Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TEN, KTÓRY ŁAMIE SZYKI

THE BREAKER
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 5-go stycznia 2014 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 5, 2014

„Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele” (Micheasz 2:13).


Prorok Micheasz podał trzy Boże proroctwa dotyczące Żydów. W naszym tekście czytamy pierwszy opis Bożego ludu zgromadzonego ponownie w ziemi obiecanej.

Na własne oczy mogliśmy oglądać początek tego zgromadzania, stanowiącego wypełnienie wielkiego proroctwa. Naród izraelski powstał na nowo 14-go maja 1948. David Ben-Gurion ogłosił powstanie Państwa Izraela. Od tamtej pory dziesiątki tysięcy Żydów powróciło do ziemi ojczystej. Był to zaledwie początek ostatecznego powrotu wszystkich Żydów do Izraela. W dwunastym wersecie drugiego rozdziału Księgi Micheasz 2 czytamy:

„Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę resztkę Izraela” (Micheasz 2:12).

Wielki mesjanistyczny uczony żydowski – dr Charles Lee Feinberg powiedział: „Odrestaurowanie [narodu powracającego] z Babilonu przez Cyrusa nie wyczerpuje tej obietnicy. Było to tylko częściowe jej wypełnieni, gdyż [Micheasz] mówi o „zebraniu całego Jakuba”. Zgromadzony na nowo naród zostanie wprowadzony do jednego miejsca [Izraela]... Obietnica z wersetu 12-go raduje serce, ale to co najlepsze, ma dopiera nadejść. Boży lud zgromadzi się znowu jak owce... Ten, który łamie szyki, Ten, który oczyszcza drogę i usuwa przeszkody, pójdzie przed nimi. Nie jest to nikt inny jak Mesjasz Izraela, który powala wszelką przeszkodę na drodze swego ludu... Kiedy Mesjasz oczyści drogę, ludzie wyrwą się z miast wrogów, gdzie trzymani byli w niewoli i przejdą przez bramy. Nikt nie będzie w stanie [powstrzymać] tej odbudowy, gdyż dzieło ich obiecanego Mesjasza dokonywane jest poprzez błogosławionego Bożego – Pana Chrystusa” (Charles L. Feinberg, Th.D., Ph.D., The Minor Prophets, Moody Press, wydanie z 1982 roku, str. 162).

Dr Feinberg mówił o tym, kim jest „Ten, który łamie szyki”. To Chrystus, który ostatecznie powali wszelkie przeszkody oraz bariery i poprowadzi cały Izrael z powrotem do ich ziemi ojczystej! Tak, w tym wielkim dniu Jezus będzie „Tym, który łamie szyki”! Oczyści drogę dla Żydów z każdego zakątka ziemi, aby powrócili do Izrael w tysiącletnim królestwie Chrystusa.

„Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele” (Micheasz 2:13).

Ten, który łamie szyki otworzy przed nimi drogę prowadzącą do tysiącletniego królestwa, a Jego imię to Pan Jezus Chrystus! Amen! Apostoł Jan zobaczył w wizji Jezusa przychodzącego w tym dniu, jako „Tego, który łamie szyki”.

I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów”. (Objawienie 19:11-16).

Dr John R. Rice tak powiedział o tym dniu:

Upadną królestwa, a władza szatana
   Zakończy się we łzach.
Ziemię wypełni sprawiedliwość i pokój
   Które rządzić będą przez tysiąc lat!
Smutek i wzdychania odlecą daleko!
   Odlecą w tym cudownym dniu!
Ogród Eden na nowo zostanie odbudowany!
   Kiedy Jezus powróci, by rządzić.
(„When Jesus Comes to Reign” autor dr John R. Rice, 1895-1980).

Jezus – Ten, który łamie szyki, zniszczy diabła! Złamie każdego demona, każdego wroga Izraela i każdego wroga chrześcijan! Alleluja!

Smutek i wzdychania odlecą daleko!
   Odlecą w tym cudownym dniu!
Ogród Eden na nowo zostanie odbudowany!
   Kiedy Jezus powróci, by rządzić.

W rzeczywistości nawet dzisiaj Jezus jest „Tym, który łamie szyki”! Posłuchajcie przez chwilę powodów, dlaczego Chrystus jest nazywany „Tym, który łamie szyki”.

