Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
JAK MODLIĆ SIĘ I PROWADZIĆ SPOTKANIA MODLITEWNE

(NAUCZANIE DOKTORA TIMOTHY'EGO LIN, 1911-2009)
HOW TO PRAY AND HOW TO CONDUCT A PRAYER MEETING
(THE TEACHINGS OF DR. TIMOTHY LIN, 1911-2009)
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem 15-go października 2017 roku.
Przygotowane przez doktora R. L. Hymersa, juniora,
wygłoszone przez Johna Samuela Cagana
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 15, 2017

„Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ew. Łukasza 18:8).


Dr Timothy Lin (1911-2009), który przez wiele lat był pastorem doktora Hymersa świetnie rozumiał Biblię. Miał doktorat z języka hebrajskiego i języków pokrewnych. W latach 50-tych nauczał na Uniwersytecie Boba Jonesa teologii systematycznej i biblijnej, starotestamentowego hebrajskiego, biblijnego aramejskiego, klasycznego arabskiego i języka syryjskiego. W późniejszych latach był prezydentem Chińskiego Seminarium Ewangelicznego, przejmując tą pozycję od doktora Jamesa Hudsona Taylora III. Był również jednym z tłumaczy Starego testamentu „The New American Standard Bible” (NASB). Dr Lin był pastorem doktora R. L. Hymersa juniora przez dwadzieścia cztery lata. Dr Hymers powiedział, że bez żadnych wątpliwości dr Lin był najbardziej skutecznym pastorem, jakiego kiedykolwiek znał. Kiedy dr Hymers był członkiem jego zboru, Bóg zesłał przebudzenie, w czasie którego setki ludzi zostało zbawionych i dołączyło do Kościoła.

„Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ew. Łukasza 18:8).

Większość komentarzy nie przedstawia właściwie tego wersetu. Na przykład w jednym ze znanych komentarzy jest napisane: „Ogólny stan na całej ziemi to brak wiary”. Jednak nie o tym mówi Jezus w tym fragmencie. Nie mówi o ogólnym odstępstwie w dniach ostatecznych, ani też Jezus nie zastanawia się, czy będą jacyś prawdziwi chrześcijanie, gdy powróci. Jezus powiedział coś zupełnie przeciwnego do Piotra:

„zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Ew. Mateusza 16:18).

Ew. Mateusza 16:18 pokazuje nam, że bez względu na to, jak głębokie i okropne stanie się odstępstwo, będzie wielu chrześcijan, gdy Chrystus powróci, którzy będą mieć zbawczą wiarę. Wielu prawdziwych chrześcijan zostanie pochwyconych, a zwłaszcza z Chin i innych krajów trzeciego świata, gdzie dzisiaj ma miejsce prawdziwe przebudzenie.

„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 Tesaloniczan 4:16-17).

Nawet w czasie wielkiego ucisku wielka liczba ludzi zostanie zbawiona.

„tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu” (Objawienie 7:9).

„To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka” (Objawienie 7:14).

Zatem Jezus, mówiąc te słowa, nie miał na myśli braku zbawczej wiary w czasie swojego powrotu:

„Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ew. Łukasza 18:8).

I. Po pierwsze, wytrwała modlitwa jest ważna.

Większość komentatorów biblijnych myli się. Prawdziwe znaczenie tego tekstu podał dr Lin:

Słowo „wiara” jest często używane w Biblii. Jego dokładne znaczenie można określić po uważnym sprawdzeniu kontekstu. Tekst przed wersetem to przypowieść pokazująca, jak modlić się nieustannie, nie poddając się [Ew. Łukasza 18:1-8a]. Natomiast tekst po wersecie [Ew. Łukasza 18:9-14] to przypowieść o faryzeuszu i i celniku. Kontekst tego wersetu [Ew. Łukasza 18:8] wyraźnie pokazuje, że słowo „wiara” odnosi się tutaj do wiary w modlitwie. Słowa naszego Pana to lament nad tym, że Jego Kościół utraci wiarę przed samym Jego powtórnym przyjściem (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of the Church Growth, First Chinese Baptist Church of Los Angeles, 1992, str. 94-95).

