Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.Każdego miesiąca teksty tych kazań odbierane są na 110.000 komputerach w 200 krajach. Setki ludzi oglądają wideo na YouTube. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 33 języki, docierając do tysięcy ludzi. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz pomóc nam co miesiąc w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie, w tym również w narodach muzułmańskich i hinduskich.


JAK MOŻESZ UJŚĆ PRZED SĄDEM
OGNIA PIEKIELNEGO?

HOW CAN YOU ESCAPE THE DAMNATION OF HELL?
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny poranek 8-go kwietnia 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 8, 2016

„Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?”
(Ew. Mateusza 23:33).


Nie wychowywałem się w chrześcijańskim domu. Jako dziecko sam wielokrotnie chodziłem na mszę do Kościoła Katolickiego. Jednak w wieku trzynastu lat sąsiedzi zabrali mnie do Kościoła Baptystycznego. Było to dawno temu, w 1954 roku. W tamtych czasach powszechną rzeczą było to, że kaznodzieje, nawet ci znani, głosili na temat piekła. W dniach mojej młodości wielu wspaniałych kaznodziei z Kościoła Południowych Baptystów, jak dr W. A. Criswell, dr R. G. Lee i Billy Graham, głosili budzące trwogę kazania na temat wiecznego potępienia w piekle.

Tak działo się ponad sześćdziesiąt lat temu! Dzisiaj nie znam żadnego kaznodziei, który głosiłby mocne kazania, ostrzegające ludzi przed piekłem. W zasadzie prawie żaden z nich nie głosi kazań. Nazywają to zwiastowaniem! Jednak mylą się. Tylko wygłaszają krótkie wykłady, które nazywają kazaniami „ekspozycyjnymi”. Są ekspozycyjne, ale nie jest to zwiastowanie. W ich głosach nie ma żadnego patosu ani pasji. Ciągną tylko słowa dalej i dalej, niczym rozmowę, wyjaśniając kolejne wersety z Pisma Świętego. Nie słyszę też mocnego zwiastowania na temat nieba! Nie słyszę mocnego zwiastowania na temat zadośćuczynienia, krzyża, czy innego zwiastowania doktrynalnego. W dzisiejszych czasach niewiele jest zwiastowania. Wasze pokolenie nie słyszało mocnego, pełnego pasji zwiastowania z ust ludzi, którzy troszczyliby się o wieczne przeznaczenie waszych dusz.

Robert Murray McCheyne miał zaledwie dwadzieścia dziewięć lat, gdy umarł z powodu duru brzusznego. Ale jakże wspaniałym był kaznodzieją! Nawet dzisiaj mówi się na temat jego zwiastowania, chociaż umarł w 1843 roku. Zaczął zwiastować w wieku 23 lat, a umarł mając lat 29. Dlaczego ciągle wspomina się go? Zwiastował tylko przez sześć lat, ale bardzo niewielu kaznodziejów miało taki wpływ na swoje pokolenie jak Robert McCheyne. Jego imię zna każdy kaznodzieja w krajach anglojęzycznych, ponieważ Bóg zesłał fale potężnego przebudzenia do jego kościoła. Jaki był sekret jego zwiastowania? Ten młody człowiek był mężem modlitwy, całkowicie zależnym od Ducha Świętego. Modlił się: „Panie, uczyń mnie tak świętym, jakim może być zbawiony grzesznik”. Pewien ewangelista, który słuchał jego zwiastowania, powiedział: „Głosił z wiecznością odciśniętą na swojej skroni. Drżałem, a Bóg nigdy nie wydawał się tak blisko”.

Ach, jakże modlę się, aby Bóg powołał młodych ludzi, którzy dzisiaj będą głosić „z wiecznością odciśniętą na swojej skroni”, tak jak robił to Robert Murray McCheyne!!! Dziś rano będę korzystał z fragmentów wspaniałego kazania McCheyne’a pt. „Wieczna kara”. Oby poruszyło cię na tyle, byś zaufał Jezusowi i uszedł przed nadchodzącym gniewem!

