Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
LICZĄC KOSZTY I STARAJĄC SIĘ WEJŚĆ!

COUNTING THE COST – AND STRUGGLING TO ENTER IN!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 6-go czerwca 2010 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 6, 2010

„Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli” (Ew. Łukasza 13:24).


Pamiętajmy, że Chrystus zajmował się zbawieniem. Pewien człowiek powiedział do Niego: „czy tylko niewielu będzie zbawionych?” (Ew. Łukasza 13:23). Jezus zwrócił się wówczas do tłumu i powiedział im, co mają zrobić, by być zbawionymi: „Starajcie się wejść przez wąską bramę”. Bramą tą jest sam Chrystus. Słowo „starać się” pochodzi z liczby mnogiej greckiego słowa „agonizōmai.” Danker Bauer (Danker Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Chrystusian Literature, University of Chicago Press, 2000, str. 17) pokazuje, że słowo to w oryginale oznaczało zmaganie się w zawodach atletycznych. Jednak w czasach nowotestamentowych było używane na określenie walczenia i zmagania się. W tym to właśnie kontekście apostoł Paweł wypowiedział słowa: „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem” (2 Tymoteusza 4:7).

A zatem słowo „agonizōmai” mówi o zmaganiu się i staraniu, a w naszym tekście odnosi się do zmagania i starania, aby przyjść do Chrystus, który jest tą „wąską bramą”. Dr Lenski powiedział: „Mamy tutaj mocny czasownik „zmagać się” [agonizesthe], i rzeczywiście musimy ciągle „zmagać się”… Musimy wkładać w to wszystkie nasze siły… Jest to przeciwieństwo obojętności, nietroszczenia się albo życia w poczuciu fałszywego bezpieczeństwa” (R. C. H. Lenski, D.D. The Interpretation of St. Luke’s Gospel, Augsburg Publishing House, wydanie wznowione z 1961, str. 747; odnośnie Ew. Łukasza 13:23). Dr Lenski przetłumaczył nasz tekst w ten sposób: „Zmagajcie się, by wejść przez wąskie drzwi” (jw. str. 746). Dalej dr Lenski napisał:

Kiedy jest już za późno, wówczas budzą się i „starają” wejść, ale nie mogą… gdyż drzwi zostały zamknięte. Stąd też pojawia się czas przyszły: „wielu będzie chciało, ale nie będą mogli”. Oba te wyrażenia wskazują na czas, gdy drzwi zostaną zatrzaśnięte... Upamiętanie się… wówczas będzie niemożliwe. (R. C. H. Lenski, D.D., jw. str. 748).

Jeden ze starych hymnów dokładnie to wyraził:

Czy policzyłeś koszty, jeśli dusza twa będzie zgubiona,
   Nawet jeśli zdobędziesz cały świat?
Może teraz waży się przyszły twój los,
   Czy policzyłeś już cały koszt?
(Wolny przekład pieśni „Have You Counted the Cost?”
   autor A. J. Hodge, 1923).

„Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli”
       (Ew. Łukasza 13:24).

Ostatniej niedzieli wieczorem pokazałem, że musimy starać się przyjść do Chrystusa, musimy zmagać się przeciwko Szatanowi, przeciwko naszej zdeprawowanej naturze, naszej dumie i niechęci, by poddać się Chrystusowi. Dr Martyn Lloyd-Jones powiedział: „Żaden człowiek nigdy nie stał się chrześcijaninem, jeśli najpierw nie zatrzymał się, by spojrzeć na siebie.” (Iain H. Murray, Lloyd-Jones: Messenger of Grace, The Banner of Truth Trust, 2008, str. 212). Pytam się ciebie, czy kiedykolwiek zobaczyłeś siebie, jako zgubionego grzesznika? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się na temat twego buntu przeciwko Chrystusowi? Czy przyznałeś się sam przed sobą, że wiesz więcej o grzechu, niż On? Czy wyznałeś sam przed sobą, że zbuntowałeś się przeciwko Niemu, odrzuciłeś Go i Jego miłość, i przez te wszystkie lata i miesiące twego życia odsuwałeś Go od siebie? Czy przyznałeś się do tego wszystkiego przed Nim i przed sobą samym? Jeśli nie, możesz nigdy nie przyjść do Niego, nigdy nie nawrócić się i zawsze być, jak ci „które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą.” (2 Tymoteusza 3:7).

„Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli”
       (Ew. Łukasza 13:24).

Powstańmy i zaśpiewajmy to jeszcze raz!

Czy policzyłeś koszty, jeśli dusza twa będzie zgubiona,
   Nawet jeśli zdobędziesz cały świat?
Może teraz waży się przyszły twój los,
   Czy policzyłeś już cały koszt?

Proszę usiądźcie.

„Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli”
       (Ew. Łukasza 13:24).

I. Po pierwsze, pomyśl, co stanie się z tobą, jeśli nie będziesz starał się wejść.

„... gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy... nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa”
       (2 Tesaloniczan 1:7-8).

Dr W. G. T. Shedd podkreślił, że:

Niekończąca się kara jest sensowna... dlatego, że potwierdza ją ludzki sumienie. To sumienie grzesznika „będzie oskarżać albo weźmie w obronę w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa.” (Rzymian 2:16)… Katechizm Westminsterski (Westminster Larger Catechism 89) [podaje], że „źli, na podstawie jasnych dowodów i pełnego przekonania ich własnego sumienia, otrzymają słuszną karę potępienia, wypowiedzianą przeciwko nim.” (W.G.T. Shedd, Ph.D. Dogmatic Theology, Wydawnictwo P and R Publishing, wydanie z 2003 roku, str. 920).

Frederick W. Faber tak to wyraził:

Przerażająca to myśl! Jeden grzeszny akt
W sobie zawiera
Moc niekończącej się Bożej nienawiści,
I wieczne cierpienie.
   (Wolny przekład Frederick W. Faber, 1814-1863).

Zaśpiewajmy razem refren:

Czy policzyłeś koszty, jeśli dusza twa będzie zgubiona,
   Nawet jeśli zdobędziesz cały świat?
Może teraz waży się przyszły twój los,
   Czy policzyłeś już cały koszt?

Możecie usiąść. Dr Shedd powiedział:

Grzech to samobójczy akt ludzkiej woli. Człowiek nie jest zmuszony do zabicia siebie samego, ale jeśli to zrobi, nie może przywrócić sobie życia. Człowiek nie jest również zmuszany do grzechu, ale jeśli zgrzeszy, nie może ponownie wrócić tam, gdzie był wcześniej. Nie może ponownie powrócić do niewinności. [Staje się niewolnikiem grzechu]. „każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu” powiedział Chrystus (Ew. Jana 8:34). (Shedd, jw. str. 923-924).

Dr Shedd mówi też, iż to:

… że niekończąca się kara jest sensowna jest dowiedzione samymi preferencjami nikczemnych. Niepoddani, buntowniczy, bezczelni, o zatwardziałym duchu wolą piekło od nieba. Milton właściwie przedstawił Szatana, mówiąc o nim: ... „Lepiej jest rządzić w piekle niż służyć w niebie”… Nikczemnik nie byłby szczęśliwszy w niebie niż w piekle…Bezbożnik woli… wolność grzechu… niż czystość chrześcijańskiej społeczności. (Shedd, jw. str. 926).

„A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków”
       (Ew. Jana 3:19-20).

Zaśpiewajmy jeszcze raz!

Czy policzyłeś koszty, jeśli dusza twa będzie zgubiona,
   Nawet jeśli zdobędziesz cały świat?
Może teraz waży się przyszły twój los,
   Czy policzyłeś już cały koszt?

Usiądźcie. Jezus powiedział:

„A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Ew. Mateusza 25:30).

„Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom”
       (Ew. Mateusza 25:41).

Biblia mówi:

„Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących... i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga” (Objawienie 21:8).

Pomyśl dobrze! Pomyśl, co stanie się z tobą, gdy nie usłuchasz nakazu Chrystusa!

„Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli”
       (Ew. Łukasza 13:24).

Zaśpiewajmy!

Czy policzyłeś koszty, jeśli dusza twa będzie zgubiona,
   Nawet jeśli zdobędziesz cały świat?
Może teraz waży się przyszły twój los,
   Czy policzyłeś już cały koszt?

Człowiek ten nie żył już od siedmiu dni, kiedy znaleziono jego ciało. Powiedziałem rodzinie „Zamknijcie trumnę” ale nie zgodzili się. Musieliśmy podchodzić do trumny i patrzeć na jego rozkładającą się twarz, gdzie z psujących się ust wystawały zęby. Pomyśl tylko! Twoja twarz też kiedyś będzie tak wyglądać. Lecz twa dusza zanurzy się w wiecznym ogniu!

