Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ŹRÓDŁO CHWAŁY CHRYSTUSA

(KAZANIE NR 14 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)
THE SOURCE OF CHRIST’S GLORY
(SERMON NUMBER 14 ON ISAIAH 53)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 21-go kwietnia 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 21, 2013

„Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.” (Izajasz 53:12).


John Trapp był purytańskim kaznodzieją, który żył w XVII wieku (1601-1669). Mówiło się o nim, że był „najbardziej pracowitym, świetnym kaznodzieją. Stał się sławny z powodu komentarza całej Biblii (Commentary on the Whole Bible), który stanowi [przykład] wspaniałego purytańskiego studium Pisma Świętego, charakteryzującego się niezwykłym humorem i głębią wiedzy” (Elgin S. Moyer, Ph.D., Who Was Who in Church History, Keats Publishing, 1974, str. 410). Komentarz Trappa był rekomendowany przez Spurgeona. John Trapp tak napisał odnośnie pięćdziesiątego trzeciego rozdziału Izajasza:

Ważne jest tutaj każde słowo i pewnym jest, że apostolowie i ewangeliści opisując tajemnice naszego zbawienia, mieli wielki szacunek dla całego rozdziału z Księgi Izajasza… Z pewnością, kiedy prorok pisał te słowa, był pełen wielkiego Ducha, gdyż ukazał nam wyraźnie Pana Jezusa Chrystusa zarówno w stanie upokorzenia, jak i wywyższenia. Podczas gdy inni [pisarze] starotestamentowi zapożyczali światła z Nowego [Testamentu], ten rodział w kilku miejscach udziela światła Nowemu Testamentowi (John Trapp, A Commentary on the Old and New Testaments, Transki Publications, 1997, tom III, str. 410).

Rzeczywiście, nasz dzisiejszy tekst „udziela światła” i nadaje głębi zrozumieniu tego, co czytamy w Nowym Testamencie. To nie Nowy Testament stanowi wytłumaczenie Izajasza 53, lecz odwrotnie. Izajasz 53 pomaga zrozumieć Nowy Testament! Jest to dość niezwykłe.

Dr Jack Warren powiedział odnośnie dziesiejszego tekstu: „Ostatni werset [Izajasza 53] kończy się ciekawym sformułowaniem: oddawana jest cześć Zbawicielowi za to, że ofiarował Swoją duszę i został zaliczony do przestępców” (Jack Warren, D.D., Redemption in Isaiah 53, Baptist Evangel Publications, 2004, str. 31).

„Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.” (Izajasz 53:12).

Chrystus otrzymał nagrodę Ojca: „Dlatego dam mu dział wśród wielkich”. W niebie nikt nie pogardza ani nie odrzuca Chrystusa. Całe zastępny niebieskie oddają mu cześć. Chwała otacza Jego tron, który jest po prawicy Ojca. Co uczynił Chrystus, by zasłużyć sobie na taką cześć i chwałę? Dlaczego ma prawo mieć „dział wśród wielkich i z mocarzami dzielić łupy”? Dzieje się tak z powodu czterech rzeczy, które uczynił

I. Po pierwsze, ofiarował na śmierć swoją duszę.

„Ofiarował na śmierć swoją duszę…” (Izajasz 53:12).

Chrystus uczynił to celowo. Zrobił to nie na podstawie nagłego emocjonalnego impulsu, lecz wszystko było przemyślane i zaplanowane. Celowo ofiarował swoją duszę, aż do chwili, gdy zawołał:

„Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.”
       (Ew. Jana 19:30).

Pamiętajmy, że Chrystus uczynił to dobrowolnie. Powiedział:

„Ja kładę życie swoje… Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli” (Ew. Jana 10:17-18).

To ważny punkt. Musimy zrozumieć, że śmierć Jezusa nie była przypadkowa. Celowo poszedł na śmierć; celowo oddał swoje życie, płacąc za nasze grzechy. „Ofiarował na śmierć swoją duszę” na krzyżu, nie dlatego, że potrzebował to zrobić, lecz z twojego i mojego powodu – dla zbawienia tych wszystkich, którzy swoją ufność w Nim złożą.

