Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TEKST SPURGEONA

SPURGEON’S TEXT

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles
w niedzielny poranek 27-go listopada 2011 roku
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, November 27, 2011

„Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione”
(Izajasz 45:22).


Zatytułowałem to kazanie „Tekst Spurgeona”, gdyż usłyszał on zwiastowanie na ten właśnie tekst, po którym nawrócił się w wieku piętnastu lat. Od razu też zaczął uczyć w szkółce niedzielnej oraz zwiastować. Sześć lat później, w wieku 21 lat, zwiastował już do tysięcy ludzi, a gazety nazwały go „chłopcem kaznodzieją”.

Spurgeon nie tylko nawrócił się słysząc zwiastowanie oparte na tym tekście, ale sam również cytował go niezliczoną ilość razy w kazaniach poświęconych innym tematom. W 63 tomowej kolekcji jego kazań, trzy poświęcone są temu wersetowi. Są to kazania zatytułowane: „Sovereignty and Salvation”, „Life for a Look” oraz „The Life-Look”. W kazaniu „The Life-Look” Spurgeon powiedział:

Miało to miejsce około dwadzieścia sześć lat temu; w ostatni czwartek upłynęło dokładnie dwadzieścia sześć lat, kiedy to spojrzałem na Pana [Jezusa] i znalazłem zbawienie poprzez ten właśnie tekst. Często słyszeliście, jakim byłem... poszukiwałem odpoczynku, lecz nie znajdowałem go; aż pewien zwyczajny [niewykształcony] kaznodzieja z ruchu Pierwotnych Metodystów stanął za kazalnicą i oparł swoje zwiastowanie na tym tekście: „Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione.” Na szczęście kaznodzieja ten sam od siebie nie miał za wiele do powiedzenia, co zmuszało go do wielokrotnego cytowania wersetu. Ja zaś nie potrzebowałem niczego innego, tylko ten właśnie tekst. Pamiętam, że powiedział on: „To mówi Chrystus: Jestem w ogrodzie [Getsemane] w agonii, wylewając moją duszę aż na śmierć; jestem na [krzyżu], umierając za grzeszników; spójrz na mnie! Zwróć się do mnie! Tylko to musisz zrobić. Dziecko może spojrzeć. Ktoś upośledzony umysłowo może spojrzeć. Bez względu na to, jak słaby czy biedny jest człowiek, może zwrócić się do Mnie; a gdy to zrobi, obiecane jest, że zostanie [zbawiony].” A potem na chwilę przerwał, wskazał na miejsce, na którym siedziałem... i powiedział: „Ten młody człowiek wygląda bardzo nędznie.” Przypuszczam, że tak właśnie było i tak też się czułem. Potem powiedział: „Młody człowieku, nie ma dla ciebie żadnej nadziei ani też szansy, by samemu pozbyć się twych grzechów, jeśli nie zbliżysz się do Jezusa”, a potem zawołał tak, jak tylko Pierwotni Metodyści potrafią: „Popatrz! Młody człowieku popatrz! Popatrz teraz!” Uczyniłem to... i znalazłem [uwolnienie z grzechu] w tej samej chwili, gdy zwróciłem się do Jezusa Chrystusa (C. H. Spurgeon, „The Life-Look,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, tom 50, Pilgrim Publications, wydanie wznowione z 1978 r. str. 37).

Ta stara pieśń, którą pan Griffith przed chwilą zaśpiewał, pokazuje wyraźnie, kim jest „Baranek Boży”. Jest nim Jezus „Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” (Ew. Jana 1:29). „Spójrz na Baranka Bożego”- zaśpiewajmy to!

Spójrz na Baranka Bożego, Spójrz na Baranka Bożego,
Gdyż tylko On może zbawić cię. Spójrz na Baranka Bożego.
   („Look to the Lamb of God” autor H. G. Jackson, 1838-1914).

„Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione” (Izajasz 45:22).

