Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE

THE WORD MADE FLESH – A CHRISTMAS SERMON

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 16-go grudnia 2007 roku.

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Ewangelia Jana 1:14).


Zamek Balmoral w Szkocji stanowi letnią rezydencją Królowej Anglii. Kiedy przebywała w nim królowa Wiktoria, czasem przebierała się w stare ubrania i przechadzała po terenach poza zamkiem. Nad jej bezpieczeństwem zawsze czuwał zaufany strażnik - John Brown. Pewnego razu królowa natknęła się na drodze na stadko owiec, prowadzone przez chłopca, który zawołał do niej: „Odsuń się ty głupia starucho!” Królowa uśmiechnęła się, ale nic nie odpowiedziała. Chwilę później do chłopca podszedł strażnik i powiedział: „Zamilknij. To sama Królowa!” Na co chłopiec odpowiedział: „Powinna się zatem ubierać, jak królowa!”.

Tak samo było z Jezusem:

„Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał” (Ew. Jana 1:10).

„Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli”
       (Ew. Jana 1:11).

„Świat go nie poznał”. W większości przypadków jego własny lud „go nie przyjął“.

W to pierwsze Boże Narodzenie, król Herod starał się „zgładzić” dzieciątko (Ew. Mateusza 2:13). A dzisiaj nie dzieje się wcale inaczej. Co roku w czasie Świąt Bożego Narodzenia, ludzie odrzucają Go. Dla nich Boże Narodzenie to tylko „święta”, dni wolne od pracy; czas na oglądanie bezwartościowych filmów, a może wyprawa do Las Vegas, czy upicie się. Ale dla nas, którzy przyjęliśmy Chrystusa, jest to czas, aby zebrać się razem w kościele, pamiętając, że:

„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Ewangelia Jana 1:14).

Jest to jeden z najgłębszych wersetów w Biblii. W tym samym czasie jest to też najbardziej klarowne zdanie dotyczące wcielenia Jezusa Chrystusa. W jednym kazaniu nie jestem w stanie pokazać całej pełni tego tekstu, ale wskażę na trzy główne myśli.

I. Po pierwsze, Chrystus jest odwiecznym Słowem Bożym.

Tekst ten zaczyna się od „Słowo”. W oryginale greckim to „Logos”. Jak mówi dr Ryrie, oznacza ono: „słowo, myśl, koncept oraz podobne wyrażenia” (The Ryrie Study Bible, wydawnictwo Moody Press, 1978, odnośnie John 1:1). „Logos” było używane przez greckich filozofów, ale ich zrozumienie „słowa” różniło się od tego, co miał na myśli Jan. Dr Criswell powiedział:

W podstawowym znaczeniu słowo to odnosi się do szczególnej komunikacji. Jan potwierdza, że kiedy Bóg pragnie objawić się ostatecznie człowiekowi, czyni to poprzez [wcielenie] w ludzkim ciele (w. 14). Poprzez Logos … Jan ogłasza, że Logos istniało na początku. Nie jest Ono nikim innym, tylko samym Bogiem; nie tylko przynoszącym Słowo, ale będącym samym Słowem w swojej osobie, życiu i istocie. Co więcej, Logos przebywało „twarzą w twarz” z Bogiem. Ukazuje to rozróżnienie w osób boskich w Bogu [Trójcy]. I w końcu, Logos jest odwiecznym Bogiem. Nigdy nie było czasu, gdy Logos nie było w pełni Bogiem. Idąc dalej, możemy zaobserwować, że na samym początku swej Ewangelii, Jan przedstawia tezę, mówiącą głównie o tym, że Jezus jest odwiecznym Bogiem wszystkich wieków, który wcielił się w człowieka. Jest to także ostateczny test prawdziwości poglądów. Nie można posiadać [fałszywej] Chrystologii [mylnego poglądu na osobę Chrystusa], a w tym samym czasie mieć rację, jeśli chodzi o inne kluczowe elementy teologii. [Nasz pogląd na Chrystusa] jest zatem ostatecznym sprawdzianem prawdziwości naszych poglądów [testem ukazującym, czy to, w co wierzysz, jest zgodne z Pismem Świętym]. Nie można posiadać [fałszywego poglądu na Chrystusa], a w tym samym czasie mieć rację w innych sprawach [dotyczących wiary chrześcijańskiej] (W. A. Criswell, Ph.D., The Criswell Study Bible, Wydawnictwo Thomasa Nelsona, 1979, odnośnie John 1:1).

