Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
SIEDEM PUNKTÓW DLA LUDZI
NIEDAWNO NAWRÓCONYCH

SEVEN POINTS FOR NEW CONVERTS
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w sobotę wieczorem 7-go października 2017 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 7, 2017


„Utwierdzając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego” (Dzieje Apostolskie 14:22).

W komentarzu biblijnym The Applied New Testament Commentary czytamy na temat tego wersetu:

Nie wystarczy jednorazowo zwiastować gdzieś ewangelię. Konieczne jest nauczanie wierzących i utwierdzanie ich w wierze. Tak właśnie robili Paweł i Barnaba. Ostrzegali nowych uczniów, że aby wejść do Królestwa Bożego, będą musieli przejść przez wiele ucisków [nacisków, cierpień].

Apostoł Paweł powiedział: „jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy” (2 Tymoteusza 2:12). Oznacza to, że prawdziwie oddany chrześcijanin musi doświadczać ucisków w chrześcijańskim życiu, aby móc rządzić z Chrystusem w Jego królestwie. „Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa” (2 Tymoteusza 2:3).

I. Po pierwsze, musicie przejść przez uciski.

To pierwsza rzecz, o której musisz wiedzieć. Nie zostajesz zbawiony, by pójść do nieba. Po zbawieniu „Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa…jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy” (2 Tymoteusza 2:3, 12). Nie uczono mnie tego, gdy uczęszczałem do chińskiego kościoła. Myślałem, że wystarczy zaufać Chrystusowi, a potem idzie się do nieba. Dr. Timothy Lin nauczał mnie, że muszę być zwycięskim chrześcijaninem, aby rządzić z Chrystusem w Jego królestwie. „Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami” (Objawienie 2:26). Chrześcijanie w krajach muzułmańskich i w Chinach wiedzą, czym jest przechodzenie przez uciski, aby rządzić z Chrystusem w Jego królestwie. W tekście, który przeczytaliśmy na początku było napisane: „musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego” (Dzieje Apostolskie 14:22). Apostoł Paweł naczał, że nowi chrześcijanie będą musieli przejść przez wiele ucisków (thlipsis – uciski), aby rządzić z Chrystusem w Jego nadchodzącym królestwie. I tego właśnie powinieneś oczekiwać, gdy nawrócisz się. Od trzystu lat naucza o tym dr Watts w znanym hymnie!

Czy mam zostać zaniesiony do nieba na kwiecistym dywanie łatwego życia,
Podczas, gdy inni walczą, by pozyskać nagrodę, przelewając swą krew?
Ja też muszę walczyć; dodaj mi odwagi Panie,
Bym zniósł wysiłek i ból, wspierany Twoim Słowem.
(„Am I a Soldier of the Cross?”, dr Isaac Watts, 1674-1748).

II. Po drugie, musicie mieć Biblię i ją czytać.

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tymoteusza 3:16-17).

Powinieneś kupić Biblię Scofielda, aby śledzić z nami numery stron. Powinieneś zabierać do domu skrypty kazań i studiować je w ciągu tygodnia. Nie słuchaj kaznodziei w radio czy telewizji. Wielu z nich to fałszywi nauczyciele. Nie słuchaj nikogo, za wyjątkiem doktora J. Vernona McGee. Możesz słuchać jego codziennych studiów biblijnych na komputerze o jakiejkolwiek porze dnia i nocy, ze strony www.ttb.org lub www.thrutheBible.org. Dr McGee przez wiele lat był pastorem w kościele Open Door, na 550 South Hope Street, tutaj, w centrum Los Angeles. Poznawałem Biblię, słuchając go każdego dnia. Unika on błędów i współczesnych herezji. Jest jedynym radiowym lub telewizyjnym nauczycielem Biblii, któremu mogę zaufaćjedynym. Niektórzy ludzie słuchający w radio kaznodziei głoszących przed lub po doktorze McGee, zostali wprowadzeni w błąd. Dlatego lepiej jest słuchać jego zwiastowania na komputerze (wszystkie tłumaczenia znaleźć można na stronie www.ttb.org/global-reach/regions-languages).

Codziennie czytaj Biblię. „W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Psalm 119:11).

