Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
NAGRODA DLA ZDOBYWCY DUSZ

THE SOUL WINNER’S REWARD

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 30-go stycznia 2011 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 30, 2011

„A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne” (Daniel 12:2-3).


Ten tekst mówi o dwóch nadchodzących zmartwychwstaniach. W czasie pochwycenia prawdziwi chrześcijanie powstaną „do żywota wiecznego” (Daniel 12:2a). Apostoł Paweł na ten temat napisał w bardzo wyraźny sposób:

„Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem” (1 Tesaloniczan 4:16-17).

Ale będzie też drugie zmartwychwstanie tych, którzy nie są chrześcijanami. Zostaną wzbudzeni z martwych „na hańbę i wieczne potępienie ” (Daniel 12:2b). Będzie to zmartwychwstanie potępionych w czasie Sądu Ostatecznego. Apostoł Jan mówił na ten temat:

„I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego” (Objawienie 20:12-15).

Ci, zostaną wzbudzeni z martwych w czasie Sądu Ostatecznego„na hańbę i wieczne potępienie” w piekle, jak napisał Daniel.

Dalej w księdze Daniela 12:3 czytamy, że będzie też uczyniona różnica między chrześcijanami, którzy z zapałem zdobywają dusze, a tymi, którzy tego nie robią:

„Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne” (Daniel 12:3).

Dr John R. Rice tak napisał na temat tego wersetu:

      Przy [pierwszym] zmartwychwstaniu wielu z pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi, jak powiedział Jezus. Nastąpi wtedy wielkie przewartościowanie ludzkich wartości i ocen. Kto będzie pierwszy? Kim są ci, którzy teraz mogą być uważani za ostatnich, ale w wiecznych chwałach nieba będą uważani za pierwszych? Daniel 12:3 tak pisze: „Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.”
      Ach, mądrość zdobywcy dusz! Człowiek, który gotów jest patrzeć przyszłościowo i dla Jezusa robić to, co najważniejsze, odkryje, że kiedyś będzie sławny. Któregoś dnia „powstanie i zajaśnieje”! Wielu przeciętnych i teraz nieznanych kobiet i mężczyzn tamtego dnia „jaśnieć będzie jak jasność na sklepieniu niebieskim”. A ci, którzy zdobywają dusze i wielu przyprowadzają do sprawiedliwości, będą „jak gwiazdy na wieki wieczne”, mówi święte Boże Słowo!
      Powinniśmy dostosować nasz sposób myślenia do wartości innych, niż te ziemskie! Musimy wziąć sobie do serca te rzeczy, które nie przemijają tak szybko...
      Nie dziwię się, że w Przypowieściach 11:30 jest napisane: „człowiek mądry ludzi zjednywa.” (Biblia Tysiąclecia). Ten, który zdobywa dusze jest mądry mądrością wieczną, patrzącą w przyszłość! Jaką głupotą jest marnowanie naszego czasu, wysiłków i energii na te rzeczy, które wkrótce przeminą bez wiecznej nagrody... Człowiek, który szuka [zdobywa dusze] będzie wielki w świecie, który nadchodzi! (John R. Rice, D.D., The Golden Path to Successful Personal Soul Winning, Sword of the Lord Publications, 1961, str. 302-303).

Dr Rice powiedział także:

      Ten, kto wierzy w Chrystusa ma już życie wieczne, według Jana 3:36, 5:24 i wielu innych fragmentów. Ale nagrody w niebie będą się różniły w zależności od naszych uczynków. Ach, niech Bóg obdarzy nas łaską, abyśmy uzyskiwali wieczne nagrody przeznaczone dla tych, którzy zdobywają dusze! „Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. ” (Dr. Rice, jw. str. 305).

