Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
CHINY – DRZWI SĄ OTWARTE!

(KAZANIE WYGŁOSZONE Z OKAZJI CHIŃSKIEGO FESTIWALU JESIENNEGO)
CHINA – THE DOOR IS OPEN!
(A SERMON GIVEN AT THE CHINESE MID-AUTUMN FESTIVAL)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie wygłoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę rano 30-go września 2018 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, September 30, 2018

„Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć... choć niewielką masz moc” (Objawienie 3:8).


Dr J. Vernon McGee tak powiedział odnośnie tego wersetu:

W dniach, gdy boskości Chrystusa bezczelnie zaprzeczano w seminariach i zza kazalnic, grupa wierzący pozostała Mu wierna, ogłaszając, że jest On Bogiem-człowiekiem, który umarł w miejsce grzeszników. Zbór w Filadelfii był różnorodnie określany. Niektórzy nazywają go kościołem misyjnym, inni działającym, a jeszcze inni żywym zborem – wszystkie te określenia są właściwe. Osobiście lubię nazywać go kościołem przebudzonym (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, tom 5, str. 918; odnośnie Księgi Objawienie 3:8).

To wspaniały komentarz na temat kościoła w Filadelfii. Chrystus powiedział: „niewielką masz moc”. Greckie słowo tłumaczone jako „moc” to „dunamin” – inna forma słowa „dunamis”. Wywodzi się z niego słowo „dynamit”. Chrystus nie mówi, że nie mieli siły. Mówi, że mieli niewielką „dunamis” – trochę siły, trochę Bożej mocy. Ale nawet niewielka ilość „dunamis” potrafi wiele zdziałać! Niewiele dynamitu może rozburzyć wielki budynek. Trochę Bożej mocy może zburzyć ściany i stawiane przez ludzi przeszkody, powstrzymujące przebudzenie i rozprzestrzenianie się ewangelii.

Kiedy Boży „dunamis” – Jego moc przychodzi, otwiera drzwi, które żaden człowiek nie byłby w stanie sam otworzyć. O tym mówił Chrystus w poprzednim wersecie, w którym opisuje moc Bożą:

„Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy” (Objawienie 3:7).

On otwiera drzwi, których żaden człowiek nie jest w stanie otworzyć, ale również zamyka je. A gdy zamknie, nikt nie potrafi ich otworzyć, bez względu na to, jak bardzo będzie próbował.

Myślę, że możemy to dobrze zauważycć gdy spojrzymy na duchowy stan Ameryki i porównamy go z Chinami. W Ameryce mamy programy „chrześcijańkie” w telewizji 24 godziny na dobę. Mamy ogromne mega-kościoły. Wszystko mamy! Ale amerykańskie chrześcijaństwo cechuje wielka powierzchowność. Jak powiedział dr McGee, wiele kościołów tutaj w Ameryce i na Zachodzie zaprzecza „boskości Chrystusa”.

Ciekawą rzeczą jest obserwowanie różnorodnych schematów używanych przez amerykańskich pastorów, aby przyciągnąć ludzi do ich kościołów. Jednak żaden z nich nie sprawdza się zbyt dobrze, a powód tego znajdujemy w wersecie siódmym:

„Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy” (Objawienie 3:7).

Widzicie, Bóg zdaje się zamykać drzwi większości kościołów w Ameryce, których „nikt nie otworzy”! Żaden człowiek nie może otworzyć drzwi, poprzez które wyleje się przebudzenie i nawrócenia. Jedynie Bóg może to zrobić! Żaden człowiek nie może otworzyć drzwi przebudzenia w Ameryce z tego prostego powodu – Bóg je zamknął! Taki jest prosty powód i widzimy, że „nikt nie otworzy”. Żaden człowiek nie potrafi wymyślić, co zrobić, by „otrzymać” Boże przebudzenie. Bóg jest suwerenny. On otwiera i On zamyka. Człowiek nie może zmusić Boga do zrobienia czegokolwiek! Bóg robi, co chce, a obecnie Bóg nie chce otworzyć drzwi przebudzenia w amerykańskich kościołach. Żaden człowiek nie może zmusić Boga, by zrobił coś, co zdecydował nie robić, gdyż jest On suwerenny! Chciałbym, aby więcej amerykańskich kaznodziei to zrozumiało! Bóg jest suwerenny. Oznacza to, że nie możemy zmusić Go do zrobienia czegokolwiek, chyba że On sam zechce to zrobić. My nie liczymy się zupełnie, gdyż Bóg jest suwerenny. Mam wrażenie, że większość kaznodziei w tym kraju nie rozumie tego. Ciągle myślą o nowych „metodach” lub „sposobach”, które miałyby „zadziałać”. Mój przyjacielu, nic nie „zadziała” za wyjątkiem Ducha Bożego i to On decyduje, czy nadejdzie przebudzenie, czy też nie! Ty nie decydujesz o tym! Bóg decyduje! Zaśpiewajmy pierwszą zwrotkę pieśni „Revive Thy Work”. To pieśń numer 1.

