Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.Każdego miesiąca teksty tych kazań odbierane są na 110.000 komputerach w 200 krajach. Setki ludzi oglądają wideo na YouTube. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 33 języki, docierając do tysięcy ludzi. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz pomóc nam co miesiąc w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie, w tym również w narodach muzułmańskich i hinduskich.


DOBRE RZECZY PRZYCHODZĄ POPRZEZ MODLITWĘ

GOOD THINGS COME THROUGH PRAYER
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielny wieczór 5-go czerwca 2016 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 5, 2016

„Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą?” (Ew. Mateusza 7:11).


W tym wspaniałym fragmencie Jezus zachęca nas do modlitwy. W greckim tekście, w wersetach 7 i 8 użyty został czas teraźniejszy. Oznacza to, że nie powinniśmy przestawać prosić i pukać. Kiedy Duch Święty kładzie ci na sercu jakąś potrzebę, to jest to ciężar od Pana. To przypomnienie, abyś modlił się o daną sprawę ponownie, aż nie otrzymasz odpowiedź od naszego Niebiańskiego Ojca.

Kiedy wróciłem z rodziną z krótkich wakacji w Meksyku, od razu skonfrontowany zostałem z ośmioma problemami w naszym kościele. Wydawało się, że nie ma żadnego sposobu, aby je rozwiązać. W modlitwie przyniosłem je do Boga, nie wiedząc, co mam zrobić. Były to ogromne problemy. Oczywiście diabeł wypełniał mój umysł wątpliwościami i strachem. Oczywiście moja stara natura nie wierzyła, że Bóg może rozwiązać te sprawy. Ale modliłem się jak człowiek, który powiedział do Jezusa: „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu” (Ew. Marka 9:24). Jest to dobra modlitwa, kiedy twoja wiara jest słaba. „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu”, aby pokonać niedowiarstwo i wzmocnić wiarę. Zatem modliłem się o rozwiązanie tych ośmiu wielkich problemów.

A Bóg odpowiadał po kolei na moje modlitwy. Jeden po drugim problemy, które zdawały się niemożliwe, były rozwiązywane w odpowiedzi na modlitwy. Na jedna ze spraw, o którą modliłem się przez piętnaście lat, odpowiedź przyszła w ostatnią sobotę! Cóż za cud! Chwała Bogu, od którego pochodzą wszystkie błogosławieństwa! Rozwiązane zostało też wszystkie osiem problemów, o których mówiłem. Odpowiedź na ostatni z nich nadeszła na chwilę przed tym, gdy zacząłem pisać to kazanie! Był to naprawdę wielki problem, który ciążył mi na sercu od miesięcy! Gdy jednak Bóg odpowiedział na niego, wydawał się tak prosty! Bóg zabrał ciężar i dał odpowiedź z taką łatwością, że aż wydawało się głupotą, iż tak bardzo martwiłem się wcześniej!

Moja duszo, przyjdź i przygotuj się,
   Jezus chce odpowiadać na modlitwy;
On sam nakazał, abyś modlił się,
   Zatem nie odrzuci cię,
Zatem nie odrzuci cię.

Przychodzisz do samego Króla;
   Wszystkie prośby przed Nim złóż;
Jego łaska i moc są tak wielkie,
   Że nie ma prośby zbyt trudnej dla Niego,
Nie ma prośby zbyt trudnej dla Niego!
      („Come, My Soul, Thy Suit Prepare”, John Newton, 1725-1807).

Moje serce śpiewa, gdy wspominam, jak Bóg odpowiedział na moje modlitwy! Moje serce śpiewa, gdy dziękuję Bogu za Jego odpowiedzi na modlitwy! Kiedy Bóg odpowiada na a modlitwy, powinieneś szybko Mu dziękować!

„Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą?” (Ew. Mateusza 7:11).

Jego łaska i moc są tak wielkie,
   Że nie ma prośby zbyt wielkiej dla Niego,
Nie ma prośby zbyt wielkiej dla Niego!

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Oddajmy Bogu chwałę! Oddajmy Bogu chwałę! On odpowiada na modlitwy! (aplauz).

