Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
UWIELBIAM ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA – ADAPTACJA KAZANIA DR. JOHNA R. RICE’A

I LOVE CHRISTMAS – ADAPTED FROM DR. JOHN R. RICE
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 18-go grudnia 2011 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, December 18, 2011

„I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę” (Ew. Mateusza 2:11).


Dr John R. Rice (1895-1980) był dobrym i rozsądnym chrześcijaninem. Dziś wieczorem przekaże wam główne punkty z jego kazania „I Love Christmas”. Skróciłem je trochę, a niektóre rzeczy wyrażę innymi słowami. Dr Rice powiedział:

Uwielbiam czas świąt Bożego Narodzenia. Wielką radość sprawia mi zwiastowanie na temat świąt Bożego Narodzenia – aniołów, pasterzy, żłóbka, narodzin z dziewicy, mędrców. Bardzo cieszę cię, śpiewając kolędy. W naszym domu panuje radosna, szczęśliwa atmosfera chwały. Dziękuję Bogu w sercu w czasie całych świąt Bożego Narodzenia. Uwielbiam wspólne zgromadzanie się moich bliskich, rodziny z okazji świąt. Uwielbiam dawać prezenty i cieszę się, że moi bliscy i przyjaciele pamiętają o mnie. Uwielbiam czas świąt Bożego Narodzenia (dr John R. Rice, I Love Christmas, Sword of the Lord, 1955, str. 7).

Jednak dr Rice wskazywał też na to, że niektórzy ludzie „są rozeźleni, kłótliwi, pełni zastrzeżeń odnośnie świąt Bożego Narodzenia” (jw.). Krytykują tych, którzy świętują narodziny Chrystusa.

I. Po pierwsze mówią, że święta Bożego Narodzenia nie są dniem urodzin Chrystusa.

To prawda, że nie znamy dokładnego dnia narodzin Jezusa. Biblia nie podaje tego. Ale nie sprawia to, że wspominanie narodzin Chrystusa w czasie świąt Bożego Narodzenia jest niewłaściwe lub grzeszne.

Dr Rice znał dziewczynkę, która urodziła się 29-go lutego – w rok przestępny. Skoro ten dzień wypadał tylko raz na cztery lata, to nie było niczym niewłaściwym, że rodzice świętowali jej urodziny 28-go lutego, chociaż nie była to właściwa data.

25-ty grudnia jest tak bliską datą urodzin Chrystusa, jaka tylko może być. Kochamy Pana Jezusa i chcemy, aby wszyscy pamiętali o Jego narodzinach. Chcemy uczyć nasze dzieci o dzieciątku w żłobie, o mędrcach, którzy przyszli ze wschodu, aby oddać Mu cześć, o aniele zapowiadającym Marii Jego narodziny i o chórze anielskim [śpiewającym] pasterzom. Dlaczego 25-ty grudnia miałby być gorszy niż inne dni, aby to robić? Czy myślicie, że niewłaściwą rzeczą jest pamiętanie o narodzinach Chrystusa w ten dzień, który jest tak bliski czasowi Jego narodzin?

II. Po drugie mówią, że święta Bożego Narodzenia oznaczają tylko „mszę bożonarodzeniowa” – katolickie święto.

Mówią, że podłożem świąt Bożego Narodzenia jest msza bożonarodzeniowa, zapoczątkowana przez katolików i dlatego protestanci nie powinni ich obchodzić. To zastrzeżenie wydaje mi się raczej niemądre.

[Wiele nazw miast i miasteczek w Kalifornii ma swoje korzenie w katolicyzmie. Los Angeles na początku było nazwą katolicką. Ale dzisiaj nie myślimy o katolikach, gdy używamy nazwy „Los Angeles”. Nie myślimy o katolikach, gdy mówimy „San Diego”, „San Francisco” lub „Sacramento”]. Nazwy znaczą to, co znaczą, bez względu na ich pochodzenie.

Adwentyści Dnia Siódmego kładą czasami duży nacisk na to, że uwielbiamy Boga w niedzielę, a nazwa „niedziela” [Sunday po angielsku] wywodzi się od kultu boga słońca [Sun]. Odpowiadam im, że nazwa „sobota” [Saturday] wywodzi się od kultu pogańskiego boga Saturna! Jednak dzisiaj nikt nie myśli o oddawaniu czci słońcu, gdy używa słowa „niedziela”. Głupotą jest robienie sztucznej różnicy, gdy nie istnieje ona w umysłach i sercach ludzi obchodzących święta Bożego Narodzenia. Styczeń [January] nazwany został od rzymskiego boga Janusa. Czy zatem chrześcijanie grzeszą, używając nazwy tego miesiąca? Dla każdej rozsądnej osoby święta Bożego Narodzenia oznaczają tylko święta Bożego Narodzenia. Oczywiście katolicy pójdą wtedy na mszę, ale protestanci tego nie zrobią.

