Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZAPOWIEDZIANE NAWRÓCENIE ŻYDÓW
W ODNIESIENIU DO POGAN

THE PROPHESIED CONVERSION OF THE JEWS –
APPLIED TO GENTILES
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem 14-go listopada 2010 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 14, 2010

„Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś Panem, moim Bogiem! Bo gdy się odwróciłem, żałowałem tego, i gdy się opamiętałem, uderzyłem się po biodrze, wstydzę się i rumienię, bo ponoszę karę za hańbę mojej młodości” (Jeremiasz 31:18-19).


Dr A. W. Tozer (1897-1963) napisał letni, jeśli chodzi o powrót Chrystusa]. Napisał on:

     W krótkim czasie po zakończeniu I wojny światowej usłyszałem esej zatytułowany: „Why We Are Lukewarm About Christ's Return” [Dlaczego jesteśmy znanego południowego kaznodzieję, który mówił, że obawia się obecnego intensywnego zainteresowania proroctwami, które może zakończyć się wymarciem błogosławionej nadziei [drugiego przyjścia Chrystusa], gdyby toczące się wydarzenia miały okazać się inne. Ten człowiek był prorokiem, a przynajmniej bardzo spostrzegawczym obserwatorem ludzkiej natury (The Best of A. W. Tozer, zebrane przez Warrena W. Wiersbe, Baker Book House, 1978, str. 55).

Prawdą jest, że nadal sprzedają się książki na temat proroctw. Nadal niektórzy ludzie głoszą na ten temat. Jednak w okresie po obu wojnach światowych, gdy zbyt dużo zwiastuje się na temat proroctw, pojawiają się reakcje. Mówi się, że Hitler był antychrystem. Mówi się, że świat zakończy atomowy wybuch oraz podobne rzeczy. Kiedy wydarzenia pokazują, że ludzie mylą się, wielu kaznodziei rezygnuje ze zwiastowania na temat proroctw biblijnych. Znaki drugiego przyjścia Pana są szybko zastępowane innymi rzeczami. Kalwiniści ograniczyli je wszystkie do pierwszego wieku. Dyspensacjonaliści zebrali je w siedmioletni okres wielkiego prześladowania pod koniec czasów. Jednak myślę, że oba podejścia są mylne.

Nasz tekst ma potężne przesłanie. Jego znaczenie jest zarówno prorocze jak i osobiste. Spójrzmy na niego z obu perspektyw.

„Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś Panem, moim Bogiem! Bo gdy się odwróciłem, żałowałem tego, i gdy się opamiętałem, uderzyłem się po biodrze, wstydzę się i rumienię, bo ponoszę karę za hańbę mojej młodości” (Jeremiasz 31:18-19).

I. Po pierwsze, prorocze znaczenie tekstu.

Słowa skierowane są do Efraima. To imię, którym Bóg często określał Izrael. Tekst ten odnosi się do przyszłości, kiedy Izrael będzie pokutował i zostanie zbawiony. Pod koniec Jeremiasza 30:24 czytamy: „w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie” (Jeremiasz 30:24). W Biblii Scofielda, zaraz przed rozdziałem 31-tym znajduje się komentarz: „Podsumowanie: Izrael w dniach ostatecznych” (The Scofield Study Bible, str. 805). Dr J. Vernon McGee widział to jako proroctwo (Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, tom III, str. 402; odnośnie Jeremiasza 30:24). Jednak myślę, że odnosił on ten tekst do zbyt odległej przyszłości, do „ery królestwa”.

W ostatnich latach Bóg w znaczący sposób błogosławił naród żydowski. W 1948 roku ustanowiono państwo Izrael. Żydzi, którzy przez dwa tysiące lat byli rozrzucenie po całym świecie i prześladowani, zaczęli powracać do swojej ojczyzny. Izrael ze wszystkich stron otoczony jest wojowniczo nastawionymi antyżydowskimi krajami. Jednak Bóg w cudowny sposób chronił Izrael. Jest to „znakiem” drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa!

Co więcej, Bóg poruszył serca wielu Żydów. W ciągu ostatnich trzydziestu pieciu lat więcej Żydów przyszło do Jezusa niż łącznie w ciagu tysiąca dziewięćset lat zebranych razem!