Zaufaj Mu zatem i nie daj się powstrzymać. Ofiaruj swoją duszę, całkowicie Mu ufając, tak jak On ofiarował swoją duszę za ciebie. Przyjdź i znajdź odpocznienie w Chrystusie, a wtedy zrozumiesz, dlaczego On ukoronowany jest czcią i chwałą. Otrzymał tę honorową pozycję, gdyż:

„Za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga” (1 List Piotra 3:18).

Jego haniebna śmierć na krzyżu przyniosła mu tak wielką cześć i chwałę, że otrzymał „dział wśród wielkich” i „z mocarzami będzie dzielił łupy”. Dlatego też Bóg dał Mu „narody w dziedzictwo” (Psalm 2:8). Bóg powiedział: „Dam Mu zwycięstwo, zdobycz i łupy złych duchów... które będą nagrodą za Jego upokarzającą śmierć” (Trapp, jw.).

„Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.” (Kolosan 2:15).

„The Powers of Death.” Zaśpiewajmy to!

Moc śmierci czyniła spustoszenie,
   Lecz Chrystus rozgromił jej zastępy:
Niech okrzyk świętej radości brzmi: Alleluja!
   Alleluja! Alleluja! Alleluja!
(„The Strife is O’er” tłumaczenie na angielski Frances Pott, 1832-1909).

Otrzymał cześć i chwałę, gdyż ofiarował na śmierć swoją duszę, aby zbawić grzeszników. Przyjdź i zaufaj Mu! Przyjdź i zaufaj Mu całkowicie! Przyjdź i zaufaj Mu teraz!

II. Po drugie, został zaliczony do przestępców.

„Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony...” (Izajasz 53:12).

Chrystus zajął nasze miejsce wśród grzeszników. W czasie Jego ziemskiej służby utożsamiano go z grzesznikami. Było to jedno z głównych oskarżeń faryzeuszy. Mówili o Nim z drwiną:

„Przyjaciel celników i grzeszników” (Ew. Łukasza 7:34).

Został ukrzyżowany pomiędzy dwoma przestępcami:

„Do przestępców był zaliczony” (Izajasz 53:12).

Został do nich „zaliczony” (Strong). „Nie był przestępcą, ale został potraktowany, jakby nim był, kiedy ukrzyżowano Go ze złodziejami” (Jamieson, Fausset and Brown, tom 2, str. 733). W Ew. Marka czytamy:

„Ukrzyżowali też z nim złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego. I wypełniło się pismo, które mówi: Zaliczono go w poczet bezbożników.” (Ew. Marka 15:27-28).

Dr Young powiedział: „Nie byli to zwykli grzesznicy, ale prawdziwi kryminaliści” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, 1972, tom 3, str. 359). Byli „przestępcami”. Greckie słowo „anomos” oznacza osobę, która w rażący sposób łamie prawo (Vine). A zatem Chrystusa zaliczono do najgorszych grzeszników! Anna Waterman wyraziła to w pięknej pieśni:

On najgorszych nawet zbawia,
   On zbawił grzesznika takiego jak ja.
Tak wiem to, tak wiem to,
   Krew Jezusa najgorszego grzesznika czyni czystym.
Tak wiem to, tak wiem to,
   Krew Jezusa najgorszego grzesznika czyni czystym.
(„Yes, I Know!” autor Anna W. Waterman, 1920).