III. Po trzecie mówią, że święta Bożego Narodzenia to dawne pogańskie święto.

Myślę, że w czasie świąt Bożego Narodzenia wypadało pogańskie święto. Jednak ten argument nie jest ważny. Wśród pogan każdego dnia wypadała jakaś uroczystość. Mieli ceremonie siania i żniw, święta związane z przesileniem i nowiem księżyca. Nawet, jeśli poganie świętowali 25-go grudnia, to dlaczego chrześcijanie teraz nie mogliby oddawać w ten dzień czci Jezusowi Chrystusowi, wspominając Jego narodziny? Bez względu na to, w który dzień będziemy wspominać narodziny Chrystusa, to będzie to dzień użyty kiedyś przez kogoś dla złych zamiarów. Ale chwała Bogu za to, że teraz wszystkie dni, włącznie z 25-tym grudnia, należą do Jezusa Chrystusa, a nie do pogańskich bożków! 25-ty grudnia powinien być wykorzystywany do tego, aby oddawać Jemu cześć w ten, czy inny sposób.

IV. Po czwarte mówią, że choinka i ozdoby są abominacją.

Niektórzy ludzie mówią, że w Biblii, w Księdze Jeremiasza 10:3-4, zabroniona jest choinka. Jednak Pismo Święte nie mówi na temat choinki. Mowa jest tam o bożku zrobionym z drewna, pokrytym srebrem i złotem. W Piśmie Świętym czytamy o tym, jak misternie i kosztownie zrobiony był ten bożek ze srebra i złota, ubrany w purpurę. [Uwaga doktora Hymersa: w tym fragmencie mowa nie jest o choinkach z dwóch powodów: (1) w dniach Jeremiasza nie było świąt Bożego Narodzenia ani choinek; (2) nikt dzisiaj nie oddaj czci choince.] Nie, Biblia nie zabrania choinek. [Nie są one bardziej grzeszne niż bukiety kwiatów, które znajdują się w wielu domach i kościołach w czasie świąt Bożego Narodzenia].

Czy jest coś złego w dekorowaniu domów ostrokrzewem, jemiołą czy innymi zielonymi gałązkami? Nie jest to gorsze od dekorowania domów dyniami i kolbami kukurydzy w czasie święta Dziękczynienia, ani przyozdabianiem grobów z okazji Wszystkich Świętych! Z pewnością Bóg nie jest niezadowolony, gdy zwracamy uwagę na niektóre elementy naturalnego piękna.

[Uwaga doktora Hymersa: mówi się, że choinka wywodzi się od protestanckiego reformatora Marcina Lutra, który zobaczył gwiazdy przeświecające przez gałązki sosny. Przyniósł ją do domu i udekorował świecami, aby przypominała mu o gwieździe, która świeciła, gdy narodził się Jezus. Jeżeli ta legenda jest prawdziwa, wówczas choinka wywodzi się z protestantyzmu].

Uwielbiam święta Bożego Narodzenia i dekoracje bożonarodzeniowe, i nie uważam, aby były niewłaściwe. Są one jedynie wyrazem radości w naszych sercach, gdy myślimy o tym, jak Bóg stał się człowiekiem, jak Stwórca stał się dzieckiem, jak „będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali” (2 Koryntian 8:9).

V. Po piąte mówią, że sprzeciwiają się świętom Bożego Narodzenia z powodu ich zeświecczenia i niechrześcijańskich popijaw, mających miejsce w czasie świąt.

To prawda, że wielu ludzi nie oddaje czci Jezusowi Chrystusowi w czasie świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że bardzo grzeszą. Czasami ludzie opowiadają głupie żarty o Mikołaju i oszukują dzieci pogańskimi legendami, podczas gdy powinni mówić im o drogim Panu Jezusie. Uważam, że jest to złe. Kłamstwo jest zawsze złe i zawsze jest wyrazem nienawiści do Boga. Oszustwo jest najsłabszym sposobem uczczenia narodzin Jezusa. Z pewnością oszukiwanie małych dzieci kłamstwami na temat Mikołaja jest grzechem. Żaden chrześcijan nie powinien robić tego. Tak, ludzie często hańbią Boga w czasie świąt Bożego Narodzenia. Przykro mi, że tak się dzieje. Mam nadzieję, że żaden chrześcijanin, słuchający tego kazania nie zasmuci Boga takim grzechem.