I. Po pierwsze, musisz zwrócić się do Jezusa, drugiej osoby Trójcy Świętej.

W tekście czytamy: „Do mnie się zwróćcie... abyście były zbawione” „Zwrócić się” oznacza „przyjść”. Nie możesz jednak zwrócić się do Boga Ojca, ani też przyjść do Niego w twym grzesznym stanie. Dlaczego nie? Ponieważ „Pan...jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym.” (V Mojżeszowa 4:24). W Nowym Testamencie czytamy podobne zdanie: „Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.” (Hebrajczyków 12:29). Jeżeli przyjdziesz do Boga będąc w niezbawionym stanie, to zostaniesz strawiony przez ogień Jego gniewu. To, co stało się z Nadabem i Abihu, stanie się również z tobą!

„Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, tak że zmarli przed Panem” (III Mojżeszowa 10:2).

Nie możesz zwrócić się do Ducha Świętego, ani też do Niego przyjść, gdyż to nie jego krew może obmyć cię z twoich grzechów! Zadaniem Ducha Świętego jest przekonać cię o grzechu, jakim jest nieuwierzenie w Jezusa. Jezus tak powiedział o Duchu Świętym:

„A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu.... o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie” (Ew. Jana 16:8-9).

Nie, nie – nie zwracaj się do Ducha Świętego! Musisz zwrócić się i przyjść do ukrzyżowanego Zbawiciela, który wrócił do nieba i teraz zasiada po prawicy Boga w niebiosach! Spójrz na Jezusa, Baranka Bożego. Tylko on może zbawić cię z twych grzechów! Przyjdź do Niego! Zwróć się do Niego! Nie można przecież przyjść do kogoś, jeśli się najpierw na nią nie spojrzy, prawda?

Na Jezusa zwróć swój wzrok. Spójrz na Jego cudowną twarz,
A ziemskie rzeczy dziwnie zbledną w świetle Jego chwały i łaski.
   („Turn Your Eyes Upon Jesus” autor Helen Howard Lemmel, 1863-1961).

Spójrz i żyj, bracie, żyj!
   Spójrz na Jezusa teraz i żyj;
W Jego Słowie pisze tak, Alleluja!
   Tylko spójrz i żyj.
(„Look and Live” autor William A. Ogden, 1841-1897).

Zaśpiewajmy to raz!

Spójrz na Baranka Bożego, Spójrz na Baranka Bożego,
Gdyż tylko On może zbawić cię. Spójrz na Baranka Bożego.
   („Look to the Lamb of God” autor H. G. Jackson, 1838-1914).

Jest jeszcze jedno miejsce, do którego nie powinieneś zwracać się. Nie możesz patrzeć wewnątrz siebie. To właśnie zatrzymało Spurgeona w przeddzień jego nawrócenia. Próbował doświadczać właściwych „uczuć”, zamiast zwrócić się i przyjść do samego Chrystusa. Czytał książkę Doddridge’a „Rise and Progress of Religion in the Soul” (Powstanie i postęp religii w duszy) oraz Baxtera „Call to the Unconverted” (Wezwanie dla niezbawionych). Spurgeon powiedział: „Nie staram się szukać błędów w [ich] książkach. Mogę je polecić, a winię raczej siebie za to, że tak zły użytek robię z napisanych przez nich książek.” Powiedział również: „Kiedy czytałem tak wiele i próbowałem czuć to samo, co pisali ci dobrzy ludzie; nie byłem w stanie pójść nigdzie dalej” (Spurgeon, jw. str. 41). Młody Spurgeon „próbował czuć” to, co odczuwał Doddridge i Baxter. Ale nie mógł. Nie można znaleźć Jezusa w naszych uczuciach czy emocjach.

Ostatniej niedzieli dwie katolickie dziewczyny, który przychodzą do naszego zboru, powiedziały diakonowi doktorowi Caganowi, że myślą, iż są zbawione, gdyż odczuwają żal i płaczą. Patrzyły na swoje uczucia i smutek. Wymieniały imię Jezusa, ale nie był On najistotniejszy w tym, co mówiły. To, co dla nich było najważniejsze, to ich żal. Dziś rano chcę ci powiedzieć, że samo uczucie żalu nie może cię zbawić! Nigdy! Przenigdy! Chrystus jeszcze przed wcieleniem powiedział:

„Do mnie się zwróćcie... abyście były zbawione”
       (Izajasz 45:22).

