Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
WALKA MODLITEWNA A PRZEBUDZENIE!

THE BATTLE OF PRAYER IN REVIVAL!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem 9-go lipca 2017 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 9, 2017


Szukałem w śpiewniku hymnu na temat Kościoła w stanie wojny, lecz żadnego nie znalazłem. Był tylko jeden na temat walczącego Kościoła, a w całym hymnie była tylko jedna linijka na ten temat! Było za to piętnaście hymnów na temat „pewności [zbawienia]”, trzydzieści dwa dotyczące „chwały”, dwadzieścia hymnów „dla dzieci”, dwadzieścia jeden hymnów „uwielbienia”. Lecz tylko jeden a temat walczącego Kościoła – Kościoła w stanie wojny, a w nim zaledwie jedna zwrotka mówiąca o tym! Lecz nie było mowy o tym, jak wygrać tą wojnę! Oto zwrotka, w której mowa jest o wojnie z szatanem i jego demonami! Pan Griffith zaśpiewał ją przed chwilą.

Trony i korony mogą wnet się chwiać,
Lecz Królestwo Boże wiecznie będzie stać.
Prawy pokój, szczęście znajdziem tylko w Nim,
Siłę do zwycięstwa w walce swej ze złem.
Naprzód, naprzód, przyjacielu, trzymaj z nami krok!
Dołącz głos swój w pieśni, módl się, wytęż wzrok!
   („Onward, Christian Soldiers,” Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

Tylko jedna zwrotka w całym hymnie, w której mowa jest o tym, że znajdujemy się w stanie wojny z szatanem i jego demonami! I ta właśnie jedyna zwrotka została usunięta ze wszystkich współczesnych śpiewników! Usunięto ją w 1957 roku. Co gorzej, z większości współczesnych śpiewników usunięto cały ten hymn. Chrześcijanie w świecie zachodnim nawet nie wiedzą, że toczy się walka. Jesteśmy uśpieni. Południowi baptyści każdego roku tracą ćwierć miliona członków. Co roku zamykane jest tysiąc baptystycznych kościołów! Dotyczy to również zborów BBFI. Spotkania modlitewne zamieniają się w studia biblijne albo rezygnuje się z nich całkowicie. Na całym zachodnim świecie zaprzestaje się niedzielnych wieczornych nabożeństw. Dotyczy to również zborów BBFI. Tak zwane „zwiastowanie” zamieniło się w suche jak pieprz nauczanie ekspozycyjne. Prawdziwe zwiastowanie ewangelizacyje jest martwe. Nie znam żadnego pastora, który wiedziałby, jak przygotować kazanie ewangelizacyjne, a co dopiero wygłosić je! W żadnym współczesnym kościele nie słyszałem zwiastowania ewangelizacyjnego. Doktor Martyn Lloyd-Jones był jednym z największych kaznodziei XX wieku. Powiedział on:

      Bóg wie, że kościół chrześcijański przebywa na pustkowu od wielu lat. Jeżeli czytasz historię Kościoła sprzed 1840 roku, to dostrzegasz, że wiele krajów doświadczało regularnych przebudzeń... prawie co dziesięc lat. Lecz teraz tak się nie dzieje. Od 1859 roku było tylko jedno większe przebudzenie... Przechodzimy przez jeden z najbardziej jałowych okresów w długiej historii Kościoła... i trwa on nadal... Nie wierzcie nikomu, kto sugeruje, że już z niego wyszliśmy, gdyż tak nie jest. Kościół jest na pustkowiu (Martyn Lloyd-Jones, M.D.,Revival, Crossway Books, wydanie z 1992 roku, str. 129).

Dlaczego nasze kościoły są martwe? Próbowaliśmy je ożywić śpiewając pieśni przez czterdzieści minut! Próbowaliśmy poruszyć ludzkie emocje perkusją i gitarami. Ale nic to nie pomogło! Nic, co robiliśmy, nie pomogło. Nic też nie pomogło baptystom czy charyzmatykom, by doświadczyli zesłanego przez Boga przebudzenia. Powtarzam, nic nam nie pomogło!

Gdzie znaleźć odpowiedź? Nie wiemy, z kim walczymy! Nie wiemy nawet, że toczy się walka! Proszę otwórzcie Biblie Scofielda na stronie 1255. Jest to List do Efezjan 6:11-12. Powstańcie i przeczytam wersety 11 i 12.

„Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (Efezjan 6:11-12).

Proszę, usiądźcie. W tłumaczeniu „New American Standard Bible” werset dwunasty tak brzmi:

„Gdyż zmagamy się nie z ciałem i krwią [ludźmi], lecz z władcami, mocami i światowymi siłami złego w okręgach niebieskich” (Efezjan 6:12 NASB).