Jezus posiada wiele koron, wiele tytułów i wiele imion. Tytuł, który występuje w naszym tekście „Ten, który łamie szyki” jest prawdopodobnie najmniej znanym. Często myślimy o Jezusie, jako o „Baranku Bożym”. Czasami myślimy o Nim, jako o „Arcykapłanie”. Często nazywany jest „prorokiem”, a jeszcze częściej „Królem”. Jednak bardzo rzadko można usłyszeć, aby ktoś nazywał Chrystusa „Tym, który łamie szyki”. Dziś rano jest On „Tym, który łamie szyki” w takim samym stopniu, w jakim będzie nim, gdy powróci, aby poprowadzić (wszystkich) Żydów z powrotem do ich dawnej ziemi ojczystej – danej im na zawsze przez Boga w czasach Abraham (porównaj z I Mojżeszową 12:1; I Mojżeszową 15:18 i dalsze wersety). Jezus rozerwie każdy łańcuch, który ich zatrzymuje. On powali każdy naród, który próbuje ich powstrzymać oraz rozbije na wieki plany szatana zniszczenia Żydów!

Nawet teraz Jezus jest „Tym, który łamie szyki”. Zatem właściwą rzeczą jest nazywać go „Tym, który łamie szyki”, jak i „Zbawicielem”! Amen! Amen! Pomyślmy o kilku sposobach, w jakich Jezus jest „Tym, który łamie szyki” właśnie dzisiaj, w obecnym czasie.

I. Po pierwsze, Jezus łamie moc szatana.

Dawno temu szatan zbuntował się przeciwko wszechmocnemu Bogu i został wyrzucony z nieba na ziemię. Pojawił się na niej w formie węża i zwiódł naszą pierwszą matkę, która z kolei zwiodła Adama, aby zjadł zakazany owoc. W ten sposób szatan trzyma całą rasę ludzką w swej zabójczej mocy. Zdawałoby się, że nie ma nadziei na wybawienie. Lecz Bóg dał rodzajowi ludzkiemu obietnicę, mówiąc do starodawnego węża: „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę”. (I Mojżeszowa 3:15).

Minęły wieki i w Betlejem z Marii narodził się potomek kobiety. Wkrótce zaczął się konflikt między Jezusem a diabłem. Już na samym początku król Herod, pobudzany przez diabła, starał się zabić Jezusa! Później, trzykrotnie na pustkowiu, diabeł próbował doprowadzić do upadku Zbawiciela. A Jezus trzykrotnie odparł go, mówiąc: „Napisano”, „Napisano”, „Napisano”. Była to trudna walka, ale w końcu Jezus – Ten, który łamie szyki – zwyciężył. „Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu” (Ew. Mateusza 4:11).

Kiedy Jezus po raz ostatni przybył do Jerozolimy, diabeł zebrał wszystkie swoje siły przeciwko Zbawicielowi. Arcykapłani i uczeni w Piśmie spiskowali, jak zabić Jezusa. „W Judasza… wstąpił szatan” i poszedł do arcykapłanów, aby przedyskutować, jak zdradzić Zbawiciela. Później tej samej nocy Jezus udał się do ogrodu Getsemane.

Myślałem, że tam w ogrodzie diabeł starał się zabić Jezusa. Jednak zawsze zastanawiałem się, dlaczego nie ma dłużej mowy o szatanie po tym, gdy wstąpił w Judasza. Nie znajdujemy nic więcej o nim w czterech ewangeliach. Myślę, taki mógł być tego powód: kiedy Bóg złożył na Jezusa grzechy tego świata, Zbawiciel zaczął krwawić, a jego pot był „jak krople krwi, spływające na ziemię” (Ew. Łukasza 22:44). Diabeł nie był w stanie patrzeć na krew Chrystusa, więc odszedł. „A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go”. (Ew. Łukasza 22:43). W Księdze Objawienia uciskani wierzący, atakowani przez diabła, „zwyciężyli go przez krew Baranka” (Objawienie 12:11). To samo mogło mieć miejsce w Getsemane. Diabeł robił, co tylko mógł, aby zabić Jezusa. Lecz, gdy zobaczył krew Jezusa, wycofał się w ciemności. Pamiętaj o tym, gdy przechodzisz przez wielkie pokusy. Zasłaniaj się Jego krwią! Zasłaniaj się Jego krwią! Zasłaniaj się krwią Jezusa Chrystusa!

Tam w ogrodzie nastąpił koniec konfliktu. Jezus z wielką godnością i pewnością poszedł na krzyż. Szatan ugryzł Chrystusa w piętę, lecz Chrystus zdeptał jego głowę. Zbawiciel zawołał na krzyżu „Wykonało się” i opuścił głowę (Ew. Jana 19:30). Głowa szatana została zmiażdżona. Stał się pokonanym wrogiem. Choć nadal może czynić zło na ziemi, to już więcej nie pokona Chrystusa. Jezus przelewając swoją krew i powstając z martwych, złamał moc szatana. Kiedy tam na krzyżu przelał swą drogocenną krew i powstał z martwych, zmiażdżył głowę szatana. Kiedy odniósł tryumf nad grzechem, piekłem i grobem, złamał moc diabelską! Przyjacielu, gdy jesteś atakowany i poddawany próbom przez moc szatana, nie rozpaczaj. Twój wróg jest powalony, zdezorientowany i pokonany!

