ten, który zamyka – i nikt nie może otworzyć (Obj 3,7)

Jezus jest

„Ten, który otwiera – i nikt nie zamknie, Ten, który zamyka – i nikt nie może otworzyć.”

Jezus otworzył drzwi – dla Ruchu Jezusa. My weszliśmy przez te drzwi i powstało wiele kościołów domowych.

Ale Jezus zamknął te konkretne drzwi w czasie Jima Jones’a – ludzie stali się niechętni by spotykać się w kościołach „domowych”.

2. Kupiliśmy ten budynek. Płacenie za ten budynek stało się powodem naszego istnienia.


Chociaż wielu mężczyzn, którzy przewodzili kościołom „domowym” trzymali się starej wizji rozpoczynania kościoła „domowego” i budowania go na własny sposób. To było zasadniczym powodem rozłamów. Ja byłem starym schorowanym człowiekiem i nie prowadziłem kościoła w nowym kierunku. Także te „domowe” kościoły były tworzone na bazie grup etnicznych, a ja nie miałem sił by utrzymać je razem.

3. Mój pastor dr Timothy Lin powiedział, że Bóg oznajmił mu iż ja mam rozpocząć nowy kościół. Ja wiedziałem, że to ma być kościół chiński. Ale pewien chiński diakon myślał, że słowa dr Lin’a dotyczyły jego. On zapomniał, że dr Lin powiedział: „Bob, mam słowo od Pana dla ciebie” – dla nikogo innego w naszym kościele. Zatem, ten diakon wziął ze sobą około 2/3 naszego chińskiego kościoła i innych Azjatów aby założyć nowy kościół.


To spowodowało wśród nas wiele chaosu. Wielu nie-Azjatów poczuło się urażonych i odeszło od nas.

4. Ja czekałem zbyt długo pozwalając by to się wydarzyło. Powinienem był rozpocząć nowy Azjatycko-Chiński kościół samodzielnie. Dzięki Bogu, że wy, którzy dziś tu jesteście, zostaliście ze mną podczas tego podziału. Wy pamiętaliście nauczanie z 1 Koryntian 1,10.

„Zachęcam was bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli zgodni i aby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli doskonali w jednakowym myśleniu i w jednakowej ocenie” (1 Koryntian 1,10)

Wy tak uczyniliście. Dziękuję Bogu za to!

5. Teraz jesteśmy w trakcie sprzedawania tego budynku i przenoszenia się do lepszej siedziby aby rozpocząć tam kościół chiński. Są dwie rzeczy, które chciałbym wam położyć na uwadze.

(1) Módlcie się byśmy wkrótce znaleźli kupca na nasz budynek.

(2) Pamiętajcie, że przeniesienie do chińskiej dzielnicy nie spowoduje automatycznie łatwego rozwoju kościoła. Apostoł Paweł to rozumiał.


Apostoł powiedział w 1 Koryntian 16,9 coś, co wszyscy powinniśmy pamiętać.

„Otworzyły się przede mną wielkie możliwości działania, a przeciwnicy są liczni” (1 Koryntian 16,9).

Dr MacArthur powiedział, że „żaden kościół czasów Nowego Testamentu nie miał tak silnej opozycji jak ten w Efezie.” Mój przyjaciel dr Elmer Towns stwierdził,

„Ten świat nie kocha kościoła. W rzeczy samej, ci, którzy odrzucają Boga odrzucą także kogoś, kto zakłada kościół i będą sprzeciwiać się kościołowi, który zamierza założyć… Ten świat nienawidzi wpływu chrześcijan i naturalnie nie zaakceptuje powstania nowego kościoła. Dlaczego? Dlatego, że kościół uosabia wszystko to, przeciwko czemu opowiada się ten świat. Dlatego Bóg musi dokonać cudu za każdym razem, gdy powstaje nowy kościół” (Zakładanie pomnażających kościołów, str. 104).

Ja założyłem dwa kościoły w moim życiu. Ale to trwało ponad 40 lat. Z powodu mojego wieku (78) i niemocy nie byłbym w stanie dokonać tego ponownie samodzielnie. Jestem tym bardziej wdzięczny Bogu za dr Christophera L. Cagana. On jest wybitnym człowiekiem wiary i wiedzy. On ma tytuł magistra teologii z Talbot School of Theology, i uzyskał dwa doktoraty, jeden z UCLA a drugi z Clermont Graduate School. Ponadto dr Cagan jest człowiekiem głębokich przekonań i osobistej modlitwy. On modli się dogłębnie o dosłownie każdą rzecz.

Ja pozostanę pastorem emerytowanym i obaj wspólnie będziemy posługiwać w nowym kościele. Ja będę wygłaszać kazania każdego weekendu w naszym nowym kościele. Dr Cagan będzie odpowiedzialny za większość nauczania i kaznodziejstwo.

Życzyłbym sobie abym mógł wrócić do zakładania nowego chińskiego kościoła wtedy gdy dr Lin oznajmił mi to, co Bóg położył mu na sercu. Ale do tego już nie można wrócić! Zawsze musimy iść z modlitwą do przodku.

Gdy dosłownie byłem sierotą, Bóg stał się moim ojcem.

Kiedy nie miałem możliwości do nauki, Bóg umieścił mnie w szkole wieczorowej.

Kiedy nie miałem żony, Bóg darował mi najwspanialszą na świecie żonę pastora.

Gdy nie miałem nikogo do pomocy, Bóg dał mi dr Cagana, cóż więcej mogę powiedzieć?

A teraz, na koniec mojego życia, wierzę, że Bóg użyje mnie jako misjonarza wśród Chińczyków, a także na całym śiwecie dzięki naszej stronie internetowej - www.sermonsfortheworld.com.

„Ja wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących” (Psalm 27,13).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.