Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.Każdego miesiąca teksty tych kazań odbierane są na 110.000 komputerach w 200 krajach. Setki ludzi oglądają wideo na YouTube. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 33 języki, docierając do tysięcy ludzi. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz pomóc nam co miesiąc w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie, w tym również w narodach muzułmańskich i hinduskich.


JAK POZNAĆ WOLĘ BOŻĄ

HOW TO KNOW THE WILL OF GOD
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 15-go maja 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 15, 2016

„A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie” (List Jakuba 1:22).


A. W. Pink (1886-1952) powiedział: „Jest wielu ‘słuchaczy’ Słowa, regularnych słuchaczy, pobożnych słuchaczy, zainteresowanych słuchaczy; jednakże to, czego słuchają, [nie wpływa na] ich życie – nie reguluje ich sposobu [życia]. A Bóg mówi, że ci, którzy nie są wykonawcami Słowa, oszukują samych siebie!... Tam, gdzie osoba nie wzrasta w poddaniu się Słowu Bożemu w swoim sercu i życiu, tam wzrost wiedzy przyniesie tylko wzrost potępienia... Bóg dał nam swoje Słowo... aby prowadziło nas, pokazywało, czego On od nas oczekuje” (Arthur W. Pink, „The Scriptures and Obedience”, in Profiting From the Word, Free Grace Broadcaster, Summer 2015, str. 1, 2).

„Bóg dał nam swoje Słowo... aby prowadziło nas”. W pełni zgadzam się z panem Pinkiem. Tego nauczałem nawet przed moim nawróceniem. W kościele baptystycznym w Huntington Park, do którego uczęszczałem jako nastolatek, mylono się w kilku sprawach, ale nie w tej. Uczono mnie, że Bóg mówi do nas i ukazuje nam swoją wolę jedynie poprzez Pismo Święte. Uczyłem się, by nie szukać Bożej woli poprzez uczucia i wrażenia. A w późniejszym okresie szczególnie uczył mnie tego mój pastor – dr Timothy Lin oraz dr J. Vernon McGee. Dzięki Bożej łasce mogę powiedzieć z psalmistą: „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim” (Psalm 119:105). W Przypowieściach Salomona 6:22 napisano odnośnie Słowa Bożego: „Gdy pójdziesz, będzie ci towarzyszyć, strzec cię będzie w czasie twojego snu, a gdy się obudzisz, odezwie się do ciebie”. O tym właśnie mówi nasz tekst „A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie” (List Jakuba 1:22). Ten werset mówi nam, jak poznać wolę Bożą.

I. Po pierwsze, w naszym tekście mowa jest o tych, którzy oszukują samych siebie odnośnie Bożej woli.

Powiem najpierw na temat drugiej części tekstu „oszukującymi samych siebie”. Ci, którzy nie chcą być „wykonawcami Słowa”, będą oszukani. Nie będą w stanie poznać woli Bożej dla ich życia. Jest to bardzo powszechne wśród ludzi w kościołach w dzisiejszych czasach. Często są oszukani i nie są w stanie poznać woli Bożej dla ich życia.

Zapominają, że diabeł jest wielkim oszustem. W Biblii czytamy, że szatan oszukuje narody świata (Objawienie 20:3). „Zwany diabłem i szatanem… zwodzi cały świat” (Objawienie 12:9). „Szatan” oznacza „przeciwnik” lub „wróg”. Sprzeciwia się Bogu. Jego najstarszą sztuczką jest oszukiwanie ludzi. „Zwodzi cały świat”. W języku greckim „oszukiwać” to „planaō”. Oznacza „oszukiwać”, „zwodzić”, „sprowadzać na manowce”, „przyciągać, aby zwieźć”. To właśnie szatan robił od samego początku. Zwiódł naszych pierwszych rodziców, sprowadził ich na manowce, oszukał, aby zjedli zakazany owoc w Ogrodzie. W dzisiejszych czasach chrześcijanie myślą, że znają wolę Bożą dla ich życia, jednak w rzeczywistości są zwiedzeni przez szatana. Wielu myśli, że są prowadzeni przez Ducha Świętego, ale naprawdę prowadzeni są przez diabła. Nie wolno wam nigdy o tym zapominać. Apostoł Piotr zwracał się do chrześcijanin: „Bądźcie trzeźwi [uważni], czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi… szukając, kogo by pochłonąć” (1 List Piotra 5:8). Dr McGee powiedział: „Nie sądzę, abyś sam mógł oprzeć się diabłu… potrzebujesz innych wierzących, by stanęli z tobą” (Thru the Bible; odnośnie 1-go Listu Piotra 5:9). Myślę, że miał zupełną rację. Diabeł zwiedzie cię i sprowadzi na manowce, jeżeli będziesz sam, albo jeśli będziesz miał bliską społeczność z osobą niezbawioną, nawet jeżeli będzie to twój rodzony brat lub siostra. Biblia mówi:

„Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie” (Przypowieści Salomona 13:20).