„Kto z nas może przebywać przy ogniu, którzy pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach?”
       (Izajasz 33:14).

O Bożeę! „Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach?”

Zaśpiewajmy jeszcze raz!

Czy policzyłeś koszty, jeśli dusza twa będzie zgubiona,
   Nawet jeśli zdobędziesz cały świat?
Może teraz waży się przyszły twój los,
   Czy policzyłeś już cały koszt?

„Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli”
     (Ew. Łukasza 13:24).

Ach, czyż nie będziesz starał się uciec przed takim przerażającym losem? Nie odbędzie się to bez starania się, by wejść – nie bez zmagania i starania, i walczenia o to, ze wszystkich twych sił, by tylko wejść do Chrystusa!

„Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli”
       (Ew. Łukasza 13:24).

II. Po drugie, jak masz starać się wejść.

Człowiek w swym naturalnym stanie musi zmagać się, by przyjść do przekonania o grzechu, odczuć swą grzeszną naturę i uświadomić sobie potrzebę zbawienia! Ale w jaki sposób człowiek naturalny może siebie przygotować? Dr Shedd podał trzy „obowiązki”, które człowiek musi wykonywać z zapałem, wysiłkiem i z całej siły:

1.  Czytanie i słuchanie tego, co mówi Bóg: „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.” (Rzymian 10:17). Katechizm Westminsterski (The Westminster Larger Catechism) podaje: „Duch Boży sprawia, że czytane, a zwłaszcza głoszone Słowo, staje się efektywnym sposobem na oświecenie, przekonanie i ukorzenie się grzeszników, tak by uciekając od samych siebie, byli przyciągnięci do Chrystusa.”

2.  Zaangażowanie umysłu i studiowanie prawdy po to, by zrozumieć i doświadczyć jej mocy: „Baczcie więc, jak słuchacie; albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane.” (Ew. Łukasza 8:18). John Owen powiedział: „Gdyby ludzie byli tak pochłonięci rzeczami duchowymi, jak rzeczami [tego świata], wówczas ich stan byłby zupełnie inny.” Te [wymienione wyżej] sposoby doprowadzają do uświadomienia sobie wymagań prawa, porażki nieposłuszeństwa oraz przyprowadzają zgubioną duszę do przekonania o grzechu.

3.  Modlitwa o pracę Ducha Świętego, przyprowadzającego do przekonania o grzechu. „Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. “ (Ew. Łukasza 11:13). Módl się, aby Duch Boży przekonywał cię o grzechu, aż twoje serce nie zmięknie i twój umysł nie zostanie wypełniony przerażeniem, gdy pomyślisz o swym grzechu, a także potrzebą, by Chrystus zbawił cię. (skrócone na podstawie Shedd'a, jw. str. 774).

„Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli”
       (Ew. Łukasza 13:24).

Zaśpiewajmy jeszcze raz!

Czy policzyłeś koszty, jeśli dusza twa będzie zgubiona,
   Nawet jeśli zdobędziesz cały świat?
Może teraz waży się przyszły twój los,
   Czy policzyłeś już cały koszt?

Modlę się, abyś został przekonany o grzechu, i aby Bóg przyprowadził cię do Jezusa: „Baranka Bożego, który gładzi grzech świata.” (Ew. Jana 1:29). Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Kazania po Polsku.”

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chan: Ew. Łukasza 13:22-28.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„ The Unpardonable Sin” (autor nieznany,
śpiewana na melodię „O Set Ye Open Unto Me”).


SKRÓT KAZANIA

LICZĄC KOSZTY I STARAJĄC SIĘ WEJŚĆ!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.” (Ew. Łukasza 13:24).

(Ew. Łukasza 13:23; 2 Tymoteusza 4:7; 3:7)

I.   Po pierwsze, pomyśl, co stanie się z tobą, jeśli nie będziesz starał się
wejść. 2 Tesaloniczan 1:7-8; Rzymian 2:16; Ew. Jana 8:34;
3:19-20; Ew. Mateusza 25:30, 41; Objawienie 21:8; Izajasz 33:14.

II.  Po drugie, jak masz starać się wejść. Rzymian 10:17;
Ew. Łukasza 8:18; 11:13; Ew. Jana 1:29.