Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
POKAŻ MI TWOJĄ CHWAŁĘ

SHOW ME THY GLORY
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w sobotę wieczorem 12-go sierpnia 2017 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, August 12, 2017


Proszę otwórzcie Biblię na Księdze Wyjścia, rozdziale 33-cim. W Biblii Scofielda jest to strona 115. Powstańcie i przeczytamy z Księgi Wyjścia 33:18. Jest to modlitwa Mojżesza do Boga:

„Pokaż mi, proszę, chwałę twoją!” (Księga Wyjścia 33:18).

Usiądźcie. Jeżeli pamiętacie kazanie Johna Samuela „Porządek i argumentowanie w modlitwie”, to przypominacie sobie, że w Księdze Wyjścia, rozdziałach 32 i 33 jest kilka podobnych modlitw. Mojżesz modlił się do Boga, a kulminację znajdujemy w wersetach 15-tym i 18-tym. W wersecie 15-tym Mojżesz mówi: „Jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać”, a w 18-tym: „Pokaż mi, proszę, chwałę twoją!”. Hebrajskie słowo „chwała” to kavōd, oznaczające dosłownie „ciężar Boży”. Osobiście ten „ciężar” odczuwałem kilka razy w życiu. Mając piętnaście lat, gdy wzdychałem, leżąc na trawie, na cmentarzu Forest Lawn. Poczułem wówczas lekki ciężar Boży, spowijający mnie niczym prześcieradło. W czasie trzech przebudzeń, których byłem świadkiem, kavōd odczuwalny był w powietrzu wokół mnie. Brian H. Edwards powiedział: „‘Obecność’ Boża przekracza ludzkie zrozumienie, ale jest odpowiedzialna za wyjątkowe doświadczenie przebudzenia” (Revival: A People Saturated With God, str. 136). „Adam i Ewa ukrywali się przed Bożą obecnością; „odszedł Kain sprzed oblicza Pana” (jw. str. 135). „Obecność Boża w przebudzeniu stanowi namacalne [odczuwalne] doświadczenie” (jw. str. 134). „W czasie przebudzenia [obecność Boża] staje się tak wyraźna, że czasami jest przytłaczająca” (jw. str. 135).

„To klucz do zrozumienia, czym jest przebudzenie. Jeżeli brakuje jakiegoś aspektu we współczesnym uwielbieniu, to jest nim obecność Boża... dlatego zachowujemy się tak z tak wielkim ludzem w czasie uwielbienia. Głębokie działanie Ducha Świętego jest zawsze dostrzegalne, gdyż przekonuje o Bożej obecności... jednak przebudzenie jest czymś innym. Wiadomym staje się wówczas, że Bóg jest obecny i nawet człowiek niewierzący czuje się zmuszony przyznać: ‘Prawdziwie Bóg jest pośród was’ 1 Koryntian 14:25” (jw. str. 134). „Kiedy zstępuje Duch Boży, przejmuje modlitwy kościoła i wprowadza w nie nowe życie” (jw. str. 129). Jeśli chrześcijanie wyznają swoje winy i zostają na nowo oczyszczeni krwią Chrystusa, wówczas „w czasie przebudzenia modlitwa staje się rozkoszą i radością” (jw. str. 128).

W Saksonii „W tym samym momencie wszyscy doświadczyliśmy poczucia bliskości Chrystusa... nie sposób wyrazić tego, co Pan czynił od tamtej chwili aż do zimy. Całe miejsce zdawało się być niczym Boży przybytek wśród ludzi” (jw. str. 135). W 1907 roku w Korei „Każda osoba wchodząca do kościoła odczuwała w nim Bożą obecność... a tamtej nocy Boża bliskość była odczuwana w niemożliwy do opisania sposób” (jw. str. 135, 136).

W listopadzie 1980 roku razem z przyjacielem udałem się do Murfreesboro, w Tennessee, aby przeprowadzić wywiad z doktorem Johnem R. Rice'm dla programu telewizyjnego, który przygotowywaliśmy. Dr Rice był w bardzo podeszłym wieku, kaleki w wyniku udaru mózgu. Miał 85 lat i przywieziono go do nas na wózku inwalidzkim. Kiedy wjeżdżał na wózku, mój przyjaciel i ja odczuliśmy „kavōd”, wypełniającą powietrze. Wiem, że Bóg zstąpił wtedy, gdyż dokładnie to samo odczułem w czasie trzech klasycznych przebudzeń, których byłem świadkiem.

Wynajęliśmy kamerzystę wraz z kamerą. Był to katolik, który jednak odszedł z kościoła. Kiedy przeprowadzaliśmy wywiad z doktorem Rice po twarzy kamerzysty płynęły łzy, które wycierał, gdy opowiadał on o wielkich nabożeństwach ewangelizacyjnych, które prowadził. Po zakończonym wywiadzie przewieziono doktora Rice'a do samochodu. Mój przyjaciel i ja zostaliśmy sami z kamerzystą. Nadal płakał. Zapytał się mnie o doktora Rice'a i wyjaśniłem mu, że to wielki mąż Boży. Kiedy rozmawiałem z nim, jeszcze wyraźniej odczułem Bożą obecność. Ten człowiek płakał, a jedyne, co powiedziałem to: „Jezus cię kocha. Zaufaj Mu, a On oczyści cię z twoich grzechów”. Nie musiałem mu tego powtarzać. Upadł na kolana i zaufał Jezusowi, a po jego policzkach płynęły łzy. Zrobił to z taką łatwością, gdyż była tam Boża obecność. Przypomniałem sobie werset biblijny „gdzie zaś Duch Pański, tam wolność” (2 Koryntian 3:17). Wiem, jak łatwo nawracaliby się ludzie odwiedzający nasz zbór, nawet po raz pierwszy, gdybyśmy doświadczali takiej mocy Ducha Świętego, jakiej doświadczał dr John R. Rice!