Wskrześ swoje dzieło, o Panie! Swą potężną ręką;
   Przemów głosem, który wzbudza z martwych i który ludzie usłyszą.
Wskrześ! Wskrześ! Ześlij odświeżający deszcz;
   Tobie wszelka chwała, od ciebie wszelkie błogosławieństwa.
(„Revive Thy Work”, Albert Midlane, 1825-1909).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

DOSTĘP DO NASZYCH KAZAŃ MOŻLIWY JEST TERAZ
NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH.
WEJDŹ NA STRONĘ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
NACIŚNIJ ZIELONY PRZYCISK Z NAPISEM „APP”.
POSTĘPUJ WEDŁUG POJAWIAJĄCYCH SIĘ POLECEŃ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Jednak w Chińskiej Republice Ludowej obserwujemy coś zupełnie odwrotnego! Tutaj w Ameryce na naszych oczach ma miejsce odstępstwo kościołów. Jednak w Chinach dzieje się coś zupełnie odwrotnego! Mowa o tym wszędzie. Nie zgadzam się z Billy Grahamem w wielu ważnych kwestiach, ale jego syn – Franklin Graham miał rację, gdy powiedział, że kościoły w Chinach „wzrosły niesamowicie w ostatnich dekadach. Zabronione w czasie Rewolucji Kulturowej w czasach Mao, obecnie liczba chrześcijan wynosi tam 40 milionów lub więcej [niektórzy mówią o 160-ciu milionach] i nadal rośnie”. [Nadal cytuję Franklina Grahama]. „Sednem wzrostu jest oddanie się zwykłych chrześcijan 'pracy ewangelisty’ (2 Tymoteusza 4:5)…[chrześcijanie w Chinach] idą do przodu, gdyż [tamtejsi] naśladowcy Chrystusa są odważni w swojej wierze, czasami ryzykując nawet życiem z powodu Chrystusa” (Franklin Graham, Decision Magazine, lipiec/sierpień 2008, str. 40).

Taki zapał do ewangelizowania zgubionych ludzi pochodzi od Boga i niewiele go doświadczamy tutaj w Ameryce. Ile osób w większości amerykańskich kościółów kiedykolwiek przyprowadza zgubionego człowieka, aby usłyszał zwiastowanie? Jednak Chińczycy mają wielki zapał do ewangelizowania zgubionych ludzi – a pochodzi on od Boga! To sam Bóg inspiruje Chińczyków, aby w oczach tego świata Chiny uznane zostały za chrześcijańki naród!

Gwałtowny wzrost chrześcijaństwa w Chinach ma wpływ nawet na liderów rządu. W Christianity Today napisano, że chiński prezydent Hu Jintao powiedział w swojej przemowie w 2008 roku: „Pokażemy pozytywną rolę postaci religijnych i wierzących [tzn. „chrześcijan”] w promowaniu rozwoju ekonomicznego i socjalnego” (Christianity Today, maj 2008, str. 31). To naprawdę zdumiewające oświadczenie prezydenta Chin! Pokazuje, że dostrzega on falę przebudzenie porywającą tysiące Chińczyków do Królestwa Bożego i chce ich pomocy „w promowaniu rozwoju ekonomicznego i socjalnego”. Kto by pomyślał, że prezydent Chin mógłby powiedzieć te słowa w szeroko publikowanej przemowie? W artykule w Christianity Today napisano, że wielu członków rządu Chin stało się chrześcijanami! (jw.). „Chińczycy są spragnieni przyjęcia Jezusa. Duch Święty otwiera ich serca, a ludzie szybko wchodzą do Kościoła” (jw.). To działanie Boże! Nie jest to działanie człowieka! Chrystus mówi do Chin:

„Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć... choć niewielką masz moc” (Objawienie 3:8).

Patrząc nawet na „małą” liczbę według oceny Franklina Grahama – 40 milionów nowo nawróconych [chociaz jest ona z pewnością znacznie wyższa], liczba chińskich chrześcijan znacznie przewyższa nawet liczbę dużego zgromadzenia południowych baptystów i kilku innych wielkich amerykańskich denominacji połączonych razem. Ich liczba znacznie przewyższa wszystkich południowych baptystów, charyzmatyków i innych amerykańskich ewanglicznych wierzących połączonych razem! Możemy jedynie powiedzieć z Panem Jezusem Chrystusem:

„Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych”
(Ew. Mateusza 21:42).

