Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PRZECHODZĄC PRZEZ OGIEŃ Z SYNEM BOŻYM!

WALKING THROUGH THE FIRE WITH THE SON OF GOD!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 29-go grudnia 2013 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, December 29, 2013

„A on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła”. (Daniel 3:25).


Zacznę to kazanie w niewłaściwy sposób. W seminarium uczono nas, aby rozpoczynać kazanie w sposób dramatyczny, tak by złapać uwagę ludzi. Ja jednak złamię wszelkie zasady homiletyki i udzielę wam lekcji hermeneutyki. Homiletyka i hermeneutyka – nie znacie tych słów, więc ryzykując, że was zanudzę, zdefiniuję te pojęcia. Homiletyka odnosi się do studium zwiastowania. Zajmuje się sposobem przygotowywania kazań i wygłaszania ich. Hermeneutyka z kolei to sposoby interpretowania Biblii – to zasady interpretacji Pisma Świętego. Dr M. R. DeHaan (1891-1965) podał trzy zasady hermeneutyki:


(1) Istnieje jedna podstawowa interpretacja całego Pisma Świętego.

(2) Istnieje wiele praktycznych zastosowań całego Pisma Świętego.

(3) Większość fragmentów Pisma Świętego zawiera także prorocze objawienie.

(M. R. DeHaan, M.D., Daniel the Prophet, Kregel Publications, wydanie z 1995 roku, str. 73).


Użyję zasad hermeneutyki dr. DeHaana jako punktów w tym kazaniu.

I. Po pierwsze, istnieje jedna podstawowa interpretacja całego Pisma Świętego.

Nebukadnesar był królem Babilonu. W szóstym wieku przed narodzeniem Chrystusa, Nebukadnesar wysłał armię, by otoczyła Jerozolimę. Żołnierze wzięli w niewolę króla Judy i deportowali go do ich państwa. Ograbili żydowską świątynię, a naczynia z domu Bożego wywieźli do Babilonu. Król rozkazał także swej armii, aby wzięto w niewolę większość Żydów. Nebukadnesar poinstruował swego sługę Aszpeneza, aby wybrał najzdolniejszych i najlepszych młodych mężczyzn, nauczył ich języka chaldejskiego i nauk babilońskich po to, by mogli służyć w królewskim pałacu, jako specjalni słudzy. Czterej wybrani nazywali się: Daniel, Szadrach, Meszach i Abednego. Bóg w szczególny sposób błogosławił tych czterech młodych Żydów. Kiedy król Nebukadnesar zadawał im pytania,

„stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie”. (Daniel 1:20).

Król zaczął ufać ich sądowi oraz radom i w rzeczywistości obdarzył Daniela bardzo wysoką pozycją. Rządził on całym Babilonem, ustępując jedyne samemu królowi. Również Szadrach, Meszach i Abednego otrzymali najwyższe pozycje w rządzie, pod przywództwem Daniela.

Później król uczynił ogromny posąg ze złota, wysoki na sześćdziesiąt łokci, któremu ludzie mieli oddawać cześć. Określonego dnia zebrali się wszyscy przywódcy Babilonu. Królewski herold ogłosił głośno, że każdy, kto nie skłoni się i nie odda czci bożkowi „będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego” (Daniel 3:11). Szadrach, Meszach i Abednego czcili Pana, Boga Jahwe, Boga Izraela. Dlatego też nie skłonili się przed królewskim bożkiem.

Chaldejscy astronomowie byli już wcześniej zazdrośni o tych Żydów. Udali się, zatem do króla i powiedzieli:

„Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś” (Daniel 3:12).

Król Nebukadnesar był rozwścieczony. Zagniewany wezwał Szadracha, Meszacha i Abednego. Powiedział im, że jeżeli nie skłonią się przed bożkiem, zostaną wrzuceni do pieca ognistego. Ich odpowiedź udzielona królowi to dzisiaj klasyka. Nasz diakon – pan Mencia wiedział, jak bardzo lubiłem ich słowa, więc zrobił z nimi tabliczkę, którą już od kilku lat mam na swoim biurku w kościele. A brzmią one:

„Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy”. (Daniel 3:17, 18).

Nasz Bóg może nas wyratować, a jeżeli nie, to i tak nie będziemy czcić twojego bożka!

Król był wściekły na nich za tą odpowiedź. Rozkazał sługom rozpalić piec, by był o wiele gorętszy niż zwykle. Nakazał żołnierzom pojmać tych trzech Żydów i wrzucić ich do płonącego ognia. Później król spojrzał w piec ognisty. Był zadziwiony tym, co zobaczył. Powiedział:

„Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła”. (Daniel 3:25).

