Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
BIBLIA A DZISIEJSZE ODSTĘPSTWO!

THE BIBLE AND TODAY’S APOSTASY!
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem 17-go czerwca 2018.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 17, 2018


Proszę otwórzcie Biblię na 2 Liście do Tymoteusza, rozdziale trzecim. Jest to strona 1280 w Biblii Scofielda. Trzymajcie Biblię otwartą na tym rozdziale.

Uważam, że rozdziały trzeci i czwarty 2 Listu do Tymoteusza są ostatnimi, które apostoł Paweł napisał w Biblii. Zostały napisane około roku 67. Paweł został pojmany przez cesarza Nerona z powodu tego, że był chrześcijańskim nauczycielem. Przebywał skuty kajdanami w więzieniu Mamertine, położonym w pobliżu Kolosseum. Razem z żoną odwiedziliśmy to ciemne więzienie. To tam Paweł napisał ten list. Kika miesięcy później został zcięty. 2 List do Tymoteusza został napisany, aby pokazać nam, jak chrześcijanie mają żyć w czasach odstępstwa, niewiary i odrzucenia chrześcijaństwa. Został napisany specjalnie na takie czasy, w jakich teraz żyjemy! XX i XXI wiek to najbardziej bezbożny okres w historii świata. Spójrzmy na rozdział trzeci, werset pierwszy.

„A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy” (2 Tymoteusza 3:1).

Popatrzcie. Niektórzy ludzie twierdzą, że dotyczy to całego okresu od wniebowstąpienia Chrystusa. Nie wierzcie w to. Dr J. Vernon McGee powiedział: „Wierzę, że wchodzimy w dni ostateczne... Wierzę, że już teraz żyjemy w tych „trudnych” dniach. Nie wiem, jak długo będą trwały, ale jestem pewien, że będzie jeszcze gorzej” (McGee, Thru the Bible; odnośnie 2 Tymoteusza 3:1). Następne wersety ukazują obrazowo czasy, w których żyjemy. Spójrzmy na wersety 2-7.

„Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą” (2 Tymoteusza 3:2-7).

Brzmi to jak lista ludzi, którzy doprowadzili do podziału naszego kościoła, gdy odszedł pan Olivas. Żyjemy w dniach ostatecznych! Teraz spójrzmy na wersety 12 i 13.

„Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając” (2 Tymoteusza 3:12-13).

Popatrzcie.

Te wersety opisują świat pogrążony w odstępstwie, który odrzucił Boga i Biblię; zły i sadystyczny świat, w którym wielu ludzi zachowuje się jak dzikusi; świat, gdzie „wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie” [chrześcijańskim życiem] są prześladowani w ten czy inny sposób; świat, gdzie dobrzy chrześcijanie są w pogardzie [werset 3]. Widzimy to dzisiaj. Sekularzyści grożą chrześcijanom, którzy nie zgadzają się z „rewolucją seksualną”. Wywołuje to lęk wśród wielu członków kościołów. W ubiegłym roku 200.000 południowych baptystów odeszło z kościołów. Jeszcze więcej ucieka w tym roku – z powodu strachu w tych „trudnych”, niebezpiecznych i demonicznych czasach. Nadchodzą muzułmanie. Wybuchają bomby. Rośnie uzależnienie od narkotyków. Zciągane są krzyże. Dzieciom mówi się, aby nie modliły się w szkołach. Zdaje się, że każdy rozumie, iż straszne rzeczy wydarzą się w naszym narodzie i na świecie.

Wy i ja żyjemy w złych czasach. Brytyjski ewangelista Leonard Ravenhill powiedział: „To dni ostateczne!”. Kilka sekund po napisaniu tych słów usłyszałem, że muzułmańscy terroryści zaatakowali Paryż w kilku miejscach. Muzułmanie zamordowali 120 osób z zimną krwią. A zaledwie 24 godziny wcześniej Obama powiedział: „ISIS został opanowany”. Co za kpiny! Obama był najsłabszym amerykańskim prezydentem od czasów Jimmy Cartera!

To złe czasy. To czasy odstępstwa. Nasze kościoły pełne są zgubionych ludzi. Wielu pastorów tak boi się, że ludzie odejdą z ich kościołów, że nawet nie głoszą ewangelii; z lęku przed tym, by jacyś zgubieni ludzie nie rozgniewali się! Uczelnie pełne są narkotyzujących się wykładowców, którzy mówią wam, że Biblia jest pełna kłamstw. Wiecie, że tak robią! Wiecie, że mam rację! Jaka jest na to odpowiedź? Co powinniśmy zrobić? Apostoł odpowiada na to w wersecie 14-tym:

„Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył” (2 Tymoteusza 3:14).

„Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył”. Przychodź do zboru bez względu na to, co się wydarzy! „Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył”. Dr Lee Roberson (1909-2007) był wielkim baptystycznym patriarchą. Jego motto brzmiało: „Trzy rzeczy, aby powodziło się” – „motto, które głosiłem przez ponad sześćdziesiąt lat!” – „wierność w uwielbianiu – w niedzielę rano, niedzielę wieczorem i w środę wieczorem” (Lee Roberson, D.D., „Three to Thrive Statement”, The Man in Cell No. 1, Sword of the Lord Publishers, 1993, tylna okładka).

Co w tym złego? Nic! Zamiast iść na prywatkę z niewierzącymi, przyjdź do kościoła. Bądź w zborze, zamiast wyjeżdżać do Las Vegas lub niegodziwego San Francisco! Bądź w kościele w każdą niedzielę rano, niedzielę wieczorem i w środę wieczorem! Bez względu na wszystko przyjdź! Wraz z pogłębiającym się odstępstwem „ty trwaj w tym, czegoś się nauczył”. Amen! Teraz spójrzmy na werset 15.

„Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (2 Tymoteusza 3:15).

Posłuchajcie, co powiedział dr McGee:

Jedynym antidotom na odstępstwo tego świata jest Słowo Boże [Biblia]. Jedynym żródłem i ucieczką dla dziecka Bożego jest Słowo Boże.

Jeżeli nie będziesz codziennie czytać Biblii, będziesz zagubiony i skołowany współczesnym odstępstwem. Spójrzmy na werset 15.

„Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (2 Tymoteusza 3:15).

Dr McGee powiedział:

Pismo Święte nie tylko pokazuje nam [drogę] zbawienia... ale również zbawia nas od tego obecnego niegodziwego świata... Uważam, że ciągłe studiowanie Słowa Bożego jest [odpowiedzią]. Jest ono w stanie sprawić, że będziemy obdarzeni „mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa”. A także... czyni nas mądrymi, abyśmy wiedzieli, jak żyć tutaj [w tym niegodziwym świecie].

Dlaczego powinniśmy czytać Biblię i być jej posłuszni? Ponieważ Biblia nie jest jak żadna inna książka. Spójrzmy na werset 16:

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tymoteusza 3:16).

Dr W. A. Criswell (1909-2002) był wielkim znawcą Biblii. Powiedział on:

Najbardziej przejrzystym tłumaczeniem słów Pawła, oddającym znaczenie, jest to: „Całe Pismo, ponieważ jest natchione przez Boga, jest pożyteczne... Pokazany jest początek Pisma – natchnienie Boże (w języku greckim to theopneustos), tzn, że słowa Pisma należy przyjmować tak, jakby wypowiedział je sam Bóg. Pismo zachowuje doktrynę Bożą, gdyż Biblia utrzymuje, że jej słowa są „natchnione przez Boga”... 2 List Piotra 1:21 dostarcza dodatkowy dowód. Duch Święty przekazywał dokładne [słowa], które Bóg chciał przekazać autorom ksiąg Pisma Świętego (W. A. Criswell, Ph.D., The Criswell Study Bible, odnośnie 2 Tymoteusza 3:16).

W 2 Liście Piotra 1:21 czytamy, że „wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”. „Natchnieni” to tłumaczenie greckiego słowa „pherō”. Oznacza ono: „przekazywać”. Biblia jest nieomylna, ponieważ Duch Święty „prowadził lub towarzyszył autorom, którzy wypowiadali i zapisywali słowa Biblii. Duch Święty dał ludziom – autorom Bożego Słowa zapisać je bez błędów. A zatem hebrajska i grecka Biblia to Boże słowo skierowane do ludzi. Dr Henry M. Morris powiedział: „Całe Pismo, czyli każda księga’... nie jest tylko myślami ale zapisanymi rzeczywistymi słowami. Zatem słowa zostały [natchnione] przez Boga... prawdziwą doktryną jest to, że Pismo Święte jest całkowicie, ustnie natchnionie” (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, odnośnie 2 Tymoteusza 3:16).

„Całe” oznacza „wszystko”. „Ustne” oznacza „słowa”. „Natchnienie” oznacza „Boże tchnienie”. Wszystkie słowa w Biblii są natchnione. To całkowite, ustnie natchnienie – taka jest prawidłowa doktryna ortodoksyjnego chrześcijaństwa (dr R. L. Hymers, junior).