Jednak nie powinniśmy oddawać świąt Bożego Narodzenia szatanowi i niegodziwym ludziom jedynie, dlatego że niektórzy ludzie grzeszą w tym czasie. Czy powinniśmy rezygnować z niedzieli tylko z tego powodu, że często nie wygląda tak, jak powinna? Więcej jest pijaństw w niedzielę niż w jakikolwiek inny dzień tygodnia. Więcej też hulanek. Czy chrześcijanie powinni rezygnować z niedzieli i uznawać ją za dzień diabła? Oczywiście, że nie! Jest bardzo wielu ludzi, którzy nauczają, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Więcej czci oddają wodzie niż krwi Chrystusa. Jest to złe. Ale czy z powodu tego, że niektórzy kładą na to zbyt wielki nacisk i wyznają fałszywą doktrynę, powinniśmy być nieposłuszni Jezusowi Chrystusowi odnośnie chrztu? Z pewnością nie!

Drugie przyjście Chrystusa jest doktryną bardzo zniekształcaną i wykrzywianą przez wielu. Fałszywe kulty bardzo wypaczają doktrynę o powrocie Chrystusa. Ludzie ustalają daty. Czy zatem powinniśmy ignorować jasną doktrynę o drugim przyjściu Chrystusa, dlatego że jest ona wypaczana? Z pewnością nie!

I nie powinniśmy ignorować biblijnej doktryny o pełni Ducha jedynie dlatego, że wielu ludzi utożsamia ją z mówieniem językami i bezgrzeszną doskonałością.

Bylibyśmy równie niemądrzy, gdybyśmy oddali święta Bożego Narodzenia szatanowi i ludziom tego świata. Jeżeli dla świata święta Bożego Narodzenia to okres szalonych zabaw, to my uczyńmy z nich czas chrześcijańskiej miłości i społeczności, dzień oddawania czci Chrystusowi!

Inni ludzie dają prezenty tylko z przyzwyczajenia? Cóż, nie musi mieć to miejsce wśród chrześcijan. Chrześcijanie mogą dawać prezenty, jako wyraz prawdziwej miłości.

Czy złe rzeczą jest to, by mieć dzień radowania się? Czy niewłaściwe jest spożycie bożonarodzeniowego obiadu i podzielenie nim z innymi? Z pewnością nie! Kiedy w czasach Nehemiasz resztka Izraela powróciła z niewoli babilońskiej, odczytano Zakon, objaśniając go ludziom, którzy płakali, słuchając go. Lecz był to bardziej dzień radowania się niż płakania, więc Nehemiasz powiedział:

„Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu, nie smućcie się i nie płaczcie; gdyż cały lud, słuchając postanowień Zakonu, płakał. I rzekł do nich: Idźcie, najedzcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów, udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu; nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją” (Nehemiasz 8:9-10).

A w wersecie 12 czytamy:

„Rozszedł się, więc cały lud, aby się najeść i napić, i udzielić innym, i urządzić wielką radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano” (Nehemiasz 8:12).

Skoro Izraelici czcili Boga dniem radości, świętowania i dzielenia się jedzeniem z innymi, gdyż przywrócone zostało uwielbianie Boga, to czy dzisiaj chrześcijanie nie powinni radować się z narodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa!

Tak, uwielbiam święta Bożego Narodzenia! Czuję się bliżej Boga w czasie świąt Bożego Narodzenia. Uwielbiam Słowo Boże w czasie świąt Bożego Narodzenia. Wzywam grzeszników, aby przyjęli wielki bożonarodzeniowy dar Boga – Jezusa w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Miejmy, zatem szczęśliwe święta Bożego Narodzenia i uczyńmy Chrystusa najważniejszym w tym dniu, w którym wspominamy Jego narodziny!

Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez doktora Kreightona L. Chana: Ew. Mateusza 2:1-12.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffith:
„Jesus, Baby Jesus” (Dr. John R. Rice, 1895-1980).


SKRÓT KAZANIA

UWIELBIAM ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA – ADAPTACJA KAZANIA DR. JOHNA R. RICE’A

I LOVE CHRISTMAS – ADAPTED FROM DR. JOHN R. RICE

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę” (Ew. Mateusza 2:11).

I.   Po pierwsze mówią, że święta Bożego Narodzenia nie są dniem
urodzin Chrystusa.

II.  Po drugie mówią, że święta Bożego Narodzenia oznaczają tylko
„mszę bożonarodzeniowa” – katolickie święto.

III. Po trzecie mówią, że święta Bożego Narodzenia to dawne
pogańskie święto.

IV. Po czwarte mówią, że choinka i ozdoby są abominacją.
2 Koryntian 8:9.

V.  Po piąte mówią, że sprzeciwiają się świętom Bożego Narodzenia
z powodu ich zeświecczenia i niechrześcijańskich popijaw,
mających miejsce w czasie świąt. Nehemiasz 8:9-10,12.