Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.

POST I MODLITWA W DNIACH OSTATECZNYCH

PRAYER AND FASTING IN THE LAST DAYS
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 24-go kwietnia 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 24, 2016


Proszę otwórzcie Ewangelię Mateusza 24:12. Ten werset był dla mnie pociechą przez ponad pięćdziesiąt lat. Proszę przeczytajmy go głośno:

„A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie” (Ew. Mateusza 24:12).

Dlaczego tak smutny werset pociesza mnie? Ponieważ wyraźnie pokazuje stan kościołów w dniach ostatecznych. Dobrzy chrześcijanie nie mają się, o co martwić. Jezus powiedział, że stanie się tak pod koniec czasów. Słowo „bezprawie” to „anomia”, oznaczające „naruszenie” lub „pogwałcenie” zasad Nowego Testamentu. Pokazuje ono, że kościoły w dniach ostatecznych nie będą postępowały według nauczania Biblii. W rezultacie bezprawia „miłość wielu oziębnie”. We współczesnych tłumaczeniach jest to wyrażone jeszcze dosadniej – „miłość większości oziębnie” (NIV). Słowo tłumaczone jako „miłość” jest bardzo ważne. Użyte tam zostało słowo „agape”, które występuje wyłącznie w odniesieniu do miłości chrześcijańskiej. Vine nazywa je „charakterystycznym słowem chrześcijaństwa”. Dr Henry M. Morris tak napisał na temat laodyceańskich kościołów dni ostatecznych: „Istnieje dzisiaj wiele wielkich i wpływowych kościołów, ewangelicznych i nominalnie biblijnych... które stały się duchowo podupadłe” (The Defender’s Study Bible; odnośnie Objawienia 3:17). Te ewangeliczne i fundamentalne kościoły opisane zostały w Objawieniu 3:17, „nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły”.

Jednym z najprostszych testów, który odnosi się do kościołów jest to, czy jest w nich miłość „agape”? Czy w kościele odczuwana jest miłość? Czy jest ona w społeczność między braćmi i siostrami w Chrystusie? W większości kościołów nie ma miłości. Jedną z największych tragedii kościołów baptystycznych jest to, że rezygnuje się w nich z wieczornych nabożeństw niedzielnych. Stało się to tak powszechne, że dr Cagan nie mógł znaleźć ani jednego kościoła baptystycznego w Dallas, w Teksasie, w którym byłoby niedzielne nabożeństwo wieczorne! Być może taki kościół istnieje, ale nie mogliśmy go znaleźć! Niedzielnych wieczornych nabożeństw nie ma w wielkim Pierwszym Kościele Baptystycznym doktora W. A. Criswella. Wieczorne nabożeństwa nie odbywają się w wielkim kościele doktora Jimmy’ego Drapera na przedmieściach Dallas. Nie ma ich w wielkim kościele baptystycznym doktora J. Franka Norrisa w Fort Worth. Również w wielkim Galilejskim Kościele Baptystycznym doktora John R. Rice’a, na przedmieściach Dallas zostały one zawieszone. Dr Cagan powiedział: „Zadziwiające jest to, jak niewiele dawnego, prawdziwego chrześcijaństwa znaleźć można w miejscu takim jak Dallas, w Teksasie, w „Pasie biblijnym”.

