Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
I ZAMKNIĘTO DRZWI

AND THE DOOR WAS SHUT
(Polish)

Kazanie napisane przez doktora R. L. Hymersa, juniora,
zwiastowane przez Johna Samuela Cagana
w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielę rano 28-go maja 2017 roku.
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 28, 2017

„I zamknięto drzwi” (Ew. Mateusza 25:10).


Wielu z was nie boi się swojej przyszłości. Nie boicie się, gdyż jesteście uśpieni. Śpicie, a życie mija. Śpicie w czasie kazań. Śpicie w czasie poradnictwa. Przesypiacie życie. Pozostaniecie uśpieni, aż w końcu obudzicie się w rękach rozgniewanego Boga. Musicie obudzić się i uświadomić sobie waszą duchową sytuację. Musicie zacząć się bać. Musicie zająć się sprawą waszych dusz. Musicie być przestraszeni. Musicie doświadczyć lęku przed Panem. Musicie bać się tak, że nie będziecie mogli spać. W Biblii czytamy:

„bojaźń Pana jest początkiem poznania” (Przypowieści Salomona 1:7).

Przyjście Chrystusa dla żywych i umarłych było zapowiadane w czasie historii chrześcijaństwa. Nazywane było tajemnicą, ale teraz zostało objawione, lecz wy nie lękacie się.

1. Tajemnica („musterion”), to prawda kiedyś ukryta, a objawiona w Nowym Testamencie. Jest 11 tajemnic objawionych w Nowym Testamencie. Pochwycenie jest jedną z nich.

2. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni (1 Koryntian 15:51).

3. Nastąpi to w jednej chwili, w oka mgnieniu (1 Koryntian 15:52).

4. Umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni (1 Koryntian 15:52).


"teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest ” (1 List Jana 3:2).

W Biblii czytamy:

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 Tesaloniczan 4:16-17).

1. Chrystus zstąpi z nieba (1 Tesaloniczan 4:16)

2. Nie przyjdzie od razu na ziemię, ale my zostaniemy zabrani „w powietrze, na spotkanie Pana” (1 Tesaloniczan 4:17).

3. Rozlegnie się „rozkaz” i zabrzmi głos trąby, gdy Chrystus przyjdzie na obłokach (4:16).

4. Chrześcijanie, którzy już umarli, zmartwychwstają i zostaną pochwyceni (4:17a).

5. Następnie pochwyceni zostaną ci, którzy żyją i są prawdziwie nawróceni, aby spotkać się z Jezusem w powietrzu (4:17b).


W Biblii znajdujemy podobieństwo o mądrych i głupich pannach. Ta przypowieść jest tam w pewnym celu. Dotyczy ona pochwycenia. W Biblii czytamy:

„I zamknięto drzwi” (Ew. Mateusza 25:10).

Dziś rano rozważymy trzy punkty:


1. Jeżeli jesteś nienawrócony, zostaniesz oddzielony - pozostawiony w chwili pochwycenia.

2. Wszystkie znaki są już gotowe i pochwycenie może nastąpić w każdej chwili.

3. Będziecie żałować, że nie jesteście martwi, jeśli ominie was pochwycenie.


I. Po pierwsze, jeśli jesteś nienawrócony, to zostaniesz oddzielony w chwili pochwycenia - nie zostaniesz zabrany.

W Biblii czytamy:

„A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec [Chrystus] i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi [do nieba]” (Ew. Mateusza 25:10).

Jest to przykładem na to, co wydarzyło się w dniach Noego:

„weszły [do arki], jak mu rozkazał Bóg. I zamknął Pan za nim” (I Mojżeszowa 7:16).

Bóg powiedział:

„spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy” (I Mojżeszowa 7:4).

Bóg zamknął drzwi do arki siedem dni przed nadejściem potopu. Tak samo zamknie je w chwili pochwycenia, zanim nadejdzie Boży sąd.

„I zamknięto drzwi” (Ew. Mateusza 25:10).

Jeżeli jesteś nienawrócony, to zostaniesz oddzielony i nie będziesz zabrany w chwili pochwycenia. Dlatego teraz musisz zająć się sprawą swojej duszy. Teraz musisz odpowiedzieć na zwiastowanie. Teraz musisz zaufać Jezusowi, który powiedział:

„W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż... w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie ” (Ew. Mateusza 7:22-23).

„Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze” (2 Koryntian 13:5).

Jeżeli nie nawróciłeś się, jeżeli nie zaufałeś prawdziwie Jezusowi, jeżeli ufasz tylko swoim uczuciom czy doktrynom, oznacza to, że nie jesteś gotowy na pochwycenie. Nie zostaniesz zabrany!