Dr Charles Ryrie powiedział: „Wrogami wierzącego są demoniczne zastępy szatana, zawsze gotowe, by toczyć śmiertelną walkę” (odnośnie Efezjan 6:12). Jest to niewidoczna bitwa – duchowa walka z szatanem. Nie mamy mocy ani zapału, by walczyć z szatanem i jego demonami. Nie wiemy nawet, że z nimi walczymy! Szatan uśpił nas! Nawet ta jedna zwrtoka w pieśni „Onward, Christian Soldiers” zawiera błąd. [W wersji oryginalnej] jest tam powiedziane: „Fundamenty piekła trzesą się na dźwięki chwały!” Nie, tak nie dzieje się! Demony nie boją się „okrzyków chwały”! One śmieją się z nich. Śmieją się z baptystów śpiewających pieśni przy udziale perkusji i elektrycznych gitar! Śmieją się z okrzyków charyzmatyków! Śmieją się z nas, że myślimy, iż odgonimy ich naszymi hałasami i uderzeniami w bębny!

Nie możemy myśleć, że mamy łatwe zajęcie. Jednym z największych narzędzi szatana jest sprawianie, że myślimy, iż łatwo możemy doświadczyć Bożej obecności w przebudzeniu. „Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem”. Jesteśmy powołani, aby zmagać się, siłować z demonicznymi mocami ciemności.

Nie powinniśmy myśleć, że łatwo jest zmagać się i walczyć przeciwko tym mocom! Po pierwsze, żyjemy w kulturze kontrolowanej przez demony. Zauważyłem, że przebudzenie przychodzi częściej w pogańskich krajach niż w świecie zachodnim. To dlatego, że my w Ameryce i na Zachodzie żyjemy w kulturze głęboko kontrolowanej przez potężnego demona, który trzyma nas w swojej mocy. Musimy zmagać się przeciwko władcom tego świata ciemności. Jak przetłumaczył to dr Unger: „Przeciwko światowym władcom ciemności”. Dr Ryrie powiedział: „Upadli aniołowie starają się rządzić interesami narodów... trwa walka między dobrymi i złymi aniołami o kontrolę nad narodami” (Ryrie Study Bible, odnośnie Księgi Daniela 10:13). Dr Unger nazywa ich wszystkich „światowymi władcami ciemności” (Biblical Demonology, Kregel, 1994, str. 196). W Księdze Daniela 10:13 rządzący demon nazwany jest „księciem anielskim królestwa perskiego”. Dzisiaj „książę Zachodu” kontroluje Ameryką i jej sojusznikami. Rządzące demony mają pozwolenie, by zniewalać ludzi materializmem. Demon materializmu kontroluje Ameryką i jej sojusznikami. Demon materializmu powstrzymuje nasze modlitwy, zniewala ludzi i zapobiega przebudzeniu. Dr Martyn Lloyd-Jones był jednym z niewielu wielkich kaznodziei, którzy to rozumieli. Powiedział, że ten demon zaślepił umysły niechrześcijan i zniszczył nasze kościoły. „Zniknęła niemalże cała idea... wiary w Boga, a religię i zbawienie odrzuca się i oddala w zapomnienie” (Revival, j.w., str. 13). Stało się tak z powodu działania wielkiego demona materializmu, którego nazywam „księciem Zachodu”.

W krajach trzeciego świata są narody, w których demon materializmu nie ma takiej samej mocy, jaką ma w naszej kulturze. Miliony młodych ludzi w Chinach, Afryce, Indochinach, a nawet w narodach muzułmańskich – milliony młodych ludzi stają się chrześcijanami.

Lecz w Ameryce i wśród jej sojuszników miliony młodych ludzi odchodzą z kościołów. Ankieter George Barna podaje, że 88% ludzi, którzy wzstastali w kościołach, opuszcza je w wieku około 25-ciu lat, aby „nigdy nie powrócić”.

W jaki sposób kontroluje wielki demon materializmu? Poprzez pornografię, którą godzinami ogladają w Internecie. Wyśmiewają się z modlitw, ale są zahipnotyzowani mediami socjalnymi. Zaraz po przebudzeniu chwytają za telefony komórkowe. Według raportu ponad 150 razy dziennie sprawdzają smartphony. Marihuana doprowadza ich do stanu letargii. Kontrolowani są od rana do wieczora gadżetami, które łączą ich z demonami materializmu. Każdą wolną chwilę spędzają wpatrujac się w swoje smartphony. Wpatrują się w nie tak, jak starożytni Izraelici wpatrywali się w swoje bożki w czasach proroka Ozeasza. Media socjalne to bożek, którego szatan używa, by kotrolować umysły i serca współczesnych młodych ludzi! A większość kaznodziei uważa to za dobre i nowoczesne! Doktor Lloyd-Jones powiedział, że nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że mają do czynienia z siłami demonicznymi! Nie dziwi, że kościoły są słabe i tak bardzo przypominają świat!