Nawet niektóre z najbardziej fundamentalnych kościołów idą w tym kierunku. Niedawno zszokowała mnie wiadomość, że znany kościół należący do Społeczności Fundamentalnych Baptystów zrezygnował z nabożeństw w niedzielę wieczorem. Teraz jedzą kanapki po porannym nabożeństwie, a o 13:30 spotykają się na studium biblijnym. Jeden z kaznodziejów powiedział: „Otrzymują wystarczająco dużo nauczania Biblii” – jakby „dostawanie nauczania Biblii” było jedynym powodem przychodzenia do kościoła! Dawni baptyści mieli nabożeństwa ewangelizacyjne w każdą niedzielę wieczorem, a ludzie zgubieni przyprowadzani byli, by mogli usłyszeć ewangelię. Dawni baptyści mieli wspaniałą społeczność w niedzielę wieczorem. Jestem wystarczająco stary, by to pamiętać. A dzisiaj wydaje się, że ludzie jedynie chcą „otrzymywać nauczanie Biblii”. Mogliby „otrzymać” go więcej, gdyby zostali w domu i posłuchali głoszącego w radio doktora J. Vernona McGee! Lecz w Ewangelii Mateusza 24:12 nie jest powiedziane: „A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto otrzymają mniej nauczania Biblii”. Nie! Nie! Jest tam powiedziane: „A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie”. Społeczności agape nie znajdujemy w kościołach baptystycznych, w których zrezygnowano z wieczornych nabożeństw w niedzielę. Za kilka lat te baptystyczne kościoły staną się tak jałowe i pozbawione życia, jak kościoły zjednoczonych metodystów i zjednoczonych prezbiterian, którzy 50 lat temu zrezygnowali z wieczornych nabożeństw w niedzielę. Wydawało im się to mądrym posunięciem, ale w istocie zniszczyło ich to! W przeciągu lat stracili miliony członków. Nie dziwi wcale, że tylko w ubiegłym roku południowi baptyści stracili 250.000 członków! W ich kościołach nie było społeczności, nie było miłości ani żadnego powodu, by ludzie mieli tam przychodzić. A u fundamentalnych baptystów wcale nie jest lepiej.

Wszystko to dzieje się w kościołach, gdyż Ameryka rozpada się moralnie i duchowo. Moce szatana i jego demonów rządzą naszym narodem, podczas gdy baptyści zamykają kościoły w niedzielę wieczorem, aby ludzie mogli oglądać bzdurne programy w telewizji i kłaść się wcześniej spać! Niech Bóg ma nas w opiece! Siedem kościołów w Księdze Objawienia zostało całkowicie zniszczonych przez muzułmanów. Nie byłbym zaskoczony, gdyby muzułmanie przybyli tutaj i zniszczyli wszystkie nasze kościoły baptystyczne! Cóż ich powstrzyma? Ludzie, którzy są zbyt leniwi, by pójść w niedzielę wieczorem do kościoła z pewnością tego nie zrobią! Jak mieliby to zrobić!

Demoniczne siły szatana złapały Amerykę i Europę za gardło! Zaduszają nasze kościoły na śmierć! Oto opis ludzi w dniach ostatecznych, który podany jest w 2 Liście do Tymoteusza 3:1-5.

„A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj” (2 Tymoteusza 3:1-5).

Ci odstępcy, nazywający siebie „chrześcijanami” podważają moralny szkielet Ameryki i Zachodu. Kochają wyłącznie siebie. Kochają wyłącznie pieniądze. Są zbuntowani, niewdzięczni i żyjący w grzechu. Przybierają zewnętrzną formę pobożności, ale nie ma w nich Bożej mocy.

A teraz posłuchajcie 2 Listu do Tymoteusza 3:12-13.

„Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając” (2 Tymoteusza 3:12-13).

W naszym kościele są ludzie, których staramy się zdobyć dla Chrystusa! Jak możemy to zrobić? Z ludzkiego punktu jest to niemożliwe! Robimy, co tylko możliwe, aby przyszli do kościoła, jednak ich umysły tak zamarły grając w gry wideo i oglądając dziwne filmy, że gdy przychodzą, to na początku nie są w stanie nawet spojrzeć na mnie, gdy zwiastuję. Patrzą na swoje ręce martwym spojrzeniem. Ruszają palcami, gdyż nie mają komórek, aby na nich grać! Ich umysły są tak puste jak umysł Morlocka w „Machinie czasu” H. G. Wellsa. Są tak samo martwi jak zombie, które oglądają późną nocą w telewizji

Otwórzcie teraz na Ewangelii Łukasza 4:18-19. Oto, co Jezus Chrystus chce zrobić wśród dzisiejszych grzesznych młodych ludzi. Przeczytam ten fragment. Jezus powiedział:

„Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana” (Ew. Łukasza 4:18-19).

Jezus przyszedł, aby uczynić to samo wśród młodych ludzi w dzisiejszych czasach. Jednak moce szatana są tak wielkie, że zbawcza łaska Chrystusa nie dociera do większości z nich. Musimy otrzymać moc Bożej obecności, gdyż inaczej nie będziemy mogli im pomóc! Możemy przywozić wiele osób do kościoła, ale bardzo niewielu z nich doświadczy zbawczej łaski Jezusa! Bardzo niewielu będzie zbawionych, jeśli Bóg nie ześle swojej mocy do kościoła, która jest większa od mocy szatana!

