Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
DLACZEGO JEZUS POWSTAŁ Z MARTWYCH

WHY JESUS ROSE FROM THE DEAD

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele “Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 11-go lipca 2010 roku.

„Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie” (Dzieje Apostolskie 5:30).


Ciało Buddy leży w grobie, tak sami jak i ciało Mahometa, ale grób Jezusa jest pusty. Wielki teolog B. B. Warfield powiedział:

Chrystus specjalnie opierał wszystko, czego nauczał... na Swoim zmartwychwstaniu. Zapytany o znak, wskazał na ten właśnie znak [Swe zmartwychwstanie] jako jedyną i wystarczającą akredytację (The New Encyclopedia of Chrystusian Quotations, Baker, 2000, str. 865).

Brytyjski ewangelista C. S. Lewis zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nazwał „centralnym wydarzeniem w historii Ziemi.” Dlatego też nie ma innego ważniejszego tematu, aby zwiastować dziś rano.

Stary hymn zaśpiewany przed chwilą przez pana Griffitha „The Strife Is O’er” we wspaniały i bardzo wymowny sposób przedstawia zmartwychwstanie Chrystusa:

Szybko minął trzech dni czas;
   I z martwych zwycięski powstał Pan
Jemu należna chwała, cześć. Alleluja!

Zamknął czeluści piekielnych bram;
   A niebios drzwi otworzył nam:
Niech pieśń tryumfu, chwały brzmi. Alleluja!

Panie, Swymi ranami uzdrowiłeś nas,
   Ze śmierci więzów wyrwałeś nas,
Abyśmy żyjąc śpiewali Ci. Alleluja!
   Alleluja! Alleluja! Alleluja!
(Wolny przekład utworu tłumaczonego przez Francisa Potta, 1832-1909).

Bez zmartwychwstania Jezusa Chrystusa nie byłoby chrześcijaństwa, gdyż na nim ono popiera się, a bez niego wali się. Zmartwychwstanie Chrystusa sprawia, że chrześcijaństwo jest czymś wyjątkowym i odmiennym od wszystkich innych przez człowieka stworzonych religii. Dlatego właściwą rzeczą jest mówić dziś o zmartwychwstaniu Chrystus z dwóch powodów:

1.  Po pierwsze, Jego zmartwychwstanie jest dla nas nadzieją.

2.  Po drugie, Jego zmartwychwstanie stanowi granicę czasu. Jak wyraził to chiński chrześcijański autor Watchman Nee: „Nasza stara historia kończy się na krzyżu, nasza nowa historia zaczyna się od zmartwychwstania.” (The New Encyclopedia of Chrystusian Quotations, jw.).


Dziś rano będę mówił przez kilka minut na temat: „Dlaczego Jezus powstał z martwych.” Skoncentruję się na pięciu wspaniałych korzyściach płynących ze zmartwychwstania Zbawiciela.

„Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie” (Dzieje Apostolskie 5:30).

Bóg wzbudził Jezusa z martwych, aby między innym ofiarować ci te pięć rzeczy:

I. Po pierwsze, Bóg wzbudził Jezusa z martwych, aby przywieść cię do upamiętania.

Z powodu średniowiecznego katolicyzmu i nauki niektórych protestantów m.in. Charlesa G. Finneya większość ludzi uważa, że upamiętanie jest czymś, co ty robisz. Biblia jednak wyraźnie mówi, że jest to dar Boży, poprzez zmartwychwstałego Chrystusa:

„Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie, Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się...” (Dzieje Apostolskie 5:30-31).

Upamiętanie jest czymś, co otrzymujemy od zmartwychwstałego Chrystusa.

Słowo „upamiętanie” oznacza „przemianę umysłu”. Gdy zmartwychwstały Chrystus przemienia twój umysł, rezultatem tego jest też zmiana całego twojego życia. Biblia mówi:

„Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy Syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych” (Dzieje Apostolskie 3:26).

Poprzez akt nawrócenia z martwych powstały Chrystus zmienia nasz umysł, a co z tego wynika „odwraca każdego z was od złości waszych”. Prawdziwe nawrócenie jest darem dla ciebie od żyjącego Chrystusa. On pokazuje ci, że żyłeś grzesznym życiem, że twe serce było zwrócone przeciwko Bogu. A następnie Chrystus przemienia twój umysł tak, że zaczynasz kochać Boga, zamiast buntować się przeciwko Niemu. Na tym polega ta przemiana serca i umysłu, którą Chrystus ofiaruje ci, gdy daje ci też upamiętanie.

„Bóg... posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych” (Dzieje Apostolskie 3:26).

Zanim nawrócisz się, uważasz, że nawrócenie to tylko zaprzestanie jakiś grzechów i przychodzenie do kościoła. Kiedy jednak już nawracasz się, to zmartwychwstały Chrystus dokonuje w tobie „przemiany umysłu”. Zaczynasz nienawidzić grzechów, które wcześniej tak lubiłeś. Zaczynasz też kochać Boga, przeciwko któremu buntowałeś się w przeszłości.

„Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie, Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się...” (Dzieje Apostolskie 5:30-31).

II. Po drugie, Bóg wzbudził Jezusa z martwych, aby dać ci nowe życie.

Wielki reformator John Calvin powiedział:

Chociaż mamy pełne zbawienie poprzez Jego krew i jesteśmy pojednani z Bogiem poprzez nią, to w Jego zmartwychwstaniu, a nie w śmierci, rodzimy się do żywej nadziei. [1 Piotra 1:3]. (The New Encyclopedia of Chrystusian Quotations, jw. str. 864).

Posłuchajcie uważnie 1 Piotra 1:3:

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 1:3).

We współczesnym języku moglibyśmy powiedzieć: [Bóg] sprawił, że narodziliśmy się na nowo… poprzez powstanie Jezusa Chrystusa z martwych.” Bóg „począł nas”, sprawił, że „narodziliśmy się na nowo” poprzez zmartwychwstanie Chrystusa.

Jeśli chcesz się nawrócić, musisz narodzić się na nowo. Ale nie jest to coś, co ty robisz. Nowe narodzenie Bóg sprawia w tobie, poprzez zmartwychwstanie Chrystusa. Bóg daje ci nowo narodzenie poprzez zmartwychwstanie Chrystusa. I dopóki Bóg nie da ci nowego życia w zmartwychwstałym Chrystusie, dopóty pozostaniesz zgubiony, gdyż nie możesz sam sprawić, aby stać się „narodzonym na nowo” chrześcijaninem. Tylko Bóg daje nowo narodzenie „przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.

W Liście do Efezjan czytamy wyraźny tego opis:

„i nas, którzy umarliśmy przez upadki, [Bóg] ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” (Efezjan 2:5-6).

Cały akt dawania ci nowego życia pochodzi od Boga. On ożywia cię „z Chrystusem”. Zmartwychwstanie Chrystusa daje ci duchowe zmartwychwstanie z martwej religii po to, byś mógł służyć żywemu i prawdziwemu Bogu tym nowym życiem, które masz dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa.

„Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie” (Dzieje Apostolskie 5:30).

III. Po trzecie, Bóg wzbudził Jezusa z martwych, aby cię usprawiedliwić.

Biblia mówi, że Chrystus:

„Został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego” (Rzymian 4:25).

Trochę dalej w Rzymian czytamy: „usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu” (Rzymian 5:9). A zatem historycznie mówiąc, usprawiedliwienie przychodzi poprzez odkupienie przez krew Chrystusa na krzyżu. Usprawiedliwienie oznacza, że gdy uwierzysz w Jezusa, Bóg patrzy na ciebie, jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Bóg daje ci usprawiedliwienie i dzięki krwi Jezusa na krzyżu jesteś takim, jakbyś nigdy nie zgrzeszył.

Ale praktycznie mówiąc to usprawiedliwienie jest możliwe dla ciebie dzisiaj poprzez zmartwychwstanie Chrystusa.

Biblia mówi:

„Został wydany [na krzyż] za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego” (Rzymian 4:25).

Usprawiedliwienie nabyte przez Chrystusa na krzyżu staje się czymś rzeczywistym dla ciebie, poprzez wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa.

„Usprawiedliwieni tedy z wiary [w zmartwychwstałego Jezusa], pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Rzymian 5:1).

Co to wszystko znaczy dla ciebie? Znaczy to, ze nie zostajemy usprawiedliwieni wierząc w martwego Chrystus. Dopiero wierząc w zmartwychwstałego Chrystusa, zostajesz oczyszczony poprzez Jego śmierć i krew, które sprawiają, że stajesz się sprawiedliwym i bez grzechu w Bożych oczach.

„Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie” (Dzieje Apostolskie 5:30).

IV. Po czwarte, Bóg wzbudził Jezusa z martwych, aby wejść z przelaną krwią do miejsca najświętszego w niebie.

W Liście do Hebrajczyków dany jest jasny obraz Jezusa Chrystusa, który jest wypełnieniem starotestamentowego arcykapłana, zanoszącego raz do roku krew do miejsca najświętszego, za przebaczenie grzechów ludu Biblia mówi:

„do drugiej zaś [najświętszej części przybytku wchodzi] raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje... za uchybienia ludu” (Hebrajczyków 9:7).

Dalej, w tym samym rozdziale czytamy:

„Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia” (Hebrajczyków 9:11-12).

W znanym komentarzu Thru the Bible [Przez Biblię] dr J. Vernon McGee wyjaśnia wyraźnie, że Chrystus zaniósł swą krew do miejsca najświętszego w niebie i skropił nią przebłagalnię. Ta krew jest tam zachowana dla ciebie, według tego, co mówi 1 Piotra 1:18-19.

Bóg wzbudził Jezusa z martwych, aby ze Swą świętą krwią wszedł do miejsca najświętszego w niebie, gdzie zachowana jest dla obmycia naszych grzechów.