Proszę powstańcie i zaśpiewajmy doksologię, oddając chwałę Bogu za potężne przebudzenie w Chinach i innych częściach Azji oraz w krajach Trzeciego Świata. Zaśpiewajmy doksologię, chwaląc Boga za Jego moc i potęgę w wielkim przebudzeniu!

Niech Boga wielbi każdy twór,
   Niech Mu aniołów śpiewa chór,
Niech świat Mu śpieszy pokłon nieść:
   Najświętszej Trójcy chwała, cześć! Amen.

Módlmy się nadal o przebudzenie w Chinach i innych częściach Azji oraz w krajach Trzeciego Świata. Módlmy się, aby Boża moc otwierała drzwi w tych dalekich krajach. Módlmy się do Tego, który

„otwiera, a nikt nie zamknie... zamyka, a nikt nie otworzy” (Objawienie 3:7).

Módlmy się teraz, każdy w swoim języku, aby Bóg nadal zsyłał ewangelizacyjne, zdobywające dusze przebudzenie w całych Chinach i Azji! (Zgromadzenie modli się). „Revive Thy działanie”. Zaśpiewajmy to jeszcze raz!

Wskrześ swoje dzieło, o Panie! Swą potężną ręką;
   Przemów głosem, który wzbudza z martwych i który ludzie usłyszą.
Wskrześ! Wskrześ! Ześlij odświeżający deszcz;
   Tobie wszelka chwała, od ciebie wszelkie błogosławieństwa.

Mam jeszcze jedno przemyślenie dla naszego kościoła. W ubiegłych miesiącach zauważyliśmy, że młodzi Chińczycy przebywający tutaj są otwarci na ewangelię. Oto godzina dla nas, aby powstać i zrobić wszystko, co możemy, aby przyprowadzić tych młodych Chińczyków do naszego kościoła, przedstawić im ewangelię i powiedzieć, że Jezus umarł za ich grzechy na krzyżu, powstał z martwych i zasiada w niebie po prawicy Boga Ojca. Powiedzieć im, że Jego cenna krew może zmyć ich grzechy. Powiedzieć, że mogą zostać zbawieni, ufając Mu i wskazać na prawdziwe nawrócenie w Chrystusie Jezusie. Bóg działa! Nie gaśmy Ducha. Niech Duch Boży porusza nas, abyśmy „przyprowadzili ich z pól grzechów”.

Dziś rano w naszym zborze jest wielu młodych Chińczyków, którzy przyszli po raz pierwszy. Są też inni, którzy przychodzą od kilku tygodni. Zwracam się do was – stańcie się częścią Bożego poruszenia, jakie ma miejsce w wielu krajach Trzeciego Świata, teraz – w tym ważnym okresie historii. Przychodźcie do naszego zboru. Nie przychodźcie tylko w niedzielę rano! Ach nie! Przychodźcie tez w niedzielę wieczorem! Przychodźcie w sobotę wieczorem! Stańcie się częścią tego kościoła, ale upewnijcie się, że jesteście nawróceni w Jezusie Chrystusie! Kiedy nawrócicie się, zostaniecie ochrzczeni, staniecie się pełnymi członkami tego zboru. Wówczas od razu zacznijcie ewangelizować innych! Przyprowadźcie przyjaciół do kościoła. Przyprowadźcie kolegów ze studiów. Pomóżcie nam uczynić ten zbór wielkim centrum ewangelizacyjnym, skierowanym do młodych Chińczyków tutaj w Baptist Tabernacle w Los Angeles! Niech Bóg w swojej suwerennej łasce pomoże nam zrobić to dla Jego chwały! Powstańmy i zaśpiewajmy wiersz Oswalda J. Smitha „Evangelize! Evangelize!”, który trochę zmieniłem i dopasowałem do muzyki hymnu Charlesa Wesley’a „And Can It Be?” To pieśń numer 2.

Daj nam wezwanie, przejmujące słowo, słowo mocy,
   Wezwanie do bitwy, płonące tchnienie, zwyciężymy lub umrzemy.
Słowo, które wyrwie kościół z uśpienia, mocne wezwanie Zbawiciela.
   Okrzyk wydany. Powstańcie zastępy, Naszym hasłem: Ewangelizować!

Dobrą Nowinę ogłaszać wszem, na całej ziemi, w imieniu Jezusa
   Słowo to z nieba głośno brzmi: Ewangelizujmy! Ewangelizujmy!
Tym, co giną, potępionej rasie pokażmy dar łaski Ewangelii
   Ten świat co w wielkiej ciemności tkwi - Ewangelizujmy! Ewangelizujmy!
(„Evangelize! Evangelize!”, dr Oswald J. Smith, 1889-1986;
       na melodię „And Can It Be?”, Charles Wesley, 1707-1788).

„Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc” (Objawienie 3:8).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Evangelize! Evangelize!”, Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986;
na melodię „And Can It Be?” Charlesa Wesley'a, 1707-1788).