W tym roku widzieliśmy wspaniałe odpowiedzi na modlitwy. Dwie ponad osiemdziesięcioletnie kobiety nawróciły się. W ciągu kilku dni nawróciło się dwunastu młodych ludzi. A potem, kiedy dr Rasmussen zwiastował w wielkanocny poranek, nawrócił się Robert Wang. Następnie Woody został uwolniony z opresji demonicznej, co było prawdziwym cudem łaski! Kolejną osobą był Jesse Zacamitzin! Gdy dowiedział się, że lubię Trumpa spoglądał na mnie złym wzrokiem. Ale już w niedługim czasie po jego twarzy płynęły łzy, kiedy w pokoju obok dr Cagan poprowadził go, by zaufał Zbawicielowi! Niesamowite! Tylko Bóg mógł to zrobić! Patrząc na Valentine’a Herrerę człowiek nia miał zbytnio nadziei! Jednak miałem wrażenie, iż Bóg mówi mi, że on zostanie zbawiony. I rzeczywiście, w niedługim czasie nawrócił się! Niesamowite! Tylko Bóg mógł to zrobić! Innym razem głosiłem kazanie skierowane głównie do chrześcijan. Krótko wspomniałem ewangelię. Jaką niespodzianką było, gdy po kazaniu Tom Xia został zbawiony! Zapomniałem wspomnieć o nawróceniu pani Zabalaga po tym, gdy John Cagan powiedział jej, aby zaufała Jezusowi, co zrobiła po 35 latach wątpliwości i zamieszania! Niesamowite! Tylko Bóg mógł to zrobić! W tym roku nawróciło się już 17 osób, a minęło dopiero sześć miesięcy! (aplauz)

Moi drodzy przyjaciele, Bóg jest Bogiem cudów! On odpowiada na modlitwy! Daje dobre rzeczy tym, którzy Go o to proszą! Drodzy bracia i siostry, skupiajmy się w czasie naszych nabożeństw na modlitwie o Bożą obecność. Chcę, żebyście wstawiali się o obecność Bożą za każdym razem, gdy modlicie się. Moim pastorem w chińskim kościele był dr Timothy Lin (1911-2009). Często mówił on o potrzebie modlenia się o Bożą obecność w kościele. Dr Lin powiedział:

     Głównym celem modlitwy jest proszenie o Bożą zgodę, aby nas błogosławił swoją łaską, uzdrawiał chorych, pocieszał przygnębionych, pomagał potrzebującym, wybawiał tych, którzy są doświadczani, pomagał niewierzącym uwierzyć, a wierzącym wzrastać… W rzeczywistości, wszystkie te prośby są lekarstwem na symptomy, a nie na sedno problemu. Nasz Pan… dał nam sposób dotarcia do korzenia problemu – Jego obecność wśród nas!
     Z Jego obecnością te wszystkie problemy zostaną rozwiązane, ciemność zamieni się w jasność, trudności ubogacą… Chwała Panu! On obiecał być z nami poprzez modlitwę... Celem modlitwy jest doświadczanie Bożej obecności (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, FCBC, 1992, str. 108, 109).

Dlatego proszę was, abyście modlili się o Bożą obecność w naszym kościele za każdym razem, gdy modlimy się. Kiedy modlisz się rano, upewnij się, że poprosiłeś o Bożą obecność wśród nas. Kiedy dziękujesz Bogu przed posiłkiem, pomódl się choć w kilku słowach, o Jego obecność w naszym kościele. Kiedy modlisz się o mnie, módl się o Bożą obecność w moim zwiastowaniu. Módl się także o Bożą obecność, gdy piszę kazania w moim biurze. Kiedy modlisz się o święto „Jesiennego zbioru”, módl się o Bożą obecność pośród nas. Bez Jego obecność wszystkie działania ewangelizacyjne nie wydadzą owocu. Kiedy modlisz się o naszą służbę na całym świecie przez Internet, módl się o Bożą obecność pośród tych, którzy czytają te kazania, głoszą je lub oglądają je na wideo. Kiedy modlisz się o ewangelizację, módl się, aby Boża obecność towarzyszyła nam, gdy ewangelizujemy. Kiedy modlisz się o pieśni śpiewane solo przez pana Griffitha oraz o nasz śpiew zbiorowy, módl się, aby w tych pieśniach była Boża obecność. Módl się o Bożą obecność w czasie spotkań modlitewnych. Módl się o Bożą obecność, aby poruszała serca zgubionych „kościelnych dzieci”. Ale nie przestawaj na tym, módl się o Bożą obecność, aby nawracała nowych ludzi, kiedy tutaj przychodzą. Zapamiętuj imiona nowych osób i módl się, aby Boża obecność pokazywała im potrzebę Chrystusa i przyciągała ich do Zbawiciela. Módl się o Bożą obecność, aby związywała diabła i jego demony. Módl się o Bożą obecność w pokoju spotkań po nabożeństwach. Módl się o Bożą obecność, aby uzdrawiała chorych takich, jak pani Roop i ja. Módl się o Bożą obecność we wszystkim, co dzieje się w naszym kościele. Módl się o Bożą obecność, gdy Noah Song i John Cagan będą zwiastować w czasie święta „Jesiennego zbioru”. Módl się o Bożą obecność za każdym razem, gdy zwiastuję. Módl się o Bożą obecność za każdym razem, gdy głosi dr Chan. W podobieństwie o natrętnym przyjacielu Jezus powiedział:

„Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Ew. Łukasza 11:13).