Król rozkazał wypuścić ich z pieca ognistego. Błogosławił ich Boga – Boga Izraela. Powiedział, że Bóg posłał „swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali” (Daniel 3:28). Co więcej, Nebukadnesar przywrócił tych trzech mężczyzn do ich poprzednich pozycji. Król wydał też dekret zakazujący mówienia przeciwko Bogu Izraela i powiedział: „nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten” (Daniel 3:29).

Taka jest podstawowa interpretacja tych wersetów. Ale to nie koniec!

II. Po drugie, istnieje wiele praktycznych zastosowań całego Pisma Świętego.

„Jedna interpretacja, lecz wiele zastosowań” – taka jest reguła hermeneutyki – nauki wykładania Biblii. Przychodzi mi na myśl kilka ważnych zastosowań tego fragmentu.

Pierwsze z nich dotyczy oczywiście innych Żydów, którzy także zostali deportowani do Babilonu. Czuli pokusę, aby zasymilować się, zmieszać z pogańską kulturą, która ich otaczała; przestać być Bożym ludem. Opis Daniela w jaskini lwów oraz trzech Hebrajczyków w ognistym piecu był przeznaczony przede wszystkim dla Żydów w niewoli babilońskiej, aby nie rezygnowali ze swego dziedzictwa i wiary.

Jednak ten opis odnosi się także do chrześcijan. Żyjemy w czasie rosnącego odstępstwa w ewangelicznych kościołach. W swoim życiu widziałem, jak zbory rezygnowały ze spotkań modlitewnych w tygodniu i niedzielnych wieczornych nabożeństw. Widziałem, jak znikało ewangelizacyjne nauczanie, a właściwie to każdy rodzaj prawdziwego zwiastowania w większości kościołów. Zamiast kazań były raczej łagodnie brzmiące studia biblijne i to nawet w fundamentalnych zborach. Widziałem, jak ze zborów wyrzuca się śpiewniki i wielkie hymny naszej wiary. Widziałem, jak wprowadza się bardzo płytkie pieśni, które nie karmią duszy. Widziałem, jak pastorzy rezygnowali z krawatów, ubierali się na sportowo, stając za mównicą i mówiąc ludziom, by nazywali ich po imieniu. Moc i szacunek związany z mównicą należą do przeszłości. Widziałem, jak pozwala się młodym ludziom przychodzić do kościoła w podkoszulkach, a dziewczynom w minispódniczkach. Młodzi ludzie w naszych kościołach przypominają bardziej sutenerów, prostytutki i narkomanów niż fundamentalnych baptystów! Asymilujemy się. Świat nas wchłania. Coraz bardziej przypominamy świat i nie można dłużej pokazać różnicy miedzy ewangelicznymi wierzącymi a poganami! Tak, dzieje się źle! Trzej Hebrajczycy w Księdze Daniela mówią do nas: „Nie damy się zasymilować. Będziemy pracować z ludźmi tego świata, będziemy chodzić z nimi do szkoły; będziemy uprzejmi dla ludzi tego świata. Ale to wszystko, nie pójdziemy dalej, bez względu na to, ile nas to będzie kosztować!”

„Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas… A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy”. (Daniel 3:17, 18).

Powstaniemy i będziemy bronić Biblii, gdy będzie atakowana. Odpowiemy wykładowcom na uniwersytetach, którzy próbują wciskać nam ewolucję i ateizm. Nie weźmiemy udziału w „Rose Parade” [Paradzie róż], ani nie będziemy tego oglądać nawet przez chwilę, jeśli będzie w niej jakąkolwiek propaganda antychrześcijańska. Nigdy więcej nie będziemy oglądać „Rose Parade”, jeżeli na platformach będą treści atakujące i odrzucające biblijne podstawy naszej wiary! A jeżeli mamy mieć z tego problemy, to niech tak będzie!

„A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy!” (Daniel 3:18).

Mówimy zgubionemu światu: „Nie będziemy brać udziału w tańcach w szkołach! Nie będziemy palić narkotyków, nawet jeżeli są legalne! Nie będziemy oglądać pornografii! Nie pójdziemy za waszym przykładem i nie będziemy zabijać naszych dzieci w aborcjach! Nie opuścimy nabożeństw, idąc na przyjęcia! Nigdy! Nigdy! Nigdy! Nigdy nie będziemy robić tych rzeczy!”

„Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas… A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy”.

Nigdy! Nigdy! Nigdy! Nigdy! Nigdy! Nigdy!