Moje kazanie oparte jest na innym tekście niż ten, który użył McCheyne, jednak przesłanie pozostaje niezmienione.

„Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?” (Ew. Mateusza 23:33).

Ten tekst pochodzi ze wspaniałego kazania Chrystusa, skierowanego przeciwko faryzeuszom. W czasach naszego Pana byli oni nauczycielami Biblii. Nazwał ich obłudnikami (23:14). Określił ich, jako „głupich i ślepych” (23:17). Powiedział: „Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?”.

I. Po pierwsze, posłuchajmy, co na temat piekła mówili ludzie w Biblii.

Dawid był człowiek według Bożego serca. Pełen był miłości do ludzi i Boga. Posłuchajcie, co powiedział na temat piekła i o tych, którzy nie chcieli zaufać Chrystusowi.

„Niech wrócą bezbożni do podziemi, wszystkie narody, które zapominają Boga” (Psalm 9:18).

Dawid powiedział:

„Na bezbożnych [Bóg] zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem ich” (Psalm 11:6).

Apostoł Paweł wypełniony był miłością Chrystusową w stosunku do grzeszników. Paweł nigdy nie wymieniał słowa „piekło”. Zdaje się, że było zbyt straszne dla niego, by je wspominać. Jednak posłuchajcie, co powiedział:

„Gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa” (2 Tesaloniczan 1:7-9).

Jan – umiłowany uczeń Chrystusa był człowiek pełnym miłości. Jednak mówił o piekle. Siedmiokrotnie nazwał piekło „studnią otchłani” – dołem, w którym znajdą się na wieki zgubieni grzesznicy. Jan nazwał piekło „jeziorem ognia” (Objawienie 20:14). W Biblii często używana jest nazwa „piekło”. Jednak Jan określał je jako „jezioro ognia”.

A sam Pan Jezus? Przyszedł od Boga, a „Bóg jest miłością”. Cała Jego służba ukazywała Jego miłość w stosunku do grzeszników. Jednak mówił o piekle. Posłuchajcie słów Pana Jezusa Chrystusa:

„Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?” (Ew. Mateusza 23:33).

Dalej Chrystus powiedział:

„Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny” (Ew. Mateusza 25:41).

Chrystus powiedział też:

„kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Ew. Marka 16:16).

Czyż potrzeba wyraźniejszych słów niż te, które Jezusa?

II. Po drugie, dlaczego Dawid, Paweł, Jan i Jezus mówili tak na temat piekła.

Ponieważ to prawda. Jezus powiedział: „gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział”. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, przyszedł z miłością. To z miłości Jezus przyszedł, aby ostrzegać zgubionych grzeszników na temat piekła. To z miłości powiedział zgubionym grzesznikom, że przyszedł, aby ich zbawić z ich grzechów, by mogli uciec przed ogniem piekielnym. Kaznodzieje muszą robić to samo, co robił Jezus. To prawda! To prawda! To prawda!

Ktoś może powiedzieć: „Nie wierzę w to”. Czyż coś to zmieni? Pewien stary człowiek – Harry Truman nie wierzył, że Góra św. Heleny wybuchnie jak wulkan. Wszyscy inni uwierzyli i opuścili okolicę. Lecz Truman powiedział: „Nie wierzę w to”. I został w domu obok tej wspaniałej góry. Czy jego niewiara ocaliła go? Wcale nie! Gdy wybuchł wulkan, zginął, a jego dom został zniszczony. Później nie znaleziono po nim ani śladu. Powiedział: „Nie wierzę w to”. Ale niewiara nie ocaliła go. I tak samo twoja niewiara nie ocali cię przed płomieniami piekła! To prawda! To prawda! To prawda!

Innym powodem, dlaczego Dawid, Paweł, Jan i Jezus mówili na temat piekła jest to, iż mieli wspaniałą miłość do zgubionych grzeszników. Nasi najlepsi przyjaciele, ludzie najbliżsi nam w kościele zawsze powiedzą nam prawdę. Jezus jest najlepszym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek będziesz miał. W starym hymnie powiedziano: „Przyjacielem naszym Jezus… jak wspaniałym, wiernym On”. I to twój najlepszy przyjaciel Jezus, który powiedział: „Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?” (Ew. Mateusza 23:33).