Powodem dla którego dzisiaj nie mówi się o „Bożym Narodzeniu”, a raczej o „świętach” jest to, że ludzie nie chcą myśleć o narodzinach Chrystusa. Samo określenie „Boże Narodzenie” wywołuje w nich gniew, dlatego że przypomina im o „Słowie”. Buntują się przeciwko temu, że Jezus jest Słowem Bożym, tym wyjątkowym wyobrażeniem Boga. A już najbardziej krzyczą i walczą przeciwko Chrystusowi, jako Jedynemu Słowu Bożemu w naszym upadłym świecie. W naszym tekście Jezus nazywany jest „Słowem”. Chrystus jako „Słowo”, to określenie zbyt wykluczające i ograniczające dla umysłów ludzi zbrukanych grzechem, by mogli je pojąć. Lecz On jest „Słowem”. Nikt ani nic więcej nie jest „Słowem”. A jeśli jest „Słowem”, to tym samym zaprzecza to poglądom dawnych rabinów, uważających Jezusa za oszusta. Jeśli On jest „Słowem”, to zaprzecza to poglądom Muzułmanów, uważających Jezusa tylko za jednego z proroków. Jeśli On jest „Słowem”, to zaprzecza to poglądom Świadków Jehowy, uważających Jezusa za istotę stworzoną. Jeśli On jest „Słowem”, to zaprzecza to poglądom liberałów, uważających Jezusa tylko za kogoś, kto dał dobry przykład. Jeśli On jest „Słowem”, to zaprzecza to poglądom wielu Zielonoświątkowców i charyzmatyków, uważających, że Chrystus to Duch. Tak, jak powiedział dr Criswell: „W podstawowym znaczeniu słowo to odnosi się do szczególnej komunikacji.” I tym właśnie szczególnym, wyjątkowym sposobem komunikowania się z ludźmi jest Jezus Chrystus, wieczne Słowo Boże! Wszystko, co potrzebujemy wiedzieć o Bogu i ludziach, przekazane jest nam przez w Piśmie Świętym przez Jezusa – Słowo Boże.

To „Słowo” jest wieczne. Nigdy nie było czasu, gdy Logos – Chrystus nie istniał. Biblia mówi:

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” (Ew. Jana 1:1).

Słowo nie było „bogiem”, jak to mylnie Świadkowie Jehowy przetłumaczyli w Ew. Jana 1:1, na swoją własną zgubę. To greckie wyrażenie może być tłumaczone tylko tak, jak podaje to wersja Biblii Króla Jakuba (King James Bible): „Słowo było Bogiem” (Jan 1:1). Nie oznacza to, że [Jezus] jest tą samą „osobą” boską, co Ojciec, czy Duch Święty. I chociaż dzieli z Nimi tą samą boską naturę, to tylko On jest boskim Logos – odwiecznym Słowem – Drugą Osobą Świętej Trójcy.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” (Ew. Jana 1:1).

A zatem jedyną do przyjęcia biblijną pozycją jest to, że Jezus jest odwiecznym Słowem, pierwszym i ostatnim łącznikiem między Bogiem, a grzesznym człowiekiem. On jest odwiecznym Logos, wiecznym słowem, które powołało świat do istnienia. Przez całą wieczność Jezus jest Drugą Osobą Trójcy. W Księdze Objawienia Biblia nazywa Go: „Słowo Boże” (Objawienie 19:13). Od wieczności do wieczności Jezus jest Słowem Bożym!

Zwróćmy też uwagę na to, co powiedział apostoł w liście do Hebrajczyków:

„Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna... przez którego także wszechświat stworzył” (Hebr. 1:2).