Teolog dr Henry C. Thiessen powiedział to samo, co doktor Rice:

Pan dał swemu ludowi możliwości zdobywania skarbów w niebie... (Matthew 6:20)... Wierzący, jako odpowiedzialny za dusze innych, zostanie nagrodzony zgodnie z tym, jak wielu innych ludzi przyprowadzał do sprawiedliwości. Ci, „którzy nauczyli wielu sprawiedliwości [jaśnieć będą], jak gwiazdy przez wieki i na zawsze” (Daniel 12:3) (Henry C. Thiessen, Ph.D., Introductory Lectures in Systematic Theology, Eerdmans Publishing Company, 1949 edition, str. 456-457).

Dr Rice dobrze to wyraził w pewnej pięknej pieśni:

Tak mało czasu! Już kończą żniwa się.
   Nasze zbiory zebrane, żniwiarze zabrani do Domu.
By raport z pracy zdać Jezusowi, Panu Żniw,
   Z nadzieją, że uśmiechnie się i powie „Dobrze pracowałeś”.
Dzisiaj żniemy, by nie przegapić czasu żniw!
   Dzisiaj jest czas, by zdobywać dusze tych, co giną.
Ach, zbawiać od ognia dusze naszych bliskich.
   Dziś pójdziemy i przyprowadzimy grzeszników.
(„So Little Time” autor Dr. John R. Rice, 1895-1980;
     refren zmieniony przez Pastora.)

Pastor Richard Wurmbrand, założyciel „Głosu Prześladowanych Chrześcijan” przedstawia uderzającą ilustrację, co może czekać w niebie tych, którzy nie pracują na wieczną nagrodę swoim zapałem w życiu chrześcijańskim, zdobywaniem dusz, czy inną służbą dla Chrystusa. Tom White, obecny edytor „Głosu Prześladowanych Chrześcijan” przedstawił parafrazę usłyszanego kiedyś kazania pastora Wurmbrand:

...powiedział: być może, kiedy zostaniemy zabrani do nieba i Jezus przeprowadzi nas przez bramę, zatrzyma się i przedstawi nas jaśniejącej, pięknej duszy, której okazywany jest wielki honor. Zaciekawieni zapytamy Jezusa: „Kto to jest? [On jest] naprawdę niezwykły. Co takiego uczynił w swoim życiu?” A Jezus zwróci się do nas i ze łzą w oku wyszepcze:... „To tak ty powinieneś był wyglądać” (The Voice of the Martyrs, luty 2011, str. 2).

Tom White powiedział:

      Odwiedziłem chińską dziewczynę z Centralnego Wietnamu, która trafiła do więzienia w wieku 14 lat. Jej przestępstwem było nauczanie dzieci w wiosce o Jezusie. Ta młoda dziewczyna nie żałowała tego, jak mogłoby inaczej potoczyć się jej życie. Mając 14 lat zaczęła służyć Jezusowi w więzieniu i siedem lat później nadal była tam Jego świadkiem. To samo można powiedzieć o Gao Feng. Kiedy chiński wierzący Gao Feng odsiadywał trzyletni wyrok w więzieniu, jego przyjaciele rozpaczali nad „straconym czasem”. Gao odpowiedział im: „Wolę spędzić trzy lata w więzieniu za to, że robię coś dla Jezusa, niż siedzieć w domu i nic dla Niego nie robić.”... Niech cię nie satysfakcjonuje obieranie najłatwiejszej ścieżki... nie wychodząc do żadnego człowieka, uważając, że „zasługujesz” na odpoczynek...
      Zanim Richard Wurmbrand odszedł z tego świata 10 lat temu, pozostawił nam wyzwanie... były to tylko dwa słowa: „Bądź agresywny”. (VOM, jw.).

Tego właśnie potrzebujemy! „Bądź agresywny”! Dołącz do nas, gdy w każdy sobotni wieczór ewangelizujemy to miasto! „Bądź agresywny”! Bądź, jak ta chińska dziewczyna, która była gotowa pójść do więzienia za zdobywanie dusz dla Chrystusa! Bądź jak Gao Feng, który był gotowy spędzić trzy lata w chińskim więzieniu, byle tylko nie przestawać zdobywać dusze. „Bądź agresywny”! Nie pozwól, by powiedziano o tobie w niebie: „To tak ty powinieneś był wyglądać”