W Biblii Scofielda znalazła się dobra definicja słowa „głupiec”. Jest tam napisane (na str. 678): „Głupiec w Piśmie Świętym nie jest nigdy osobą opóźnioną umysłowo, ale kimś aroganckim, samowystarczalnym, żyjącym tak, jakby Bóg nie istniał”. Człowiek arogancki to głupiec, nawet w kościele. Upewnij się, że będziesz miał społeczność z ludźmi mądrymi, a nie z głupcami! Głupcy zostaną wykorzystani przez diabła, aby odciągnąć cię od woli Bożej.

Możesz również zostać oszukanym przez fałszywych chrześcijan. Okazuje się to szczególnie prawdziwe w dniach ostatecznych. Biblia podaje:

„Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając” (2 Tymoteusza 3:13).

Fałszywi chrześcijanie zdecydowanie oszukają cię i zwiodą na manowce. Lecz w 2-gim Liście do Tymoteusza 3:13, 14 i 15 Słowo Boże jest przewodnikiem w tych niegodziwych czasach. Trzymaj się tych, którzy są posłusznymi Biblii. Nie słuchaj tych, którzy „błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając”.

Możesz zostać również oszukanym przez tak zwane „prowadzenie” Ducha Świętego. Stanowi to główną pułapkę nowo ewangelicznych chrześcijan. Uczono ich, że każda myśl, która pojawia się w ich umyśle, to „prowadzenie” Ducha Bożego. Wielu z nich dużo mówi na ten temat. „Bóg prowadził mnie, abym zrobił to”, lub „Bóg prowadził mnie, abym zrobił tamto”. Słychać to cały czas. Brzmią bardzo duchowo. Można by pomyśleć, że taka osoba jest silnym chrześcijaninem. Jednak Biblia nazywa ich „głupcami”. W Biblii czytamy:

„Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi” (Przypowieści Salomona 28:26).

Można usłyszeć ich, nawet na ulicach – „Pan prowadził mnie, abym zrobił to”. „Pan przyprowadził mnie tutaj”. „Pan prowadził mnie, abym tam poszedł”. Niemalże za każdym razem, gdy słyszycie te słowa, to słuchacie „głupca”.

„Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi” (Przypowieści Salomona 28:26).

Biblia wyraźnie mówi, „nie polegaj na własnym rozumie” (Przypowieści Salomona 3:5). Kiedy ludzie nie zgadzają się, by otworzyć się na oszustwo, wtedy ma zastosowanie nasz tekst:

„A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie” (List Jakuba 1:22).

II. Po drugie, w naszym tekście mowa jest o tych, którzy naprawdę odkrywają, co jest wolą Bożą.

„A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami..” (List Jakuba 1:22).

Aby słuchać Bożego Słowa i znajdować w nim prowadzenie, musisz okazać posłuszeństwo temu, co słyszysz. Warunki słuchania opisane zostały we wcześniejszym wersecie Lista Jakuba 1:21.

„Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze” (List Jakuba 1:21).

Podam dla łatwiejszego zrozumienia, w jaki sposób przetłumaczono go we współczesnych przekładach:

„Dlatego pozbądźcie się moralnego brudu i zła, które góruje, i z pokorą przyjmijcie Słowo, które wszczepione jest w was, i które może was zbawić” (wg NIV).