W czasach proroka Ozeasza działo się tak źle, że Bóg powiedział: „Efraim [Izrael] zaprzyjaźniony jest z bałwanami” (Ozeasz 4:17). Bóg miał dosyć tego narodu. Zostawił ich pod mocą i kontrolą demonów – zniewolonych siłami demonicznymi!

Przyprowadzamy ludzi do kościoła, lecz nie ma w nim Boga. Ludzie to odczuwają. Prorok Ozeasz powiedział, że będą „szukać Pana, lecz go nie znajdą, wyrzekł się ich bowiem ” (Ozeasz 5:6). Bóg odszedł! Opuścił nasze kościoły. Od kilku tygodni nie ma go w naszym zborze. Nie ma Go, lecz nie dlatego, że nie istnieje. Ach, nie! Odszedł, ponieważ istnieje! Dlatego nas zostawił. On jest całkowicie święty. Jest też zagniewany na nas. Dlatego nas zostawił. Dlatego nie odczuwamy Jego obecności pośród nas. Dlatego odszedł Duch Święty. Dlatego nie ma przebudzenia!

Przyprowadzamy ludzi do kościoła. Organizujemy dla nich przyjęcia urodzinowe i posiłki. Pokazujemy im filmy animowane. Lecz to wszystko, co jesteśmy w stanie im dać! Czujemy się tak, jak natarczywy przyjaciel, który powiedział: „nie mam mu co podać ” (Ew. Łukasza 11:6). Przybył jego przyjaciel, lecz on nie miał niczego, by mu podać! Niczego, tylko trochę jedzenia i starą kreskówkę. Niczego Bożego, by mu podać! To podobieństwo kończy się słowami: „o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Ew. Łukasza 11:13).

Nie chcemy wracać i robić to samo, co w ubiegłym rokku. Nasze letargiczne uśpienie i lenistwo preferują kościół bez Ducha Świętego. Chcą tylko rutyny. Po co wywoływać zamieszanie? Po co przeszkadzać? Śpijmy w naszym zamroczeniu. Nie chcemy wracać do zmagań w modlitewie i poście, prosząc o Bożą obecność i moc.

W naszym zborze nie było żadnego przebudzenia od czterdziestu lat. Dlaczego? Wielokrotnie zwiastowałem na temat przebudzenia, jednak nigdy nie nadeszło. Za każdym razem, gdy kładliśmy nacisk na przebudzenie, następował zwrot. Ludzie zaczynali być zagniewani. Odchodzili z kościoła. W końcu zaczęliśmy lękać się kładzenia nacisku na przebudzenie. Zamiast bycia błogosławieństwem, zdawało się ono przekleństwem! Działo się tak głównie z powodu tego, że większość ludzi w naszym kościele była nienawrócona. Ci, którzy chcieli przebudzenia byli mniejszością. Przeważali ci, którzy byli nienawróceni. Jednak stopniowo odchodzili ze zboru. Większość ludzi dzisiaj jest nawróconych. Odczuwam, że nadszedł czas, by znowu modlić się o przebudzenie.

Jest dzisiaj wystarczająco dużo prawdziwych chrześcijan, by przeważyć liczbę tych, którzy tylko udają, iż nawrócili się. Dlatego zaczęliśmy modlić się o przebudzenie. Jest nas wystarczająco dużo, by uwierzyć, że Bóg nas wysłucha. Jesse Zacamitzin został zbawiony. Minh Vu został zbawiony. Danny Carlos został zbawiony. Ayako Zabalaga został zbawiony. Timothy Chan został zbawiony. Joseph Gong został zbawiony. Julie Sivilay została zbawiona. Baiyang Zhang został zbawiony. Andrew Matsusaka został zbawiony. Alicia Zacamitzin została zbawiona. Thomas Luong został zbawiony. Tom Xia został zbawiony. Erwinn Luu został zbawiony. Jessica Yin została zbawiona. Robert Wang został zbawiony. Susan Chu została zbawiona. Virgel Nickell został zbawiony. 17 osób zostało zbawionych. Dr Chan doświadczył ożywienia. John Samuel Cagan oddał się zwiastowaniu ewangelii. Aaron Yancy i Jack Ngann zostali kandydatami na diakonów. Christine Nguyen i pani Lee stały się wojowniczkami modlitewnymi.

