Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
NIECH PROROCTWO BIBLIJNE MOTYWUJE WAS!

LET BIBLE PROPHECY MOTIVATE YOU!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem 20-go maja 2018 roku
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 20, 2018

„Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy”
(1 Tesaloniczan 4:18).


W tych wersetach apostoł Paweł podaje opis „pochwycenia”. W naszym tekście czytamy:

„Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” (1 Tesaloniczan 4:18).

Greckie słowo tłumaczone jako „pocieszenie” to „parakalěō”. Oznacza „pocieszenie” i „zachęcenie”.

Cały fragment to wersety 13 do 17. Ten fragment opisuje „pochwycenie” chrześcijan. Chrześcijanie w Tesalonikach doświadczali prześladowań ze strony rzymskich pogan i niewierzących Żydów. Niektórzy z nich umarli. Ponieśli męczeńską śmierć! Ludzie w Tesalonikach byli tym zaniepokojeni, dlatego Paweł napisał do nich o „pochwyceniu”, aby im dodać otuchy. Dr Thomas Hale podaje takie wyjaśnienie „pochwycenia”.

„Ci, którzy będą żyli, gdy powróci Chrystus, zostaną pochwyceni i zabrani do nieba. W tym samym czasie żywi zostaną połączeni z tymi, którzy zmarli... Dlatego pocieszajcie jedni drugich tymi słowami” (The Applied New Testament Commentary; odnośnie 1 Listu do Tesaloniczan 4:17-18).

Będę zwiastował na temat tego fragmentu, a innym razem powiem więcej na temat „pochwyceni”. Moim celem dziś wieczorem jest podzielić się na temat głównych powodów, dlaczego proroctwo biblijne jest dla nas pocieszeniem i zachętą.

„Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” (1 Tesaloniczan 4:18).

I. Po pierwsze, znaki przyjścia Chrystusa dodają zachęty.

W dniach mojej młodości świat stał się chaotyczny. Były to lata 60. Panował strach przed atomowym holokaustem. Związek Radziecki w każdej chwili mógł zrzucić bomby na nasze miasta. Toczyła się wojna w Wietnamie. Bałem się, że zostanę powołany do wojska i wysłany gdzieś do dżungli. Tamta wojna trwała bez końca i była bezsensowna. Chciałem ukończyć licencjat w kolegium. W tamtym okresie miały miejsce rozruchy podczas konwencji partii demokratycznej, podczas których spłonęła większa część Chicago. John F. Kennedy został zabity. Zginął również Bobby Kennedy, dr Martin Luther King, Malcolm X, a George Wallace został kaleką w wyniku zamachu. Następnie widzieliśmy rozwój kultury narkotyków, Woodstock, Beatlesów, wschodnich religii oraz wielkie ataki demonów i szatana. Hippisi powiedzieliby: „To nie mieściło się w głowie”. Był to czas wszechobecnego chaosu i strachu.

W tym niespokojnym czasie pociechą dla naszych umysłów i serca były „znaki” przyjścia Chrystusa.

Ciemna była noc, grzech przeciwko nam skierowany,
   Wielki ciężar grzechów nosiliśmy;
Lecz teraz widzimy znaki Jego powrotu;
   Nasze serca jaśnieją, przepełnia je radość!

Powstańcie i zaśpiewajcie razem ze mną!

On powraca, On powraca,
   Ten sam Jezus, odrzucony przez ludzi;
On powraca, On powraca,
   Z mocą i wielką chwałą powraca!
(„He Is Coming Again”, Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Proszę usiądźcie. Oto kilka „znaków”, abyśmy mogli być zachęceni!

     1. Utworzenie w 1948 roku państwa Izrael i powrót Żydów z całego świata do ziemi, którą otrzymali od Boga.

Jezus powiedział: „I padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan” (Ew. Łukasza 21:24). „Ludu mój... wprowadzę was do ziemi izraelskiej” (Ezechiel 37:12). „W latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów” (Ezechiel 38:8). Kilka dni temu prezydent Trump ogłosił Jerozolimę stolicą Izraela. Żydzi powracający do Izraela są mocnym znak na to, że szybko zbliżamy się do końca czasów i powrotu Chrystusa!