Musimy nieustannie prosić o obecność Bożego Ducha Świętego, aby była z nami. A to winno prowadzić was do modlitwy o to, by Bóg był uwielbiony pośród nas w czasie przebudzenia. Mam nadzieję, że za każdym razem, gdy będziecie modlić się, będziecie prosić, aby Bóg zesłał przebudzenie do nas! Tak – za każdym razem, gdy modlicie się! Przebudzenie to bardziej intensywne wylanie Jego obecności pośród nas. Powinniśmy także modlić się modlitwą Habakuka:

„W najbliższych latach tchnij w nie życie, w najbliższych latach objaw je! W gniewie pomnij na miłosierdzie!” (Habakuk 3:2).

To stary hymn, który zawsze bardzo lubiłem.

Potoki błogosławieństw,
   Potrzebujemy strumieni błogosławieństw;
Wokół spadają krople miłosierdzia,
   Jednak prosimy o strumienie.
(„There Shall Be Showers of Blessing”, Daniel W. Whittle, 1840-1901).

Te „krople miłosierdzia” to 17-18 osób, które zostały zbawione w tym roku. Ale gdy Bóg ześle przebudzenie, to nadejdą „strumienie błogosławieństw” Bożej, wielkiej mocy.

Kiedy nadchodzi przebudzenie, to zsyła je Bóg. Kościół trwa i rozwija się. Oglądamy zbawione dusze. Boża obecność jest wśród nas. Jednak w czasie przebudzenia wszystko jest znacznie bardziej intensywne. Nagle modlitwy nabierają mocy. Podobnie potężne stają się kazania. Wielkie jest przekonanie o grzechu. Każde nabożeństwo pełne jest ludzi pragnących spotykać się z nami. Łzy płyną z oczu tych, którzy wyznają swoje grzechy. Nawet ci, którzy są już zbawieni, wyznają swoje grzechy – często otwarcie, przed innymi. Ewangelia, którą zgubieni słyszeli latami, dociera do nich jak coś zupełnie nowego, czego wcześniej nie pojmowali.

Przebudzenie zwykle nadchodzi, gdy kilka osób w kościele zaczyna odczuwać, że potrzeba czegoś więcej. Nie satysfakcjonuje ich rutyna w kościele. Zaczynają modlić się, aby Bóg poruszał się w cudowny sposób pośród nich. Chrześcijanie stają się świadomymi tego, że są znacznie bardziej oziębli niż myśleli. Wyznają swoje przywiązanie do świata. Wyznają grzechy w swoich sercach. Często wyznają je publicznie. Płaczą przed Bogiem, aby przebaczy im i odnowił ich. Sam Bóg pobudza kościół, który zaczyna przypominać ten opisany w Dziejach Apostolskich.

Prorok Izajasz przedstawił wspaniałą modlitwę o moc przebudzenia.

„Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry” (Izajasz 64:1).

Mam nadzieję, że niektórzy z was nauczycie się tej modlitwy, dosłownych jej słów i będziecie modlić się nimi o przebudzenie.

Dr Martyn Lloyd-Jones nazwał Izajasz 64:1 „najważniejszą modlitwą o przebudzenie”. Powiedział:

„Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry” – nie waham się [powiedzieć], że jest to najważniejsza modlitwa odnosząca się do przebudzenia. Oczywiście właściwą rzeczą jest modlić się o to, by Bóg nas błogosławił… i był nam łaskawy; o to powinniśmy stale modlić się. Jednak jest coś więcej i tutaj możemy zobaczyć różnicę między tym, że kościół powinien zawsze modlić się, a tą szczególną, pilną modlitwą o odwiedziny Ducha Bożego w czasie przebudzenia... „Obyś” – mówi – „rozdarł niebiosa”. Mamy tu do czynienia z procesem rozrywania. Bóg wkracza pośród nas (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1992, str. 305-307).