„I zamknięto drzwi” (Ew. Mateusza 25:10).

II. Po drugie, powinieneś uświadamiać sobie, że według znaków gotowe jest nadejście pochwycenia. Dziś rano możesz zostać oddzielony.

1. Ustanowienie państwa Izrael w 1948 roku oraz powrót Żydów na swoją ziemię (Ew. Łukasza 21:24; Ew. Mateusza 24:32-34; Księga Ezechiela 37:21; 38:8).

2. Wzrost prześladowań chrześcijan i Żydów na całym świecie (Ew. Mateusza 24:9-10; Jeremiasz 30:7; Daniel 12:1).

3. Wzrastające susze, brak równowagi w ekologii, plagi takie jak epidemia AIDS oraz rosnąca liczba trzęsień ziemi (Ew. Mateusza 24:7)

4. Wzrastające odstępstwo wśród chrześcijan (2 Tesaloniczan 2:3; Ew. Mateusza 24:11-12).

5. Powrót rodzaju ludzkiego do stanu podobnego do tego w dniach Noego, przed wielkim potopem (Ew. Mateusza 24:37-40).


Biblia porównuje czasy Noego do czasu powrotu Chrystusa:

1. W dniach Noego ludzie nie troszczyli się o swoje zbawienie. Byli nieprzebudzeni. Byli podobni do was – nieodczuwający strachu ani poczucia winy.

2. Znaki dni Noego są widoczne dzisiaj. A Ty nie zostaniesz zabrany!

Słyszy hałas i odwraca głowę – odszedł.
Żałuje, że nie była gotowa.
Dwóch ludzi wchodzi na górę,
Jeden znika, drugi stoi w bezruchu,
Żałuję, że nie byłem gotowy…
Nie ma czasu, by coś zmienić.
Boży Syn powrócił, a my nie zostaliśmy zabrani.
(„I Wish We’d All Been Ready”, Larry Norman, 1947-2008)

„I zamknięto drzwi” (Ew. Mateusza 25:10).

Nie musisz czekać na pochwycenie, by zostać oddzielonym. Bóg może cię oddzielić na wieki dziś rano. Bóg może z ciebie zrezygnować. Może zamknąć przed tobą drzwi zbawienia. Możesz popełnić nieprzebaczalny grzech, nie zdając sobie z tego sprawy. Możesz stracić okazję, by kiedykolwiek zostać zbawionym. Kiedy Bóg zamknie przed tobą drzwi, nie będzie już dla ciebie żadnej nadziei. Drzwi zostaną zamknięte, a ty będziesz na wieki zgubiony.

III. Po trzecie, będziesz żałować, że nie jesteś martwy, gdy ominie cię pochwycenie i drzwi zostaną zamknięte.

Możesz myśleć, że to tylko jakaś historia. Możesz pozwolić odpływać myślom. Jednak ominie cię pochwycenie. Będziesz żałować, że nie jesteś martwy. Biblia wyraźnie podaje, że

„w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą ” (Objawienie 9:6).

Kiedy ominie cię pochwycenie, będziesz nieustannie myślał o samobójstwie. Będziesz żałował, że nie jesteś martwy. Dlaczego?

1. Będą męczyły cię demony wypuszczone z bezdennego dołu, według Objawienia 9:1-2. Posłuchajcie opisu tych demonów według doktora Johna R. Rice'a:

„Nie wątpimy, że szarańcza to demony…, które torturują tych, którzy nie mieli „pieczęci Bożej na czołach”. Torturowani i męczeni przez tą „szarańczę”, przez te demony prosto z piekła, „w owe dni będą ludzie szukać śmierci...”.

… wspomniane tutaj cierpienie jest duchowe; dotyczy umęczonego, pełnego agonii umysłu. Obraz szarańczy jest niczym straszny sen, wzbudzający strach, kłopoty, pozbawiający odwagi... Ludzie męczeni są w swoich duszach (umysłach)… Czy możecie wyobrazić sobie straszny stan dusz ludzi, którzy zwrócili się do złych duchów?” (John R. Rice, Behold, He Cometh! A Commentary on Revelation, Sword of the Lord, 1977, str. 169-171).

Będziesz męczony przez demony dzień i noc. Nie będzie nikogo, kto by ci pomógł, nie będzie leku „Prosac” ani innych, by cię uspokoić. Trwać będzie ucisk i nic nie będzie dostępne, gdyż miliony innych ludzi też będą męczone przez demony. Będziesz miał wrażenie, że wariujesz. Będziesz żałował, że nie jesteś martwy. Cały czas myślał będziesz o samobójstwie. Nie będzie nikogo, by ci pomóc! Zbyt długo zwlekałeś i dlatego nie zostałeś zabrany.