Przyjdź do Jezusa Chrystusa! Nie patrz na swe uczucia i emocje! Spójrz na Jezusa! Uwierz w Jezusa! Przyjdź do Jezusa! Nie patrz na swe uczucia, ale na zmartwychwstałego Zbawiciela! Jezus powiedział:

„Do mnie się zwróćcie... abyście były zbawione”
       (Izajasz 45:22).

„Spójrz na Baranka Bożego”- zaśpiewajmy to jeszcze raz!

Spójrz na Baranka Bożego, Spójrz na Baranka Bożego,
Gdyż tylko On może zbawić cię. Spójrz na Baranka Bożego.

II. Po drugie, musisz pragnąć, by Jezus zbawił cię z twoich grzechów.

Jezus powiedział: „nie przyszedłem... sądzić świata, ale świat zbawić” (Ew. Jana 12:47). A innym razem powiedział: „Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. ” (Ew. Łukasza 19:10). Jezus przedwcielony powiedział:

„Do mnie się zwróćcie... abyście były zbawione
      (Izajasz 45:22).

Apostoł Paweł powiedział: „Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników” (1 Tymoteusza 1:15). Jezus umarł na krzyżu, aby zapłacić za twój grzech! Jezus powstał z martwych, aby uwolnić cię z twoich grzechów! Jezus przelał Swą krew, aby oczyścić cię z twoich grzechów! Grzech. Grzech. Grzech. „Do mnie się zwróćcie... abyście były zbawione” – z grzechu! Jeśli nie myślisz o swoim grzechu, to Jezus nie ma dla ciebie niczego. Jezus przyszedł tu na ziemię, umarł, powstał z martwych, aby zbawić cię z twoich grzechów. Jeśli nie martwisz się swoim grzechem, to nie zwrócisz się też do Jezusa, aby cię zbawił.

Ostatniej niedzieli inna młoda kobieta rozmawiała z doktorem Caganem. Uważała, że jest zbawiona, gdyż „wielki ciężar” został zdjęty z jej piersi. Młoda kobieto, Jezus nie umarł na krzyżu, aby zdjąć z ciebie „wielki ciężar”! To zupełna bzdura! Mówię to, gdyż zależy mi na twojej duszy!

Kilka minut później ta sama młoda kobieta powiedziała doktorowi Caganowi, że jest zbawiona, gdyż ujrzała „promień światła i była przeświadczona, że był to Jezus”. Ale czyż nie jest to niczym innym, jak tylko oszukiwaniem samego siebie! Skąd brała pewność, że ten „promień światła” to Jezus? Biblia mówi, że: „szatan przybiera postać anioła światłości”. (2 Koryntian 11:14). Skąd wiedziała, że był to Jezus? A może był to szatan? Powiem wam coś jeszcze. „Wielki ciężar” zdjęty z piersi, czy też ujrzenie „światła” nie mają nic wspólnego z grzechem! Nie mają żadnego związku ze śmiercią Chrystusa, który zajął twoje miejsce, przelał krew, by oczyścić cię ze wszystkich grzechów. Dla tej kobiety Jezus nie był centrum, nie był najważniejszy.

Zawsze, kiedy słyszymy, jak ktoś mówi, że jest zbawiony, to musimy upewnić się, czy grzechy tej osoby zostały jej przebaczone. Chcemy mieć pewność, że krew Chrystusa oczyściła ją z grzechów. Wszystkie inne tak zwane „świadectwa” to tylko zwykła głupota! Jezus powiedział:

„Do mnie się zwróćcie... abyście były zbawione”
      (Izajasz 45:22).

„Spójrz na Baranka Bożego”- zaśpiewajmy to jeszcze raz!

Spójrz na Baranka Bożego, Spójrz na Baranka Bożego,
Gdyż tylko On może zbawić cię. Spójrz na Baranka Bożego.