Jest jeszcze inna wielka korzyść z obecności Pana. To przedsmak nieba. Wiem, że teraz dla wielu z was niebo wydaje się czymś nierealnym. Lecz, gdy „kavōd” Boży zstąpi w naszym zborze, gdy dotknie was, wówczas odczujecie, jak to jest być w niebie. Będzie to „przedsmak boskiej chwały”. Nie będziecie już więcej myśleć o niebie jako o abstrakcyjnym koncepcie. Gdy wejdziecie do kościoła i jest w nim Bóg, to namacalnie „zakosztujecie” realności i radości nieba. A wówczas będziecie mogli śpiewać z wielką radością pieśń napisaną przez Johna W. Petersona!

Niebo zstąpiło, a chwała wypełniła moją duszę,
Gdy Zbawiciel na krzyżu za mnie zmarł.
Moje grzechy obmyte, noc zmieniła się w dzień –
Niebo zstąpiło, a chwała wypełniła moją duszę,
   („Heaven Came Down”, John W. Peterson, 1921-2006).

Nie mówię o dzikim i nieprawdziwym fanatyźmie niektórych zielonoświątkowców ani też niewłaściwych ideach niektórych charyzmatyków. W żadnym wypadku! Oni często starają się, by Duch Boży zstąpił poprzez dudnienie w bębny lub mówienie na językach. Chcą dobrze, ale nie w taki sposób Bóg zstępował i ożywiał ludzi w czasie spotkań poprzedzających początki ruchu zielonoświątkowego w 1905 roku. Musimy powrócić do dawnego sposobu, gdyż jest on wiarygodny i nadal pozostaje prawdziwą drogą!

Nie możemy starać się, by zstąpiła Kavōd poprzez upadanie na podłogę, chociaż może zdażyć się, że gdy zstąpi Boża obecność, ktoś może upaść na ziemię. Nie wolno nam na emocjonalne ekscesy i krzyki. Ach, nie! Będziemy radować się, kiedy wielu chrześcijanin odczuje grzechy, które zawładnęły ich życiem, napawając ich wstydem i które będą musieli wyznać Bogu oraz winy, które trzeba będzie wyznać innym, aby mogli zostać duchowo uzdrowieni przez Boga, naszego niebiańskiego Ojca! Proszę powstańcie i zaśpiewajmy hymn number 10.

„Badaj mnie, Boże,
I poznaj serce moje,
Doświadcz mnie
I poznaj myśli moje!
I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady,
A prowadź mnie drogą odwieczną!”
    (Psalm 139:23, 24).

Nie bój się! Bóg cię kocha. Gdy będziesz pokutował, On nie będzie cię osądzał. Nie bój się! Bez względu na to, jakie były twoje grzechy, Bóg może cię uzdrowić. Bóg może obmyć cię krwią Jezusa. Wyjdź przed kazalnicę. Chwyć kogoś za rękę i módlcie się we dwoje. Módlcie się wzajemnie i wyznawajcie swoje winy. Kocham was! Niech Bóg was błogosławi! Kochamy was i bez względu na to, co powiecie dziś wieczorem, nie przestaniemy was miłować! Zaufaj nam i nie bój się. Wróć do Jezusa, Wróć i wyznaj swoje grzechy, aby krew naszego Zbawiciela – Jezusa mogła cię oczyścić. Jeśli nawet jesteś stary i tak możesz przyjść tutaj dziś wieczorem. Obok kazalnicy są dwa krzesła. Jeżeli nie chcesz pokutować publicznie, przyjdź tutaj i opowiedz mi o tym, a ja powiem ci, co zrobić dalej.

Z okazji moich 76-tych urodzin nasz brat Jack Ngann napisał te słowa:

Drogi doktorze Hymers!

     Chcę podziękować ci za twoją wierność przez wszystkie te lata. Często myślałem o tym, że ci, którzy pozostają wierni w czasie wielkiego odstępstwa, zawdzięczają to [przynajmniej częściowo] tobie, używanego przez Boga.... prawda, którą głosisz być może jest częścią płomyka, który pomaga rozpalić ogień przebudzenia... Niech twoja służba rozwija się, a twoje zwiastowanie rozbrzmiewa na wieki [w Internecie]. Pastorze, przyjmij wyrazy mojej miłości.

Twój w Chrystusie,
Jack Ngann

P.S. Nawiasem mówią, mogę zakończyć słowami „Twój w Chrystusie” z powodu twojej służby [przyprowadzania nas do zbawienia w Chrystusie].

Brat Jack Ngann wie, że bardzo troszczę się o nasz kościół i o każdego z was. Dlatego też podkreślam potrzebę przebudzenia. Nikt nie może żyć zwycięskim życiem polegając jedynie na samym świadectwie swojego nawrócenia. Musisz wzrastać w łasce, co czasem może być bolesne. Musisz konfrontować swoje grzechy i winy, wciskające się do twego życia. Nie lubisz myśleć o pieśni: „Badaj mnie, Boże i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady...”. Jednak musisz o tym myśleć. Musisz badać siebie, nawet jeśli jest to bolesne. Musisz wyznawać swoje grzechy i zostać ponownie oczyszczonym przez krew Jezusa. A wówczas doświadczysz obecności Bożej – kavōd – tego ekscytującego doświadczania Boga w czasie przebudzenia!

„Pokaż mi, proszę, chwałę twoją!”

Módl się, a Bóg odpowie ci tak, jak odpowiedział Mojżeszowi.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez doktora C. L. Cagana: Izajasz 64:1-3.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„May Jesus Christ be Praised” (na angielski przetłumaczył Edward Caswall, 1814-1878).