„I zamknięto drzwi” (Ew. Mateusza 25:10).

2. Ci, którzy w tamtym czasie będą chcieli zostać chrześcijanami, będą prześladowani. W Biblii czytamy: „zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz [ci], którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją” (Objawienie 20:4).


Uświadomisz sobie, że trwać będzie wielki ucisk. Na skórę ręki lub na czoło będą chcieli założyć ci mikro chipa lub coś podobnego. Będziesz pamiętał, że to oznacza, iż jesteś czcicielem antychrysta. Powiesz: „Nie, nie dam sobie tego założyć na ciało”. Jednak bez tego nie będziesz w stanie nic kupić. Robiąc zakupy, twoja ręka będzie skanowana. Będziesz głodował. Nie będziesz mógł kupić żywności! Ktoś wyda cię. Zetną ci głowę z powodu bycia chrześcijaninem. Jeżeli nie zostaniesz zabrany, to w ten czy w inny sposób wszystko stracisz!

„I zamknięto drzwi” (Ew. Mateusza 25:10).

3. Nastanie czas wylewania czasz sądu. Ktoś może powiedzieć: „Cóż, pozwolę im założyć mi chip na rękę. To w porządku. Nie zetną mi głowy”. Ale nawet, jeśli uciekniesz przed ścięciem, to i tak czekał będzie na ciebie sąd czasz!

(1) Na ciele pojawią się okropne wrzody, które będą sprawiały niesamowity ból w dzień i w nocy (Objawienie 15:6).

(2) Wszystkie wody oceanów oraz słodkich zbiorników będą trujące. Cała woda będzie trująca. Nie znajdziesz wody zdatnej do picia (Objawienie 16:3-4).

(3) Cierpiał będziesz z powodu gorąca. Spadnie meteoryt i sparzy cię. Twoje ciało będzie straszliwie oparzone. Ale nie będzie na to żadnego leku. Z twojego oparzonego ciała wypływać będzie ropa (Objawienie 16-8-9).

(4) Nie będzie prądu. W nocy panować będzie nieprzenikniona ciemność, a ty gryźć będziesz język z bólu (Objawienie 16:10-11).

(5) Nastąpi mobilizacja armii na świecie. To przyczyni się do jeszcze większego zamieszania i złego samopoczucia, gdyż zawsze dzieje się tak w czasie wojny. Wielu ludzi – mężczyzn i kobiet – zmuszonych zostanie do służby wojskowej wbrew swojej woli (Objawienie 16:12-16).

(6) Nastanie potężne trzęsienie ziemi, większe niż najpotężniejsze, które kiedykolwiek zostało zarejestrowane. Potem na ziemię spadnie grad meteorytów. Gdzie się schronisz? Budynki zamienią się w ruiny w czasie trzęsienia ziemi. Gdzie się schronisz (Objawienie 16:17-21).

Pamiętajcie, że to wszystko czeka was, jeżeli odkładać będziecie nawrócenie. Wiecie, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, płacąc cenę za nasze grzechy. Wiecie, że powstał z martwych i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Boga Wszechmogącego. Wiecie, że potrzebujecie, aby Boży Syn przebaczył wam grzechy i obmył was swoją krwią. Wiecie to wszystko, ale nadal nic nie robicie. Żartujecie, śmiejecie się i wymyślacie wymówki. Nie zostaniecie zabrani!

„I zamknięto drzwi” (Ew. Mateusza 25:10)

Doktorze Hymers, proszę zakończ to nabożeństwo.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Noah Song: Ew. Mateusza 25:1-10.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„I Wish We’d All Been Ready” (Larry Norman, 1947-2008).


SKRÓT KAZANIA

I ZAMKNIĘTO DRZWI

AND THE DOOR WAS SHUT

Kazanie napisane przez doktora R. L. Hymersa, juniora,
zwiastowane przez Johna Samuela Cagana
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan

„I zamknięto drzwi” (Ew. Mateusza 25:10).

I.   Po pierwsze, zostaniesz oddzielony w chwili pochwycenia.
Ew. Mateusza 25:10-13; Ew. Mateusza 7:21-23; 2 Koryntian 13:5.

II.  Po drugie, powinieneś uświadamiać sobie, że według znaków gotowe jest
nadejście pochwycenia. Ew. Mateusza 24:37-41

III. Po trzecie, będziesz żałować, gdy nadejdzie pochwycenie, że nie jesteś
martwy. Objawienie 9:6; 9:1-12; 20:4; 16:1-21.