Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
POTRZEBNI – WALECZNI MĘŻCZYŹNI!

(KAZANIE WYGŁOSZONE W DNIU OJCA)
NEEDED – FIGHTING MEN!
(A FATHER’S DAY SERMON)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 15-go czerwca 2014 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 15, 2014

„A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku” (1 Tymoteusza 4:1-2).


Dzisiaj jest Dzień Ojca. Z tej okazji powinien wygłosić kazanie na temat tego, jak być dobrym ojcem. Ale nie czuję, aby Bóg chciał, bym dziś rano tak zrobił. Gdybym wam mówił, jak być dobrym ojcem, to i tak prawdopodobnie niewiele byście z tego skorzystali. Większość kazań z okazji Dnia Ojca to tylko pogaduszki dotyczące moralności. David Murrow napisał książkę pod tytułem Why Men Hate Going to Church (Dlaczego mężczyźni nie cierpią chodzić do kościoła, David Murrow, Thomas Nelson Publishers, 2004). Myślę, że każdy kaznodzieja powinien ją przeczytać. Według Murrowa jednym z powodów, dla których mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła są „kazanka”, brzmiące, jakby mówiło się im, jak być dobrym chłopcami. Mężczyźni nie chcą, by ich uczono, jak być dobrym. To robiły ich matki przez całe dzieciństwo a oni nauczyli się nie słuchać tego. Nie mówię, że matki robiły coś niewłaściwego. To naturalne, że matki uczą swoich synów. Jednak dorośli mężczyźni nie uczą się w ten sposób. Mężczyźni uczą się poprzez naśladowanie przykładu innych mężczyzn. Jeżeli mężczyźni naśladują Chrystusa, to odkryłem, że nie popełnią zbyt wielu błędów życiowych. Dlatego chcę upewnić się, że są zbawieni i idą za Nim. Pan Murrow powiedział, że mężczyźni chcą wyzwań, włączenia do armii, walczenia dla Boga jako żołnierze krzyża! Myślę, że miał on całkowitą rację! I to też zwiastuję. Nasze kościoły są pełne mężczyzn, którzy gotowi są, by „staczać dobry bój wiary [i] chwytać się żywota wiecznego” (1 Tymoteusza 6:12). Nigdy nie było potrzeby takich właśnie mężczyzn w naszych kościołach jak dzisiaj. Jesteśmy w bitwie i potrzebujemy walecznych mężczyzn, którzy nie będą bać się walczyć dla Boga i za to, co jest właściwe tutaj, w tym skazanym na zagładę mieście i naszym kraju, kontrolowanym przez szatana!

Niestety wielu ludzi w kościołach nawet nie wie, że toczy się walka! I nie wiedzą, kto jest ich wrogiem! Większość pastorów nigdy im tego nie mówi! Ale ja mam zamiar to zrobić dziś rano! A oto nasz tekst. Posłuchajmy go jeszcze raz:

„A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku” (1 Tymoteusza 4:1-2).

Apostoł Paweł mówi o „dniach ostatecznych”. Wierzę, że odnosi się to do „dni ostatecznych” wspomnianych w 2 Tymoteusza 3:1. Od ponad 55 lat studiuję Biblię i jestem przekonany, że właśnie teraz jest ten czas. Żyjemy w „dniach ostatecznych”. Żyjemy w czasie bliskiego, drugiego przyjścia Chrystusa i końca tego świata, który znamy. Żyjemy w okresie, kiedy zdaje się, że piekło wyrwało się spod kontroli, a szatan i jego demony maszerują po ulicach, wspinają się do domów i niszczą nasz sposób życia.

Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych zdaje się zdawać sobie sprawę z tego, że dzieje się coś niedobrego. Ostatniej środy znowu miała miejsce strzelanina. 15-letni chłopiec w Oregonie poszedł do szkoły z pistoletem i zaczął strzelać. Zabił innego chłopca oraz zranił nauczyciela, a potem zastrzelił siebie. Prezydent Obama powiedział:

Tak dzieje się każdego tygodnia. Poziom przemocy przy użyciu broni przewyższa wszystko... Stany Zjednoczone nie mają monopolu na szaleńców.... a jednak zabijamy jedni drugich w masowych strzelaninach, których jest [znacznie więcej] niż w innych miejscach (Barack Obama, The Los Angeles Times, środa, 11 czerwiec 2014).