W 1973 roku byłem z grupą młodych ludzi w Corte Madera, w Kalifornii, kiedy Moishe Rosen oficjalnie zaczął ruch „Żydzi dla Jezusa”. Byłem dumny z tego, że mogłem nazywać go moim przyjacielem. Udzielił nam ślubu. Latem 2009 roku razem z rodziną pojechaliśmy do jego domu, wymieniliśmy się prezentami i zjedliśmy razem posiłek. Ileana i ja wróciliśmy do San Francisco na początku tego roku na jego pogrzeb. Moishe Rosen był wielkim ewangelistą. Szacuje się, że bezpośrednio lub pośrednio był on ludzkim narzędziem w nawróceniach większej ilości Żydów niż jakikolwiek inny człowiek od czasów apostołów.

Z pewnością jest to „znakiem” drugiego przyjścia Chrystusa. Kilku współczesnych komentatorów Biblii uważa, że nasz tekst odnosi się w proroczy sposób do nawróceń Żydów. Lecz, co „dziwne”, dr John Gill (1697-1771) zupełnie inaczej patrzył na ten fragment w XVIII wieku! Powiedział on; „…proroctwo wydaje się uznawać nawrócenia [Żydów] w dniach ostatecznych” (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, wydanie wznowione z 1989 roku, tom 5, str. 573; odnośnie Jeremiasza 31:18). Dalej, dr Gill powiedział: „W tym rozumieniu Żydzi opamiętają się w dniach ostatecznych” (jw., str. 574). Sam Jezus zapowiedział rozproszenie Żydów i ich powrót do Jerozolimy pod koniec czasów.

„i padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan” (Ew. Łukasza 21:24).

Apostoł Paweł zapowiedział:

„zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba” (Rzymian 11:25-26).

Prorok Zachariasz powiedział:

„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym” (Zachariasz 12:10).

Pokazuje to prorocze znaczenie naszego tekstu:

„Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś Panem, moim Bogiem! Bo gdy się odwróciłem, żałowałem tego, i gdy się opamiętałem, uderzyłem się po biodrze, wstydzę się i rumienię, bo ponoszę karę za hańbę mojej młodości” (Jeremiasz 31:18-19).

Jednak nie możemy traktować tego tekstu wyłącznie jako ciekawe proroctwo nadchodzącego odkupienia Izraela. W swoim eseju: „Exposition Must Have Application”, dr Tozer powiedział: „Nie ma niczego równie nudnego i pozbawionego sensu jak nauczanie doktryn biblijnych dla samego nauczania” (A. W. Tozer, D.D., The Best of A. W. Tozer, zebrane przez Warrena W. Wiersbe, Baker Book House, 1979, str. 140). Zatem muszę ten tekst odnieść do tych z was, którzy nie jesteście jeszcze nawróceni.

„Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś Panem, moim Bogiem! Bo gdy się odwróciłem, żałowałem tego, i gdy się opamiętałem, uderzyłem się po biodrze, wstydzę się i rumienię, bo ponoszę karę za hańbę mojej młodości” (Jeremiasz 31:18-19).

A to prowadzi nas do drugiego punktu tego kazania.

II. Po drugie, osobiste znaczenie tekstu.

„Pozwól mi się nawrócić”. Dr Gill powiedział, że odnosi się to „Po pierwsze do dzieła nawrócenia; zanim człowiek odwróci się od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga; odwrócenie to następuje w sercu... w woli, uczuciach i nastawieniu umysłu; jest to zwrócenie się osoby do Pana Jezusa Chrystusa… nie leży w mocy człowieka; nie jest on w tym aktywny, lecz pasywny; [nawrócenie] jest dziełem Pana i wyłącznie Jego” (John Gill, D.D., jw., str. 574).

