Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
WIARA NOEGO

THE FAITH OF NOAH
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny wieczór 6-go stycznia 2013 roku
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 6, 2013

„Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary.” (Hebrajczyków 11:7).


Dziś wieczorem będę mówił przez kilka minut na temat wiary Noego. Noe był jednym z najważniejszych ludzi w historii ludzkości. Bez Noego nie byłoby rasy ludzkiej. Gdyby Noe nie uratował swojej rodziny w arce, każda istota ludzka utonęłaby w wielkim potopie.

Otaczamy czcią Charlesa Martela (688-741) za to, uratował Europę przed inwazją muzułmańską. Oddajemy honor Winstonowi Churchillowi (1874-1965) za uratowanie zachodniej cywilizacji przed Hitlerem. Otaczamy czcią Abrahama Lincolna (1809-1865) za uratowanie Ameryki przed podziałem na dwa mniejsze państwa. Oddajemy honor doktorowi Martinowi Lutherowi King (1929-1968) za uratowanie naszego narodu od konfliktu na tle rasowym w latach 60. Oddajemy cześć prezydentowi Reaganowi (1911-2004), Margaret Thatcher (1925-) i papieżowi Janowi Pawłowi II (1920-2005) za uratowanie świata zachodniego przed komunizmem. Większość tych przywódców nie była chrześcijanami, ale zrobili wielkie rzeczy dla świata. Jednak bez względu na ich wielkość jako przywódców, to co uczynili, blednie w porównaniu z ważnością tego, co zrobił Noe. Bo widzicie, Noe uratował rodzaj ludzi przed wyginięciem w wielkim potopie!

Noe nie jest postacią z kreskówki ze szkółki niedzielnej. Gdyby to zależało ode mnie, to zaprzestano by drukowania tych wszystkich książek! Noe był prawdziwym człowiekiem, wielkim bohaterem, który zbawił rodzaj ludzki przed całkowitym zniszczeniem. Każdy chrześcijanin powinien odczuwać wielki szacunek dla niego i otaczać go najwyższym honorem za to, co uczynił.

W ostatnim dniu swojej kampanii w Nowym Jorku, Billy Graham głosił na temat dni Noego w oparciu o fragment z Ew. Mateusza 24:36-39, który doktor Chan przeczytał kilka minut temu. Było to ostatnie kazanie w czasie „krucjaty”, które wygłosił do 90000 ludzi w Flushing Meadows Corona Park w Nowym Jorku. Billy Graham powiedział w swoim kazaniu: „Kiedy sytuacja w świecie staje się taka, jak w dniach Noego, możemy skierować nasz wzrok w górę i czekać na rychły powrót Jezusa” (Billy Graham, Living in God’s Love, G. STR. Putnam’s Sons, 2005, str. 110). Chociaż nie zgadzam się z Billy Grahamem w niektórych kwestiach, to myślę, że miał zupełną rację porównując nasz świat do czasów, w których żył Noe.

Jednak moje dzisiejsze kazanie nie będzie koncentrowało się na dniach Noego. Dziś wieczorem będę mówił na temat „Wiary Noego”. Opieram się w dużym stopniu na ostatnim rozdziale książki doktora M. R. DeHaana The Days of Noah (Zondervan Publishing House, wydanie z 1979 roku, str. 178-184). W Liście do Hebrajczyków 11:7 czytamy:

„Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary.” (Hebrajczyków 11:7).

Ten tekst podaje w jednym wersecie historię Noego. Zaczyna się i kończy od słowa wiara. Można z niego zaczerpnąć siedem punktów, a każdy z nas mówi na temat wiary Noego.