Oczywiście odpowiedzią Obamy na to jest pozbycie się broni. Ale nie zgadzam się. Nawet, gdyby w każdym kraju pozbyto się broni, to i tak przemoc nadal miałaby miejsce. Kilka tygodni temu pewien chłopiec wziął nóż myśliwski i pokaleczył 20 uczniów w swojej szkole. Gdyby pozbyto się wszystkich noży myśliwskich, to ludzie zabijaliby się przy użyciu kamieni lub rozbitych butelek, albo też podpalając innych, co miało miejsce jakiś czas temu tutaj w Los Angeles. Kain zabił swojego brata Abla na długo zanim wynaleziono broń!

Myślę, że chodzi o coś więcej niż tylko o broń. Jestem całkowicie przekonany, że za przemocą i tym szaleństwem stoi szatan i jego demoniczne siły. Straciliśmy Bożą ochronę i zaczęła się przemoc. Bożą ochronę zaczęliśmy tracić, gdy Sąd Najwyższy stwierdził, że uczniowie w Nowym Jorku nie mogą dłużej modlić się w szkołach. W 1962 sąd ogłosił, że jest to niezgodne z prawem, aby uczniowie wypowiadali te słowa:

Wszechmocny Boże, uznajemy to, że zależymy od Ciebie. Błagamy cię o Twoje błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzicami i nauczycielami oraz naszym krajem.

A w 1963 ten sam sąd zabronił dzieciom w przedszkolach modlić się tą modlitwą przed obiadem:

Dziękujemy ci za kwiatki pachnące;
Dziękujemy ci za posiłki sycące;
Dziękujemy za ptaszki śpiewające;
Za wszystko dziękujemy ci.

Chociaż ten wierszyk nawet nie wspominał Boga, to i tak sąd uznał, że może kierować myśli na Boga! Jeden z sędziów nie zgodził się z tym, mówiąc: „I tak oto domagamy się, aby sąd zabraniał nie tylko tego, co dzieci mówią, ale także myślą… co bardzo zdziwiłoby ojców założycieli [Stanów Zjednoczonych]”. W tym samym 1963 roku sąd ogłosił, że publiczne czytanie Biblii w szkołach jest sprzeczne z prawem. Sąd oparł się na wypowiedzi psychologa, którzy stwierdził, że czytanie Biblii „może być i było psychologicznie szkodliwe dla [dzieci]”. Pomyślcie tylko o tym! Ten „psycholog” powiedział, że czytanie Biblii może być „psychologicznie szkodliwe” dla [dzieci]! Wszystko to miało miejsce w latach 1962-63. Jesienią tamtego roku Bóg zabrał swoją ochronę a mózg prezydenta Johna F. Kennedy’ego dosłowne rozprysł się w Dallas, w Teksasie. Od tamtej pory Ameryką wstrząsa i niszczy przemoc! Od tamtej też pory każdy prezydent musiał tłumaczyć się w sądzie. A za wyjątkiem Ronalda Reagana, każdy prezydent zakończył kadencję we wstydzie i porażce.

Każdy jest świadomy, że nasz kraj różni się od tego, jakim był kiedyś. Również nasze kościoły zmieniły się. Jednak większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że źródło tych zmian jest szatańskie. Dr Merrill F. Unger, który przez wiele lat był wykładowcą w Seminarium Teologicznym w Dallas, powiedział:

Wyznający Kościół XX wieku w alarmującym stopniu nie chce rozpoznać istnienia ponadnaturalnej siły. Ten stan niewiary można przypisać tylko niskiemu poziomowi duchowego życia i mocy Kościoła... zaślepionego na objawienie dane w Pismach przez [szatana] – księcia, którzy rządzi w powietrzu (Merrill F. Unger, Th.D., Ph.D., Biblical Demonology, Kregel Publications, 1994, str. 201).