Wiara naszych ojców ciągle żywa
   Pomimo więzień, ognia i miecza.
Z jaką radością biją nasze serca
   Zawsze, gdy słyszymy Jego cudowne Słowo.
Wiara naszych ojców, święta wiara!
   Tobie wiernymi będziemy aż do śmierci!
(„Faith of Our Fathers” autor Frederick W. Faber, 1814-1863).

Będziemy przechodzić przez ognisty piec! Będziemy przechodzić przez ogień, nawet gdyby Bóg miał pozwolić nam spłonąć! Nie skłonimy się przed bożkami seksu, pornografii, narkotyków i materializmu. Będzie przechodzić przez ognisty piec z Synem Bożym!

Wiara naszych ojców, święta wiara!
   Tobie wiernymi będziemy aż do śmierci!

Znajdujemy tutaj także praktyczne zastosowanie dla tych chrześcijan, którzy przechodzą przez ciężkie doświadczenia. Niech nikt nie mówi wam, że chrześcijańskie życie jest zawsze łatwe. Chrystus powiedział nam:

„Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.” (Ew. Mateusza 16:24).

Apostoł Paweł powiedział: „musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego” (Dzieje Apostolskie 14:22). Jeżeli jesteś prawdziwym uczniem Chrystusa, będziesz przechodził przez wiele ucisków. Jednak Jezus powiedział:

„Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.” (Ew. Mateusza 5:11-12).

Bez względu na doświadczenia i cierpienia, przez jakie przechodzisz, Jezus mówi: „Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę” (Hebrajczyków 13:5). Pamiętaj, że był On tym czwartym mężem w piecu ognistym razem z trzema Hebrajczykami, „a osoba czwartego podobna jest Synowi Bożemu” (Biblia Gdańska, Daniel 3:25). Jezus, Syn Boży, był z nimi w piecu ognistym! Jezus w swej przed wcielonej formie, przeprowadził ich całych i zdrowych przez ogień. Zaufaj Mu, a On przeprowadzi cię bezpiecznie przez ogień doświadczeń życiowych. We wspaniałym hymnie wiary wyrażono słowa, które mógłby wypowiedzieć Jezus:

Gdy droga twa wieźć będzie przez największe próby,
   Mą łaskę mieć będziesz, ona wystarczy;
Nie spali cię ogień, on tylko usunie
   To, co nieczyste, byś mógł błyszczeć jak złoto.
(„How Firm a Foundation” autor nieznany).

Dr DeHaan podaje jeszcze jeden punkt hermeneutyczny.

III. Po trzecie, większość fragmentów Pisma Świętego zawiera także prorocze objawienie.

Dr DeHaan miał rację, mówiąc, że „Trzej młodzi Hebrajczycy są obrazem Izraela wśród pogan. Wrzuceni do pieca ognistego doświadczeń i prześladowań, według ludzkich standardów powinni zginąć. Zostali jednak w cudowny sposób zachowani, nawet w ognistym piecu ludzkiej nienawiści [antysemityzmu] i prześladowań, gdyż byli ludem Bożego przymierza. Zostaną też w cudowny sposób ostatecznie wyratowani i wywyższeni między narodami” (DeHaan, jw. str. 73-74).

Każdy naród pogański w jakimś okresie prześladował Żydów. Egipt, Babilonia, Grecja, Rzym, Hiszpania, Francja, Rosja i Niemcy – każdy z tych narodów prześladował Żydów i starał się ich wyniszczyć. Jednak nikomu nie udało się to, gdyż Izrael będzie zawsze Bożym narodem! Obecnie Iran myśli, że uda się mu zniszczyć Izrael! Powtarzane jest to wielokrotnie. Chcę im jednak powiedzieć: „Narody potężniejsze od waszego próbowały dokonać zagłady Żydów. Żadnemu się nie udało i nie uda się też wam! Bóg był zawsze z Izraelem w ognistym piecu nieszczęść i Bóg nie zawiedzie ich teraz! Zobaczycie to, gdyż Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, które nie może być zerwane. Bóg powiedział patriarsze, że ziemia kananejska jest dana Żydom na wieki!

„W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat” (I Mojżeszowa 15:18).

„Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich”. (I Mojżeszowa 17:8).

Żydzi byli prześladowani we wszystkich wiekach, często przez fałszywych chrześcijan, gdyż żaden prawdziwy chrześcijanin nie wyrządziłby krzywdy ludowi Bożego przymierza! Jeszua (Jezus) zawsze był tym czwartym mężem w piecu ognistym, cierpiącym z narodem żydowskim, pozwalającym im odnieść wieki tryumf nad narodami pogańskimi! Ostatecznie proroctwo apostoła Pawła wypełni się dosłownie. Powiedział on: „będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.” (Rzymian 11:26).