I dlatego potrzebny jest post i modlitwa! Uczniowie nie mogli pomóc młodemu człowiekowi w Ewangelii Marka, w dziewiątym rozdziale. Był on w niewoli demonów – podobnie jak wielu młodych ludzi, których przyprowadzamy do kościoła, aby usłyszeli ewangelię. Demony kontrolowały tego chłopca. Biblia mówi, że każdy zgubiony młody człowiek, który przychodzi do kościoła – każdy z nich – jest zaślepiony i w pewien sposób kontrolowany przez szatana – „władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych” (Efezjan 2:2). Również młody człowiek w Ew. Marka 9 był zdemonizowany, a uczniowie byli bezsilni i nie mogli mu pomóc. Otwórzcie na Ewangelii Marka 9:28-29. Powstańcie i przeczytamy te dwa wersety:

„I gdy wrócił do domu, uczniowie jego pytali go na osobności: Dlaczego to my nie mogliśmy go wygnać? I rzekł im: Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę [i post]” (Ew. Marka 9:28, 29).

Usiądźcie, proszę.. „Ten rodzaj [demonów] w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę [i post]”.

Jestem przekonany, że większość młodych ludzi nie zostanie zbawiona jedynie przez modlitwę. „Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę [i post]”. Możecie być całkowicie pewni, że słowa „i post” były w oryginalnym greckim manuskrypcie. Zdemonizowani gnostyczni zakonnicy usunęli te dwa słowa. W nowoczesnych kościołach, używających tak zwanych współczesnych tłumaczeń Biblii, te dwa słowa zostały usunięte. Dlaczego? Ponieważ diabeł chce ograbić kościoły w dniach ostatecznych ze zbawczej mocy Bożej, aby wprowadzić zamieszanie w młodych ludziach – oto, dlaczego!

„Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę [i post] (Ew. Marka 9:29).

Usiądźcie, proszę.

Amen! Dlatego musimy pościć i modlić się! Gdyż jest to sposób, aby otrzymać moc Chrystusa! Oto sposób, aby zgubieni ludzie nawrócili się. Oto sposób, aby otworzyć drzwi Bożej mocy i łaski! Oto sposób, aby pokonać szatana i jego siły demoniczne!

„Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę [i post]”!

Alleluja! Bóg dał nam miecz, aby pokonać wroga. Mieczem tym jest „modlitwa i post”. Otwórzcie Księgę Izajasz 58:6.

„Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo” (Izajasz 58:6).

Usiądźcie, proszę. Ten werset pokazuje, że post wybranych Bożych przynosi moc Chrystusa zgubionym grzesznikom. Post i modlitwa rozwiązują więzy niegodziwości i zrywają ciężary, pozwalając uciśnionym odzyskać wolność, łamiąc wszelkie jarzmo demoniczne! Post i modlitwa przynoszą wartości Chrystusa zaślepionym przez szatana i uciskanym przez demony ludziom! Jezus powiedział:

„Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana” (Ew. Łukasza 4:18-19).

I również przez post i modlitwę wartości Chrystusa ukazywane są kontrolowanym przez szatana grzesznikom!

Arthur Wallis powiedział: „Bóg objawił przez Izajasza, że wybrał On post, jako sposób uwalniania… i z pewnością odnosi się do duchowej rzeczywistości. Ludzie związani są nie łańcuchami i żelaznymi okowami, ale niewidzialnymi kajdanami złego. [Ci, którzy poszczą,] odczuwają nacisk, który nie jest społeczny, lecz duchowy, wręcz szatański... Baczne wejrzenie pozwala rozpoznać, że wielu ludzi, których spotykamy na naszej ścieżce życia, jest pod uciskiem diabła, męczonych przez niego, naciskanych przez demony, związanych siłami, których nie rozumieją i od których nie mogą uwolnić się” (God’s Chosen Fast, str. 63, 64). Post i modlitwa mogą pomóc zerwać te więzy, które trzymają mężczyzn i kobiety w niewoli diabła. Post to potężna broń, wyznaczona przez Boga do łamania mocy, jaką szatan ma nad ludzkimi sercami.