I. Po pierwsze, podstawy wiary Noego.

Tekst rozpoczyna się od słów: „Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie...” Bóg ostrzegł Noego o nadejściu potopu. Nigdy wcześniej nie było potopu. Taka katastrofa wydawała się niemożliwa. Jednak przez wiarę Noe uwierzył w to, co powiedział Bóg. Dr DeHaan powiedział: „Prawdziwa wiara nie szuka dodatkowych dowodów. Nie domaga się znaków albo… wizji czy snów, naukowych dowodów, archeologicznych odkryć, czy geologicznych wskazówek. Prawdziwa wiara akceptuje Boże Słowo dlatego tylko, że powiedział je Bóg” (jw. str. 179). Biblia naucza:

„A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” (Hebrajczyków 11:1).

„Przeświadcznie” oznacza przekonanie lub zapewnienie o realności przyszłości. Wiara jest „przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy”. Wiara nie opiera się na tym, co dostrzegamy, czy czujemy, ale na Bożym zapewnieniu o tym „czego nie wiedzimy”. Podstawą wiary jest zaufaniu Bogu. Wiara to „Boży dar” (Efezjan 2:8). Bóg dał Noemu wiarę, aby uwierzył w to, co powiedział On na temat zbliżającego się potopu. Wiara nie opiera się na dowodach empirycznych, ale na zaufaniu Bogu.

II. Po drugie, natura wiary Noego.

W naszym tekście czytamy: „Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym czego jeszcze nie można było widzieć”. Te słowa odnoszą się do potopu, który miał zalać Ziemię. Widzicie, wcześniej nie spadł jeszcze deszcz. W drugim rozdziale I Mojżeszowej czytamy, że wcześniej nigdy nie padał deszcz. Aż do czasów Noego wilgoć pochodziła z ziemi, powstając jak gęsta mgła. W drugim rozdziale I Mojżeszowej czytamy:

„Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię... a tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby” (I Mojżeszowa 2:5, 6).

Nie widziano jeszcze deszczu, jednak Noe uwierzył Bogu, który ostrzegał „o tym, czego nie widzimy”. Tym właśnie jest wiara – wierzeniem, którego nie można wytłumaczyć, a jednak wierzeniem w coś, gdyż Bóg tam powiedział. Wiara opiera się na zaufaniu Bogu.

Bóg powiedział: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.” (Dz. Apostolskie 16:31). Jednak ktoś mówi: „Nie mogę zobaczyć Jezusa. Nie moge Go poczuć. Jak mam w Niego uwierzyć?” Chcesz dowodów empirycznych. Chcesz zobaczyć Jezusa i poczuć Go. Jednak nikt nie może zostać zbawiony w ten sposób. Musisz uwierzyć w Jezusa. Tak jak Noe uwierzył w to „czego nie widzimy”, tak i ty musisz uwierzyć w Jezusa, którego nie widzisz. Biblia podaje:

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.” (Hebrajczyków 11:6).

III. Po trzecie, motywy wiary Noego.

W naszym tekście czytamy: „Przez wiarę zbudował Noe, , ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni...” Noe był pełen bojaźni. Kiedy Bóg powiedział mu o wielkim potopie, przestraszył się. Był „pełen bojaźni”. Dr DeHaan powiedział: „Wszyscy ludzie boją się śmierci, czy się do tego przyznają, czy nie. Słyszałem, jak ludzie chwalili się i chełpili, bluźnili, przeklinali i wyśmiewali Boga oraz religię. Widziałem tych samych ludzi skomlących i płaszczących się jak pobite szczeniaki, gdy stanęli w obliczu wieczności. Każdy zdrowo myślący człowiek musi odczuwać pewien lęk przed przyszłością i gniewem Bożym. Noe był pełen bojaźni przed Bożym gniewem, co pobudzało Go do szukania zbawienia” (jw. str. 180).

Biblia naucza, że na zgubionych grzeszników czeka piekło. W Piśmie Świętym czytamy:

„Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd”
       (Hebrajczyków 9:27).

Przyznaj się, że boisz się gniewu Bożego i szukaj zbawienia u Jezusa. Dr DeHaan powiedział: „Wątpliwe jest, aby jakiś człowiek kiedykolwiek został zbawiony bez odczuwania pewnego lęku” (jw.).