Alleluja! Chrystus wkrótce powróci!

On powraca, On powraca,
   Ten sam Jezus, odrzucony przez ludzi;
On powraca, On powraca,
   Z mocą i wielką chwałą powraca!

     2. „Znak” większych prześladowań chrześcijan i Żydów.

„Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego” (Ew. Mateusza 24:9). Celem muzułmanów jest zniszczyć Izrael i zabić Żydów. ACLU w Ameryce robi wszystko, by uciszyć kościoły i osłabić chrześcijaństwo. Wzrasta popularnosć teologii „zastąpienia”, według której wszystkie obietnice w Biblii są dla chrześcijan, a wszelkie przekleństwa odnoszą się do Żydów! Dlatego wiele kościołów reformowanych skłania się ku dziwnej formie antysemityzmu. Niech Bóg ma nas w swojej opiece!

To proroctwo jest dla nas zachętą, gdyż wypełnia się na naszych oczach! Bóg jest suwerenny!

„Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” (1 Tesaloniczan 4:18).

Zaśpiewajmy to!

On powraca, On powraca,
   Ten sam Jezus, odrzucony przez ludzi;
On powraca, On powraca,
   Z mocą i wielką chwałą powraca!

Proszę usiądźcie.

     3. Większe odstępstwo dni ostatecznych.

„Dzień Pański „nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo”
     (2 Tesaloniczan 2:3).

„I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie” (Ew. Mateusza 24:11-12). Odnosi się to bezbożnych kościołów w dniach ostatecznych. Odstępstwo w dniach ostatecznych ma podłoże demoniczne. „A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku” (1 Tymoteusza 4:1-2). Odstępstwo dni ostatecznych ma swe źródło wśród nienawróconych duchownych, którzy odrzucają Biblię. „Nowa teologia” i „nowa moralność” są produktami tego odstępstwa, które zniszczyło kościoły, napełniając je nienawróconymi ludźmi. Zaczęło się od służby Charlesa G. Finney'a i rozrosło tak, że kontroluje teraz główne kościoły, wpływając nawet na te bardziej konserwatywne. Ostatecznie „odstępstwo” doprowadzi do powstania „wszetecznicy” z Objawienia 17, „którą jest odstępcze chrześcijaństwo, na czele którego jest papież” (Scofield).

Obecne trendy pokazują, że tylko około 4% nastolatków będzie ewangelicznymi chrześcijanami w wieku dorosłym. Oznacza to, że dzisiejsza liczba 34% ewangelicznych chrześcijan w ciągu kilku następnych lat zmniejszy się do zaledwie 4%. „Zmierzamy w stronę duchowej katastrofy” (dr Jack W. Hayford, 16 sierpień 2006). Przeczytaj „The Great Evangelical Recession” Johna S. Dickersona. Podtytuł brzmi: „Six Factors that will crush the Amerykan church” [Sześć czynników, które zniszczą kościół amerykański]. Dzisiaj 88% nastolatków wychowywanych w domach chrześcijańskich, po ukończeniu nauki w liceum nie kontynuje życia jako chrześcijanie. Wkrótce caly naród zostanie przez nich zniszczony. Ameryka stanie się całkowicie pogańskim krajem!

II. Po drugie, zastosowanie.

Niewielu ewangelicznych chrześcijan mówi o strasznej sytuacji, która nas czeka. Nie wiedzą, co z tym zrobić. Jestem przekonany, że nic praktycznego nie zostanie zrobione. Nasza cywilizacja rozpadnie się. Młodzi ludzie staną się dzikusami. Czeka nas niewyobrażalny horror.

Musimy przygotować się na to, że będziemy żyli jako mniejszość, atakowani przez szalejące hordy pogan tak dzikie jak poganie w Rzymie, którzy atakowali pierwszych chrześcijan. Proszę otwórzcie 1 List do Tesaloniczan, rozdział pierwszy i werset piąty.

„ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy...” (1 Tesaloniczan 1:5).

Pozostało niewiele czasu. Nie możemy marnować go, „bawić się” w chrześcijaństwo. Młodzi ludzie, nie siedźcie tylko w czasie studium biblijnego. Szukajcie prawdziwego nawrócenia. Szukajcie prawdziwego życia chrześcijańskiego!