Dr Lin powiedział, że celem przypowieści w Ew. Łukasza 18:1-8 jest pokazanie, że chrześcijanie powinni modlić i nie poddawać się. Werset ósmy pokazuje, że w dniach ostatecznych, w których teraz żyjemy, chrześcijanie nie będą modlić się wytrwałą modlitwą. Dlatego możemy zrozumieć ten werset w ten sposób:

„Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę [w wytrwałej modlitwie] na ziemi, gdy przyjdzie?”(Ew. Łukasza 18:1, 8).

Dr Lin powiedział też:

W wielu współczesnych kościołach na spotkania modlitewne nikt nie przychodzi [albo też zastąpiono jest studium biblijnym lub jedną czy dwoma krótkimi modlitwami]. Mimo tak żałosnego stanu dość dużo kościołów całkowicie ignoruje to ważne ostrzeżenie, oddając się samo uwielbieniu, [często] anulując całkowicie wszelkie spotkania modlitewne. Jest to prawdziwym znakiem na to, że powtórne przyjście Pana jest blisko! W dzisiejszych czasach wielu [członków kościołów] czci bardziej telewizję niż Pana... To naprawdę smutne!... Kościoły w dniach ostatecznych pokazują... ekstremalną apatię [brak zainteresowania] spotkaniami modlitewnymi (Timothy Lin, Ph.D., jw. str. 95).

Ew. Łukasza 18:8 pokazuje znak braku modlitwy w kościołach przed drugim przyjściem Chrystusa. Jest to znak czasów, w których żyjemy; znak braku modlitwy, a nie całkowitego braku zbawczej wiary. Brak modlitwy w kościołach jest jednym ze znaków na to, że żyjemy w dniach ostatecznych, przed powrotem Pana.

„Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę [w wytrwałej modlitwie] na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ew. Łukasza 18:8).

II. Po drugie, spotkania modlitewne są ważne.

Dr Lin wskazał także, że same indywidualne modlitwy nie mają takiego samego autorytetu i mocy jak modlitwy zbiorowe w czasie spotkań modlitewnych. Powiedział:

People często mówią, że nie ma znaczenia, czy modlimy się indywidualnie, czy też zbiorowo w grupie, ani też, czy modlimy się sami w domu lub razem z braćmi i siostrami w kościele. Takie oświadczenia są jedynie samo pocieszaniem się ludzi leniwych lub też przyjemną wymówką tych, którzy są nieświadomi mocy modlitwy! Zobaczmy, co nasz Pan powiedział odnośnie tego aspektu modlitwy:

„Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Ew. Mateusza 18:19-20).

     Nasz Pan przypominał z naciskiem o tym, że Jego boskiego autorytetu nie można używać wykorzystując jedynie wysiłek modlitewny pojedynczej osoby; musi się to dziać poprzez zbiorowy udział całego Kościoła. Innymi słowy jedynie, gdy... cały Kościół [modli się] jednogłośnie… cały Kościół może skutecznie korzystać z boskiego autorytetu.
     Kościół w dniach ostatecznych nie jest jednak w stanie dostrzec tej prawdy ani też nie pamięta właściwych procedur [pozyskiwania] Bożej mocy. Jakaż to wielka strata! [Kościół] ma boski autorytet z nieba, ale nie ma wiedzy odnośnie używania jej, a mimo tego chce związywać działania szatana, uwalniać zniewolonych i doświadczać bardziej prawdziwej Bożej obecności. Niestety, nie da się tego tak zrobić! (Timothy Lin, Ph.D., jw. str. 92-93).

Dr Lin nauczał, jak niesamowicie ważna jest modlitwy wiara i jak równie ważne są spotkania modlitewne.

III. Po trzecie, „jednomyślna” modlitwa jest ważna.

Proszę, otwórzcie na Dziejach Apostolskich 1:14. Przeczytajmy to głośno.

„Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego” (Dzieje Apostolskie 1:14).

„Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie…”. Dr Lin powiedział:

W chińskim przekładzie słowo „jednomyślnie” zostało przetłumaczone „z takim samym sercem i umysłem”. Aby doświadczyć Bożej obecności w czasie spotkania modlitewnego wszyscy uczestnicy muszą nie tylko zrozumieć, jak ważne są szczere modlitwy, ale również jak istotne jest przychodzenie [na spotkania modlitewne] ze szczerym pragnieniem... przynoszenia próśb, modlitw, wstawiennictwa i jednogłośnego dziękczynienia Bogu. Wówczas spotkania modlitewne będą skuteczne, podobne jak i inne służby (Timothy Lin, Ph.D., jw. str. 93-94).

Aby „modlić się jednogłośnie” wszyscy musimy powiedzieć „amen”, gdy ktoś zakończy swoją modlitwę. Mówiąc razem „amen”, modlimy się „jednogłośnie”.

Słyszeliście nauczanie doktora Lin na temat tego, jak ważna jest wiara w modlitwie, jak ważne są spotkania modlitewne i jak ważna jest jedność – „modlenie się jednogłośnie”. A jednak niektórzy z was nie przychodzą na nasze spotkania modlitewne. Nie dziwi, że wasze duchowe życie jest tak nudne! Czy ktoś dziś wieczorem powie: „Pastorze, od tej chwili będę przychodził przynajmniej na jedno spotkanie modlitewne”? Proszę, zamknijcie oczy. Kiedy to zrobicie, proszę podnieście rękę. Módlmy się, aby Bóg pomógł wam dotrzymać tej obietnicy! (wszyscy modlą się).

Jeżeli nie jesteś nawrócony, to mocno zachęcam cię, abyś przychodził przynajmniej na sobotnie wieczorne spotkanie modlitewne. Proszę, zamknijcie oczy. Kto powie: „Tak pastorze, będę przychodził na każde sobotnie wieczorne spotkanie modlitewne”? Proszę, podnieście ręce. Módlmy się, aby Bóg pomógł wam dotrzymać tej obietnicy! (wszyscy modlą się).

Chrystus umarł na krzyżu, płacąc cenę za wasze grzechy. Przelał swoją krew, obmywając nas z grzechów. Doświadczył strasznej agonii, przybity do krzyża za nasze grzechy. Powstał z martwych trzeciego dnia. Teraz żyje, siedząc po prawicy Boga. Przyjdź do Chrystusa, a zostaniesz zbawiony z grzechów.

Kto spośród was dziś wieczorem jest niezbawiony i chciałby modlić się o nawrócenie? Zamknijcie jeszcze raz oczy. Proszę, podnieście ręce, abyśmy mogli modlić się o wasze nawrócenie. Módlmy się, aby ludzie pokutowali, przyszli do Chrystusa i zostali oczyszczeni Jego krwią!

Doktorze Chan, proszę poprowadź nas w modlitwie, abyś ktoś dziś wieczorem został zbawiony. Jeżeli chciałbyś porozmawiać na temat tego, jak stać się prawdziwym chrześcijaninem, proszę przejdź teraz na tył sali za doktorem Caganem, Johnem Caganem i Noah Song. Zaprowadzą cię do miejsca, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać i pomodlić się o twoje nawrócenie.

NACIŚNIJ TUTAJ, ABY PRZECZYTAĆ BIOGRAFIĘ DOKTORA LIN W WIKIPEDII.


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„‘Tis the Blessed Hour modlitwy” (Fanny J. Crosby, 1820-1915).


SKRÓT KAZANIA

JAK MODLIĆ SIĘ I PROWADZIĆ SPOTKANIA MODLITEWNE

(NAUCZANIE DOKTORA TIMOTHY'EGO LIN, 1911-2009)
HOW TO PRAY AND HOW TO CONDUCT A PRAYER MEETING
(THE TEACHINGS OF DR. TIMOTHY LIN, 1911-2009)

Kazanie przygotowane przez doktora R. L. Hymersa, juniora,
wygłoszone przez Johna Samuela Cagana

„Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ew. Łukasza 18:8).

(Ew. Mateusza 16:18; 1 Tesaloniczan 4:16-17; Objawienie 7:9, 14)

I.   Po pierwsze, wytrwała modlitwa jest ważna. Ew. Łukasza 18:8.

II.  Po drugie, spotkania modlitewne są ważne. Ew. Mateusza 18:19-20.

III. Po trzecie, „jednomyślna” modlitwa jest ważna. Dzieje Apost. 1:14.