Jezus rozrywa wszelkie więzy,
   Jezus rozrywa wszelkie więzy,
Jezus rozrywa wszelkie więzy,
   I czyni mnie wolnym!
(„Jezus Łamie Every Fetter” autor Janie West Metzgar, 1927).

Jeżeli jesteś chrześcijaninem, nie musisz bać się szatana. To powalony wróg, jego los jest przesądzony, to pozbawiony jadu nieprzyjaciel! Może ci przysparzać zmartwień i męczyć cię, ale nie może cię zniszczyć! Chrystus – Ten, który łamie szyki, idzie przed tobą. Walczysz z wrogiem, który już został pokonany. Lecz to odnosi się do chrześcijan, a nie do tych, którzy ciągle są zgubieni

II. Po drugie, Jezus łamie serca grzeszników.

Serca zgubionych grzeszników są bardzo zatwardziałe. Zwiastuję na temat grzechu, piekła i sądu ostatecznego. Grzesznicy drżą przez chwilę, ale potem ocierają łzy przed wyjściem z kościoła. Zanim dojdą na parking, śmieją się i żartują. Pędzą, by za godzinę czy dwie popełnić nowe grzechy! Zasady i horror piekła tylko bardziej zatwardzają ich serca.

Czasami zwiastuję na temat miłości Bożej lub przebaczenia Zbawiciela, który zajął nasze miejsce. Głoszę niekiedy tak, że moje oczy są pełne łez. Zwiastuję na temat cierpienia Jezusa na krzyżu lub Jego cennej krwi. Serca grzeszników zostają poruszone. Lecz w krótkim czasie, tak jakby nic się nie stało, znowu wesoło śpiewają, albo śmieją się z przyjaciółmi, wychodząc z kościoła!

Niektórzy z was macie matki, które płaczą, gdy modlą się o was, lecz wasze serca pozostają nieporuszone. Niektórzy macie ojców, którzy ostrzegają was, lecz to nie zmienia waszego serca. Niektórzy z was wielokrotnie siedzieliście na wprost dr. Cagana, naszego pastora asystenta. Patrzył na was przenikliwym spojrzeniem, zachęcając was, abyście zaufali Jezusowi. Lecz wy odmawialiście. Wstawaliście z krzesła i odchodziliście tak, jakby był on ignorantem, kimś nieważnym! Ten człowiek ma dwa doktoraty: z matematyki oraz z apologetyki i religii. Ma też tytuł magistra z Teologicznego Seminarium Talbota! Ma czterdzieści lat doświadczenia w duchowym poradnictwie. A jednak wam wydaje się, że nie ma on wam do powiedzenia niczego ważnego! Wstajecie i szybko wychodzicie, zapominając wszystko, co wam powiedział!

Kiedy stawałem, aby wygłaszać kazanie, wiedziałem, że będą ludzie, którzy będą chichotać i śmiać się z tego, o czym będę mówił. Zdarza się to rzadziej dzisiaj, gdyż jestem starszy. Jednak, gdy byłem młody, często kpiono ze mnie i wyśmiewano. Ciągle trafiają się ludzie, którzy patrząc na mnie z dziwnym spojrzeniem w oczach, myślą: „Kim jest ten człowiek? Jak śmie tak mówić?” Odczuwają, że to, co mówię, jest prawdą, ale nie są w stanie na tyle się uniżyć, aby głoszona prawda zmieniła ich i sprawiła, że zbliżą się do Jezusa.

Trzy czwarte mojego życia poświęciłem na wnikliwe studia chrześcijaństwa i nawrócenia. Mam trzy tytuły doktora, napisałem kilka książek na temat nawrócenia, lecz ty patrzysz na mnie i myślisz: „Co on wie na ten temat?”

Kiedy Jezus – „Ten, który łamie szyki” – przyjdzie do ciebie jeszcze przed doktorem Caganem czy mną, wówczas dzieło łamania serca staje się łatwe! Możemy nie być w stanie złamać czyjegoś serca, ale Jezus tak! Myślę teraz o pięknej dziewczynie, która zawsze przychodziła do pokoju, w którym rozmawiamy z ludźmi, mając na twarzy brzydki wyraz upartości. Jednak, gdy przyszła pewnego wieczoru, jej spojrzenie było łagodne i skruszone. Jezus – Ten, który łamie zatwardziałe serca spotkał się z nią. Zajęło tylko krótką chwilę, zanim przyszła do Zbawiciela! Jezus, „Ten, który łamie szyki”, zmiękczył jej serce jeszcze zanim zacząłem mówić do niej tamtego wieczoru!