Hebrajskie i greckie słowa całej Biblii to „theopneustos” – „tchnienie Boże” – otrzymane poprzez Boże natchnienie. Prorocy i apostołowie zapisywali hebrajskie i greckie słowa tak jak im umysłom „podawał” Duch Święty. Natchnienie nie obejmuje żadnego tłumaczenia, włącznie z Biblią króla Jakuba. Odnosi się jedynie do hebrajskich i greckich słów, które zostały zapisane przez proroków i apostołów. Zwoje znad Morza Martwego pokazują, z jaką niezwykłą dokładnością zachowana jest hebrajska Biblia. Grecki Textus Receptus jest bardzo wiernym tekstem oryginalnego greckiego Nowego Testamentu. Biblia króla Jakuba jest bardzo wiernym tłumaczeniem natchnionych przez Boga słów hebrajskiej i greckiej Biblii.

Jakie ma to znaczenie? Dr B. B. McKinney był przez wiele lat rektorem wydziału muzyki na Uniwersytecie Baylora, wydziału południowych baptystów. Już w latach 20-tych liberalni wykładowcy na uczelni Baylor i innych wydziałach południowych baptystów nauczali, że w Biblii są błędy. Dlatego dr McKinney napisał pieśń „I Know the Bible is True”. dr McKinney był przyjacielem dr John R. Rice i wierzył w nieomylność Pisma. Dlatego w pieśni McKinney’a mowa jest o tym, że

Wiem, że Biblia została zesłana przez Boga,
   Zarówno Stary jak i Nowy Testament;
Inspirowane, święte, żywe Słowo,
   Wiem, że Biblia jest prawdziwa.

Choć wrogowie mocno temu zaprzeczają,
   Jej przesłanie choć stare, nadal nowe,
Jej prawda słodsza za każdym razem, gdy ją słyszę,
   Wiem, że Biblia jest prawdziwa.
Wiem, wiem, wiem, że Biblia jest prawdziwa.
   Od początku do końca natchniona,
Wiem, że Biblia jest prawdziwa.
   („I Know the Bible is True”, dr B. B. McKinney, 1886-1952).

Poznawałem Biblię dzięki mojemu wieloletniemu pastorowi – doktorowi Timothy Lin, który był wielkim znawcą Biblii, nauczającym na studiach magisterskich na Uniwersytecie Boba Jonesay. Później został prezydentem Chińskiego Seminarium Teologicznego w Taipei, na Tajwanie, przejmując to stanowisko po doktorze Jamesie Hudsonie Taylorze III, którego spotkałem kilka razy. Moim drugim nauczycielem był dr J. Vernon McGee, którego nauczania słuchałem każdego dnia przez dziesięć lat w radio. Od tych wielkich znawców uczyłem się, że Biblia jest dosłownie prawdziwa.

Kiedy uczęszczałem do Kalifornijskiego Uniwersytetu Stanowego w Los Angeles, gdzie uzyskałem licencjat, uczący tam liberałowie, którzy odrzucali Biblię, nie wprowadzali we mnie zamieszania. Wiedziałem, że nie mieli racji i że Biblia mówi prawdę. Potem zrobiłem magisterium z teologii w Baptystycznym Seminarium Teologicznym Golden Gate. Każdy bez wyjątku wykładowca uczący tam był odrzucającym Biblię liberałem. Nienawidziłem tego miejsca. Było zimne, pozbawione życia, martwe. Uczący wykładowcy byli martwi „przez upadki i grzechy” (Efezjan 2:1) – byli nauczycielami „mającymi przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich”, Efezjan 4:18.

Uczyłem się na pamięć kłamstw, które wykładali i na testach udzielałem odpowiedzi, których chcieli. Jednak nie wierzyłem w ani jedno słowo bzdur, które wykładali. W ciągu tych trzech strasznych lat spędzonych w tym pełnym odstępstwa seminarium pomogły mi trzy wersety z Psalmu 119.

„O, jakże miłuję zakon twój, przez cały dzień rozmyślam o nim! Przykazanie twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach twoich” (Psalm 119:97-99).

Pod koniec studiów w tym demonicznym zbiorowisku liberalizmu czułem się, jakbym nieżył. Jedyna rzecz, która pozwalała mi przetrwać to Biblia. Wielokrotnie zasypiałem w akademiku w zimne i samotne noce, trzymając Biblię na piersiach, otwartą na Psalmie 119. Całkowicie zgadzam się z dr. McGee, który powiedział: „Jedynym antidotum na odstępstwo świata jest Słowo Boże. Jedynym źródłem i ucieczka dla dziecka Bożego jest Słowo Boże... jest ono odpowiedzią na jego wszystkie potrzeby... Całe Pismo jest natchnione przez Boga – Bóg w nie tchnął. Mówi wszystko to, co Bóg chce powiedzieć i przekazuje wszystko, co On chce przekazać. Z tego powodu odpowiada na potrzeby serca człowieka” (McGee, jw., odnośnie 2 Tymoteusza 3:14-17).