Spójrzmy teraz na werset 9.

„Oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu” (1 Tesaloniczan 1:9).

Zwróćcie się do Boga, odwracając się od bożków w waszym życiu. Służcie żywemu Bogu każdą cząstką siebie.

Pozostało niewiele czasu. Antychryst nadchodzi. Bycie chrześcijaninem może kosztować cię życie! Odwróćcie się teraz od bożków! Służcie żywemu Bogu. Spójrzmy na werset 10.

„oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym” (1 Tesaloniczan 1:10).

Czekaj na Bożego Syna, który przyjdzie z nieba – Jezusa, który wybawi nas z nadchodzącego gniewu Bożego. Przeczytaj „Tortured for Christ”, autorstwa pastora Wurmbranda. Żyj jak osoba, która oczekuje na to, że może cierpieć dla Chrystusa. Wyjdź z tego zgubionego świata. Zapraszaj znajomych do kościoła. Lecz gdy nie przyjdą, to odsuń się od nich niczym od gorącej skały. Niech zbawieni młodzi ludzie w kościele staną się twoimi przyjaciółmi. Zbierajcie się razem na modlitwę. Gdy wychodzicie na ewangelizacje, pozyskujcie imona ludzi. Żyjcie dla Boga! Żyjcie dla Chrystusa! Żyjcie dla tego zboru! Pozostało niewiele czasu. Nadchodzi sąd! „Przygotujcie się na spotkanie z Bogiem”. Zróbcie to teraz, zanim będzie za późno! Charles Studd miał rację.

Tylko to jedno życie,
   Które wkrótce minie.
Tylko to, co zrobiłeś dla Chrystusa
   Będzie trwało!

Powierz się Chrystusowi! Niech nic cię nie powstrzymuje. Jezus cię kocha! Jezus cię kocha! Jezus cię kocha!

Otwórzcie teraz hymn numer 5. Wstańcie i zaśpiewajmy razem! Zaśpiewajmy to! Zaśpiewajmy to!

Jak słodko imię Jezusa brzmi w uszach wierzącego!
Łagodzi smutek, leczy rany i odgania strach.
I odgania strach.

To drogie imię jest skałą, na której buduję. Moją twierdzą i schronieniem,
Mój niewyczerpany skarb, pełen niekończącej się łaski!
Pełen niekończącej się łaski!

Jezus! Mój Pasterz, Brat, Przyjaciel, Prorok, Kapłan i Król,
Mój Pan, moje życie, moja Droga. Przyjmij chwałę, którą przynoszę.
Przyjmij chwałę, którą przynosze.

Słaby jest wysiłek mego serca. Moje najcieplejsze myśli ciągle zimne;
Lecz, gdy zobaczę Cię takim, jakim jesteś, będę oddawał Ci należną chwałę.
Będę oddawał Ci należną chwałę.

A do tej pory każdym tchnieniem będę ogłaszał Twoją miłość,
Niech muzyka Twego imienia odświeży moją duszę w chwili śmierci,
Odświeży moją duszę w chwili śmierci.
(„How Sweet the Name of Jesus Sounds”, John Newton, 1725-1807;
na melodię „Majestic Sweetness Sits Enthroned”).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Christ Returneth” (H. L. Turner, 1878).


SKRÓT KAZANIA

NIECH PROROCTWO BIBLIJNE MOTYWUJE WAS!

LET BIBLE PROPHECY MOTIVATE YOU!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy”
(1 Tesaloniczan 4:18).

I. Po pierwsze, znaki przyjścia Chrystusa dodają zachęty.

     1. Utworzenie w 1948 roku państwa Izrael i powrót Żydów z całego świata do ziemi, którą otrzymali od Boga. Ew. Łukasza 21:24; Ezechiel 37:12; 38:8.

     2. „Znak” większych prześladowań chrześcijan i Żydów. Ew. Mateusza 24:9.

     3. Większe odstępstwo dni ostatecznych. 2 Tesaloniczan 2:3;
Ew. Mateusza 24:11-12; 1 Tymoteusza 4:1, 2.

II. Po drugie, zastosowanie. 1 Tesaloniczan 1:5, 9-10.