Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
WESELE W KANIE

THE MARRIAGE AT CANA
(Polish)

Dr R. L. Hymers, Jr

Kazanie wygłoszone w Baptystycznym Kościele „Tabernacle” w Los Angeles
Poniedziałek Wieczór, 2 września 2019

„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Na wesele zaproszono też Jezusa i Jego uczniów. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do Niego: Wina nie mają. Odpowiedział jej Jezus: czego chcesz ode Mnie niewiasto? Jeszcze nie nadeszła Moja godzina. Wtedy Jego matka powiedziała do sług: Zróbcie to, co wam powie. A stało tam sześć kamiennych stągwi, używanych do obrzędowych obmyć żydowskich. Każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Wówczas Jezus powiedział do nich: Napełnijcie stągwie wodą. I na pełnili je aż po brzegi. Następnie polecił im: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. A gdy gospodarz wesela spróbował wody, która stała się winem – a nie wiedział skąd jest, słudzy zaś, którzy czerpali wodę, wiedzieli – zawołał pana młodego. Powiedział do niego: Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie popiją, gorsze. Ty natomiast dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Ten pierwszy ze znaków Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Ukazał swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (Jan 2,1-11).


1.  Wesele w Kanie miało miejsce trzeciego dnia po tym jak Jezus przyszedł do Galilei, Jan 2,1. Maria, matka Jezusa, była tam. Józef nie jest wymieniony. Większość komentatorów uważa, że Józef był martwy od lat. Jezus, będąc najstarszym dzieckiem, pozostawał w domu jako opiekun tej rodziny dotąd, aż inne dzieci wyrosły do samodzielności. Jezus wycierpiał,

1. Śmierć rodzica.

2. Bycie dzieckiem rodziny pozbawionej rodzica.

3. Zapewnienie utrzymania Jego matce i siostrom oraz braciom, poprzez pracę cieśli od młodego wieku.

2.  Jezus I Jego uczniowie byli zaproszeni na wesele, Jan 2,2.

     Jezus był życzliwa osobą. Nie był odludkiem. Jego służba była nastawiona na przebywanie z ludźmi i zapewnianie im pomocy. Jezus uczył Jego Uczniów okazywania radości gdy byli obecni na takim wydarzeniu jak wesele.
     Jezus poważał małżeństwo zawarte między mężczyzną i kobietą. Jezus uhonorował małżeństwo przez (1) obecność na weselu; (2) przez zaspokojenie potrzeb tamtych ludzi.

3.  Maria była przejęta weselem, Jan 2,3. Miała to być uroczystość trwająca tydzień czasu. Dobra, pozbawiona bakterii woda była deficytowa, dlatego bardzo ją oszczędzano. Wino było normalnie używane na weselach na Bliskim Wschodzie. Efezjan 5,18 mówi:

„Nie upijajcie się winem” (str. 1887).

„Wino jest szydercą, mocny napój prowadzi do zwady, kto się w nim zagubi, nie jest mądry” (Przysłów 20,1; str. 1058).

Maria była zatroskana weselem. Ale to była troska społeczna. Musimy być ostrożni by nasze „wesele” nie zdominowało innych rzeczy.

Jezus miał na głowie ważniejsze sprawy. On chciał by Jego matka zeszła na ziemię w innej „godzinie” – Jego śmierci na Krzyżu, Jan 2,4. On chciał by Maria i Jego Uczniowie poznali, że „Jego godzina” miała być wtedy, gdy On pójdzie na Krzyż, „Moja godzina jeszcze nie nadeszła.”

4.  Maria miała zaufanie do swego Syna, Jan 2,5.

Jezus do tej pory nie dokonał żadnego cudu, Jan 2,11.

Jezus dostrzegł okazję by okazać Jego stwórczą moc, Jan 2,6-10.

Sześć stągwi na wodę było używanych do obmyć rytualnych. Jezus użył tej wody by pokazać Jego moc.


1. Aby oczyścić ludzi i zaspokoić ich potrzeby.

2. Aby stworzyć konieczne warunki do oczyszczenia ludzi i zaspokojenia ich potrzeb.

5.  W rezultacie mocy Chrystusa

1. Potrzeba została zaspokojona.

2. Moc Chrystusowa została zademonstrowana.

„Krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (1 Jan 1,7; str. 1981).

3. Wiara Jego uczniów została bardzo wzmocniona, Jan 2,11.

Jezus i Jego Uczniowie poszli do Kafarnaum na krótki czas, Jan 2,12.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.