Często śpiewamy refren, który odzwierciedla modlitwę Izajasza.

Duchu żyjącego Boga,
   Dziś na mnie zstąp.
Duchu żyjącego Boga,
   Dziś na mnie zstąp.
Złam mnie, skrusz mnie, natchnij mocą.
Duchu żyjącego Boga,
   Dziś na mnie zstąp.
(„Spirit of the Living God”, Daniel Iverson, 1899-1977;
      zmienione przez doktora Hymersa).

Kiedy modlisz się o przebudzenie, zaśpiewaj ten hymn, a następnie pomódl się słowami z Księgi Izajasza 64:1:

„Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry” (Izajasz 64:1).

Góry pychy, góry grzechu i buntu, góry niedowiarstwa – wszystkie zatrząsną się, gdy Bóg opuści niebiosa i zstąpi pośród nas.

Zatem musimy modlić się o Bożą obecność we wszystkim, co dzieje się w kościele. Musimy także modlić się o jeszcze większe wylanie Bożego Ducha w czasie przebudzenia. Przebudzenie często przychodzi nagle. Widziałem przebudzenie trzy razy w życiu. Za pierwszym i trzecim razem przebudzenie Ducha Świętego przyszło tak nagle, że byliśmy zaskoczeni i zdumieni mocą Bożą! Jeśli Bóg ześle przebudzenie tutaj, to nie zapomnisz tego do końca życia. Więcej pracy zostanie wykonane w naszym kościele w ciągu miesiąca niż w ciągu dwudziestu lat! Wiem to. Widziałem na własne oczy, co Bóg może uczynić, gdy uchyli niebiosa i przychodzi z wielką mocą, jakiej nie widzieliśmy wcześniej. Zabierz to kazanie ze sobą do domu i przeczytaj je, gdy modlisz się. Najpierw módl się o Bożą obecność we wszystkim, co robimy, a następnie o większe wylanie Bożego Ducha w czasie przebudzenia.

Zawsze módl się o Bożą obecność we wszystkim, co robimy. Ale módl się także o jeszcze większe wylanie Ducha pośród nas w przebudzeniu. Jezus powiedział:

„Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą?” (Ew. Mateusza 7:11).

„Panie, ześlij przebudzenie”. Zaśpiewajmy ten refren!

Panie, ześlij przebudzenie,
   Panie, ześlij przebudzenie,
Panie, ześlij przebudzenie,
   Niech od ciebie przyjdzie.
(„Lord, Send a Revival”, dr B. B. McKinney, 1886-1952;
      zmienione przez doktora Hymersa).

Wszyscy módlmy się dziś wieczorem o nawrócenia (wszyscy modlą się).

Moja duszo, przyjdź i przygotuj się,
   Jezus chce odpowiadać na modlitwy;
On sam nakazał, abyś modlił się,
   Zatem nie odrzuci cię,
   Zatem nie odrzuci cię.
Przychodzisz do samego Króla;
   Wszystkie prośby przed Nim złóż;
Jego łaska i moc są tak wielkie,
   Że nie ma prośby zbyt trudnej dla Niego,
Nie ma prośby zbyt trudnej dla Niego!

Dziś wieczorem możesz zostać zbawiony z grzechów. Duch Święty może przebudzić cię, abyś ujrzał swe grzechy. Duch Święty może przyciągnąć cię do Chrystusa po oczyszczenie z grzechów w Jego drogocennej krwi. Jeżeli chciałbyś porozmawiać z nami na temat tego, jak zostać zbawionym, proszę przejdź teraz za doktorem Caganem i Johnem Caganem na tył sali. Zaprowadzą cię do spokojnego miejsca, gdzie będziemy mogli porozmawiać i pomodlić się. Amen.


Jeśli to kazanie było dla ciebie błogosławieństwem, powiedz o tym doktorowi Hymersowi. PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres emailowy doktora Hymersa – rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Z doktorem Hymersem można się skontaktować drogą emailową po angielsku:
rlhymersjr@sbcglobal.net – można także napisać do niego: P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015 lub zadzwonić (818)352-0452.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można je używać bez powolenia doktora Hymersa.
Jednakże wszystkie kazania dr. Hymersa w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania jego zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez pana Abla Prudhomme’a: Ew. Mateusza 7:7-11.
Pieśń śpiewana przed kazaniem przez pana Benjamina Kincaida Griffitha:
„Come, My Soul, Thy Suit Prepare” (John Newton, 1725-1807).