Kiedy pościmy, powinniśmy modlić się, aby Bóg zesłał głębokie przekonanie o grzechu. Ludzie w naturalny sposób nie uświadamiają sobie swojej grzeszności. Z natury usprawiedliwiają sami siebie. Potrzebne jest działanie Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty działa, ludzie nienawidzą swoich grzech i porzucają grzeszne postępowanie. Zostają przekonani o grzeszności swoich serc. Kiedy pościmy, powinniśmy modlić się, aby Bóg zesłał głębokie przekonanie o grzechu. Ludzie, którzy próbują nauczyć się, „jak zostać zbawionymi”, muszą doświadczyć głębokiego przekonania o swoim grzesznym i zbuntowanym sercu. Post i modlitwa mogą zostać użyte przez Boga, aby dać takie przekonanie. Bez niego ewangelia Chrystusowa nie ma dla ludzi sensu. Dotyczy to wielu młodych ludzi wzrastających w kościele. Wczoraj wieczorem policzyłem ich. Tylko niektórzy stali się naśladowcami Chrystusa. Żaden z pozostałych nie doświadczył przekonania o swojej grzeszności i o umiłowaniu świata. Musimy pościć i modlić się, aby Bóg przekonał ich o tym, złamał ich serca i zmienił ich w pokornych uczniów!

Tylko Duch Boży może sprawić, że ludzie będą pokutować. Post i modlitwa często doprowadzają osoby do uświadomienia sobie ich potrzeby oczyszczenia przez krew, by mogli stanąć przed nienawidzącym grzechu Bogiem. Post i modlitwa są sposobem danym przez Boga, aby prosić Ducha Świętego, by wykonał swoje dzieło w sercach grzeszników!

Dr John R. Rice powiedział: „Jest taki czas, gdy powinniśmy odwrócić się od wszystkiego w świecie i szukać Bożego oblicza. Takim czasem jest okres postu i modlitwy” (Prayer: Asking and Receiving, str. 216).

Myślę, że ci z was, którzy jesteście zbawieni zdajecie sobie sprawę z tego, że potrzebujemy więcej działania Ducha Świętego w naszym kościele. Potrzebujemy Jego obecności, gdy modlimy się. Potrzebujemy, aby pokazał nam, co chce, abyśmy zrobili z naszym życiem. Potrzebujemy, aby pokazał pastorowi, o czym powinien zwiastować. Potrzebujemy Go, aby uczynił z nas wojowników modlitewnych. Potrzebujemy, aby przyciągnął zgubionych ludzi i zatrzymał ich tutaj, gdy nawrócą się. Potrzebujemy Go, aby zesłał przebudzenie wśród nas, na które tak długo czekamy. Potrzebujemy Go sami, aby zginał nas, łamał i kształtował według swojej woli. Często śpiewamy pieśń:

Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.
Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.
Złam mnie, skrusz mnie, natchnij mocą.
Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.
(„Spirit of the Living God”, Daniel Iverson, 1899-1977;
      zmienione przez dr. Hymersa).

Ten krótki refren staje się prawdziwą modlitwą, gdy pościmy i modlimy się o to. Wy, którzy jesteście duchowymi chrześcijanami wiecie, że potrzebujemy Bożego Ducha, aby zstąpił wśród nas, aby zmieniał serca tych młodych ludzi, którzy żyją w świecie – zarówno tych, którzy wzrastali w kościele, jak i tych, którzy przychodzą ze świata. Dlatego proszę was, abyście w następną sobotę poświęcili czas na post i modlitwę, przez cały dzień, aż przyjdziemy do kościoła o 17:30 na spotkanie modlitewne. Po spotkaniu modlitewnym zjemy lekką kolację. W następną sobotę nie będzie ewangelizacji, tylko czas modlitwy po dniu postu. Dużo ewangelizujemy, ale ostatnio nie widzimy zbyt wiele owoców. W swojej książce Fire From Heaven Paul G. Cook powiedział: „Sama ewangelizacja nie da trwałych rezultatów, jeżeli nie będzie towarzyszyło jej poruszenie Ducha Świętego” (str. 108). Powiedział też, że dawni metodyści „wiedzieli, że pomyślność ich kościołów i ich własne błogosławieństwo zależało od Boga zstępującego pośród nich i będącego z nimi”. „Ci prości wierzący mężczyźni i kobiety szukali wspaniałego Bożego działania pośród nich. Wierzyli, że jeśli Bóg nie będzie działał, sami byli bezsilni, aby osiągnąć cokolwiek w Jego imieniu. To tłumaczy, dlaczego tak wiele modlili się i to z tak wielką gorliwością” (str. 105). „Wierzyli, że rozprzestrzenianie się ewangelii oraz zdrowie kościoła zależały całkowicie od przychylności i mocy Bożej, i dlatego tak wiele modlili się” (str. 28).

