Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
GRZECH NIEPRZEBACZALNY –
LEKCJA PIERWSZA Z TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ

THE UNPARDONABLE SIN –
LESSON #1 IN SYSTEMATIC THEOLOGY
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Wykład w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w sobotę wieczorem 25-go lutego 2017 roku.
A lesson given at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, February 25, 2017


„Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym” (Ew. Mateusza 12:31-32).

I. Po pierwsze, co to jest grzech nieprzebaczalny?

W The Reformation Study Bible (Ligonier Ministries, 2005) czytamy:

„Grzech nieprzebaczalny…to ‘bluźnierstwo przeciwko Duchowi.’ Bluźnierstwo to dokonywane jest poprzez mówienie, wyrażanie myśli serca. W szczególnym kontekście przeciwnicy Jezusa mówili, że moc czynienia dobra nie była od Boga, lecz diabła. Jezus rozróżniał bluźnierstwo od innych grzechów, zarówno grzechów mowy, jak i pozostałych. Według nauczania Biblii, Bóg przebacza grzech kazirodztwa, morderstwa, kłamstwa, czy nawet prześladowanie Kościoła przez Pawła, gdy ‘dyszał jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom Pańskim’ (Dzieje Apostolskie 9:1).

To, co wyróżnia grzech nieprzebaczalny wśród innych, to jego związek z Duchem Świętym. Duch Święty działa, aby oświecić umysły grzeszników (Efezjan 1:17-18), objawić i nauczyć ewangelii (Ew. Jana 14:26), przekonywać dusze do pokutowania i uwierzenia [Chrystusowi]. Duch nie objaśnia Słowa Bożego, ale otwiera umysły tak, by mogły [Słowo] przyjąć… Kiedy jego działanie jest celowo i świadomie odrzucane, będąc w opozycji do światłości, wówczas popełniany jest nieodwracalny grzech, będący celowym i świadomym działaniem złośliwości. W odpowiedzi na to następuje zatwardzanie serca przez Boga, który pozbawia je pokuty i wiary (Hebrajczyków 3:12, 13). Bóg zezwala w takim wypadku, aby działa się wola decyzji ludzkiej. Bóg nie robi tego pochopnie ani bez powodu, ale w odpowiedzi na wykroczenie przeciwko Jego miłości.

Inne wersety, w których mowa jest o nieprzebaczalnym grzechu to Hebrajczyków 6:4-6; 10:26-29 i 1 List Jana 5:16, 17. Pokazują one możliwość popełnienia takiego grzechu…Jezus powiedział: ‘Każdy grzech’ i każde ‘bluźnierstwo’ będzie ludziom odpuszczone,za wyjątkiem tego jednego grzechu –GRZECHU NIEPRZEBACZALNEGO!


Dr Henry C. Thiessen napisał w swojej książce Introductory Lectures in Systematic Theology (Eerdmans, 1949):


„Grzechy całkowitej zatwardziałości. Stopień, w jaki dusza jest zatwardziała i nieodpowiadająca na wiele ofert łaski Bożej, determinuje stopień winy. Całkowita zatwardziałość jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, który jest nieprzebaczalny, ponieważ dusza przestaje przez niego być wrażliwa na boski wpływ” (str. 270).

II. Po drugie, przykłady grzechu nieprzebaczalnego.

1. Kain. I Mojżeszowa 4:3-7, 11-12, 16.

2. Ludzie w dniach Noego. I Mojżeszowa 7:16 – „ I zamknął Pan za nim”.
(zobacz Ew. Mateusza 24:37-38; 2 List Piotra 2:5)

3. Mieszkańcy Sodomy. I Mojżeszowa 19:12-15, 24, 26.

4. Faraon. II Mojżeszowa 7:14; 7:22; 8:15; 8:19; 8:32; 9:35; 10:17-20; 11:10.

5. Ezaw. Hebrajczyków 12:16-17.

6. Izrael w Kadesz-Barnea, Hebrajczyków 3:7, 8, 10-12.

7. People, którzy zostali oświeceni. Hebrajczyków 6:4-6.

8. Bogaty młodzieniec. Ew. Mateusza 19:22; Rzymian 1:28-32.

9. Judasz. Ew. Mateusza 27:3-5.


Nigdy nie było wśród nas żadnego syna ani córki marnotrawnej, którzy powróciliby i nawrócili się. Co więcej, nigdy nie mieliśmy nikogo, kto odszedłby z kościoła, a potem nawrócił się. Nie jesteśmy całkowicie pewni, ale zdaje się, że większość z tych ludzi popełniła grzech nieprzebaczalny – Hebrajczyków 6:4-6.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.