III. Po trzecie, musisz odczuć, że nikt poza Jezusem nie może zbawić cię z twoich grzechów.

Musisz czuć to, co odczuwał Józef Hart, gdy powiedział:

Tylko Jezus, tylko Jezus,
Może zbawić najgorszego nawet grzesznika.
   („Come, Ye Sinners” autor Joseph Hart, 1712-1768).

Tylko Jezus, tylko Jezus, może zbawić najgorszego nawet grzesznika.

„Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione (Izajasz 45:22).

Ten werset nie uczy uniwersalizmu, czyli tego, że wszyscy będą zbawieni. Zupełnie nie! Oznacza on, że Boży wybrani, ze wszystkich narodów, zwrócą się do Jezusa, drugiej osoby Trójcy Świętej, i zostaną zbawieni. Ten tekst podaje dalej „bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.”

Spurgeon często cytował Ew. Marka 16:16. W niedzielny wieczór 13 października 1889 roku wygłosił całe kazanie poświęcone temu wersetowi (MTP, Number 2.339). Ew. Marka 16:16 kończy się słowami: „kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Jeżeli nie zechcesz zwrócić się do Jezusa, przyjść do Jezusa, uwierzyć w Jezusa, będziesz na wieki potępiony w piekle. Wzywam cię dziś rano, abyś zwrócił się do Jezusa, przyszedł do Jezusa, zaufał Jezusowi, uwierzył w Jezusa. „Tylko Jezus, tylko Jezus, może zbawić najgorszego nawet grzesznika.” Tylko Jezus może zbawić cię od wiecznej kary ze twe grzechy. „Spójrz na Baranka Bożego”- zaśpiewajmy to jeszcze raz!

Spójrz na Baranka Bożego, Spójrz na Baranka Bożego
Gdyż tylko On może zbawić cię. Spójrz na Baranka Bożego.

„Do mnie się zwróćcie... abyście były zbawione”
       (Izajasz 45:22).

„Tylko Jezus, tylko Jezus, może zbawić najgorszego nawet grzesznika.” Proszę otwórzcie hymn nr 7 na waszych kartkach. Powstańmy i zaśpiewajmy go.

Przyjdźcie grzesznicy, biedni i zgubieni, słabi, zranieni, chorzy, cierpiący;
Jezus gotów jest, by zbawić was, pełen litości, miłości i mocy.
On jest w stanie, On jest w stanie, On chce tego, nie wątp już!
On jest w stanie, On jest w stanie, On chce tego, nie wątp już!

Bóg wcielony, tutaj zstąpił, by Swą cenną przelać krew:
Jemu ufaj; ufaj szczerze, niech nic nie przeszkodzi w tym ci.
Tylko Jezus, tylko Jezus, może zbawić najgorszego nawet grzesznika.
Tylko Jezus, tylko Jezus, może zbawić najgorszego nawet grzesznika.
   („Come, Ye Sinners” autor Joseph Hart, 1712-1768).

(KONIEC KAZANIA)
Kazania Doktora Hymers'a dostępne są przez internet pod adresem:
www.realconversion.com. Wybierz: „Kazania po Polsku”.

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez dr Kreightona L. Chana: Izajasz 45:21-24.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„Look to the Lamb of God” (autor H. G. Jackson, 1838-1914).


SKRÓT KAZANIA

TEKST SPURGEONA

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione”
(Izajasz 45:22).

(Ew. Jana 1:29)

I.   Po pierwsze, musisz zwrócić się do Jezusa, drugiej osoby Trójcy
Świętej. V Mojżeszowa 4:24; Hebrajczyków 12:29;
III Mojżeszowa 10:2; Ew. Jana 16:8-9.

II.  Po drugie, musisz pragnąć, by Jezus zbawił cię z twoich grzechów.
Ew. Jana 12:47; Ew. Łukasza 19:10; 1 Tymoteusza 1:15;
2 Koryntian 11:14.

III. Po trzecie, musisz odczuć, że nikt poza Jezusem nie może
zbawić cię z twoich grzechów. Ew. Marka 16:16.