W Pakistanie świadczenie o Chrystusie i zdobywanie dusz jest przeciwne prawu muzułmańskiemu. „Głos Prześladowanych Chrześcijan” podaje, że Asia Bibi doświadczała urągań ze strony swych muzułmańskich współpracowników za to, że jest chrześcijanką. Naciskali na nią, że powinna opowiedzieć się za Mahometem. Aż w końcu powiedziała im:

Nasz Chrystus poświecił Swe życie na krzyżu za nasze grzechy. Co Mahomet zrobił dla Was? Nasz Chrystus żyje. Wasz Mahomet jest martwy. (VOM, jw. str. 8).

Okrutne prawo pakistańskiego w sprawach bluźnierstw domagało się dla Asi kary więzienia tylko dlatego, że powiedziała coś takiego o Mahomecie. Po ponad trzydziestu przesłuchaniach w sądzie, w listopadzie 2010 roku Asia została skazana na karę śmierci. Muzułmański przywódca Qari Salim powiedział stacji CNN, że gdy usłyszał o wyroku śmierci: „Łzy radości popłynęły z moich oczu.” Cóż za wstyd! Człowiek z tak okrutnym, grzesznym sercem rozpaczliwie potrzebuje przebaczenia Chrystusa! Asia dostała wyrok śmierci za świadczenie o Chrystusie. Nie został on jeszcze wykonany, głównie z powodu odzewu tysięcy ludzi z całego świata (także papieża), zwracających się do rządu pakistańskiego o uwolnienie jej. Ze swojej celi Asia Bibi powiedziała: „Jezus jest moją wiarą. On jest ze mną” (VOM, jw.). Możecie przeczytać o niej i innych prześladowanych za wysiłki w zdobywaniu dusz, na stronie: www.persecution.com.

Bądź jak ta kobieta! Jak powiedział pastor Wurmbrand: „Bądź agresywny”! Jak powiedział dr Rice: „Ten, który zdobywa dusze jest mądry mądrością wieczną, patrzącą w przyszłość!... Człowiek, który szuka [zdobywa dusze] będzie wielki w świecie, który nadchodzi!”. I jak powiedział Tom White: „Niech cię nie satysfakcjonuje obieranie najłatwiejszej ścieżki... nie wychodząc do żadnego człowieka, uważając, że „zasługujesz” na odpoczynek...”. „Bądź agresywny”! Bądź z nami co sobotę, gdy o 18h wychodzimy na ulice, na uczelnie i do centrów handlowych, aby ewangelizować zgubionych i przyprowadzać ich do kościoła, by usłyszeli zwiastowaną Dobrą Nowinę! Bądź z nami w przyszłą sobotę wieczór, a potem w kolejną i następną, by ewangelizować!

Proszę powstańmy i zaśpiewajmy ostatnią pieśń na waszych kartkach, napisaną przez wielkiego pastora o sercu misjonarza, doktora Oswalda J. Smitha.

Daj nam wezwanie, przejmujące słowo, słowo mocy,
Wezwanie do bitwy, płonące tchnienie, które wezwie nas do zwycięstwa lub na śmierć.
Słowo, które wyrwie kościół z uśpienia, by odpowiedzieć na Zbawiciela mocne wezwanie.
Okrzyk wydany. Powstańcie zastępy, Naszym hasłem: Ewangelizować!

Dobrą Nowinę ogłaszać wszem, na całej ziemi, w imieniu Jezusa
Słowo to z nieba głośno brzmi: Ewangelizujmy! Ewangelizujmy!
Tym, co giną, potępionej rasie pokażmy dar łaski Ewangelii
Ten świat co w wielkiej ciemności tkwi- Ewangelizujmy! Ewangelizujmy!
   (Wolny przekład „Evangelize! Evangelize!” Słowa Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986;
      śpiewana na melodię „And Can It Be?” autor Charles Wesley, 1707-1788).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Dr. Kreightona L. Chan: Matthew 6:19-21.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu pana Benjamina Kincaida Griffitha:
„So Little Time” (autor Dr. John R. Rice, 1895-1980).