W Ew. Łukasza czytamy, że jeden ze złodziei uwierzył w Jezusa i został zbawiony (Ew. Łukasza 23:39-43). Dr John R. Rice powiedział: „Jeden złodziej został zbawiony, aby najgorszy nawet grzesznik nie musiał wpadać w rozpacz…” (John R. Rice., D.D., The King of the Jews, Sword of the Lord, wydanie wznowione z 1980 roku, str. 475). Dr McGee powiedział:

Jaka była różnica między tymi [dwoma złodziejami]? Nie było żadnej – oboje byli przestępcami. Różnica tkwiła jednak w fakce, że jeden z nich uwierzył w Jezusa Chrystusa, a drugi nie (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, tom IV, str. 354).

„Do przestępców był zaliczony”. Pokazuje nam to, że Jezus dobrowolnie postawił się w miejsce nawet najgorszego grzesznika. Grzesznicy mogą zostać zbawieni, gdyż On został do nich zaliczony. Musisz Mu jednak zaufać, aby zostać zbawionym.

Chrystus odbiera teraz cześć, gdyż zgodził się zająć miejsce grzeszników i wziąć na siebie ich grzechy, dając im możliwość otrzymania zbawienia. Otrzymuje cześć, gdyż „do przestępców był zaliczony”. Zaśpiewajmy pieśń „Yes, I Know!”

Tak wiem to, tak wiem to,
   Krew Jezusa najgorszego grzesznika czyni czystym.
Tak wiem to, tak wiem to,
   Krew Jezusa najgorszego grzesznika czyni czystym.
(„Yes, I Know!” autor Anna W. Waterman, 1920).

III. Po trzecie, poniósł grzechy wielu.

Powstańmy i przeczytajmy głośno ten tekst, kończący się słowami: „poniósł grzech wielu”.

„Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu…” (Izajasz 53:12).

Proszę usiądźcie.

„On to poniósł grzech wielu”. Apostoł Piotr tak powiedział:

„On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo”
       (1 List Piotra 2:24).

Oto zbawienie przez zajęcie miejsca grzesznika. Chrystus wziął nasze grzechy i „sam na ciele swoim” zaniósł je na krzyż. Zapłacił cenę za nasze winy, biorąc je na siebie i umierając zamiast nas. Bez przejednania, dokonanego poprzez śmierć Jezusa, nie byłoby ewangelii. Jego zastępcza śmierć za grzeszników stanowi sedno i serce ewangelii. Spurgeon powiedział:

Te trzy rzeczy: ofiarowanie duszy na śmierć i wzięcie na siebie kary za grzechy ludzi, zaliczenie do przestępców i stanięcie po ich stronie, a także fakt, że On dosłownie poniósł ich winy, które... nie splamiły Go, ale dały mu możliwość zabrania grzechów plugawiących ludzi – te trzy rzeczy stały się powodem chwały Pana Jezusa. To dla tych powodów oraz jeszcze jednego, Bóg dał mu dział wśród wielkich i mocarzy (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, wydanie wznowione z 1975 roku, tom XXXV, str. 93).

„Yes, I Know!” Zaśpiewajmy to!

Tak wiem to, tak wiem to,
   Krew Jezusa najgorszego grzesznika czyni czystym.
Tak wiem to, tak wiem to,
   Krew Jezusa najgorszego grzesznika czyni czystym.

IV. Po czwarte, wstawił się za przestępcami.

Tekst kończy się słowa:

„i wstawił się za przestępcami” (Izajasz 53:12).

Na krzyżu Chrystus modlił się o grzeszników, „wstawiając się za przestępcami”, gdy zawołał:

„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.”
       (Ew. Łukasza 23:34).

A zatem wisząc na krzyżu, modlił się za grzesznikami.

Nawet teraz w niebie Jezus modli się za grzesznikami:

„żyje zawsze, aby się wstawiać za [nami]”
      (Hebrajczykóws 7:25).

Wstawiał się za grzesznikami, gdy umierał na krzyżu. Nadal wstawia się za nimi i dzisiaj, siedząc po prawicy Boga Ojca w niebie.

Zwróćmy uwagę, że te cztery rzeczy, które uczynił Jezus, stały się powodem Jego wywyższenia w chwale, po prawicy Boga Ojca. Wszystkie powody obecnej chwały Chrystusa powiązane są z tym, co uczynił dla grzeszników!

„Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.” (Filipian 2:8-11).

Zauważmy także, że pomimo zbawczej mocy Jezusa, On nie zbawia tych, którzy uważają, że nie potrzebują zbawienia. Spurgeon powiedział:

Jeżeli nie masz grzechu, to On nie może cię oczyścić z niego, nieprawdaż?... uważasz się za bardzo dobrego, godnego szacunku, który nigdy nie robi nic złego w całym życiu. Kim jest Jezus dla ciebie? Oczywiście ty chodzisz własnymi drogami i sam troszysz się o siebie... Cóż za głupota!… Jeśli spojrzysz w głąb, to zobaczysz, że twoje serce jest tak czarne, jak komin, który nigdy nie był czyszczony. [Twoje] serce to studnia hańby. Obyś tylko to dojrzał i uniknął fałszywej sprawiedliwości! Jeżeli tego nie zrobisz, to Jezus nie będzie miał niczego dla ciebie. On zabiera Swą chwałę od grzeszników, od zarozumiałych ludzi, takich jak ty. Lecz ci, którzy są winni, którzy... wyznają swe grzechy, mogą z radością pamiętać, że te cztery rzeczy, które uczynił Jezus, zrobił je dla grzeszników. I dlatego, że uczynił je dla grzeszników, ukoronowany został chwałą, czcią i majestatem. [Dlatego] z całego serca [zachęcam cię], abyś zaufał Synowi Bożemu, narodzonemu jak człowiek, który przelał krew i umarł za tych, którzy są winni! Jeżeli Mu zaufasz, to On cię nie zawiedzie. Będziesz zbawiony całkowicie i na wieki (Spurgeon, jw. str 95).

Amen! „Yes, I Know!” Zaśpiewajmy to jeszcze raz!

Tak wiem to, tak wiem to,
   Krew Jezusa najgorszego grzesznika czyni czystym.
Tak wiem to, tak wiem to,
   Krew Jezusa najgorszego grzesznika czyni czystym.
(„Yes, I Know!” autor Anna W. Waterman, 1920).

Jeżeli chciałbyś porozmawiać o tym, jak zostać oczyszczonym z grzechów przez Jezusa, proszę przejdź teraz do tyłu sali. Dr Cagan zaprowadzi cię do spokojnego miejsca, gdzie będziemy mogli porozmawiać. Zrób to szybko, kiedy pan Griffith będzie teraz śpiewał.

Tak wiem to, tak wiem to,
   Krew Jezusa najgorszego grzesznika czyni czystym.
Tak wiem to, tak wiem to,
   Krew Jezusa najgorszego grzesznika czyni czystym.

Panie Lee, proszę przyjdź tutaj i pomódl się o tych, którzy odpowiedzieli na wezwanie.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr. Kreightona L. Chana: Izajasz 53:6-12.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Yes, I Know!” (autor Anna W. Waterman, 1920).


SKRÓT KAZANIA

ŹRÓDŁO CHWAŁY CHRYSTUSA

(KAZANIE NR 14 NA PODSTAWIE KSIĘGI IZAJASZA 53)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.” (Izajasz 53:12).

I.   Po pierwsze, ofiarował na śmierć swoją duszę. Izajasz 53:12a;
Ew. Jana 19:30, 10:17; 1 List Piotra 3:18; Psalm 2:8;
Kolosan 2:15.

II.  Po drugie, został zaliczony do przestępców. Izajasz 53:12b;
Ew. Łukasza 7:34; Ew. Marka 15:27-28; Ew. Łukasza 23:39-43.

III. Po trzecie, poniósł grzechy wielu. Izajasz 53:12c; 1 List Piotra 2:24.

IV. Po czwarte, wstawił się za przestępcami. Izajasz 53:12d;
Ew. Łukasza 23:34; Hebrajczykóws 7:25; Filipian 2:8-11.