IV. Po czwarte, wypróbowanie wiary Noego.

W naszym tekście czytamy: „Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę...” Wiara Noego prowadziła do czynu. Nie wystarczy tylko wierzyć w umyśle w ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. Trzeba jeszcze coś zrobić. Czy wierzysz Biblii? Czy wierzysz, że Bóg ukarze grzeszników, jeśli nie upamiętają się i nie zaufają Jezusowi? Możesz wierzyć w to wszystko i nadal być zgubionym, chyba że osobiście zaufasz Jezusowi Chrystusowi aktem wiary. Ludzie często mówią: „Nie musisz nic robić, aby zostać zbawionym”. Ale prawda jest zupełnie inna. Nie musisz nic robić, aby pozostać zgubionym! Jezus powiedział: „kto zaś nie wierzy, już jest osądzony” (Ew. Jana 3:18). Już jesteś potępiony i zgubiony. Kiedy strażnik więzienny zapytał Pawła, „co mam czynić, abym był zbawiony”, Paweł nie odpowiedział mu: „Nic nie rób”. Nie! Apostoł powiedział do niego: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom” (Dz. Apostolskie 16:31). Czy przez wiarę zaufałeś już Chrystusowi? Czy przyszedłeś do Zbawiciela po zbawienie?

V. Po piąte, zakres wiary Noego.

W naszym tekście czytamy: „Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej...” Noemu nie wystarczało uratowanie się samemu. Troszczył się bardzo o zbawienie swojej rodziny. Pragnął, by i jego rodzina została uratowana, dlatego też przygotował dla nich miejsce na arce; „zbudował… arkę dla ocalenia rodziny swojej”. Dr DeHaan powiedział: „Oto jeden z najpewniejszych dowodów [prawdziwego nawrócenia]. Kiedy osoba naprawdę nawraca się, zaczyna troszczyć się o innych, zaczynając od domowników... Tak często widziałem, jak zaraz po tym, gdy ktoś przyjął Chrystusa, zaczął [przejmować się] o los swojego ojca, matki, chłopaka czy dziewczyny. – „Nie spocznę, dopóki nie przyprowadzę także mojej mamy i taty” zawołała jedna osoba, kiedy tylko powstała z kolan po przyjęciu Chrystusa. Zbadaj siebie, czy tak się dzieje, a pokaże ci to, jak prawdziwe i głębokie jest twoje życie duchowe... Tak, Noe „zbudował… arkę dla ocalenia rodziny swojej” (jw. str. 181, 182).

VI. Po szóste, świadectwo wiary Noego.

W naszym tekście czytamy: „Przez wiarę zbudował Noe... arkę... przez nią wydał wyrok na świat”. Arka była budowana w celu ocalenia Noego. Było to także świadectwo dla niewierzącego świata. Biblia nazywa Noego „zwiastunem sprawiedliwości” (2 Piotra 2:5). Dzień po dniu Noe głosił o nadchodzącym potopie, który miał być sądem. Dzień po dniu Noe błagał ludzi, aby nawrócili się i zostali zbawieni. Zwiastowanie Noego jak i sama arka były świadectwem dla zgubionych ludzi w tamtych dniach. Prawdą jest, że tylko rodzina Noego nawróciła się w wyniku tego zwiastowania. Jednak Bóg jest o wiele mniej zainteresowany tym, ilu ludzi nawróci się poprzez nasze świadectwa, niż naszą wiernością w świadczeniu temu grzesznemu, zgubionemu światu. Kiedy znowu rozpocznie się nauka w kolegiach i na uniwersytetach, to mam nadzieję, że wielu z was pójdzie tam, aby zdobywać dusze, spisując imiona i numery telefonów ludzi, aby do nich zadzwonić. Pracujcie też w każdym tygodniu, aby przyprowadzać waszych krewnych i znajomych do kościoła, by mogli usłyszeć ewangelię.