Kiedy śpiewamy: „Czy obmyty jesteś w krwi, w oczyszczającej duszę krwi Baranka” to nie śpiewamy o krwi, która wsiąkła wokół krzyża i na zawsze jest stracona. Ale śpiewamy o krwi Chrystusa, którą Bóg w Swej suwerennej mocy, zaniósł do nieba. Jezus wziął tą krew ze sobą, gdy powstał z martwych i powrócił do nieba. On złożył ją w miejscu najświętszym w niebie. Ona tam jest, by obmyć cię z twoich grzechów! Czy jesteś obmyty w krwi Baranka? Czy twe grzechy są przebaczone, bielsze niż śnieg? Czy jesteś obmyty w krwi Baranka? Bóg wzbudził Chrystusa, aby wniósł Swą krew do nieba, po to, by twe grzechy zostały obmyte.

„Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie”(Dzieje Apostolskie 5:30).

V. Po piąte, Bóg wzbudził Jezusa z martwych, aby stał się naszym arcykapłanem w niebie.

Biblia mówi:

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 Tymoteusza 2:5).

Nie potrzebujemy duchownego, nazywanego „kapłanem”, aby być pośrednikiem między nami, a Bogiem. Każdy baptysta ma kapłana – Jezusa Chrystusa – w niebie, zasiadającego po prawicy Boga. Jezus jest naszym kapłanem. Według Biblii On jest jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem,.

W Rzymian 8 czytamy:

„Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej?” (Rzymian 8:34).

Werset ten mówi nam, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych i zabrał Go z powrotem do Nieba, gdzie wstawia się za nami. Wierzę, że jesteś tutaj dziś rano, dlatego że zmartwychwstały Chrystus modli się za ciebie. A kiedy nawrócisz się, stanie się tak dzięki temu, że On wstawia się za tobą. On będzie modlił się za ciebie przez całe twoje życie. Biblia mówi:

„Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego” (Rzymian 5:10).

Widzisz, to zmartwychwstały Chrystus zbawia cię „przez swoje życie”. Nie uwielbiamy martwego Chrystusa. On żyje i zasiada w niebie po prawicy Boga. I dlatego, że żyje, może cię zbawić, jeśli Mu zaufasz. „Słyszeliśmy dźwięczny głos: Jezus zbawia! Jezus zbawia! Wszystkim wokół głośmy to: Jezus zbawia! Jezus zbawia!” Jezus modli się o ciebie teraz, abyś mógł być zbawiony.

„Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie” (Dzieje Apostolskie 5:30).

Chrystus został wzbudzony z martwych przez Boga, aby:


1.  Przywieść cię do upamiętania

2.  Dać ci nowe życie.

3.  Usprawiedliwić cię.

4.  Wejść z przelaną krwią do miejsca najświętszego w niebie.

5.  Stać się twym arcypasterzem i wstawiać się za tobą.


Czy pragniesz nawrócić się i stać się prawdziwym chrześcijaninem? Musisz przyjść do Chrystusa zasiadającego w Niebie, po prawicy Boga. Musisz przyjść do Jezusa, a On nawróci cię i zbawi. Biblia mówi:

„A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi” (Kolosan 3:1-2).

Zmaganie skończone i bitwa też
   Zwycięstwo życia zdobyte;
Pieśń tryumfu zaczęła się. Alleluja!

Choć moce śmierci starały się;
   Zastępy Chrystusa je rozgoniły,
Niech zabrzmi wielki okrzyk radości. Alleluja!

Trzy smutku dni wnet przeminęły;
   I z martwych powstał zwycięski Pan:
Naszemu przywódcy niech chwała brzmi. Alleluja!

Zamknął ziejące bramy piekła;
   Niebo szeroko otwarte jest:
Niech w hymnie chwały Jego tryumf brzmi. Alleluja!

Od bicza, który Cię ranił Panie,
   Od żądła śmierci Tyś wolność nam dał,
Abyśmy żyjąc, wielbili Cię. Alleluja!
   Alleluja! Alleluja! Alleluja!
(Wolny przekład utworu tłumaczonego przez Francisa Potta, 1832-1909).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: “Kazania po Polsku.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez Dr Kreighton'a L. Chan:
Dzieje Apostolskie 5:27-32.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu pana Benjamina Kincaid'a
Griffith'a: „The Strife Is O’er” (tłumaczenie Francis Pott, 1832-1909).


SKRÓT KAZANIA

DLACZEGO JEZUS POWSTAŁ Z MARTWYCH

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie” (Dzieje Apostolskie 5:30).

I.   Po pierwsze, aby przywieść cię do upamiętania.
Dzieje Apostolskie 5:30-31; 3:26.

II.  Po drugie, aby dać ci nowe życie. 1 Piotra 1:3; Efezjan 2:5-6.

III. Po trzecie, aby cię usprawiedliwić. Rzymian 4:25; 5:9, 1.

IV. Po czwarte, aby wejść z przelaną krwią do miejsca najświętszego
w niebie. Hebrajczyków 9:7, 11-12; 1 Piotra 1:18-19.

V.  Po piąte, aby stać się naszym arcykapłanem w niebie.
1 Tymoteusza 2:5; Rzymian 8:34; 5:10; Kolosan 3:1-2.