Prawie każdego wieczoru walczyliśmy z diabłem i jego demonami! Dr Cagan zanotował to w swoich codziennych zapiskach z przebudzenia: „Dr Hymers, czytając ten dziennik powiedział, że zauważył dwie rzeczy. Po pierwsze, gdy obecny był Boży Duch Święty, miały miejsce wielkie i potężne rzeczy. Po drugie, gdy brakowało Ducha Świętego, nic się nie działo”. W czasie przebudzenia zaatakował mnie pewien człowiek, który opuścił nasz zbór. Odeszła też pewna młoda kobieta. Zareagowali tak samo, jak kiedyś ludzie z „Open Door”. Takie wydarzenia pokazują wyraźnie oblicze szatana, który sprzeciwia się przebudzeniom.

Jack Ngann napisał na temat konfliktu z szatanem w modlitwie. Jack modlił się z Aaronem Yancy. Powiedział: „Zaczęliśmy modlić się o Bożą obecność. Gdy rozpocząłem drugą modlitwę, zacząłem odczuwać zawroty głowy i byłem na granicy omdlenia. Trudno było mi wypowiadać słowa modlitwy i powiedziałem Aaronowi, że nie mogę tego dalej robić. Wtedy Aaron zaczął modlić się i on również doświadczał trudności w modlitwie. Odczuwaliśmy wielką przeszkodę demoniczną i na kolanach, odwołując się do krwi Chrystusa, zaczęliśmy modlić się, by zniknęła demoniczna obecność. Leżałem na podłodze z twarzą ku ziemi. Po raz trzeci modliliśmy się w tej pozycji, gdy zaczęliśmy odczuwać że Bóg złamał panujące przygnębienie, a demoniczna obecność została usunięta. Wiedzieliśmy, że to spotkanie było kluczowe. Miało miejsce o godzinie 16-tej”.

Tamtego wieczoru w czasie nabożeństwa dwie godziny później, zwiastowałem na tego tego, dlaczego kościoły w Ameryce i na Zachodzie nie doświadczają przebudzenia. Częścią tego kazania było przytoczone całe świadectwo Johna Cagana. Kiedy zaprosiłem ludzi do przodu, wyszedł pewien mężczyzna, który ze łzami w oczach wyznał, że był zgubiony. Dr Cagan porozmawiał z nim, a on zaufał Jezusowi i został zbawiony. Teraz rozumiemy, dlaczego dwie godziny wcześniej Aaron i Jack Ngann tak bardzo zmagali się w modlitwie z szatanem!

W Nowy Rok zwiastowałem kazanie zatytułowane „Rok piekła – rok przebudzenia!”. Powiedziałem, że doświadczyliśmy prawdziwego nowo testamentowego chrześcijaństwa – duchowej walki.

„Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (Efezjan 6:12).

Tą wojnę można wygrać jedynie poprzez prawdziwą walkę w modlitwie.

We wtorek John Samuel i dr Cagan pojadą do Indii, gdzie John będzie zwiastował w czasie trzech różnych krucjat ewangelizacyjnych. Proszę was, abyście wszyscy przyszli do zboru w środę wieczorem na spotkanie modlitewne. Nie będzie to ewangelizacja. Spędzimy godzinę modląc się o nawrócenia w czasie spotkań z Johnem Caganem, a drugą godzinę modląc się o to, by Bóg zstapił z przebudzeniem w naszym kościele. Proszę was, abyście wszyscy przyszli tutaj na to ważne spotkanie modlitewne w środę o 19:00.

Dziś wieczorem nie zwiastowałem ewangelii. Ale robię to w czasie każdego nabożeństwa. Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy. Przelał swoją cenną krew, aby oczyścić cię z wszystkich grzechów. On żyje, siedząc po prawicy Boga, modląc się o ciebie. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi. On zbawi cię z grzechów i ocali przed Bożym sądem. Modlę się, abyś wkrótce zaufał Jezusowi.

Doktorze Cagan i John Cagan, proszę przyjdźcie tutaj i usiądźcie na krzesłach naprzeciwko kazalnicy. We wtorek polecą oni do Indii na trzy tygodnie. John będzie tam zwiastował w czasie kampanii ewangelizacyjnych w trzech miastach. Proszę, by wszyscy wyszli do przodu i modlili się o nich.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez doktora C. L. Cagana: Efezjan 6:10-12.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Onward, Christian Soldiers” (Sabine Baring-Gould, 1834-1924).