VII. Po siódme, nagroda za wiarę Noego.

Pozostaje nam jeszcze jedna cecha wiary Noego. Widzieliśmy jej podstawy, naturę, motywy, praktyczny przejaw, zakres oraz świadectwo wiary. Teraz przejdźmy do ostatniej rzeczy – nagrody za wiarę. W naszym tekście czytamy:

„Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. (Hebrajczyków 11:7).

Noe nie był człowiekiem bezgrzesznym. Był zgubionym grzesznikiem, jak każdy inny człowiek. Jednak otrzymał sprawiedliwość Chrystusa, gdyż uwierzył Bogu, jeśli chodzi o arkę. Pamiętajmy, że arka była typem Chrystusa. Noe wierzył w to, co Bóg mówił o Chrystusie. Noe wszedł do arki, tak jak i my musimy przyjść do Chrystusa. Noe podjął ryzyko, aby zaufać, że arka ocali jego duszę i życie. Musisz podjąć ryzyko, że Chrystus zbawi twoją duszę i życie. Musisz przyjść do Chrystus, tak jak Noe wszedł do arki. Musisz uwierzyć Chrystusowi, tak jak Noe uwierzył i polegał na arce.

Musisz przyjść do Chrystusa teraz, gdy drzwi nadal są otwarte. W arce były tylko jedne drzwi. Kiedy zostały zamknięte, przepadła wszelka nadzieja! Ludzie nie mogli wsiąść na inny statek i uratować się, gdyż nie było niczego innego! Dr DeHaan powiedział: „Jestem pewien, że gdy zaczął padać deszcz, a na niebie pojawiały się błyskawice i słychać było grzmoty, gdy było coraz więcej wody, znalazło się [wielu], którzy chcieli wsiąść na inną łódź, jakąkolwiek, jednak nie było niczego innego. Była tylko ta jedna, tak jak i teraz nie będzie już niczego innego. Przeoczyli tę jedną łódź. [Czekali] o jeden dzień za długo... [Kiedy spadały potoki wody,] panika... strach i terror ogarnęły ludzi! Był tam płacz, zawodzenie, gdy uderzali w drzwi arki! Jakiż był tam dziki, szalony popłoch, aby wejść do statku, którym pogardzali! [Ale nic to nie dało] – drzwi były zamknięte! Nie dostali się na tą łódź!” (jw. str. 183, 184). BYŁO JUŻ ZA PÓŹNO!

Jezus powiedział:„Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.” (Ew. Mateusza 24:37-39). Każdy znak wskazuje na to, że żyjemy w czasach takich „jak było za dni Noego”. Chociaż inni ludzie troszczą się tylko o rzeczy materialne, to ja proszę cię, abyś umpamiętał się, przyszedł do Jezusa i został zbawiony, zanim będzie za późno! Panie Lee, proszę poprowadź nas w modlitwie.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez doktora Kreightona L. Chana:
Ew. Mateusza 24:37-42.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Faith is the Victory” (autor John H. Yates, 1837-1900).


SKRÓT KAZANIA

WIARA NOEGO

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary.” (Hebrajczyków 11:7).

I.    Po pierwsze, podstawy wiary Noego. Hebrajczyków 11:7a;1; Efezjan 2:8.

II.   Po drugie, natura wiary Noego. Hebrajczyków 11:7b; I Mojżeszowa 2:5, 6;
 Dz. Apostolskie 16:31; Hebrajczyków 11:6.

III.  Po trzecie, motywy wiary Noego. Hebrajczyków 11:7c; 9:27.

IV.  Po czwarte, wypróbowanie wiary Noego. Hebrajczyków 11:7d;
Ew. Jana 3:18; Dz. Apostolskie 16:31.

V.   Po piąte, zakres wiary Noego. Hebrajczyków 11:7e.

VI.  Po szóste, świadectwo wiary Noego. Hebrajczyków 11:7f; 2 Piotra 2:5.

VII. Po siódme, nagroda za wiarę Noego. Hebrajczyków 11:7g;
Ew. Mateusza 24:37-39.