Robert McCheyne powiedział: „Kiedy spacerowałem wczoraj po polach, z wielką siłą pojawiła się pewna myśl w moim umyśle, że każdy komu zwiastowałem, wkrótce trafi albo do nieba, albo do piekła. Dlatego muszę was ostrzegać. Muszę mówić wam na temat piekła”. Tak powinien robić każdy prawdziwy i wierny kaznodzieja. Pastor, który nigdy nie mówi na temat piekła nie jest dobrym człowiekiem. Nigdy nie ufaj pastorowi, który nie głosi na temat piekła. Jeżeli tego nie robi, to znaczy, że nie troszczy się o wasze dusze! Jezus wyraźnie powiedział: „Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?” (Ew. Mateusza 23:33).

III. Po trzecie, biblijne piekło jest wieczne.

Świadkowie Jehowy mówią, że piekło nie jest wieczne. Czy można im wierzyć? Piosenkarz Prince umarł kilka dni temu. Był on Świadkiem Jehowy. Kiedy zachorował na AIDS, powiedziano mu, aby nie brał lekarstw. Umarł i poszedł do piekła, gdyż uwierzył w nauczanie tego haniebnego kultu.

Rob Bell ukończył liberalne, odrzucające Biblię Seminarium Teologiczne Fullera. Bell powiedział, że piekło nie trwa wiecznie. Czy można mu wierzyć? Powiedział, że w Biblii są błędy. Człowiek, który mówi, że Chrystus mylił się mówiąc o wiecznym piekle jest albo kłamcą, albo fałszywym nauczycielem. Miliony ludzi czerpią pociechę ze słów fałszywych nauczycieli i przywódców kultów. Ale jest to fałszywa pociecha. Jezus, Syn Boży, wyraźnie powiedział, że „ogień nie gaśnie” (Ew. Marka 9:44). Jezus Chrystus trzykrotnie to powiedział w dziewiątym rozdziale Ewangelii Marka! „Ogień nie gaśnie”. „Ogień nie gaśnie”. „Ogień nie gaśnie”. To właśnie Jezus Chrystus powiedział w dziewiątym rozdziale Ewangelii Marka. A apostoł Jan powiedział: „A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków” (Objawienie 14:11). Sam Jezus powiedział: „I odejdą ci na kaźń wieczną” (Ew. Mateusza 25:46).

IV. Po czwarte, jak możesz uciec przed piekłem?

W naszym tekście Jezus powiedział: „Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?” (Ew. Mateusza 23:33).

Nie możesz uciec przed nim, unikając przychodzenia do kościoła. Ktoś może powiedzieć: „Nigdy więcej nie wrócę, aby słuchać zwiastowania doktora Hymersa! On mnie straszy! Nigdy więcej nie wrócę do tego kościoła”. Wiem, że będą młodzi ludzie, którzy tak powiedzą. Ale wolę raczę zaryzykować, że was stracę niż okłamywać was! Podałem wiele fragmentów z Biblii na temat piekła. Podzieliłem się myślami młodego kaznodziei Roberta McCheyne’a. Nazywano go „kaznodzieją chłopcem”. Chociaż zwiastował tylko przez sześć lat, gdy miał dwadzieścia kilka lat, to też młody człowiek uważany jest za jednego z najwspanialszych kaznodziei prezbiteriańskich, jaki kiedykolwiek żył. „Głosił z wiecznością odciśniętą na swojej skroni”. Nawet, jeżeli nie lubisz mnie, to modlę się, abyś uwierzył w to, co ten wspaniały, młody, boży kaznodzieja powiedział.