Kończąc, pomyślmy o tym czwartym mężu, który był w piecu ognistym z trzema Hebrajczykami. Nebukadnesar powiedział, że był to „anioł” (Daniel 3:28). „Anioł” oznacza „posłańca”. „Posłaniec Pański” w Starym Testamencie to często przed wcielony Jezus. Na przykład „anioł Pański” ukazał się ojcu Samsona – Manoachowi:

„Wtedy też poznał Manoach, że to był anioł Pański. I rzekł Manoach do swojej żony: Na pewno pomrzemy, gdyż oglądaliśmy Boga”. (Sędziów 13:21, 22).

A zatem anioł Pański to Bóg, Jezus – druga Osoba Trójcy, ukazujący się w Starym Testamencie, przed swym wcieleniem w łonie Marii.

W Księdze Daniela 3:25 czytamy, że król zaglądnął do pieca ognistego i powiedział: „a osoba czwartego podobna jest Synowi Bożemu”. Dr. J. Vernon McGee powiedział: „Wierzę, że tą czwartą osobą był Syn Boży, przed wcielony Chrystus” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, tom III, str. 547; odnośnie Księgi Daniela 3:25).

Jakież to charakterystyczne dla Jezusa – przyjść na ten świat i mieć udział w cierpieniu i odrzuceniu swego ludu, a na koniec uratować go! Przyszedł z nieba w łonie dziewicy Marii. Nie przyszedł jako „Pan Panów i Król królów”, gdy narodził się Betlejem w te pierwsze święta Bożego Narodzenia. Lecz przyjdzie jako Król królów, gdy powróci. Przyszedł w łonie Marii, aby nas zbawić, tak jak też przyszedł do pieca ognistego, aby wybawić trzech dzielnych żydowskich bohaterów!

Jezus przyszedł z nieba, aby cierpieć za ten świat, by zbawić ludzi od ognia piekielnego! Każdy z nas spędziłby wieczność w „ogniu nieugaszonym”. Lecz Jezus przyszedł po to, by cierpieć i umrzeć na krzyżu, płacąc cenę za nasze winy. Bóg „grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo” (1 List Piotra 2:24). Jezus stał się zadośćuczynieniem za wszystkie grzechy swego ludu.

Przez trzy dni był martwy w grobie. Lecz wczesnym rankiem, w pierwszą niedzielę wielkanocną Jezus powstał z martwych w sposób fizyczny – w ciele. Powrócił do nieba, gdzie teraz wstawia się za tobą, siedząc po prawicy Boga Ojca.

Kiedy zaufasz w swoim sercu Jezusowi, On przebaczy ci twe grzechy i oczyści cię swoją krwią. Kiedy zaufasz w swoim sercu Jezusowi, On zbawi cię z twych grzechów i wyrwie cię z pustego i beznadziejnego życia, tak samo jak wyratował trzech Hebrajczyków z pieca ognistego! Amen!

Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami na temat tego, jak stać się prawdziwym chrześcijaninem, proszę wstań teraz i przejdź do tyłu sali. Doktor Cagan zaprowadzi cię do innego pokoju, gdzie będziemy mogli pomodlić się i odpowiedzieć na twoje pytania. Doktorze Chan, proszę przyjdź i pomódl się, aby ktoś został dziś zbawiony przez Jezusa! Amen.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com lub www.rlhsermons.com.
Wybierz: „Kazania po Polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Daniel 3:16-25.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Faith of Our Fathers” (autor Frederick W. Faber, 1814-1863).


SKRÓT KAZANIA

PRZECHODZĄC PRZEZ OGIEŃ Z SYNEM BOŻYM!

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„A on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła”. (Daniel 3:25).

I.   Po pierwsze, istnieje jedna podstawowa interpretacja całego Pisma
Świętego. Daniel 1:20; Daniel 3:11, 12, 17, 18, 25, 28, 29.

II.  Po drugie, istnieje wiele praktycznych zastosowań całego Pisma
Świętego. Daniel 3:17, 18; Ew. Mateusza 16:24; Dzieje
Apostolskie 14:22; Ew. Mateusza 5:11-12; Hebrajczyków 13:5.

III. Po trzecie, większość fragmentów Pisma Świętego zawiera także
prorocze objawienie. I Mojżeszowa 15:18; 17:8; Rzymian 11:26;
Daniel 3:28; Sędziów 13:21, 22; 1 List Piotra 2:24.