Pośćmy i módlmy się, aby Bóg zstąpił z mocą w naszym kościele, zmieniając serca młodzi ludzi żyjących w świecie – tych, którzy wychowywali się w kościele oraz nowo przychodzących. Jeżeli czujesz się wystarczająco dobrze, proszę powstrzymaj się od jedzenia w sobotę, aż do czasu spotkania modlitewnego w kościele o 17:30. Jeżeli nie czujesz się na tyle dobrze, by pościć, to módl się w ciągu tego dnia, aby Duch Boży zstąpił w naszym kościele. Jeżeli masz jakieś wątpliwości odnośnie tego, czy możesz pościć, zapytaj się wcześniej doktora Chan lub doktor Judith Cagan. Oni powiedzą ci więcej na temat tego, czy możesz pościć. Jeżeli przywykłeś pić kawę lub herbatę, to możesz wypić filiżankę lub dwie, aby zapobiec bólowi głowy. A potem pij tylko wodę. Upewnij się, że w ciągu dnia będziesz pił dużo wody zwłaszcza, jeśli pracujesz. Pij szklankę wody mniej więcej co godzinę. Proszę powstańcie i zaśpiewajmy hymn nr 6.

Gdy chodzimy z Panem w świetle jego Słowa,
   Jakąż chwałą otacza nas na naszej ścieżce!
Gdy czynimy Jego wolę, On ciągle z nami przebywa,
   Z tymi, którzy ufają Mu i są posłuszni.
Ufaj i bądź posłuszny, gdyż nie ma innego sposobu,
   Aby być szczęśliwym w Jezusie, tylko ufając i będąc posłusznym.

Nigdy nie doświadczymy Jego pełnej miłości,
   Jeśli wszystkiego nie oddamy Mu na ołtarzu;
Łaska, którą okazuje, radość, jaką obdarza,
   Są dla tych, którzy ufają i są posłuszni.
Ufaj i bądź posłuszny, gdyż nie ma innego sposobu,
   Aby być szczęśliwym w Jezusie, tylko ufając i będąc posłusznym.

W słodkiej społeczności siądziemy u Jego stóp.
   Lub będziemy chodzić u Jego boku;
Co powie, zrobimy; gdzie nas pośle, pójdziemy;
   Bez lęku, ufając i będąc posłusznymi.
Ufaj i bądź posłuszny, gdyż nie ma innego sposobu,
   Aby być szczęśliwym w Jezusie, tylko ufając i będąc posłusznym.
(„Trust and Obey“, John H. Sammis, 1846-1919).

Zabierz to kazanie ze sobą do domu. Czytaj je ponownie przed pójściem spać każdego wieczoru w tym tygodniu. Śpiewaj pieśń i hymn, gdy będziesz modlić się przed pójściem spać. Przeczytaj to kazanie jeszcze raz w sobotę i zaśpiewaj hymn i pieśń, gdy będziesz modlił się w ciągu dnia. Zaśpiewajmy tę pieśń jeszcze raz.

Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.
Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.
Złam mnie, skrusz mnie, natchnij mocą.
Duchu Żyjącego Boga, dziś na mnie zstąp.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zbawiony, to modlimy się, abyś pokutował i zaufał Jezusowi. Jego krew oczyści cię z wszystkich grzechów. Jego zmartwychwstanie da ci życie wieczne. Zaufaj Mu, a On zbawi cię z grzechów i z nadchodzącego sądu. Amen.


Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Ew. Mateusza 17:14-21.
Pieśń śpiewana przed kazaniem przez pana Benjamina Kincaida Griffitha:
„Come, My Soul, Thy Suit Prepare” (John Newton, 1725-1807).