Dlatego też, z całym przekonaniem, ogłaszamy, że Jezus jest „Słowem”, odwiecznym Logos, i że żaden człowiek, religia, przywódca polityczny czy filozof w całej historii nie może tego tytułu odnieść do siebie; gdyż On jest „Słowem” żywego Boga, Drugą Osobą Boską w świętej Trójcy. Od wieczności po wieczność jest tylko jedno odwieczne Słowo – a na imię Mu Jezus!

II. Po drugie, Chrystus jest wcielonym Słowem Bożym.

Patrząc na nasz tekst widzimy, że Jezus jest nie tylko odwiecznym Słowem, ale także Słowem wcielonym. „Wcielony” oznacza „przyodziany w ciało”. To prawda, że samo to słowo nie pojawia się w Biblii, ale opis wcielenia przewija się przez Biblię. Słowo „wcielenie” używane jest przez ludzi studiujących Biblię, aby wytłumaczyć nasz tekst, który mówi:

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas”
       (Ewangelia Jana 1:14).

To samo Słowo Boże, które istniało z Ojcem i Duchem Świętym od „początku” (w.1), opuściło swoje miejsce po prawicy Boga i zamieszkało w ciele ludzkim, pośród nas. To właśnie mówi nasz tekst:

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas”
       (Ewangelia Jana 1:14).

Arthur W. Pink powiedział:

Nieskończony stał się skończony. Niewidzialny stał się widzialny. Stojący poza czasem, stał się czasem ograniczony. Ten, który był daleki, stał się bliski. Ten, który był poza zasięgiem ludzkiego umysłu, może być poznany... „Słowo ciałem się stało”. On stał się tym, kim nie był wcześniej. Nie przestał być Bogiem, ale stał się człowiekiem (Arthur W. Pink, Exposition of the Gospel of John, Zondervan, 1971, str. 32).

W tej hipostatycznej unii Boga i człowieka, w łonie dziewicy, Jezus stał się Bogiem-człowiekiem! Był w pełni Bogiem i w pełni wcielonym człowiekiem, kiedy narodził się z dziewicy, w małym mieście Betlejem. W tamtą noc na Ziemi pojawiła się nowa istota, nigdy wcześniej nie widziana. Tamtej nocy, Jezus Bóg-człowiek narodził się w stajence. Owinięty w pieluszki, leżał w żłobie, gdyż nie było dla Niego miejsca w gospodzie. W tym nędznym miejscu, Słowo Boże stało się człowiekiem i zaczęło żyć wśród nas, jako jedyny Bóg-człowiek, który kiedykolwiek istniał!

„lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi” (Galacjan 4:4)

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Ewangelia Jana 1:14).

To właśnie miał na myśli Charles Wesley:

Chrystus w chwałę niebios odzian
   Chrystus, przed odwieczny Pan!
W końcu wieków nadszedł On
   Z panny On narodził się:
W ciało odzian, Bóg wszechmocny
   Wcielonemu Bogu cześć,
Z ludzkim rodem gotów żyć,
   Jezus, nasz Emmanuel.
(Wolny przekład “Hark, the Herald Angels Sing”,
   autor Charles Wesley, 1707-1788).

Ale w naszym tekście jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę byś zobaczył:

III. Po trzecie, Chrystus jest Słowem Bożym, do którego mamy dostęp.

Popatrzmy na nasz tekst w Jana 1:14. Proszę wstańmy i przeczytajmy go głośno:

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Ewangelia Jana 1:14).

Możecie usiąść. Pod koniec wersetu jest wiele rzeczy, na które mógłbym się dzielić, ale chciałbym, abyśmy rozważyli pewną myśl Jana. Był zaledwie nastolatkiem, kiedy Jezus był tu na Ziemi, ale wypowiedział te niesamowite słowa: „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego” (Ewangelia Jana 1:14). Jan mówi nam, że przebywał z Chrystusem i osobiście widział Jego chwałę. Jan nie pisał o teorii filozofii. On tam był! Żył z Chrystusem! Widział Jego chwałę! Wiedział, że Chrystus jest wiecznym Słowem w ciele, dlatego że widział Chrystusa i widział Jego chwałę.