Chcę, żebyście uczyli się na pamięć błogosławionego słowa Bożego. Otwórzcie Przypowieści Salomona 3:5-7. To strona 673 w Biblii Scofielda.

„Zaufaj Pan z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego!” (Przypowieści Salomona 3:5-7).

Nauczcie się tych wersetów. Powtarzajcie je. „Początek twoich słów oświeca i daje rozum prostym” (Psalm 119:130). Następny fragment, który chciałbym, abyście nauczyli się na pamięć, to Psalm 119:97-99. To strona 660 w Biblii Scofielda. Powstańmy i przeczytajmy go głośno.

„O, jakże miłuję zakon twój, przez cały dzień rozmyślam o nim! Przykazanie twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach twoich” (Psalm 119:97-99).

Usiądźcie proszę.

Jakże modlę się, aby te słowa, wypowiedziane przez samego Boga, pomogły wam przejść przez świecką edukację, nie dając się zwieźć przez niewierzących wykładowców. Te słowa ochronią was przed zaprzeczającymi Bogu książkami, które jesteście zmuszeni przeczytać, aby skończyć świecką uczelnię.

W tych trudnych dniach odstępstwa i grzechu modlę się, abyście codziennie czytali Biblię. Nauczycie się ją kochać. Stanie się waszym najlepszym przyjacielem w dniach samotności i zranionego serca, których wszyscy doświadczamy w życiu. Mój mentor Abraham Lincoln powiedział: „Biblia to najlepszy dar dany przez Boga ludziom. Przyjmij wszystko, co jest w niej napisane poprzez balans wiary, a będziesz żył i umrzesz jako lepszy człowiek”.

Jeszcze jeden fragment do nauczenia się na pamięć. Otwórzcie List do Hebrajczyków 13:17. To strona 1304 w Biblii Scofielda. Powstańcie i przeczytajmy go.

„Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę” (Hebrajczyków 13:17).

Usiądźcie proszę. Ci, którzy są „przewodnikami waszym” to pastorzy Kościoła. W Dziejach Apostolskich 20:28 apostoł Paweł powiedział do pastorów i przywódców: „abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią”. Pastorzy i przywódcy w Kościele dani są po to, by prowadzić i kierować tak jak pasterze prowadzą swoje owce. Pastorzy nie są doskonali. Ale odkryłem, że nawet jeśli mój pastor nie był doskonałym człowiekiem, to był osobą, która kochała Boga i służyła Mu. Nie byłbym dzisiaj pastorem, gdyby buntował się przeciwko mojemu postorowi.

Jeszcze jeden fragment do nauczenia się na pamięć. Otwórzcie List do Hebrajczyków 10:24-25. To strona 1300 w Biblii Scofielda. Powstańcie i przeczytajmy go.

„I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża” (Hebrajczyków 10:24-25).

Usiądźcie proszę. To główny sposób, by pozostać duchowo zdrowym. A jednym z najlepszych sposobów jest spotykanie się w małej grupie modlitewnej z ludźmi, którym ufacie. Mam ciągły kontakt z kilkoma mężczyznami w kościele.

„Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie” (Przypowieści Salomona 13:20).

I jeszcze jedna rzecz. Zrób to, o czym czytasz w Biblii, a nawrócisz się. W Biblii czytamy: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje Apostolskie 16:31). Kiedy uwierzysz w Jezusa, kiedy zaufasz Mu całym sercem, będziesz zbawiony. On umarł przybity do krzyża zamiast ciebie, ponosząc karę za twoje grzechy. Jego krew wypłynęła z pięciu ran w Jego ciele. Ta krew została przelana, aby oczyścić cię z wszystkich grzechów. Przyjdź i zaufaj Jezusowi, a będziesz zbawiony na wieki. W Biblii czytamy o tym, a Biblia nie może kłamać, gdyż jest to Słowo żywego Boga!

Najlepszy Przyjaciel, jakiego kiedykolwiek znałem,
Zawsze wierny;
Gdy wszystko kłamliwe, Tyś jeden prawdą,
Mój doradca i przewodnik.

Żadne skarby ziemi,
Nie kupią mi tego, co mam,
Wskazówek , jak mam żyć,
Mądrości, jak umrzeć!

Drogi, niezmienny Zbawiciel Jezus objawiony jest na kartach tej świętej Księgi! Amen!


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Noah Song:
        „I Know the Bible is True” (dr B. B. McKinney, 1886-1952).