Dr Martyn Lloyd-Jones przez wiele lat był pastorem kościoła Westminster Chapel w Londynie. Uważany jest on za jednego z najlepszych kaznodziei XX wieku. Dr Lloyd-Jones powiedział:

Aktywność demoniczna rośnie. Jaka jest tego przyczyna? Cóż, powiedziałbym, że spowodowane jest to głównie niską duchowością, bezbożnością całego kraju... Kiedy wzrasta bezbożność i cały koncept Boga w umysłach ludzi maleje, to należy oczekiwać odpowiedniego wzrostu objawiania się sił zła (dr Martyn Lloyd-Jones, M.D., Healing and the Scriptures, Oliver-Belson Books, 1988, str. 159-160).

Dr Lloyd-Jones powiedział także: „Diabeł pokazuje swój największy spryt, gdy uda mu si przekonać ludzi, że on nie istnieje. [Dlatego] Kościół jest odurzony i zwiedziony; śpi, nie będąc zupełnie świadomym konfliktu” (Lloyd-Jones, The Christian Warfare, The Banner of Truth Trust, 1976, str. 106).

Nie powinniśmy być „odurzeni i zwiedzeni” przez szatana. Tak jak Luter powinniśmy być świadomi, że

Choć diabłów pełen byłby świat,
Co połknąć by nas chcieli.
My nie boimy się ich zdrad,
Będziemy tryumf mieli.
(„Warownym grodem jest nasz Bóg”, autor Marcin Luter, 1483-1546).

Jesteśmy w konflikcie, w stanie wojny z szatanem i jego siłami demonicznymi.

I. Po pierwsze, to walka o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym!

Apostoł Juda powiedział:

„...abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym” (List Judy 3).

Słowo „walka” oznacza „zmaganie”, żarliwą batalię (Strong 1864). Jesteśmy wezwani, aby walczyć o zachowanie i ogłaszanie zasad wiary chrześcijańskiej, przekazanym w Piśmie Świętym. Dr W. A. Criswell powiedział: „Zwrot [walka] powiązany jest ze zmaganiem i bojem o fundamentalne zasady wiary chrześcijańskiej w stanowczy i pełen determinacji sposób...”. (The Criswell Study Bible, odnośnie Listu Judy 3).

Dr Criswell walczył długo i mocno w sprawie nieomylności Biblii. Jego przełomowa książka nosi tytuł Why I Preach That the Bible is Literally True: A Fervent Call that Asks Every Christian to Accept the Scriptures as the God-breathed Truth of Heaven (Dlaczego zwiastuję, że Biblia jest prawdziwa dosłownie: żarliwe wezwanie do wszystkich chrześcijan, aby zaakceptowali Pismo Święto jako natchnioną przez Boga prawdę z nieba, W. A. Criswell, Ph.D., Broadman Press, 1969). Ja również odegrałem małą rolę w „Walce o Biblię” w latach 70-tych i 80-tych. Nasz zbór przekazywał $600 miesięcznie (co nie była wcale małą sumą w tamtych czasach) doktorowi Billowi Powellowi, aby pomóc mu w wydawaniu magazynu „Southern Baptist Journal”, ukazującego fałszywe nauczanie sześciu seminariów południowych baptystów. Był on wysyłany do każdego pastora z tej denominacji w USA. Razem z żoną uczestniczyliśmy w kilku krajowych spotkaniach Konwencji Południowych Baptystów, aby tam rozdawać czasopismo dr. Powella. W czasie konwencji w Pittsburgh liberalni delegaci pognietli to czasopismo, rzucając nim w moją żonę i dosłownie plując jej w twarz, chociaż była w zaawansowanej ciąży! Był to nasz sposób walki o wiarę.

Od tamtej pory mocno sprzeciwiam się szatańskiej doktrynie ruckmanizmu oraz demonicznemu filmowi „Ostatnie kuszenie Chrystusa”. Nasz kościół doprowadził do zamknięcia trzech klinik aborcyjnych w Los Angeles.

Mam teraz 73 lata. Jednak Pan wezwał mnie, abym zaangażował się w jeszcze jednej walce – w walce przeciwko „decyzjonizmowi”, w bitwie o prawdziwe nawrócenia, gdyż do naszych kościołów przeniknęły miliony nienawróconych ludzi. Walczymy również o to, by znowu konieczne nauczanie na temat wiecznej krwi Chrystusa, jako jedynego sposobu oczyszczania nas z grzechów w oczach świętego Boga, zajęło centralne miejsce!