Nie możesz uciec przed piekłem, jeżeli co niedzielę odmawiasz pokuty i nie chcesz zaufać Jezusowi. Czy myślisz, że możesz być zbawiony tylko poprzez przychodzenie na nabożeństwa? Czy myślisz, że możesz być zbawiony poprzez dawanie pieniędzy dla kościoła? Czy myślisz, że możesz być zbawiony poprzez wykonywanie obowiązków, sprzątanie stołów, stanie na parkingu lub przez inne prace w kościele? Jeżeli tak myślisz, to zostałeś oszukany przez samego diabła! Biblia wyraźnie mówi: „Albowiem łaską zbawieni jesteście… Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2:8, 9). W Biblii czytamy: „zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego… przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego” (Tytus 3:5, 6).

Czy myślisz, że możesz być zbawiony poprzez częste przychodzenie, by porozmawiać o przekonaniu o grzechu? Wiem, że kilka osób przyjdzie dziś rano, gdyż boją się piekła. Ale odkryłem, ze ludzie nigdy nie zostają zbawieni z powodu strachu przed piekłem. Ja przynajmniej nie spotkałem nigdy kogoś takiego! Nigdy w ciągu 58-miu lat służby. Ani jednej osoby! Możesz przychodzić, by porozmawiać, gdyż boisz się piekła, jednak to nie zbawi cię!

Musisz myśleć o swoich grzechach. Nie tylko o tych, które popełniłeś, ale też o grzechu twojego serca! Musisz czuć wstręt do swojego grzesznego serca, do zbuntowanych, niegodziwych myśli i grzechów w twym wnętrzu. Jezus nie przyszedł, aby zbawić tych, którzy boją się piekła. Nie! „Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników” – i nikogo innego! (1 Tymoteusza 1:15).

Chrystus umarł na krzyżu, płacąc cenę za twoje grzechy! Chrystus przelał krew na krzyżu, aby oczyścić cię z twoich grzechów! Chrystus powstał z martwych i wstąpił do nieba, abyś miał moc nad swoimi grzechami! To jedyny dobry powód, abyś przychodził porozmawiać z nami! Twój grzech! Twój grzech! Twój grzech! Pokutuj zaufaj Jezusowi, a On zbawi cię z twych grzechów! Proszę powstańcie i zaśpiewamy Psalm 139:23, 24. Jest to numer 7 na waszych kartkach.

„Badaj mnie, Boże
I poznaj serce moje,
Doświadcz mnie
I poznaj myśli moje!
I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady,
A prowadź mnie drogą odwieczną!”

Amen. Zamknijcie oczy. Jeżeli chcesz porozmawiać z nami na temat twoich grzechów i oczyszczenia krwią Jezusa, proszę przejdź teraz za doktorem Caganem, Johnem Caganem i Noah Song na tył sali. Zaprowadzą cię do innego pomieszczenia, gdzie będziemy mogli pomodlić się i porozmawiać na temat twoich grzechów i oczyszczenia krwią Jezusa. Amen.


Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Objawienie 14:9-11.
Pieśń śpiewana przed kazaniem przez pana Benjamina Kincaida Griffitha:
„Where Will You Spend Eternity?” (Elisha A. Hoffman, 1839-1929)/
„Search Me, O God” (Psalm 139:23-24).


SKRÓT KAZANIA

JAKŻE MOŻESZ UJŚĆ PRZED SĄDEM
OGNIA PIEKIELNEGO?

HOW CAN YOU ESCAPE THE DAMNATION OF HELL?

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?”
(Ew. Mateusza 23:33).

(Ew. Mateusza 23:14, 17)

I.   Po pierwsze, posłuchajmy, co na temat piekła mówili ludzie w Biblii. Psalm 9:17; Psalm 11:6; 2 Tesaloniczan 1:7-9; Objawienie 20:14;
Ew. Mateusza 23:33, 41; Ew. Marka 16:16.

II.   Po drugie, Po drugie, dlaczego Dawid, Paweł, Jan i Jezus mówili tak na temat piekła. Ew. Mateusza 23:33.

III.  Po trzecie, biblijne piekło jest wieczne. Ew. Marka 9:44; Objawienie 14:11;
Ew. Mateusza 25:46.

IV.  Po czwarte, jak możesz uciec przed piekłem? Efezjan 2:8, 9;
Tytus 3:5, 6; 1 Tymoteusza 1:15.