Osoba musi pozbyć się moralnego brudu i niegodziwości, które tak przeważają. Dotyczy to pornografii i goryczy. Niektórzy ludzie oczekują, że poznają wolę Bożą, pozostając niewolnikami nieczystych myśli. Inni oczekują, że poznają Bożą wolę, będąc rozgoryczonymi w stosunku do swoich rodziców, pastora lub innych przywódców w kościele. Ich serca pełne są goryczy. Inni blisko przyjaźnią się z ludźmi, którzy są przeciwko Bogu, którzy żyją w świecie. Upodabniają się do nich tak bardzo, iż zapominają, że „kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga” (List Jakuba 4:4). Inni pełni są zazdrości i pychy. Musisz wyznać te rzeczy Bogu i poprosić Go, aby usunął je z twojego serca. Tylko wtedy będziesz wystarczająco pokorny, by przyjąć Boże Słowo, jako przewodnika w twoim życiu. Tylko wtedy staniesz się „wykonawcą Słowa, a nie tylko słuchaczem”. Wielki Spurgeon tak powiedział na temat tego wersetu: „jest to niemalże niezmienny przypadek, [gdy ludzie, który kiedyś twierdzili, że są chrześcijanami, stają się coraz bardziej sceptyczni] i zaczynają czepiać się tego, czy tamtego. Sekret ich zła leży w ich życiu, w którym starają się stłumić swoje sumienie. Diabeł kusi ich, by krytykowali służbę, ponieważ ewangelia uderza mocno w ich sumienie i sprawia, że czują się niewygodnie ze swoimi grzechami. Jeżeli chcesz słuchać Słowa Bożego z przyjemnością i korzyścią, to musisz ‘pozbyć się moralnego brudu i zła, które tak góruje’, gdyż rzeczy te nastawiają cię przeciwko Słowu Bożemu” (C. H. Spurgeon, „Before Sermon, At Sermon, and After Sermon”, MTP, No. 1847). Musisz odrzucić wszelki bród, jeżeli chcesz skorzystać z Bożego Słowa. Tylko wtedy staniesz się „wykonawcą Słowa”. Tylko wtedy będziesz posłuszny Słowu Bożemu i poznasz Bożą wolę dla twojego życie. Podam teraz sześć sposobów, aby poznać wolę Bożą.

1. Aby poznać wolę Bożą najważniejszą rzeczą jest, byś nie ufał własnemu sercu. Jak powiedziałem wcześniej, Biblia wyraźnie mówi, że

„Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi” (Przypowieści Salomona 28:26).

Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ

„Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?” (Jeremiasz 17:9).

Nie dziw, że osoba, która ufa własnemu sercu określana jest jako „głupiec”.

2. Aby poznać wolę Bożą musisz chcieć czynić Jego wolę, a nie swoją.

„Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie” (Ew. Jana 7:17).

Dr John R. Rice powiedział: „Oznacza to, że jeżeli człowiek wybiera czynienie Bożej woli, Bóg objawi mu ją” (The Son of God, komentarz do Ewangelii Jana, Sword of the Lord Publishers, 1976, str. 162). Dr Henry M. Morris powiedział: „Można by to powiedzieć w ten sposób: „Jeżeli człowiek szczerze chce czynić Jego wolę, pozna ją… A zatem pierwszym warunkiem, aby doświadczyć Bożego prowadzenia w różnych sprawach… jest gotowość czynienia Bożej woli, nawet jeśli oznacza to coś przeciwne naszym preferencjom” (The Defender’s Study Bible; odnośnie Ew. Jana 7:17).

3. Aby poznać wolę Bożą musisz wyznać i porzucić swoje grzechy.

„Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej; lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście” (Przypowieści Salomona 28:13-14).

4. Aby poznać wolę Bożą nie możesz odrzucać ojcowskich, chrześcijańskich wskazówek.

„Głupiec gardzi karceniem swojego ojca, lecz kto zważa na napomnienia, postępuje roztropnie” (Przypowieści Salomona 15:5).

„Mądry syn lubi karność, lecz szyderca nie słucha karcenia” (Przypowieści Salomona 13:1).

5. Aby poznać wolę Bożą musisz być posłusznym radom duchowych przywódców w kościele.

„Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem…” (Hebrajczyków 13:17).

W Reformation Study Bible tak napisano odnośnie Hebrajczyków 13:17 „Wierni przywódców kościoła są wiernymi pasterzami lub stróżami, ostrzegającymi mieszkańców przed niebezpieczeństwem. Troska przywódców jest głęboka i szczera, gdyż zostali wyznaczeni do tego przez Boga i przed Nim zdadzą sprawę. Jeżeli ludzie opierać się będą ich służbie, ucierpią wszyscy”.

6. Aby poznać wolę Bożą musisz prowadzić życie oddane Bogu, nie upodabniając się do świata.

„Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rzymian 12:1-2).

„Umysł odnowiony nasycony jest i kontrolowany przez Słowo Boże” (MacArthur Study Bible; odnośnie Rzymian 12:2).