III. Po trzecie, nie chodźcie do innych kościołów, chyba że jesteście gdzieś na wakacjach.

Żyjemy w okresie wielkiego odstępstwa w kościołach. Trzymajcie się od niego z daleka.

„I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie” (Ew. Mateusza 24:11, 12).

Nie mogę polecić wam innych kościołów. Nawet w kościołach baptystycznych promowany jest decyzjonizm i inne herezje.

IV. Po czwarte, przychodźcie na nabożeństwa w niedzielę rano i wieczorem. Uczęszczajcie również na czwartkowe spotkania modlitewne i cotygodniowe ewangelizacje.

V. Piąty punkt, poznajcie pastora i asystenta pastora.

W każdej chwili możecie zadzwonić do doktora Hymersa i zadać mu pytanie, albo spotkać się z nim tutaj w kościele.

„Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hebrajczyków 13:7).

„Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę” (Hebrajczyków 13:17).

Słowa „wodzów waszych” można przetłumaczyć „waszych przywódców”. W The Reformation Study Bible napisane jest odnośnie Hebrajczyków 13:17: „Wierni przywódcy Kościoła to wierni pasterze... Liderzy (pastorzy) troszczą się głęboko i szczerze, ponieważ zostali wyznaczeni przez Boga i przed Nim zdadzą sprawę. Jeżeli ludzie opieraja się ich służbie, wówczas wszyscy na tym cierpią”. Pastorem jest dr Hymers. Możecie do niego zadzwonić na numer (818)352-0452. Pastorem asystentem jest dr Cagan. Możecie do niego zadzwonić na numer (323)735-3320.

VI. Szósty punkt, niech zdobywanie dusz stanie się priorytetem w waszym życiu.

Nikt nie może być dobrym chrześcijaninem, jeżeli nie będzie ciężko pracował, aby przyprowadzać ludzi, by mogli usłyszeć ewangelię. Jezus powiedział: „przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój” (Ew. Łukasza 14:23).

VII. Siódmy punkt, dołączcie do jednej z małych grup modlitewnych.

Poproście panią Hymers lub doktora Cagana, aby pomógli wam znaleźć odpowiednią grupę. A potem spotykajcie się co tydzień na modlitwę ze swoją grupą.

„Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Ew. Mateusza 18:20).

Jeżeli nie jesteś zbawiony, to wzywam cię, abyś pokutował ze swoich grzechów i zaufał Jezusowi Chrystusowi. Kiedy to zrobisz, Jego krew oczyści cię z wszystkich grzechów.

„Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 List Jana 1:7).

Jeżeli myślisz, że jesteś zbawiony, umów się z doktorem Caganem, aby wysłuchał twojego świadectwa. Jego numer telefonu: (323)735-3320.

Amen.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Am I a Soldier of the Cross?” (dr Isaac Watts, 1674-1748).


SKRÓT KAZANIA

SIEDEM PUNKTÓW DLA LUDZI
NIEDAWNO NAWRÓCONYCH

SEVEN POINTS FOR NEW CONVERTS

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Utwierdzając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego” (Dzieje Apostolskie 14:22).

(2 Tymoteusza 2:12, 3)

I.    Po pierwsze, musicie przejść przez uciski. 2 Tymoteusza 2:3, 12;
Objawienie 2:26.

II.   Po drugie, musicie mieć Biblię i ją czytać. 2 Tymoteusza 3:16, 17;
Psalm 119:11.

III.  Po trzecie, nie chodźcie do innych kościołów, chyba że jesteście gdzieś na wakacjach. Ew. Mateusza 24:11, 12.

IV.  Po czwarte, przychodźcie na nabożeństwa w niedzielę rano i wieczorem. Uczęszczajcie również na czwartkowe spotkania modlitewne i cotygodniowe ewangelizacje.

V.   Piąty punkt, poznajcie pastora i asystenta pastora.
Hebrajczyków 13:7, 17.

VI.  Szósty punkt, niech zdobywanie dusz stanie się priorytetem w waszym
życiu. Ew. Łukasza 14:23.

VII. Siódmy punkt, dołączcie do jednej z małych grup modlitewnych.
Ew. Mateusza 18:20; 1 List Jana 1:7.