Wiemy, że niektóre źródła tej fałszywej nauki są demoniczne, gdyż w naszym tekście czytamy:

„A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku” (1 Tymoteusza 4:1-2).

Proszę każdego mężczyznę tutaj dziś rano, aby dołączył do walki przeciwko „duchom zwodniczym”, przeciwko samym demonom, które starają się, jak tylko potrafią, aby zniszczyć sedno wielkiej doktryny wiary chrześcijańskiej! Mężczyźni, przyjdźcie i pomóżcie nam!

Głos Jezusa słychać, brzmi na cały świat.
   Wytęż słuch swój dobrze, przyjm Go w serce rad.
Chrystus, Mistrz i Zbawca, lud Swój wiedzie sam.
   Przyłącz się Doń także, dojdziesz niebios bram
Naprzód, naprzód przyjacielu, trzymaj z nami krok!
   Dołącz głos swój w pieśni, módl się, wytęż wzrok.
(„Głos Jezusa słychać”, autor Sabine Baring-Gould, 1834-1924.
      Polskie tłumaczenie zaczerpnięte ze „Śpiewnika Pielgrzyma”, pieśń nr 135).

II. Po drugie, to duchowa walka, którą musimy toczyć w modlitwie!

Proszę otwórzcie List do Efezjan 6:10-12. Przeczytajmy ten tekst wspólnie:

„W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (Efezjan 6:10-12).

To wspaniały fragment Pisma Świętego. Naucza on, że nie walczymy z „krwią i ciałem”, ale przeciwko diabłu i jego siłom demonicznym. Dr J. Vernon McGee powiedział:

Nasz wróg jest zlokalizowany i zidentyfikowany. Jest nim szatan, który przewodzi siłom demonicznym. Teraz potrzebujemy rozpoznać, gdzie toczy się bitwa. Myślę, że ogólnie kościoły przestały dostrzegać walkę duchową (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, tom V, str. 279-280; odnośnie Efezjan 6:12).

Nasza walka nie jest tak naprawdę z Barackiem Obamą ani też z samoniszczącą się republikańską „Tea Party”. Nie walczymy z bojowniczymi homoseksualistami ani podobnie nastawionymi muzułmanami. Prezydent George W. Bush myślał, że wysyłając naszych żołnierzy do Iraku, uda się wyzwolić ten kraj i ustanowić demokrację. Jednak wiedziałem, że tak się nie stanie. A teraz powraca tam wojujący islam. Widzicie, pan Bush i pan Obama nie rozumieli, że jest to walka, którą żołnierze nie są w stanie wygrać. To była i jest walka duchowa. W tym kraju tysiące ludzi przychodzi do Chrystusa. Z demonicznymi siłami musimy walczyć w modlitwie! Modlitwa wygra bitwy, których nie udało się wygrać amerykańskiemu wojsku! Otwórzcie List od Efezjan 6:18. Przeczytajmy te słowa wspólnie:

„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” (Efezjan 6:18).

W wersetach 11 i 12 widzimy naszego prawdziwego wroga. W wersetach 13-17 widzimy potrzebę założenia całej zbroi Bożej. A w wersecie 18 możemy udać się na walkę z szatanem i jego demonami. WALCZYMY Z NIMI W MODLITWIE!!!