Jezus rozrywa wszelkie więzy,
   Jezus rozrywa wszelkie więzy,
Jezus rozrywa wszelkie więzy,
   I czyni mnie wolnym!

III. Po trzecie, Jezus łamie więzy grzechu.

Dziś w kościele jest ktoś, kto jest w więzach. Nie wie o tym. Myśli, że jest wolny. Jednak jest więźniem. Myśli, że może iść, gdziekolwiek chce. Jednak ma tyle samo wolności, co więzień. Może tylko chodzić w kółko w swej celi i spoglądać poprzez kraty okienne. Niektórzy z was, którzy siedzicie tutaj dziś rano, jesteście już potępieni, gdyż nie chcecie przyjść do Chrystus.

Mając wieloletnie doświadczenie kaznodzieja potrafi często powiedzieć, którzy ludzie są w więzach pornografii. Mają oni specyficzne, ukradkowe spojrzenie, które zdradza ich plugawe akty, zniewalające ich w więzy. Często kaznodzieja potrafi powiedzieć, kto jest zniewolony alkoholem, narkotykami i innymi nałogami. Potrafi nawet powiedzieć, kto jest dumny i zatwardziały w swej pysze. Bardzo często, dzięki długiemu doświadczeniu, potrafi nawet powiedzieć, kto jest w więzach beznadziejności. Nie musi nawet pytać. Wie to w podobny sposób, w jaki stary lekarz często potrafi powiedzieć, co złego dzieje się z pacjentem, patrząc tylko na niego.

Jezus jest „Tym, który łamie szyki”. Charles Wesley powiedział:

On łamie wszystkich grzechów moc,
   Więźniów wolnymi czyni;
Krew Jego najgorszy może zmyć grzech,
   Krew, którą za mnie przelał On.
(„O For a Thousand Tongues” autor Charles Wesley, 1707-1788).

Niewolnicy! Niewolnicy! NIEWOLNICY! Chrystus powiedział, abym wam przekazał, że może uczynić was wolnymi! On przychodzi. Ten, który łamie więzy, przychodzi do grzeszników! On może uwolnić cię z grzechów, które męczą cię. On może uwolnić cię z nałogów, które zniewalają cię! On może uwolnić cię z wątpliwości i lęków, których jesteś więźniem!

Jakiś czas temu pewna starsza kobieta powiedziała: „Nigdy nie uda ci się sprawić, abym przychodziła do kościoła dwa razy w niedzielę!” Lecz już w niedługim czasie Jezus – Ten, który łamie szyki – uwolnił ją z więzów upartości. Przychodzi do kościoła nie tylko dwa razy w każdą niedzielę, ale także w większość sobót. Ta sama kobieta twierdziła uparcie, że była zbawiona, chociaż nie była. Lecz w niedługim czasie Jezus – Ten, który łamie szyki – przyszedł i wyzwolił jej umysł z więzów szatana. A potem mogliśmy oglądać, jak łatwo i szybko przyszła do Jezusa i została zbawiona.

Jego krew przelana na krzyżu może oczyścić cię z twych wszystkich grzechów. On powstał z martwych, aby dać ci życie wieczne. Przyjdź do Niego teraz! Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami na temat tego, jak Jezus może cię zbawić, proszę wstań teraz i przejdź do tyłu sali. Doktorze Chan, proszę przyjdź i pomódl się, aby dziś rano ktoś został dziś zbawiony! Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Micheasz 2:12-13.
Pieśni śpiewane solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„O For a Thousand Tongues” (autor Charles Wesley, 1707-1788) /
„Jesus Breaks Every Fetter” (autor Janie West Metzgar, 1927).


SKRÓT KAZANIA

TEN, KTÓRY ŁAMIE SZYKI

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele” (Micheasz 2:13).

(Micheasz 2:12; Objawienie 19:11-16)

I.   Po pierwsze, Jezus łamie moc szatana. I Mojżeszowa 3:15;
Ew. Mateusza 4:11; Ew. Łukasza 22:44, 43; Objawienie 12:11;
Ew. Jana 19:30.

II.  Po drugie, Jezus łamie serca grzeszników.

III. Po trzecie, Jezus łamie więzy grzechu.