„Pozwól mi się nawrócić”. Gdyby Bóg nie „zawrócił” cię od grzechów do Chrystusa, sam byś tego nie zrobił! Ktoś może powiedzieć „To hyperkalwinizm!”. Cóż, nikt dotąd nie oskarżył doktora Tozera o hyperkalwinizm. Wprost przeciwnie. Był on zwolennikiem arminianizmu! Jednak dr Tozer wierzył w Biblię i tak powiedział:

Poprzez całkowity brak zrozumienia... wolność ludzkiej woli w kwestii zbawienia zależy w niebezpieczny sposób od woli człowieka, a nie od woli Boga. Bez względu na to, jak wielka to tajemnica, jak wiele paradoksów, nadal prawdą jest to, że żaden człowiek nie może stać się świętym sam z siebie lecz jedynie poprzez boskie powołanie. Czyż te Boże słowa nie pokazują, iż wybór nie jest w rękach człowieka? „Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga” [Ew. Jana 6:63]”… „Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie” [Ew. Jana 6:37)]… „Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał” [Ew. Jana 6:44]… „dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś” [Ew. Jana 17:2]… „Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi Syna swego” [Galacjan 1:15-16]… Prawo decydowania zawsze pozostaje po stronie Boga (A. W. Tozer, D.D., „The Mystery of the Call”, in The Divine Conquest, Christian Publications, 1950, str. 48).

„Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś Panem, moim Bogiem! Bo gdy się odwróciłem, żałowałem tego, i gdy się opamiętałem, uderzyłem się po biodrze, wstydzę się i rumienię, bo ponoszę karę za hańbę mojej młodości” (Jeremiasz 31:18-19).

Nazywam to „odwróceniem”, „przebudzeniem” – gdy Duch Boży przyprowadza człowieka do głębokiego przekonania o grzechach. „Bo gdy się odwróciłem, żałowałem i... się opamiętałem”. Dopiero po tym, gdy nienawrócona osoba „odwraca się” w wyniku Bożego działania, doświadcza prawdziwej pokuty – żalu z powodu grzechów oraz wiary w Jezusa. Oto, czym jest prawdziwe nawrócenie. Pochodzi od Boga i nie ma innego źródła! W Księdze Trenów prorok Jeremiasz modlił się:

„Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś Panem, moim Bogiem!” (Księga Trenów 5:21).

Nigdy nie „nauczysz się”, jak zostać chrześcijaninem! Nie możesz „nauczyć się”, jak przyjść do Chrystusa! Jeżeli będziesz sam próbował, to pozostaniesz jak ludzie, którzy

„zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą” (2 Tymoteusza 3:7).

Co zatem ty możesz zrobić? Możesz zacząć modlić się słowami z naszego tekstu:

„Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś Panem, moim Bogiem!” (Jeremiasz 31:18).

Jeżeli jesteś szczery i nieustannie modlisz się w sercu, a nie tylko słowami, jeżeli naprawdę starasz się „wejść” do Chrystusa (Ew. Łukasza 13:24), to może już niedługo Bóg odpowie ci i sprawi, że zwrócisz się do Jego Syna, który umarł na krzyżu, płacąc cenę za twoje grzechy i powstał z martwych, aby dać ci życie wieczne.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez doktora Kreightona L. Chana: Jeremiasz 31:31-34.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„O Come, O Come, Emmanuel” (tłumaczenie na angielski – John M. Neale, 1818-1866).


SKRÓT KAZANIA

ZAPOWIEDZIANE NAWRÓCENIE ŻYDÓW
W ODNIESIENIU DO POGAN

THE PROPHESIED CONVERSION OF THE JEWS –
APPLIED TO GENTILES

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Pozwól mi się nawrócić, bo Ty jesteś Panem, moim Bogiem! Bo gdy się odwróciłem, żałowałem tego, i gdy się opamiętałem, uderzyłem się po biodrze, wstydzę się i rumienię, bo ponoszę karę za hańbę mojej młodości” (Jeremiasz 31:18-19).

I.   Po pierwsze, prorocze znaczenie tekstu. Jeremiasz 30:24;
Ew. Łukasza 21:24; Rzymian 11:25-26; Zachariasz 12:10.

II.  Po drugie, osobiste znaczenie tekstu. Ew. Jana 6:63, 37, 44;
Ew. Jana 17:2; Galacjan 1:15-16; Księga Trenów 5:21;
2 Tymoteusza 3:7; Ew. Łukasza 13:24.