Chcę, aby każdy mężczyzna, który jest tutaj dziś rano, zrozumiał, że modlitwa nie jest dla maminsynków! Rodzaj modlitwy, o której pisze apostoł Paweł to walka z szatanem i jego armią demonów! „W każdej modlitwie i prośbie zanoście modły” – nie jest to skierowane do słabych i płaczliwych ciamajd! Delikatni, słabowici, bezbronni, cherlawi mężczyźni doznają prawdziwego szoku, może nawet przestraszą się, gdy zaczną przychodzić co tydzień na jedno z trzech spotkań modlitewnych w naszym kościele. Naśladujemy dawny, purytański przykład i tylko mężczyźni prowadzą w modlitwie! Kobiety wspierają ich swoim „Amen”, jednak to mężczyźni modlą się. Podobnie słyszałem mężczyzn modlących się w kościele dr. Paisleya w Północnej Irlandii. Tamtejsi mężczyźni wiedzieli, jak przychodzić z odwagą do tronu łaski! Naśladujemy ich przykład. Szturmujemy bramy nieba w czasie naszych spotkań modlitewnych. Przyjdź i dołącz do nas, jeżeli posiadasz daną ci od Boga odwagę, by walczyć w modlitwie z samym diabłem! Amen! Modlimy się w środy wieczorem o 19:00. Modlimy się w czwartki wieczorem o 19:00. I modlimy się w soboty wieczorem o 18:00. Dlaczego tak wiele razy modlimy się? Dlatego, że nasz kościół tutaj w Los Angeles nie przetrwałby nawet dwóch miesięcy, gdyby nie było armii mężczyzn wstawiających się w modlitwie! Przyjdź i dołącz do nas!

Rzesza wszak niewielka kroczy drogą tą.
   Górny Jeruzalem wita duszę mą.
Wszystkich w jedno złączy Zbawca wszystkim znan.
   Jedna wiara, miłość, jeden duszy Pan.
Naprzód, naprzód przyjacielu, trzymaj z nami krok!
   Dołącz głos swój w pieśni, módl się, wytęż wzrok.

III. Po trzecie, musisz być nawrócony, aby dołączyć do tej bitwy!

Na początku II wojny światowej nowo wybranym premierem został Churchill. Udał się on do stacji radiowej i powiedział ludziom w Wielkiej Brytanii: „Nie mam wam do zaoferowania niczego poza krwią, wysiłkiem, łzami i potem”. A ludzie poszli za nim i zwyciężyli Hitlera i nazistów!

Mogę powiedzieć dziś rano, że nie mam niczego innego do zaoferowania, za wyjątkiem długiej i ciężkiej walki z siłami złego. Nie będzie ona łatwa. Policz koszty. Musisz sprawdzić swoje serce i pokutować z powodu twoich grzechów. Musisz złożyć samego siebie u stóp Jezusa i zaufać Mu z całego serca. Musisz przychodzić do kościoła za każdym razem. Musisz swoje życie poddać Chrystusowi i zostać obmytym z grzechów Jego świętą i wieczną krwią! W Biblii czytamy:

„Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa” (2 Tymoteusza 2:3).

Powstań zatem! Weź krzyż i idź za Chrystusem! Przyjdź i pomóż nam walczyć z szatanem w tym wielkim i niegodziwym mieście!

Naprzód więc szczęśliwe dzieci Boże wraz!
   Pieśń tryumfu słychać z ust ich w każdy czas.
Ojciec nam niebieski Swą odsłonił twarz.
   Wielbim Cię serdecznie, cudny Panie nasz!
Naprzód, naprzód przyjacielu, trzymaj z nami krok!
   Dołącz głos swój w pieśni, módl się, wytęż wzrok.

Powstańcie i zaśpiewajmy ją razem. Zaśpiewajmy tą pieśń!

Jezus musi zbawić cię z twoich grzechów, abyś mógł dołączyć do Jego armii. Musisz być oczyszczony z win Jego krwią. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, by Jezus oczyścił cię z grzechów, przejdź teraz na tył sali. Dr Cagan zaprowadzi cię do innego pomieszczenia, gdzie będziemy mogli porozmawiać. Zrób to szybko. O Boże, modlę się, aby ktoś zaufał Jezusowi dziś rano i został zbawiony. Modlę się w Jego imieniu. Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: 2 Tymoteusza 4:1-5.


SKRÓT KAZANIA

POTRZEBNI – WALECZNI MĘŻCZYŹNI!

(KAZANIE WYGŁOSZONE W DNIU OJCA)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku” (1 Tymoteusza 4:1-2).

(1 Tymoteusza 6:12; 2 Tymoteusza 3:1)

I.    Po pierwsze, to walka o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym! List Judy 3.

II.  Po drugie, to duchowa walka, którą musimy toczyć w modlitwie!
Efezjan 6:10-12, 18.

III. Po trzecie, musisz być nawrócony, aby dołączyć do tej bitwy!
2 Tymoteusza 2:3.