Proszę powstańcie i zaśpiewamy hymn nr 4.

Gdy chodzimy z Panem w świetle jego Słowa,
   Jakąż chwałą otacza nas na naszej ścieżce!
Gdy czynimy Jego wolę, On ciągle z nami przebywa,
   Z tymi, którzy ufają Mu i są posłuszni.
Ufaj i bądź posłuszny, gdyż nie ma innego sposobu,
   Aby być szczęśliwym w Jezusie, tylko ufając i będąc posłusznym.

Nigdy nie doświadczymy Jego pełnej miłości,
   Jeśli wszystkiego nie oddamy Mu na ołtarzu;
Łaska, którą okazuje, radość, jaką obdarza,
   Są dla tych, którzy ufają i są posłuszni.
Ufaj i bądź posłuszny, gdyż nie ma innego sposobu,
   Aby być szczęśliwym w Jezusie, tylko ufając i będąc posłusznym.

W słodkiej społeczności siądziemy u Jego stóp.
   Lub będziemy chodzić u Jego boku;
Co powie, zrobimy; gdzie nas pośle, pójdziemy;
   Bez lęku, ufając i będąc posłusznymi.
Ufaj i bądź posłuszny, gdyż nie ma innego sposobu,
   Aby być szczęśliwym w Jezusie, tylko ufając i będąc posłusznym.
(„Trust and Obey” John H. Sammis, 1846-1919).

Proszę pozostańcie na stojąco.

W Liście do Rzymian 10:16 apostoł Paweł powiedział: „ Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie”. Dr Martyn Lloyd-Jones powiedział: „Zwróćcie uwagę, w jaki sposób wyraził to Paweł. Nie napisał, że nie wszyscy uwierzyli ewangelii, ale że nie wszyscy okazali posłuszeństwo... Ewangelia wymaga odpowiedzi. Wymaga działania... wymaga posłuszeństwa. Ewangelia ma wpływać na całe życie. Ma je kontrolować, być centralną sprawą w życiu, rządzącą całym światopoglądem człowieka. To właśnie oznacza słowo posłuszeństwo... Posłuszeństwo jest konieczne, gdyż całą istotą grzechu jest nieposłuszeństwo względem Boga” („Bożą Ewangelia i Posłuszeństwo”).

Chrystus wzywa cię, abyś pokutował z grzechów i przyszedł do Niego. On umarł na krzyżu, płacąc za twoje grzechy. Wzywa cię, abyś był posłusznym ewangelii. Wzywa cię, abyś przyszedł do Niego, posłusznym Jego nakazom. Jeżeli nie przyjdziesz, to okazujesz nieposłuszeństwo temu, co nakazuje. Musisz oddać się całkowicie i w pełni Jezusowi Chrystusowi. „Tym jest posłuszeństwo ewangelii. Ono czyni z ciebie chrześcijanina” (Lloyd-Jones, jw.). Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami na temat tego, jak być posłusznym ewangelii i zostać zbawionym, proszę przejdź za doktorem Cagan, panem Noah Song i Johnem Caganem na tył sali. Wszyscy zamknijcie oczy, a ty przejdź teraz. Zaprowadzą cię do pokoju, gdzie będziemy mogli porozmawiać i pomodlić się. Amen.


Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: List Jakuba 1:21-25.
Pieśń śpiewana przed kazaniem przez pana Benjamina Kincaida Griffitha:
„Trust and Obey” (John H. Sammis, 1846-1919).


SKRÓT KAZANIA

JAK POZNAĆ WOLĘ BOŻĄ

HOW TO KNOW THE WILL OF GOD

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie” (List Jakuba 1:22).

(Psalm 119:105; Przypowieści Salomona 6:22)

I.    Po pierwsze, w naszym tekście mowa jest o tych, którzy oszukują samych siebie odnośnie Bożej woli. Objawienie 20:3; 12:9;
1 List Piotra 5:8; Przypowieści Salomona 13:20;
2 Tymoteusza 3:13; Przypowieści Salomona 28:26; 3:5.

II.  Po drugie, w naszym tekście mowa jest o tych, którzy naprawdę odkrywają, co jest wolą Bożą. List Jakuba 1:21; 4:4; Przypowieści Salomona 28:26;
Jeremiasz 17:9; John 7:17; Przypowieści Salomona 28:13, 14; 15:5; 13:1;
Hebrajczyków 13:17; Rzymian 12:1, 2; Rzymian 10:16.