Później, w swym pierwszym liście Jan pisze:

„Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota” (1 Jana 1:1).

Tutaj ponownie Jan nazywa Jezusa „Słowem” - „Słowem Żywota”. Uzmysławia nam, że mamy dostęp do Jezusa. On nie jest tajemniczym Logos Filona czy greckich filozofów, jakimś duchowym „słowem”, które nigdy tak naprawdę nie poznamy. My także, tak jak i Jan, możemy Go poznać. Jan wyraża to jasno słowami:

„co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.
       (1 Jana 1:3).

Jan mówi, że i ty możesz mieć społeczność „z nami”i „z jego Synem Jezusem Chrystusem.”

Aby mieć taki rodzaj społeczności, musisz się nawrócić. Musisz być przekonany o swoim grzesznym, okropnym stanie. Musisz zobaczyć zło swego zepsutego serca. Musisz odczuć wstręt do samego siebie, grzesznika. Musisz przyjść do Jezusa i zaufać Mu. A wtedy On oczyści cię swoją krew, przelaną na krzyżu. Wówczas i ty będziesz mógł powiedzieć: „On był pośród nas. Widziałem Jego chwałę i poznałem Go osobiście.” Dlatego też wzywamy cię, abyś odwrócił się od grzesznych i pustych „świąt”, a zwrócił się do Chrystusa; abyś nawrócił się. Dlatego wzywamy cię, abyś szukał Chrystusa z całego serca, aż Go znajdziesz. On powiedział przez proroka Jeremiasza:

„A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem” (Jeremiasz 29:13).

Szukaj Go, aż Go znajdziesz!

Dlatego powiedziałem, że powinieneś być tutaj, na tym wielkim przyjęciu w niedzielę 23 grudnia, wieczorem o 18h [Przypis tłumacza: kazanie było wygłoszone w 2007 roku, stąd może wystąpić różnica w dniach tygodnia, w porównaniu z bieżącym rokiem.] Spotkaj się z Bożym ludem w ten niedzielny wieczór. Doświadczysz łaski w twoim poszukiwaniu Jezusa. Nie pozwól, by cokolwiek stanęło ci na drodze, aby znaleźć się tutaj, posłuchać kazania, śpiewać i uwielbiać wieczne Słowo Boże, Pana Jezusa Chrystusa! Ta stara kolęda wyraża to jasno:

Tu jasność przedwieczna Ojca Niebieskiego
Objawia się ludziom na łaski dar:
O, pójdźmy adorować,O, pójdźmy adorować,
O, pójdźmy adorować, Pana tam!
   (Wolny przekład “O Come, All Ye Faithful,”
     tłumaczone na angielski przez Fredericka Oakeley'a, 1802-1880).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Kazania po Polsku”.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chan: Ewangelia Jana 1:1-14.
Pieśni śpiewane solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
“Hark, the Herald Angels Sing” (autor Charles Wesley, 1707-1788)/
“O Come, All Ye Faithful” (według tłumaczenia na angielski
Fredericka Oakeley, 1802-1880).


SKRÓT KAZANIA

SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO – KAZANIE BOŻONARODZENIOWE

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Ewangelia Jana 1:14).

(Ew. Jana 1:10, 11; Ew. Mateusza 2:13)

I.   Po pierwsze, Chrystus jest odwiecznym Słowem Bożym.
Ew. Jana 1:14a, 1; Objawienie 19:13; Hebrajczyków 1:2.

II.  Po drugie, Chrystus jest wcielonym Słowem Bożym.
Ew. Jana 1:14b; 1; Galacjan 4:4.

III. Po trzecie, Chrystus jest Słowem Bożym, do którego mamy dostęp.
Ew. Jana 1:14c; 1 List Jana 1:1, 3; Jeremiasz 29:13.